Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу icon

Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу
Скачати 109.04 Kb.
НазваПоложення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу
Дата конвертації15.06.2013
Розмір109.04 Kb.
ТипПоложення

ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ


Громадський інспектор ПП Гладун Б.Й.

з охорони праці


___________Гладун Б.Й. ______________


серпень 2004р. серпень 2004р.


ІНСТРУКЦІЯ


для вступного інструктажу


з питань охорони праці


і пожежної безпеки


Розробив:


Головний інженер Р. Гаєвишин


Термін дії продовжено до_______________


АНОТАЦІЯ


Інструкція для вступного інструктажу з охорони праці розроблена згідно з ДНАОП 00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці". Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.99р. №248/3541.

І. ПРИЗНАЧЕННЯ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ


Питання: Яке призначення вступного інструктажу?


Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з усіма працівниками, які приймаються на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади; працівниками, інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню, участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; з учнями, студентами, які прибули на підприєм­ство для проходження виробничої практики, у разі екскурсії на підприємство.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли вступного інструк­тажу інших видів інструктажу навчання і перевірку знань з охорони праці, забороняється.

Це їх, установлений законом, обов'язок і вони не мають права відмовитися від проходження інструктажу, навчання і пе­ревірки знань правил, норм та інструкцій з охорони праці в то­му порядку і в ті терміни, які передбачені відповідними підзаконними нормативними актами.

Інструктажі з питань охорони праці за характером і часом проведення поділяються на вступний, первинний, повторний, поза­плановий та цільовий.

На прохання працівника проводиться додатковий інструктаж з питань охорони праці за обсягом та змістом будь-якого з вище­зазначених інструктажів або за спеціальною програмою з окремих питань охорони праці.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться за програмою, що розроблена службою охорони праці з урахуван­ням особливостей кондитерського виробництва і орієнтовного пе­реліку питань вступного інструктажу.

Проведення вступного інструктажу і інших видів інструк­тажу реєструється в журналі під розписку.

Основним завданням вступного інструктажу є ознайомлення працівників ТзОВ і вищеперерахованих осіб з історичними і со­ціальними аспектами фірми, розміщенням кондитерських і допоміж­них виробництв, правилами поведінки на територіях і виробництвах. Ознайомлення працівників з небезпечними і шкідливими факторами, вимогами правил і норм охорони праці з безпек виробничого обладнання, безпеки технологічних процесів, будівель і споруд, електробезпеки, пожежної безпеки, правил надання долікар­ської допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві.


2. ^ ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПРАЦЮЮЧИХ НА ТЕРИТОРІЯХ, У ВИРОБНИЧИХ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕННЯХ


3.1. Вимоги охорони праці на території

Питання: Які вимоги безпеки праці необхідно виконувати на територіях?


На території усім працівникам необхідно:

 • стерегтися автомобільного транспорту, не стояти поблизу ван­тажних автомашин при їх завантаженні чи розвантаженні;

 • не їздити на підніжках і бортах автотранспорту, це небезпечно;

 • не їздити на електроавтонавантажувачах і не намагатись привести їх в рух, якщо Ви не маєте спеціального посвідчення водія;

 • якщо на території працює кран, то не ходіть і не стійте під ним, а обходьте його;

 • якщо на території проводяться будівельні і ремонтні роботи, то проходячи по будівельному майданчику, остерігайтесь відкритих ям і канав;

 • вимагайте, від адміністрації огородження небезпечних місць;

 • курити на території суворо заборонено, крім у місцях для цього відведених "Місце для куріння";

 • під час руху пішоходи на території повинні завжди пам"ятати, що раптово зупинити транспортний засіб неможливо, тому перш ніж виходити на проїзну частину, вони повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Через те раптовий вихід на проїзну частину є небажаним і буде розцінюватися як порушення Правил дорожнього руху.

Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху.

Поява пішохода на проїздній частині вже є перешкодою чи небезпекою для водіїв транспортних засобів, тому затримки в русі пішоходів і зупинки їх на проїзній частині вносять дезорганізацію в дорожний рух і можуть призвести до дорожньо-транспортної приго­ди.

Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішоходних переходах - зебра, або переходити її під прямим кутом до краю проїзжої частини.


^ 3.2. Вимоги охорони праці на виробничій дільниці

Питання: Які вимоги безпеки праці необхідно виконувати на робочому місці?


Перед початком роботи, одягаючи спецодяг, застібайте одежу на всі ґудзики і волосся заправте під головний убір.

Завжди на роботі носіть справну, чисту одежу і взуття.

Необхідно користуватися індивідуальними захисними засобами: окулярами, рукавицями тощо.

Перед тим як приступити до роботи, перевірте робоче місце справність робочого інструменту, розміщення його на відповідних місцях, міцність кріплення лещат і пристосувань до верстату.

Працювати можливо тільки справним інструментом і на справ­ному обладнанні. Всі частини верстатів, які обертаються - (зубчасті колеса, вали, шківи, ремінні передачі) повинні мати міцно укріплені захисні огородження.

Перед тим, як включити станок або агрегат, впевніться в наявності справного захисного огородження і запобіжних пристроїв, перевірте чи немає зайвих предметів, які заважають його запуску, тільки піоля цього перевірте справність станка або агрегате на холостому ході.

Не торкайтесь електропроводів і струмоведучих частин електрообладнання і електроприладів. Впевніться в наявності і справ­ності захисного заземлення станка, агрегата. Призначення захис­ного заземлення - захист працівника від ураження електричним струмом у випадку появи напруги на металічних конструкціях і частинах обладнання.

Електропровідники і відкриті металеві струмоведучі частини повинні бути ізольовані або огороджені.

Всі роботи в електричних мережах, на розподільчих щитках, в електромережі різного роду струмоприймачів, а також з стаціо­нарними або переносними" апаратами і електроінструментами повинні і проводитись тільки особами, які пройшли навчання, перевірку знань "Правил безпеки і Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів".

Працівникам необхідно виконувати тільки доручену роботу. Не відполікатися самим і не відволікати інших від роботи.

При виконанні електрозварювальних і газозварювальних робіт необхідно одягати захисний щиток або окуляри і дотримуватися встановлених для цих видів робіт правил, знань охорони праці і пожеж­ної безпеки.

Працювати на висоті можна тільки після оформлення "Наряду-дозволу", виконуючи всі вимоги, які записані у ньому.

Використовуйте міцну і безпечну переносну драбину. Безпеч­на драбина повинна мати нековзаючі стійки (тетиви) з металевими або гумовими наконечниками.

При роботі підіймальних механізмів не стійте під вантажем.

Не беріться голими руками за металеві троси.

Гранично допустимі ваги переміщення і підіймання вантажу для жінок:

а) при чергуванні з іншою роботою (до 2-х разів на годину) -10 кг

б) постійно протягом робочої зміни - 7 кг

Сумарна вага вантажу, який переміщується протягом кожної години робочої зміни, не повинна перевищувати:

а) з робочої поверхні - 350 кг

б) з підлоги - 175 кг

Для чоловіків - 50 кг (якщо вантаж перевищує цю норму, то повинна бути інша особа, яка б допомагала підняти цю вагу).

Перенесення і перевезення кислот і лугів в скляній тарі виконуйте тільки на спеціально для цього пристосованих ношах, візках. Бутелі з кислотами і лугами переносьте вдвох за ручки кошиків, попередньо перевірте міцність ручок і дна кошиків. При роботі з хімічними речовинами обов"язково використовуйте окуляри, протигаз або респіратор.


^ 3.3. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Питання: Як діяти в аварійних ситуаціях?


Діяти в аварійних ситуаціях необхідно за планами ліквідації аварій або відповідного розділу інструкцій з охорони праці, пожеж­ної безпеки в залежності від ситуації яка сталася.

Основними принципами ліквідації аварій є:

1. Вимкнення електроживлення обладнання.

2. Приведення в дію засобів індивідуального і колективного захисту і пожежогасення.

3. Евакуація працюючих з небезпечної зони.

4. Надання першої медичної допомоги потерпілим.


4. ^ ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ

Питання: Що визначає закон України про охорону праці?


Цей закон визначає основні положення щодо реалізації кон­ституційного права громадян на охорону їх життя і здоров"я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних дер­жавних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.


^ 4.1. Поняття охорони праці.

Питання: Що входить до поняття охорони праці?


Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-про­філактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здо­ров'я і працездатності людини в процесі праці.

Як видно з визначення, охорона праці являє собою систему -(сукупність) державних законодавчих актів, а також певний комп­лекс різних заходів та засобів, що спрямовані на забезпечення безпеки, збереження здоров"я та працездатності працюючих при виконанні ними технологічних операцій трудового процесу в умовах виробництва.

Законодавчими актами, що визначають основні положення з охорони праці, є закони України, а також спеціальні за­конодавчі акти, які приймаються або затверджуються іншими держав­ними органами і Кабінетом Міністрів України, Державним комітетом України по нагляду за охороною праці, Міністерством охорони здо­ров'я України, Міністерством енергетики України та іншими відо­мствами.

Законодавствопро охорону праці складається з цього Закону, кодексу Законів про працю України, Закону України про землю, обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та прийнятими відповідно до них нормативних актів.

Спеціальними законодавчими актами є міжгалузеві та галузеві акти про охорону праці.

Це державні стандарти системи стандартів безпеки праці, Буді вельні норми та правила, Санітарні норми. Правила будови електро­установок споживачів. Правила безпечної експлуатації вантажопідій­мальних кранів, Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів, Правила будови та безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском. Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води. Правила будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів та інші нормативні документи.

Соціально-економічними заходами передбачаються економічні методи управління охороною праці.

Створення державних, регіональних та галузевих фондів охорони праці, та фонду охорони праці на підприємстві:

 • обов'язкове соціальне страхування працівників власником підприємства від нещасних випадків та професійних захворювань;

 • збереження середнього заробітку на період простою у випадку відмови працюючого від дорученої роботи, якщо створилась вироб­нича ситуація, небезпечна для життя або здоров"я;

 • безплатне забезпечення лікувально-профілактичним харчуван­ням;

 • безплатна видача працівникам спеціального одягу, спеціаль­ного взуття та інших засобів індивідуального захисту;

 • відшкодування власником шкоди у зв"язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров"я пов"язаним з виконанням трудових обов"язків, а також моральної шкоди.

Організаційно-технічні заходи та засоби, повинні забезпечити такий рівень організації праці на підприємстві та такі технічні (інженерні) рішення з охорони праці для усього технологічного про­цесу, обладнання та інструментів, які виключали б вплив на праців­ників небезпечних виробничих і шкідливих факторів.

Організаційними заходами охорони праці є:

 • правильна навченість працівників, чітке і своєчасне проведен­ня інструктажів та контролю знань з охорони праці, дотримання пра­вил про проведення робіт та допуску до роботи, чергування роботи й відпочинку.

Санітарно-гігієнічні заходи передбачають дослідження впливу виробничих факторів на людину та встановлення допустимих значень цих факторів на робочих місцях, визначення фактичних значень конкретних параметрів виробничих факторів на робочих місцях, а також визначення відповідності умов на робочих місцях, вимогам нормативних документів, тобто передбачається атестація робочих місць.

Лікувально-профілактичні заходи передбачають відповідні попе­редні та періодичні медичні огляди працівників, переведення їх на легку роботу, безплатне забезпечення лікувально-профілактичним хар­чуванням, відшкодування потерпілому працівникові витрат на лікуван­ня, особливі вимоги до охорони праці жінок, неповнолітніх та інва­лідів.


^ 4.2. Сфера дії Закону.

Питання: Яка сфера дії Закону?


Дія Закону поширюється на всі підприємства, установи і орга­нізації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.


4.3. Законодавство про охорону праці.

Питання: 3 чого складається законодавство про охорону праці?


Законодавство про охорону праці складається з закону України про охорону праці, Кодексу законів про працю України та інших нор­мативних актів.Схожі:

Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу iconПоложення про службу охорони праці Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року n 255 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р за n 1526/10125
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу iconРозпорядження від 08. 11. 2011 р. №46-р м. Чернівці Про призначення відповідальної особи та затвердження інструкцій з охорони праці в Садгірській
України "Про охорону праці", на підставі Положення про розробку інструкції з охорони праці, затвердженого Наказом Комітету по нагляду...
Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу iconПоложення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170
Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня 1996 р. №170
Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу iconНаказ №128 Про створення служби охорони праці
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та положенням про службу охорони, затвердженого наказом Державного комітету України...
Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу iconПоложення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 08. 1993 №73
Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 08. 1993...
Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу iconПро затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"
Про освіту ( 1060-12 ), Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу iconПоложення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та "Про освіту" ( 1060-12 ), Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
Про освіту ( 1060-12 ), Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу iconПоложення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих І галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16. 03. 94 N 19
Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що додаються
Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою державний комітет україни з нагляду за охороною праці нака з 26. 01. 2005 n 15
Наказ від 26. 01. 2005 n 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони...
Положення про навчання з питань охорони праці. Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 лютого 1999р. №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 04. 99р. №248/3541. І. Призначення вступного інструктажу iconПро затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи