Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет icon

Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет
Скачати 98.63 Kb.
НазваПравила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет
Дата конвертації15.06.2013
Розмір98.63 Kb.
ТипПравила

Інструкція

по регламентації роботи користувачів в мережі Інтернет і відкритій локальній обчислювальній мережі (ЛОМ) в процесі їх експлуатації.

1.Загальні положення

 1. Порядок надання доступу до роботи в ЛОМ

 2. Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет

 3. Вимоги до роботи користувача в ЛОМ і мережі Інтернет

6.Обов'язки зав. відділами щодо впорядкування роботи в локальній
обчислювальній мережі та у мережі Інтернет установи .

1. Загальні положення

1.1. ЛОМ призначена для виконання співробітниками Інституту функціональних та службових обов'язків, ведення листування засобами електронної пошти, отримання доступу до ресурсів Інтернет з метою підвищення кваліфікації та отримання необхідної для роботи інформації.

 1. У локальній мережі повинна оброблятися інформація пов’язана тільки з науковою та виробничою діяльністю.

 2. ЛОМ не повинна мати фізичних з‘єднань з іншими ЛОМ.

 3. Обмін інформацією між ЛОМ та іншими мережами та окремими комп'ютерами здійснюється виключно знімними носіями інформації (Floppy, СD-RОМ, СD-RW)-

 1. Інструкція по регламентації роботи користувачів в мережі Інтернет і локальній обчислювальній мережі в процесі її експлуатації (далі - Інструкція) призначена для керівників і співробітників ФМІ НАНУ.

 2. Метою даної Інструкції є:

 • регулювання роботи адміністраторів і користувачів в мережі Інтернет і локальній обчислювальній мережі ФМІ НАНУ.

 • визначення порядку розподілу мережених ресурсів загального користування.

 • забезпечення доступності і збереження мережених ресурсів.

1.6. Положення Інструкції обов'язкові для виконання всіма користувачами мережі Інтернет і ЛОМ.

1.7. Всі користувачі повинні бути ознайомлені з Інструкцією і попереджені про можливу відповідальність за її порушення.

1.8. За рівнем відповідальності та правам доступу до ЛОМ і мережі Інтернет (далі по тексту МЕРЕЖІ) користувачі розподіляються на наступні категорії: адміністратори (адміністратор ЛОМ та адміністратори підрозділів) і користувачі.

 1. Користувач мережі - це особа, яка працює в мережі згідно з визначеним Адміністратором доступом..

 2. Адміністратор ЛОМ - це особа, що обслуговує сервери та робочі станції ЛОМ АС та стежить за правильним функціонуванням мережі. Адміністратор дає дозвіл на підключення комп'ютера до мережі, видає ІР - адресу комп'ютера, створює обліковий запис електронної пошти. Самовільне підключення є порушенням правил користування мережею.

 3. Адміністратор підрозділу - це особа, яка обслуговує сегмент ЛОМ. що належить підрозділу.

2. Порядок надання доступу до ресурсів ЛОМ

2.1. До роботи в МЕРЕЖІ допускаються співробітники, визначені завідуючим відділом, ознайомлені з даною інструкцією і зареєстровані адміністратором системи.

2.2. Для роботи в МЕРЕЖІ кожний користувач і комп'ютер (робоча станція) повинні отримати відповідний доступ. Під доступом розуміється отримання користувачем МЕРЕЖІ тільки письмового дозволу начальника структурного підрозділу (або відповідальної посадової особи, уповноваженої наказом по інституту) на право роботи з мережею Інтернет і інформацією в ЛОМ з урахуванням його службових обов'язків. Усні вказівки про доступ кого б то не було до мережі Інтернет і інформації, що знаходиться в ЛОМ, не мають юридичної сили і необов'язкові для адміністратора.

2.2. Для оформлення доступу користувачів до ресурсів МЕРЕЖІ начальником структурного підрозділу повинна бути подана заявка (заповнена форма №1), яка регламентує категорії доступу (читати, вилучати копіювати, модифікувати, тощо), види інформації (дистрибутиви, довідкова інформація, комплекси програм, інформація користувача, тощо), на які розповсюджується доступ, термін початку і закінчення доступу.

2.3. Для підключення робочих станцій до ресурсів МЕРЕЖІ начальником структурного підрозділу повинен бути підготовлений перелік робочих станцій, що закріпляються за користувачами підрозділу, які несуть відповідальність за доступ до МЕРЕЖІ з даних робочих станцій. У цьому списку визначаються місце розташування робочих станцій, підключення їх до кабельної системи ЛОМ, можливості і пріоритет доступу робочих станцій до Інтернет, термін початку і закінчення дії доступу.

 1. Доступ користувачів і робочих станцій до роботи в Інтернет і інформації ЛОМ організує Адміністратор тільки при отриманні оформленого відповідним образом дозволу.

 2. При оформленні доступу до МЕРЕЖІ Адміністратором на кожного користувача і кожну робочу станцію ЛОМ оформляється облікова картка в 3-х примірниках. Перший примірник зберігається у адміністратора ЛОМ, 2-й у керівника підрозділу, 3-й у кінцевого користувача.

4.Вимоги до роботи користувача в мережі Інтернет і ЛОМ

4.1. При роботі з мережевими ресурсами кожний користувач користується індивідуальним ім'ям (ідентифікатором) для своєї ідентифікації в ЛОМ, що видається Адміністратором.

 1. Пароль для входу до ЛОМ створюється користувачем і заноситься за участю Адміністратором до системи. Цей пароль використовується автоматично для доступу до ресурсів Інтернет.

 1. Відповідальність за використання ідентифікатора та пароля несе його власник.

 2. Користувач Інтернет і ЛОМ зобов'язаний:
 • знати і дотримувати правила роботи в Інтернет і ЛОМ;

 • регулярно проводити антивірусні перевірки;

 • при повідомленнях тестових антивірусних програм про появу "вірусів" відключити комп'ютер від мережі і доповісти адміністратору підрозділу;

 • у разі необхідності використання гнучких магнітних носіїв (дискет), що поступили з інших підрозділів, установ, підприємств і організацій, проводити перевірку цих носіїв на відсутність " вірусів";

 • у разі виявлення несправності комп'ютерного обладнання звертатися до адміністратора підрозділу;

 • виконувати розпорядження адміністратора ЛОМ і адміністратора антивірусного захисту;

 • надавати свою робочу станцію адміністратору ЛОМ і адміністратору антивірусного захисту для контролю;

4 .5. Користувачеві ЛОМ забороняється:

 • обробляти у ЛОМ інформацію з обмеженим доступом;

 • самотужки вносити зміни в конструкцію, конфігурацію, розміщення робочих станцій мережі і інші вузли ЛОМ, відновлювати та ремонтувати технічне устаткування;

 • розголошувати конфіденційну інф-ю таку як: ідентифікатор та пароль доступу до робочих станцій та інтернету;

 • самостійно встановлювати серверне мережеве програмне забезпечення (ПЗ), а також однорангове мережеве ПЗ для роботи в Інтернет, тобто ПЗ, яке надає доступ до ресурсів робочої станції:

 • засоби доступу до файлів та принтерів;

 • системи дистанційного керування робочою станцією (термінальний доступ);

 • комп'ютерні ігри, які працюють через Інтернет;

 • будь-яке інше ПЗ, яке надає додатковий мережений доступ до ресурсів робочої станції.

• самостійно видаляти або тимчасово вимикати встановлене Адміністратором таке системне програмне забезпечення:

 • агенти систем керування мережею, включаючи протокол ІРХ та агенти SNМР;

 • агенти систем резервного копіювання;

 • антивірусне програмне забезпечення та його агенти.

• змінювати конфігурацію операційної системи і додатків, що впливають на роботу мережевого обладнання і мережених ресурсів:

 • конфігурацію мережених адаптерів та протоколів, ім'я та адресу робочої станції (конфігурація властивостей мережевого оточення);

 • конфігурацію ПЗ вказаного у двох попередніх пунктах;

 • запускати на своїй робочій станції або іншій робочій станції мережі будь-які мережеві серверні (або однорангові для роботи в Інтернет) програми;

 • самотужки підключати комп'ютер до мережі, а також змінювати ІР-адресу комп'ютера, видану Адміністратором;

 • працювати на робочій станції при виявленні несправностей;

 • використовувати інші форми доступу до Інтернет, за винятком дозволених Адміністратором;

 • виконувати дії, направлені на зміну встановленого порядку доступу;

 • відкривати або запускати додатки, отримані по електронній пошті від невідомого відправника.

4.6.2. Відповідальність за допуск користувача до ЛОМ і встановлені йому повноваження несе керівник структурного підрозділу ФМІ НАНУ, що підписав (що підтвердив) повноваження даного користувача мережі та Адміністратор ЛОМ.

4.6.3. Користувачі ЛОМ, винні в порушенні інструкції , повинні відключатися Адміністратором від мережі з доповіддю Керівництву.

5. Обов'язки зав. відділів щодо впорядкування роботи в Локальній Обчислювальній Мережі й у мережі Інтернет

5.1. Завідуючі відділів ФМІ повинні повідомляти адміністратора ЛОМ:

 • про будь-яку зміну топології ЛОМ (встановлення серверів, активного обладнання, перекомутування раніше встановленого обладнання);

 • про будь-яку зміну в кабельній системі локальної мережі (подовження та інше);

 • про підключення (відключення) робочих станцій у ЛОМ;

 • про перенесення робочих станцій у межах ЛОМ;

 • про поновлення та зміну апаратного забезпечення серверів, активного обладнання та робочих станцій;

 • про зміну версій або типів програмних продуктів на серверах.

5.2. При появі користувачів у ЛОМ, завідуючим відділів необхідно повідомити Адміністратору ЛОМ:

 • прізвище, ім'я та по-батькові користувача;

 • бажане мережеве ім'я для отримання електронної пошти у домені ipm.lviv.ua;

 • кімнату, відділ та телефон користувача;

5.3. При підключенні робочої станції до ЛОМ, завідуючим відділів необхідно повідомити Адміністратору ЛОМ:

 • прізвище та телефон відповідального користувача;

 • номер відділу;

 • кімнату, у якій встановлюється робоча станція;

 • наявність необхідності доступу робочої станції до Інтернет;

5.4, У випадку використання Інтернет з "побайтовою оплатою" зав. відділами повинні подати Адміністратору ЛОМ інформацію щодо комерційного характеру користування Інтернет (при цьому треба вказати або персону для виставлення рахунку згідно поточних тарифів за використаний трафік, або тему, для якої буде здійснюватися відповідне збільшення відсотків накладних витрат).

5.5. Для отримання статистики використання пропускної спроможності Інтернет робочими станціями кожен керівник відділу повинен надати Адміністратору ЛОМ адреси електронної пошти (свою або призначеного ним відповідального системного адміністратора відділу), на яку будуть відсилатися протоколи щодо відправленої та отриманої користувачем інформації.

6. Відповідальність користувача при роботі в МЕРЕЖІ:

Користувач ЛОМ несе персональну відповідальність за дотримання встановлених вимог під час роботи в ЛОМ.


Налаштування підключення до мережі.


ІНСТРУКЦІЯ

Треба зробити:

 1. Отримати IP-адресу та зареєструвати ім’я комп’ютера та відповідального користувача у адміністратора мережі інституту;

 2. Налаштувати підключення:

2.1. Відкрийте меню пуск(start) -> панель інструментів(control panel) -> мережеві з’єднання(network connections) і, якщо з’єднання не зявилось автоматично,виберіть пункт меню “створити нове підключення “ та уважно читайте підказки майстра створення підключення;
2.1.1. Вибір типу з’єднання. Обираємо маленьку домашню або офісну мережу .
Запуститься майстер настройки мережі і запропонує переглянути інструкцію по налаштуванню.
2.1.2. Вибір способу підключення до мережі Internet. У випадку нашої мережі це підключення через шлюз чи інший комп’ютер.2.1.3. Ім’я та опис комп’ютера. В полі “Опис комп’ютера” може бути введений номер кімнати та назва відділу, а в полі “Ім’я комп’ютера” має бути введено ім’я яке було зареєстроване у адміністратора мережі.
2.1.4. Вам запропонують ввести ім’я робочої групи. Тут має бути назва вашого відділу.2.1.5. Вкажіть, чи хочете ви відкрити доступ до своїх файлів, папок чи принтерів.
2.1.6. На цьому робота майстра по підключенню завершується.Натисніть Next і Finish.

Перезавантажте комп’ютер.

2.2.Налаштування IP-адрес мережі:

2.2.1. Відкрийте властивості підключення.
2.2.2. Відкрийте властивості “Internet protocol(TCP/IP)”2.2.3. Введіть адреси які ви отримали від адміністратора мережі.

IP address : адреса вашого комп’ютера;

Subnet mask : маска під мережі;

Default gateway : шлюз по замовчуванню;2.3. Налаштування захисту підключення:Виберіть служби якими ви користуєтесь .

Файлові сервери – FTP;

Електронна пошта – SMTP, POP3, IMAP

WEB – HTTP, HTTPS
2.4. Налаштування підключення до мережі Internet через Proxy “Інтернет Україна”:

Відкрийте меню пуск->панель керування -> властивості ІнтернетВиберіть властивості мережі(LAN settings)Поставте чалочку біля пункту “використовувати проксі север” та ведіть адресу та порт проксі яку вам видав адміністратор мережію. Натисніть OK.Схожі:

Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет iconІнформація про підключення до мережі Інтернет. Основні послуги глобальної мережі. Мета: познайомити учнів з різними способами під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі, з основними послугами, що надає користувачам мережа Інтернет
Тема. Провайдери та інформація про підключення до мережі Інтернет. Основні послуги глобальної мережі
Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет icon13. 05. 2011 №88 м. Нова Одеса
Суб'єктам господарювання, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет та утримують для цього відповідні заклади (Інтернет клуби,...
Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет iconПравила проведення відкритої Інтернет-олімпіади з програмування 2012-2013 навчального року серед учнів навчальних закладів Хмельницької області
Відкрита Інтернет-олімпіада з програмування проводиться дистанційно, з використанням можливостей мережі Інтернет
Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет iconПравила проведення XIV відкритої Інтернет-олімпіади з програмування 2013-2014 навчального року серед учнів навчальних закладів Хмельницької області
Відкрита Інтернет-олімпіада з програмування проводиться дистанційно, з використанням можливостей мережі Інтернет
Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет iconФормування інформаційно-пошукових умінь школярів при використанні мережі інтернет
Появу всесвітньої мережі Інтернет називають одним із важливих досягнень сучасної цивілізації. Справа не тільки в тім, що вже зараз...
Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет iconМетодичні матеріали для проведення заходів у закладах освіти до Всесвітнього дня безпеки дітей у мережі Інтернет
Безпека дітей у мережі Інтернет – зона відповідальності усіх дорослих громадян держави, адже кількість дітей і підлітків, які постраждали...
Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет iconПитання травня: Яких заходів необхідно вжити, аби небажані відвідувачі не мали змоги проникнути до комп’ютера через Інтернет?
Питання: Більшість вірусів проникає до комп’ютера із мережі Інтернет. На сайті Онляндії є три правила безпечного користування Інтернет....
Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет iconПрактична робота №1. Оцінка якості джерел інформації з мережі Інтернет
Мета роботи: виконати оцінку якості джерел інформації з мережі Інтернет, які можна використовувати для створення консолідованого...
Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет iconІнформації про підготовку до зно в мережі Інтернет. ІІІ. Пошук та використання інформації в мережі Інтернет. Практична робота
Першим серед багатотисячного переліку посилань буде посилання на адресу сайту Українського центру оцінювання якості освіти
Правила надання доступу до ресурсів мережі Інтернет Вимоги до роботи користувача в лом І мережі Інтернет iconВступ 3 Історія появи мережі Інтернет 5 Поява Інтернет в Україні 9 Інтернет і сьогодення 14
В наш час при вживанні слова «Інтернет» найчастіше мається на увазі саме веб і доступна через нього інформація, а не сама фізична...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи