Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір icon

Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір
Скачати 322.36 Kb.
НазваПроект нацiональна академiя наук україни колективний договір
Дата конвертації14.06.2013
Розмір322.36 Kb.
ТипДокументи


проект


НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ФIЗИКО-МЕХАНIЧНОГО ІНСТИТУТУ IМ. Г.В. КАРПЕНКА

НА 2007 - 2008 РОКИ


Ухваленo на конференції співробітників

ФМI iм. Г.В. Карпенка НАН України

« 21» лютого 2007р.


Львів – 2007

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Інститут є бюджетною організацією. Економічну основу діяльності інституту становлять бюджетне фінансування науково-дослідних робіт і цільове фінансування: наукових і науково-технічних програм, проектів, тем, ініціативних розробок, а також кошти від госпдоговiрних робіт.

Головним завданням інституту є здійснення досліджень з фундаментальних проблем фізико-хімічної механіки матеріалів, механіки руйнування матеріалів та міцності конструкцій, корозії і захисту металів, відбору і обробки інформації стосовно до потреб забезпечення цілісності конструкцій та діагностики стану об’єктів навколишнього середовища.

1.1. Колективний договір (далі Договір) укладено між адміністрацією, яка є представником роботодавця, що діє згідно Статуту, з однієї сторони, і профспілковим комітетом Фiзико-механiчного інституту iм. Г.В.Карпенка НАН України, який є представником працівників інституту (рішення конференції працівників ФМI НАН України від 21 лютого 2007 року), з другої сторони, що діє відповідно до Закону України "Про колективні договори i угоди".

1.2. Договір укладено з метою сприяння ефективній, стабільній роботі інституту та забезпечення соціально-економічних гарантій працівників у сфері трудових відносин.

1.3. Договір відповідно до чинного законодавства регулює виробничі і трудові відносини, питання найму, оплати та умов праці, оздоровлення і відпочинку, соціально-побутового обслуговування в інституті.

1.4. Договір поширюється на всіх працівників незалежно і адміністрацію інституту незалежно від форми трудового договору.

Норми договору є нормами прямої дії, якщо інше не визначено Договором.

1.5. Жодна із сторін, яка уклала Договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов'язань.

1.6. Адміністративні рішення, які суперечать положенням Договору визнаються недійсними до внесення відповідних змін до Договору за погодженням сторін у встановленому порядку.

1.7. Колективний Договір набуває чинності з моменту підписання представниками сторін і діє до укладення нового Договору.

1.8. Протягом дії даного Договору окремі пункти можуть змінюватися за взаємною згодою адміністрації та профкому. Зміни і доповнення, які вносяться в текст Договору, повинні бути обговорені і прийняті на спільному засіданні адміністрації та профкому з наступним затвердженням на конференції трудового колективу.

1.9. Колективний Договір не повинен погіршувати становище працівників, порівняно з Угодою між Президією НАН України і ЦК Профспілки працівників НАН України.

1.10. Даний Договір, зміни та доповнення до його тексту реєструються місцевим органом виконавчої влади.


Розділ 2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АДМIНIСТРАЦIЇ


2.1. Трудовий договір, зайнятість, режим праці


2.1.1. Для працівників інституту, зайнятих на роботах, які виконуються за рахунок базового бюджетного фінансування НАН України, з ініціативи адміністрації неповний робочий день або неповний робочий тиждень не запроваджується.

Вiд.: директор інституту, заступники директора, зав. відділами.


2.1.2. В інституті для працівників, зайнятих на роботах, які фінансуються із спеціального фонду бюджету, встановлення неповного робочого дня або неповного робочого тижня з ініціативи адміністрації у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, зумовленими недостатнім обсягом замовлень, запроваджувати лише з дотриманням норм, передбачених статтею 32 КЗпП України та додатком № 5 цього Договору, з оплатою пропорційно відпрацьованому часу.

Вiд.: директор інституту, заступники директора, зав. відділами.


2.1.3. Працівникам інституту, попередженим про звільнення у зв’язку з скороченням штату, надавати час для пошуку нової роботи - 8 годин на тиждень, зберігаючи їх середній заробіток.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.1.4. Укладати трудові договори у формі контракту лише з науковими працівниками, яким призначена пенсія відповідно до ст. 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Умови контрактів не можуть погіршувати їх становище порівняно з чинним законодавством.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.1.5. Переведення працівників, які працюють за безстроковим трудовим договором, на роботу за строковим трудовим договором, як основну роботу, повинно проводитись лише за згодою працівника.

Умови строкового трудового договору не можуть погіршувати становище працівників порівняно з чинним законодавством, колективним договором.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.1.6. Для працівників, які мають дітей віком до 14 років, або дитину-інваліда, рекомендувати запроваджувати тривалість робочого часу на 1 годину на тиждень менше від нормальної тривалості зі збереженням розміру заробітної плати.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів., зав. відділами.


2.1.7. Узгоджувати з профспілковим комітетом рішення, які стосуються зміни стану зайнятості в інституті згідно чинного законодавства.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів., зав. відділами.

2.1.8. За погодженням з профспілковим комітетом при необхідності організовувати перенесення робочих днів на інші.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів.


^ 2.2. Порядок фінансування та оплата праці


2.2.1. На основі розподілу Президією базового бюджетного фінансування адміністрація інституту щорічно складає і затверджує за погодженням з профспілковим комітетом кошториси доходів і видатків на відповідний рік, передбачаючи в них кошти, які забезпечують стовідсоткову виплату заробітної плати працівникам згідно штатного розпису, що в першу чергу включає обов’язкові виплати: посадові оклади, надбавки за стаж наукової роботи, доплати за наукові ступені і вчені звання, доплати за шкідливі умови праці, а також оплату за керівництво аспірантами, виплати стипендій аспірантам та докторантам.

До обов’язкових виплат відноситься також грошова допомога при виході на наукову пенсію.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.

2.2.2. Встановлювати посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників, стипендії аспірантів і докторантів у межах зазначених схем, кваліфікаційних вимог і тарифних розрядів на основі атестації або тарифікації.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, нач. відділу кадрів.


2.2.3. Подавати штатний розпис інституту на затвердження до Президії НАН України після його погодження з профспілковим комітетом.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.4. Виплата надбавки за стаж наукової роботи здійснюється відповідно до Додатків № 9,10 даного Договору.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.5. Встановлювати надбавки працівникам інституту у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання), за складність та напруженість роботи згідно Положення.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.6. Посадові оклади працівників інституту, які мають почесне звання України «заслужений», підвищуються на 20 відсотків.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.7. Встановлювати доплати науковим працівникам інституту:

а) за вчене звання: професора - у розмірі до 33 відсотки посадового окладу; старшого наукового співробітника - у розмірі до 25 відсотків посадового окладу;

б) за науковий ступінь доктора наук - у розмірі до 25 відсотків посадового окладу; кандидата наук - у розмірі до 15 відсотків посадового окладу.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.

2.2.8. Встановлювати доплати працівникам інституту у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою:

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.9. Встановлювати доплату працівникам у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину, відпрацьовану у нічний час (з 22-00 до 6-00) при багатозмінному режимі їх роботи.

Від.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.10. За погодженням з профкомом преміювання працівників інституту здійснюється відповідно до Додатку № 11 даного Договору.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, зав. відділами.


2.2.11. Згідно чинного законодавства встановлювати працівникам інституту доплати за роботу у важких і шкідливих умовах праці - до 12 відсотків, за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці - до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу).

Від.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, зав. відділами, пров. інж. з ОП.


2.2.12. Оплату праці всього надурочного часу здійснювати у подвійному розмірі.

Від.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, зав. відділами, пров. інж. з ОП.


2.2.13. Фінансування видатків на заробітну плату (з нарахуваннями) та стипендії докторантам і аспірантам інституту проводити в першочерговому порядку в межах затверджених Президією НАН України лімітів з оплати праці.

Всі інші видатки фінансувати в межах затверджених Президією НАН України на цілі лімітів, або із спеціального фонду бюджету.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.14. Для працівників інституту оплату праці, а також надання стипендій аспірантам і докторантам, які проводять із загального фонду Держбюджету, здійснювати у відповідності із схемами посадових окладів, визначених y Додатках №№ 6, 7, 8.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.

2.2.15. За професійну майстерність запроваджуються диференційовані надбавки до тарифних ставок робітників у розмірі від 12 до 24 відсотків відповідної тарифної ставки.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.16. Посадові оклади прибиральників приміщень, які використовують дезинфікуючі засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.17. Розмір оплати праці за роботи, що виконуються за цивільно-правовими договорами, визначається з величиною коштів, передбачених відповідною статтею кошторису та угодою сторін.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.18. Оплату праці за час простою у разі зупинки виробництва (роботи), пов’язаної з відсутністю електроенергії, водопостачання, порушеннями правил експлуатації будівель, споруд та порушень техніки безпеки не з вини працівника, коли не виникла ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я, здійснювати з розрахунку не менше двох третин тарифної ставки (окладу) працівника, і у разі виникнення зазначеної ситуації - у розмірі його середнього заробітку за весь час простою.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, нач. відділу кадрів.


2.2.19. Кошти від оренди приміщень інституту скеровувати на відновлення, ремонт, утримання в належному стані будівель, оплату комунальних послуг і ін.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.20. Виплату заробітної плати працівникам інституту здійснювати два рази в місяць в такі терміни: 15 числа - аванс, 30,31 - заробітна плата.

У випадку, коли день виплати заробітної плати припадає на вихідний або святковий виплату проводити на передодні.

Вiд.: директор інституту, головний бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.21. Здійснювати індексацію доходів та нараховувати компенсацію працівникам інституту втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати згідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.

Вiд.: директор інституту, головний бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.22. Бюджетну частину фонду заробітної плати працівників адміністративно-господарської частини (АГЧ) встановлювати в розмірі до 20,5% від планового фонду заробітної плати безпосередніх бюджетних виконавців.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.23. Надавати працівникам інституту матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі в межах наявних коштів один раз на рік.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.24. Надавати матеріальну допомогу працівникам інституту на поховання рідних в розмірі 50 % мінімальної зарплати.

Надавати матеріальну допомогу родині на поховання працівника інституту в розмірі прожиткового мінімуму.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, зав. відділами.


2.2.25. Для працівників інституту, які виконують роботи (надають послуги) в умовах не властивих основній діяльності НАН України, оплата праці встановлюється згідно Договору з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей, до яких ці установи належать за характером виробництва та актами чинного законодавства.

Від.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.2.26. Виплата надбавки за стаж роботи в інституті здійснюється відповідно до Додатку № 13 даного Договору.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.3. Відпустки


2.3.1. Зберегти відпустки раніше встановленої загальної тривалості за працівниками, які користувались відпусткою більшої тривалості, ніж передбаченої законом України “Про відпустки”, на весь час їх роботи в інституті на посадах, професіях, роботах, що давали їм право на цю відпустку відповідно до діючого законодавства, та за наявності умов, за якими вона надавалася..

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, нач. відділу кадрів.


2.3.2. Науковим працівникам (головний, провідний, старший), що мають науковий ступінь доктора, кандидата наук надавати щорічні основні відпустки тривалістю 56 і 42 календарних днів відповідно, а без наукового ступеня - 28 календарних днів.

Іншим науковим співробітникам (науковий співробітник, молодший науковий співробітник) незалежно від наявності наукового ступеня надавати щорічні основні відпустки тривалістю 28 календарних днів.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, нач. відділу кадрів.


2.3.3. Надавати працівникам інституту додаткову відпустку за ненормований робочий день до 7 (семи) календарних днів понад тривалість основної щорічної відпустки, згідно Додатку №4 даного Договору.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, нач. відділу кадрів, зав. відділами.

2.3.4. Працівникам, які мають право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці згідно Додатку № 3 Договору, надавати відповідно до законодавства і нормативних актів понад тривалість основної відпустки.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, нач. відділу кадрів.


2.3.5. Працівникам інституту, що задіяні в міжгалузевих або міжнародних наукових проектах та програмах, може надаватися творча відпустка за їх заявами без збереження заробітної плати на термін дії вищезгаданих проектів та програм.

Вiд.: директор інститут, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом, нач. відділу кадрів.


2.3.6. Надавати працюючим жінкам, які мають дітей віком до 14 років відпустки в час літніх канікул.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.3.7. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.3.8. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються директором за погодженням з профспілковим комітетом, і доводяться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва та особисті інтереси працівників.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником і дирекцією, яка зобов’язана письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.3.9. Заробітну плату працівника за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.3.10. У разі порушення адміністрацією інституту терміну повідомлення про час надання відпустки, а також несвоєчасної виплати заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки на вимогу працівника остання повинна бути перенесена на інший період.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.3.11. Щорічна відпустка, як виняток, може бути перенесена за ініціативою дирекції на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з профспілковим комітетом за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.3.12. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.3.13. Щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.3.14. Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в вищі наукові заклади та аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.3.15. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50% середньої заробітної плати працівника.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.3.16. Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням надавати щорічну відпустку у зручний для них час.

Вiд.: директор інституту, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.3.17. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику надавати відпустку без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та дирекцією, згідно з чинним законодавством.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


^ 2.4. Забезпечення норм трудового законодавства


2.4.1. Розпорядження і накази дирекції не повинні суперечити Договору та чинному законодавству.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів.

2.4.2. Адміністрація інституту забезпечує ознайомлення працівників з нормативними актами Президії НАН України, наказами і розпорядженнями з питань зайнятості, праці та її оплати на засіданні Вченої ради, або шляхом розміщення відповідних нормативних матеріалів на дошці інформації у 5-денний термін.

Вiд.: директор інституту, нач. відділу кадрів, вчений секретар.


^ 2.5. Охорона праці


2.5.1. Забезпечувати дотримання в інституті вимог законодавства про охорону праці згідно з Законом України “Про охорону праці”.

Від.: заст. директора з НДР, пров. інженер з ОП, зав. відділами.


2.5.2. Здійснювати передбачені кошторисом накладних витрат комплексні інженерно-технічні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, поліпшення існуючого рівня праці згідно закону України "Про охорону праці».

Від.: заст. директора. з НДР, пров. інженер з ОП, зав. відділами.


2.5.3. Безоплатно забезпечувати працівників, що зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням.

Від.: заст. директора з НДР, пров. інж. з ОП, зав. відділами.


2.5.4. Забезпечувати проведення щорічного медичного огляду працівників, що працюють в шкідливих і важких умовах праці, на робочих місцях в інституті та виконання рекомендацій медичних комісій щодо умов їх подальшої праці за результатами профілактичного огляду.

Від.: заст. директора з НДР, пров. інж. з ОП, зав. відділами.


2.5.5. При укладанні трудового договору інформувати громадянина під розписку про умови праці в інституті, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах у відповідності до існуючого законодавства України та колективного договору.

Від.: заст. директора з НДР, пров. інж. з ОП, зав. відділами.


2.5.6. Забезпечувати проведення атестації робочих місць з шкідливими умовами праці, для визначення підстав на пільгове пенсійне забезпечення та надання інших пільг і компенсацій працівникам згідно з чинним законодавством.

Від.: заст. директора з НДР, пров. інж. з ОП, зав. відділами.


2.5.7. Не укладати трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров’я.

Від.: заст. директора з НДР, пров. інж. з ОП, зав. відділами.


2.5.8. Списки професій і посад працівників, яким надаються пільги та компенсацію за несприятливі умови праці, погоджувати з профспілковим комітетом.

Від.: заст. директора з НДР, пров. інж. з ОП, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.5.9. Додатково до допомоги з фонду соціального страхування надавати одноразову допомогу працівникам, які були важко травмовані та стали інвалідами при виконанні службових обов’язків, а також утриманцям і членам сімей загиблих.

Від.: заст. директора з НДР, пров. інж. з ОП, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.5.10. Надавати співробітникам інституту, що працюють у шкідливих та важких умовах, пільги і компенсації в розмірах, не нижче визначених законом України "Про охорону праці", нормативними актами та постановами Кабінету Міністрів.

Від.: заст. директора з НДР, пров. інж. з ОП, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.5.11. Забезпечувати температурний режим у приміщеннях інституту у відповідності з встановленими санітарними нормами, санітарне та епідемічне благополуччя працівників згідно Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

Від.: заст. директора із загальних питань, пров. інж. з ОП.


2.5.12. Один раз на три роки забезпечувати проведення профілактичного флюорографічного обстеження всіх співробітників інституту.

Від.: заст. директора із загальних питань, пров. інж. з ОП.


2.5.13. Комплектувати аптечки необхідними медикаментами та засобами першої меддопомоги.

Від.: заст. директора із загальних питань, пров. інж. з ОП., зав. відділами.


2.5.14. Забезпечувати виконання заходів щодо підготовки виробничих та санітарно-побутових приміщень до роботи в осінньо-зимовий період у термін до 1 жовтня.

Від.: заст. директора із загальних питань, пров. інж. з ОП.


2.5.15. Виконувати Угоду на проведення заходів з охорони праці згідно Додатку № 12 Договору.

Від.: заст. директора із загальних питань, пров. інж. з ОП.


2.5.16. Проводити спільно з профспілковим комітетом своєчасне розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань та складати акти за формою Н-1 не пізніше 3-х діб.

Забезпечувати безумовне виконання організаційно-технічних заходів, які запропоновані комісією з розслідування нещасного випадку.

Від.: заст. директора із загальних питань, пров. інж. з ОП.


2.5.17. Щоквартально проводити спільно з профспілковим комітетом аналіз причин захворюваності з тимчасової втрати працездатності, розробляти та вживати заходи щодо зниження та профілактики захворюваності.

Від.: заст. директора із загальних питань, пров. інж. з ОП.


^ 2.6. Соціальні гарантії


2.6.1. Всі питання, пов’язані з забезпеченням працівників житлом, вирішувати спільно з профспілковим комітетом.

Вiд.: директор інституту, відповідальний за квартирний облік.


2.6.2. Щорічно проводити разом з профспілковим комітетом перевірку документів черговиків на отримання житла.

Вiд.: відповідальний за квартирний облік.


2.6.3. Співробітники малих підприємств, інженерних центрів, засновником яких є ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України, приймаються на квартирний облік в інституті для забезпечення житлом у встановленому порядку.

Вiд.: директор інституту, відповідальний за квартирний облік.


2.6.4. Спільно з профспілковим комітетом встановлювати вартість путівок, тривалість і терміни заїздів у бази відпочинку інституту.

Від.: заст. дир. із загальних питань, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.6.5. Рішення адміністрації інституту щодо передачі в оренду об’єктів баз відпочинку, виробничих приміщень та обладнання приймати за погодженням з профспілковим комітетом.

Від.: заст. директора із загальних питань, гол. бухгалтер.


2.6.6. Пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали в інституті, здешевлювати вартість путівок до баз відпочинку інституту не менше 50% її вартості.

Вiд.: заст. директора із загальних питань, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.6.7. У літній період надавати відділу № 34 тимчасово вільні від виробничої діяльності приміщення Шацької експериментальної виробничої бази для організації відпочинку та оздоровлення співробітників інституту і членів їх сімей.

Вiд.: заст. директора із загальних питань, гол. бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.6.8. Для працівників інституту і членів їх сімей встановлювати вартість путівок до баз відпочинку інституту «Опір» і «Світязь», яка повинна не перевищувати її собівартість.

Від.: заст. директора із загальних питань, головний бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.6.9. Виділяти кошти на придбання медикаментів при стаціонарному лікуванні хворим з важким і тривалим перебігом захворювань (1-2 місяці).

Від.: заст. директора. з НДР, заст. директора із загальних питань, пров. інж з ОП.


^ 2.7. Взаємодія з профспілковим комітетом та гарантії його діяльності.


2.7.1. Визнавати профспілковий комітет представником трудового колективу Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка, з яким адміністрація взаємодіє на засадах соціального партнерства. Сприяти статутній діяльності профспілкових комітетів, реалізації ними прав і повноважень, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Вiд.: директор інституту.


2.7.2. Надавати профспілковому комітету умебльоване приміщення з засобами зв'язку, опаленням, освітленням, прибиранням, для роботи самого комітету та для проведення зборів (конференцій) працівників, а при необхідності i транспорт.

Вiд.: заст. директор інституту із загальних питань.


2.7.3. Запрошувати голову профспілкового комітету як представника трудового колективу на засідання вченої ради, дирекції, наради керівників структурних підрозділів та інші зібрання в інституті при розгляді ними питань, що стосуються зайнятості, оплати праці, соціальних інтересів працівників інституту, з попереднім наданням проектів відповідних документів.

Надавати голові профспілкового комітету на його прохання слово для виступу з зазначених питань для інформації стосовно позиції трудового колективу інституту.

Від.: директор інституту, заст. директора, вчений секретар.


2.7.4. Накази та розпорядження в інституті, які стосуються трудових прав, заробітної плати, охорони праці та соціальних інтересів працівників, видавати за погодженням з профспілковим комітетом.

Від.: директор інституту, нач. відділу кадрів.

2.7.5. На запит профспілкового комітету адміністрація інституту в тритижневий строк надає письмову інформацію про обсяг місячних надходжень, що спрямовується на оплату праці, а також з питань зайнятості і оплати праці в цілому по інституті та по її структурних підрозділах, охорони праці і техніки безпеки, інших питаннях , що стосуються соціальних інтересів працівників.

Надавати можливість профспілковому комітету знайомитись з виконанням положень тарифної угоди, колективного договору та фінансово-господарською діяльністю інституту.

Від.: заст. директора із загальних питань, головний бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.7.6. За згодою працівників інституту проводити безготівкове відрахування профспілкових членських внесків з основної та додаткової заробітної плати працівників - членів профспілки працівників НАН України. Перерахування членських внесків на рахунок профспілкового комітету здійснюється одночасно з утриманням прибуткового податку з громадян за поточний місяць.

Від.: заст. директора із загальних питань, головний бухгалтер.

2.7.7. Повідомляти профспілковий комітет про звільнення працівників з ініціативи адміністрації, що передбачаються в результаті ліквідації або реорганізації підрозділу інституту не пізніше ніж за 3 місяці для проведення спільних консультацій стосовно заходів, спрямованих на сприяння працевлаштуванню працівників , що вивільняються.

Від.: директор інституту, нач. відділу кадрів, зав. відділами.


2.7.8. Відраховувати що квартально кошти в розмірі до 0,3 % фонду оплати праці інституту профспілковому комітету на культурно-масову і фізкультурну роботи.

Від.: директор інституту, головний бухгалтер, зав. плановим відділом.


2.7.9. У разі прийняття Президією ЦК профспілки рішення про проведення загально академічної акції протесту, що організується на підтримку законних і обґрунтованих соціально-економічних вимог профспілки та пропозицій НАН України, адміністрація не заперечує проти участі представників трудового колективу у проведенні таких заходів.

Від.: директор інституту.


Розділ 3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ


^ 3.1. Трудові відносини, зайнятість, режим праці.


3.1.1. Здійснювати контроль за трудовою та виробничою дисципліною в інституті та щоквартально обговорювати їх на засіданні профспілкового комітету.

Погоджувати графіки надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, давати дозвіл на проведення надурочних робіт (у вихідні дні).

Від.: голова профспілкового комітету (ПК), заст. голови ПК з науково-виробничих та економічних питань.


3.1.2. Забезпечувати толерантне розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів). Не підтримувати індивідуальних і колективних трудових конфліктів з питань, що внесені в цей Договір, за умови виконання його відповідних положень.

Від.: голова ПК, заст. голови ПК з організаційної роботи, голова комісії соціального захисту.


3.1.3. Готувати щорічно до 1 липня перелік завдань, які буде практично вирішувати профком з метою забезпечення нормальної діяльності інституту в осінньо-зимовий період.

Від.: голова ПК, голова комісії з науково-виробничих та економічних питань.


3.1.4. Давати згоду або відмовляти у згоді на розірвання трудового договору з працівником інституту з ініціативи адміністрації, у випадках, передбачених законом.

Від.: голова ПК, голова комісії з науково-виробничих та економічних питань, голова комісії соціального захисту.


^ 3.2. Оплата праці


3.2.1. Спільно з адміністрацією розробляти проекти наказів по інституту з питань нормування та оплати праці, матеріального стимулювання, формування і використання фонду накладних витрат, фонду соціального розвитку.

Вiд.: голова ПК, голова комісії з науково-виробничих та економічних питань.

3.2.2. Контролювати використання в інституті коштів бюджетного фінансування, що спрямовуються на оплату праці.

Вiд.: голова ПК , голова комісії з науково-виробничих та економічних питань.


^ 3.3. Трудове законодавство


3.3.1. Домагатись дотримання в інституті законодавства про працю та охорону праці.

Вiд.: голова комісії соціального захисту, голова комісії з охорони праці.


3.3.2. Інформувати профспілкові групи про зміни в трудовому законодавстві.

Від.: заст. голови ПК з організаційної роботи.


^ 3.4. Охорона праці


3.4.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням адміністрацією законодавства та нормативних актів з охорони праці, створення здорових і безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників, забезпеченням засобами колективного та індивідуального захисту.

Від.: голова ПК, голова і члени комісії з охорони праці.


3.4.2. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві. Здійснювати контроль за своєчасним і повним відшкодуванням шкоди потерпілим внаслідок нещасних випадків на виробництві.

Від.: голова ПК, голова і члени комісії з охорони праці.


3.4.3. Проводити вибіркові перевірки санітарного стану, стану охорони праці у підрозділах інституту разом з представниками адміністрації. Заслуховувати звіти адміністрації та керівників структурних підрозділів про виконання пунктів колдоговору з охорони праці.

Від.: голова ПК, голова і члени комісії з охорони праці.


3.4.4. Забезпечити контроль за проведенням щорічного медичного огляду працівників, що працюють у шкідливих і важких умовах праці на робочих місцях та за виконанням рекомендацій медичних комісій за результатами профілактичного огляду щодо характеру подальшої праці працівників та направлення їх на лікування.

Від.: голова ПК, голова і члени комісії з охорони праці.


3.4.5. Брати участь у комісіях з атестації посадових осіб на знання ними законодавства та нормативних актів з охорони праці.

Від.: голова ПК, голова і члени комісії з охорони праці.


^ 3.5. Соціальний захист і суспільно-виховна робота


3.5.1. На спільних засіданнях адміністрації та профкому обговорювати та разом з адміністрацією приймати рішення про надання їм житлової площі. Разом з адміністрацією вести квартирний облік співробітників інституту.

Вiд.: голова ПК, заступник голови ПК з організаційної роботи.


3.5.2. Домагатися від адміністрації зберігати за працівниками, що звільняються за скороченням штату, чергу на отримання житла протягом двох років.

Від.: голова ПК, заступник голови ПК з організаційної роботи.


3.5.3. Щоквартально проводити разом з адміністрацією аналіз рівня захворюваності працівників інституту.

Від.: голова комісії ПК з охорони праці.


3.5.4. Здійснювати перевірку підготовки баз відпочинку до оздоровчого сезону, а також умов відпочинку.

Від.: голова комісії соцстрахування, голова комісії ПК з охорони праці.


3.5.5. Брати участь у встановленні вартості путівок до баз відпочинку інституту для працівників та членів їх сімей.

Від.: голова ПК, голова комісії соцстрахування.


3.5.6. Брати участь у розподілі санаторно-курортних путівок для працівників інституту, які мають на це медичні підстави.

Від.: голова ПК, голова комісії соцстрахування.


3.5.7. Організувати культурно-просвітницьку роботу для працівників інституту, зокрема з нагоди державних свят, історичних дат, подій доленосного значення для України та інституту.

Від.: голова ПК, заступники голови ПК, голова комісії соціально-культурного відродження та роботи з молоддю.


^ 3.6. Взаємодія з адміністрацією


3.6.1. Сприяти адміністрації у виконанні нею задач і повноважень, передбачених Статутом інституту. Спрямувати діяльність профспілкових груп на досягнення ефективної взаємодії з адміністрацією з метою стабільної роботи інституту.

Від.: голова ПК, заступники голови ПК.


3.6.2. Запрошувати представників адміністрації на засідання профспілкового комітету де розглядаються питання що стосуються фінансування інституту, соціально-економічних прав та інтересів працівників.

Від.: голова ПК, заступники голови ПК.


3.6.3. Інформувати адміністрацію про звернення, вимоги, листи членів трудового колективу з питань зайнятості, оплати праці, охорони праці і соціальних питань та відповіді на них.

Від.: голова ПК, заступники голови ПК, голова комісії соціального захисту.


3.6.4. Заздалегідь інформувати адміністрацію про акції протесту, що проводяться профспілковим комітетом на захист законних прав та інтересів працівників інституту і про результати цих акцій.

Від.: голова ПК, заступники голови ПК.


Розділ 4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ


4.1. Контроль за виконанням Колективного договору здійснює комісія, персональний склад якої визначений Додатком № 1.

Кожна сторона комісії самостійно здійснює перевірку стану виконання Договору, інформуючи іншу сторону про наслідки перевірок. Сторони можуть за домовленістю здійснювати спільні перевірки.

4.2. Сторони мають право за власним рішенням проводити ротацію своїх членів. Змінений склад комісії затверджується на спільному засіданні адміністрації і профспілкового комітету.

4.3. Комісія за підписом співголів надає адміністрації інституту і профспілковому комітету письмові роз’яснення щодо застосування положень Договору.

4.4. В разі необхідності комісія вносить пропозиції адміністрації і профспілковому комітету про притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких порушується Договір.

4.5. У випадку, коли сторони не дійшли згоди у спірних питаннях стосовно виконання Договору, вони залишають за собою право вжити заходи, передбачені Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

4.6. У випадку грубих порушень Договору, які вимагають термінового вирішення, одна з сторін зобов’язана на вимогу іншої сторони надати необхідну інформацію в тижневий термін.

4.7. Стан виконання Договору розглядається комісією з контролю в міру необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців.

4.8. Звіти сторін про виконання Договору за календарний рік розглядаються на зборах (конференціях) трудового колективу під час підведення підсумків виконання колективного Договору. Витяги з протоколів зборів (конференцій) щодо виконання Договору у двотижневий термін надсилаються Львівському регіональному комітету профспілки.

4.9. На комісію покладається підготовка узгоджених змін і доповнень до Договору відповідно до процедури, визначеної п.1.8.


5. ДОДАТКИ


1. Склад комісій контролю за виконанням Колективного договору у Фізико-механічному інституті.

2. Кошторис фонду накладних витрат на поточний рік.

3. Список професій та посад працівників інституту, яким можуть надаватися пільги та компенсації за шкідливі умови праці.

4. Перелік посад працівників інституту, яким може надаватися додаткова відпустка за ненормований робочий день.

5. Порядок встановлення неповного робочого часу з ініціативи адміністрації у госпрозрахункових підрозділах інституту.

6. Схема посадових окладів керівних і наукових працівників інституту.

7. Схема посадових окладів керівників спеціалістів і службовців структурних підрозділів інституту.

8. Схема посадових окладів робітників інституту.

9. Розмір та порядок виплати надбавки за стаж роботи у науковій сфері науковим працівникам інституту.

10. Перелік посад наукових працівників інституту, яким може встановлюватись надбавка за стаж роботи у науковій сфері.

11. Положення про матеріальне стимулювання працівників інституту.

12. Угода з охорони праці між адміністрацією і профспілковим комітетом на поточний рік.

13. Порядок виплати надбавки за стаж роботи в інституті.


Колективний Договір підписали:

Директор ФМІ НАН України Голова профкому ФМІ НАНУ

______________В.В. Панасюк ________________Б.П.Клим

«____» ___________ 2007 р. «____» ____________ 2007 р.
Схожі:

Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір iconКолективний договір (для малих підприємств)
Колективний договір укладений на основі чинного законодавства України, прийнятих сторонами зобов'язань і є правовим актом, який регулює...
Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір iconКолективний договір, укладений на
Цей колективний договір укладений відповідно до чинного в Україні законодавства і є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні...
Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір iconКолективний договір між керівником І профспілковим комітетом Старобільської загальноосвітньої школи II-III ступенів №4
Визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, яким регулюються соціально-економічні, виробничі І трудові відносини, І...
Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір iconЗатверджено набув чинності зборами трудового колективу 15 січня 2005 року
Колективний договір договір
Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір iconДиректору департаменту економічної політики
Просимо зареєструвати колективний договір (зміни і доповнення до колективного договору)
Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір iconКолективний договір
Комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»
Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір iconПоложення Цей колективний договір укладений відповідно до Закону України "Про колективні договори та угоди" і визначає взаємні виробничі, трудові та соціально-економічні
З метою сприяння регулюванню трудових відносин і соціально-економічних інтересів працівників та власників
Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір iconЗареєстровано
Визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі і трудові...
Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір iconПоложення Закону Про охорону праці, Кодексу законів про працю та інших нормативних актів про охорону праці. Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Колективний договір (угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці
Загальні відомості про навчально-виховний заклад, характерні особливості роботи у котельні
Проект нацiональна академiя наук україни колективний договір iconРозділ І. Загальні положення
Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи