Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень icon

Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень
Скачати 183.13 Kb.
НазваКурс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень
Дата конвертації15.06.2013
Розмір183.13 Kb.
ТипКурс лекцій

Досин Д.Г.

Бази даних та знань

Курс лекцій 1. Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень.

 2. Реляційні оператори. Оператор проекції. Оператор з'єднання. Оператор вибору. Опера­­тор поділу. Булеві операції.

 3. Постійні відношення. Перейменування атрибутів. Оператор еквіз’єднання. Оператор -з’єд­нання. Розширення для других порівнянь на доменах. Розширення вибору.

 4. Реляційна алгебра. Алгебраїчні відношення, як відображення. Обмеження множини опера­торів. Функціональні залежності. Означення. Аксіоми виводу та їх застосування. Пов­но­­та системи аксіом виводу

 5. Покриття функціональних залежностей. Покриття та еквівалентність. Ненадлишкові по­крит­тя. Структура ненадлишкових покриттів. Канонічні покриття. Мінімальні покриття. Оптимальні покриття.

 6. Нормалізація реляційних схем. Постановка задачі. Бази даних і схеми баз даних. Нормальні форми для баз даних. Нормалізація через декомпозицію. Нормалізація синте­зу­ван­ням. Усунення атрибутів. Нормальна форма Бойса-Кодда. Проблеми НФБК.

 7. Багатозначні залежності, залежності з’єднання та нормальні форми. Властивості багатозначних залежностей. Аксіоми виведення для багатозначних залежностей

 8. Функціональні і багатозначні залежності. Четверта нормальна форма та реалізація залеж­ностей. Залежності з'єдання.

 9. Реалізація функцій СУБД. Управління даними, управління транзакціями. Журна­лі­за­ція. Зберігання відношень. Індекси.

 10. Підтримка мов баз даних. Structured Query Language (SQL). Об'єктна парадигма. Бази даних, побудовані на основі об'єктної парадигми.

 11. Вступ до інтелектуальних систем. Представлення знань та вивід за знаннями. Нечіткі знання

 12. Синтез систем, базованих на знаннях. Експертні системи, структура, функції, життєвий цикл. Три парадигми побудови інтелектуальних систем: продукційна, процедурна, об'єкт­на.

 13. Теоретичні аспекти інженерії знань. Поле знань. Отримання та структурування знань. Автоматизація отримання знань.

 14. Управління знаннями. Бази знань. Структура бази знань. Онтологія, як структурне та функціональне ядро бази знань.

 15. Програмний інструментарій розробки систем, що базуються на знаннях. Мови програ­му­вання баз знань та інтелектуальних систем.

 16. Представлення даних і знань в мережі Інтернет. Концепція семантичної глобальної мережі. XML, RDF

 17. Інтелектуальні Інтернет-технології. Програмні агенти та мультиагентні системи. Мови обміну даними між програмними агентами DAML+OIL, OWL

 18. Інформаційний пошук в мережі Інтернет. Інтелектуальні метапошукові системи.

 19. Класифікація, кластеризація та ранжування текстових документів на основі розпізнавання їх змісту в термінах онтології інтелектуального агента.

 20. Захист інформації у сховищах даних. Контроль доступу. Виявлення несанкціо­но­ва­ного доступу.^

1Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень.

1.1Вступ до БД.


Обвал інформації довкола нас потребує спеціальних засобів для її впорядкування та обробки. Ворона рахує до десяти, людина – лише до трьох. Починаючи від чотирьох назв чи прізвищ їх вже записують десь у блокнот. У кожному такому записі крім прізвища, як правило, записують ім’я, по-батькові, контактну адресу/телефон, інші дані, що пов’язують вас з тією особою. Весь цей запис в теорії реляційних баз даних прийнято називати кортежем. Якщо раптом для зручності ви розграфили табличку з відповідними полями інформації та ще й пронумерували рядки-кортежі, значить ви отримали відношення. Якщо у блокноті є ще календар днів народжень ваших друзів, розклад потягів та прайс-лист якоїсь гуртовні, то уся ця сукупність таблиць вже становить реляційну базу даних.
^

1.2 Поняття відношення. Схеми відношень.


Одним з основних переваг реляційної моделі є її однорідність. Всі дані розглядаються як збережені в таблицях, у котрих кожний рядок має той самий формат. Кожний рядок у таблиці подає деякий об'єкт реального світу або співвідношення між об'єктами. Чи дійсно володіють відповідні сутності в реальному світі однорідністю, що їм приписує реляційна модель, є питанням, на яке повинен відповісти автор/користувач моделі сам. Це питання про придатність моделі для конкретного застосування.

Нас не буде цікавити, чи відповідає реляційна модель деякій конкретній множині даних про реальний світ. Існує маса прикладів, коли реляційна модель є підходящою, і надалі ми завжди припускаємо, що маємо справу з такими прикладами.

^

1.2.1Суть проблеми


Розглянемо приклад. Розклад рейсів літаків безсумнівно має регулярну структуру. Кожний включений у розклад рейс має визначені характеристики, як-от: пункт відправлення, пункт призначення, час вильоту, час прибуття, номер рейса. Фрагмент розкладу може бути поданий у виді таблиці.

Що цікавого в цьому розкладі? Кожний політ поданий сукупністю значень, узятих по одному з кожного стовпчика таблиці. Є обмеження на ті дані, що можуть з'явитися у визначеному стовпчику. Стовпчик з ім'ям ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ містить назви аеропортів, що обслуговуються даною авіалінією, стовпчик ЧАС-ПРИБУТТЯ містить

Таблиця 1.1. РЕЙСИ (розклад авіалінії)

НОМЕР

ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ

ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ

^ ЧАС ВИЛЬОТУ

ЧАС ПРИБУТТЯ

83

Нью-Йорк

Чикаго

11.30

13.43

84

Чикаго

Нью-Йорк

15.00

17.55

109

Нью-Йорк

Лос-Анджелес

21.50

2.52

213

Нью-Йорк

Бостон

11.43

12.45

214

Бостон

Нью-Йорк

14.20

15.12моменти часу доби. Інформаційне значення окремого рядка не залежить від порядку стовпчиків. Стовпчики ЧАС-ВИЛЬОТУ і ЧАС-ПРИБУТТЯ можна було б переставити місцями без зміни змісту. Нарешті, тому що кожний рейс має єдиний номер, то кожний рейс представляється одним рядком.

Розклад у табл. 1.1 являє собою приклад відношення типу РЕЙСИ. Формат відношення визначається множиною імен (міток) стовпчиків {НОМЕР, ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ, ЧАС-ВИЛЬОТУ, ЧАС-ПРИБУТТЯ}. Ці мітки називаються іменами атрибутів. Кожному імені атрибута ставиться у відповідність множина припустимих для відповідного стовпчика значень. Ця множина називається доменом даного імені атрибута. Доменом атрибута НОМЕР могло б бути множина усіх одно-, дво-, тризначних цілих чисел. Кожний рядок відношення є множиною значень, узятих по одному з домену кожного імені атрибута. Рядки відношення називаються кортежами, у даному прикладі рядки відношення РЕЙСИ суть 5-арні кортежі. Кортежі відношення утворюють множину, тому що рядки не дублюються. У множині імен атрибутів відношення існує така підмножина, що кортежі відношення можуть бути однозначно визначені значеннями відповідних атрибутів підмножини. Така підмножина називається ключем цього відношення. Для відношення, описаного в табл. 1.1, {НОМЕР} є ключем.
^

1.3Формалізація відношень


Тепер додамо точний зміст визначенням попереднього поділу і додамо пару нових визначень. Схемою відношення називається кінцева множина імен атрибутів . Кожному імені атрибута , ставиться у відповідність множина , названа доменом атрибута . Домен атрибута будемо також позначати як . Імена атрибутів іноді називаються в літературі символами атрибутів або просто атрибутами, особливо в анотаціях і рефератах. Домени є довільними непустими кінцевими або перечислюваними множинами. Нехай . Відношення зі схемою - це кінцева множина відображень з у ; причому кожне відображення повинно задовольняти такому обмеженню: належить . Ці відображення називаються кортежами.

Приклад 1.1. У табл. 1.1 схемою відношення є множина РЕЙСИ - {НОМЕР, ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ, ЧАС-ВИЛЬОТУ, ЧАС-ПРИБУТТЯ}. У якості доменів можуть виступати такі множини:

1. dom (НОМЕР) = множина одно-, дво-, тризначних цілих чисел.

2. dom (ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ) = dom (ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ) = {Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Бостон, Атланта}

3. dom^ (ЧАС-ВИЛЬОТУ) = dom (ЧАС-ПРИБУТТЯ) = множина моментів часу протягом доби.

Відношення в табл. 1.1 має п'ять кортежів. Один із них, що позначається , визначений як ^ (НОМЕР) = 84, (ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ) = Чикаго, (ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ) = Нью-Йорк. ^ (ЧАС-ВИЛЬОТУ) = 15.00. (ЧАС-ПРИБУТТЯ) = 17.55.

Звідки виникли ці відображення? Що відбулося з таблицями і рядками? Ми користуємося відображеннями в нашій формалізації для того, щоб уникнути будь-якого упорядкування імен атрибутів у схемі відношення. Як відзначалося в попередньому поділі, таке упорядкування нічого не добавляє до інформаційного утримання відношення. Ми розширюємо традиційне розуміння кортежу як послідовності значень, заданої у визначеному порядку. Під кортежем будемо розуміти множину значень, узятих по одному для кожного імені атрибута зі схеми відношення.1 Визначені відображення, є не чим іншим, як відповідностями цього типу. Тепер, коли формально усунуте будь-яке явне упорядкування у відношеннях, майже в кожному випадку для позначення відношення будемо записувати атрибути в деякому порядку, а кортежі подавати списками в тому ж порядку.

Так чи інакше, має сенс обговорити конкретне значення кортежу на атрибуті , що назвемо -значенням кортежу . Якщо розглядається як відображення, то -значення позначається як . Якщо ж інтепретувати як рядок таблиці, то -значення кортежу є входом кортежу в стовпчик з ім'ям . Так як є відображенням, можна обмежувати область визначення кортежа . Нехай - підмножина . Звичайним позначенням для відображення , обмеженого на , є . Ми відійдемо від звичайного позначення і будемо записувати це обмеження як і називати його -значенням кортежу . Формально і є різними об'єктами, але, притримуючись заплутаних традицій теорії реляційних баз даних, ми часто позначаємо буквою одноточкову множину. Таким чином приховується розходження між і , хоча одне є просто значенням, а інше - відображенням з у це значення. Передбачається також, що існує деяке значення , таке, що для будь-якого кортежу . Таким чином, для будь-яких кортежів і .

Приклад 1.2. Нехай є кортежем, визначеним у прикладі 1.1. {ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ} - значенням кортежу є (ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ) = Чикаго. {ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ}-значенням є кортеж ', для котрого ' (ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ) = Чикаго, ' (ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ) = Нью-Йорк. Цей кортеж позначається як (Чикаго: ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ, Нью-Йорк: ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ) або просто (Чикаго, Нью-Йорк) у тих випадках, коли порядок атрибутів зрозумілий.

Дотепер відношення розглядалися як статичні об'єкти. Проте відношення призначені для відбитка деякої частини реального світу, а ця частина світу може змінюватися в часі. Тому і відношення змінюються в часі, тобто кортежі можуть добавлятися, видалитися або змінюватися. У табл. 1.1. рейси можуть добавлятися або віддалитися або моменти часу, що характеризують їх, можуть змінюватися. Проте передбачається, що схема відношення інваріантна в часі. З цього моменту відношення буде сприйматися як деяка послідовність уже визначених відношень, або в деяких випадках, як множина потенційних послідовностей, які відношення може пробігати, тобто як множина можливих станів, що може приймати відношення. Тепер обговоримо обмеження на стани, які відношення має задовільняти. Майже всі ці обмеження не будуть потребувати пам'яті: вони будуть залежати тільки від конкретного поточного стану відношення, а не від історії його попередніх станів.
^

1.4Ключі відношень


Ключ відношення зі схемою є підмножиною з такою властивістю: Для будь-яких двох різноманітних кортежів і в існує таке , що . Іншими словами, не існує двох кортежів, що мають те саме значення на всіх атрибутах із . Цю умову можна записати так: . Таким чином, достатньо знати -значення кортежу, щоб ідентифікувати кортеж однозначно.

Приклад 1.3. У табл. 1.1 множини {НОМЕР} і {ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ} є ключами.

Домовимося про деякі позначення для відношень, схем і ключів. Умовимося використовувати початкові заголовні букви латинського алфавіту для імен атрибутів2 , останні заголовні букви латинського алфавіту для схем відношень і малі літери для відношень. Схема відношення позначається як , або іноді , коли ім'я схеми несуттєве. (Ще одна традиція, що заплутує, у теорії реляційних баз даних полягає в тому, що використовується конкатенація імен атрибутів для позначення множини цих атрибутів). Відношення зі схемою записується або . Для позначення ключа відношення підкреслюються імена атрибутів ключа. Відношення зі схемою з ключем записується як . Можна також включити ключ у схему відношення: . Будь-яке відношення обмежене тим, що має в якості ключа.

Приклад 1.4. Схему для відношення, зазначеного в табл. 1.1., можна записати як РЕЙСИ ^ [НОМЕР ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ ЧАС-ВИЛЬОТУ ЧАС-ПРИБУТТЯ].

Якщо потрібно зазначити більш одного ключа для схеми або відношення, то необхідно перерахувати ці ключі окремо, тому що підкреслення в цьому випадку нічого не дає. Ключі, явно перераховані разом із реляційною схемою, називаються виділеними ключами. Можуть бути ключі, відмінні від виділених, вони називаються неявними ключами3 (тобто явно не зазначеними). Іноді один із виділених ключів оголошується первинним.

Дане вище визначення ключа є занадто широким. Якщо відношення має ключ , то також є ключем для : для кортежів і в із випливає, звичайно, . Дещо уточнимо визначення ключа.

Визначення 1.1. Ключ відношення є підмножиною , такою, що для будь-яких різних кортежів і з виконується і жодна власна підмножина не має цієї властивості. Множина є суперключем відношення , якщо містить ключ відношення .

Нове визначення суперключа збігається з попереднім визначенням ключа. Старе визначення ключа буде ставитися до виділених ключів, тобто виділений ключ може бути суперключем.

Приклад 1.5. У табл. 1.1. {НОМЕР} є ключем (і суперключем), а {НОМЕР, ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ} є суперключем, але не є ключем.

Відзначимо деякі тонкощі, пов'язані з поняттям ключа. У попередньому розділі вказувалося, що розглядаються відношення, що залежать від часу. Для кожного даного стану відношення можна визначити ключі і суперключі. Різноманітні стани відношень можуть мати різноманітні ключі. Проте схеми відношень повинні бути інваріантними від часу, і хотілося б, щоб ключі, задані в реляційній схемі, не змінювалися. Таким чином, бажаючи визначити ключі для схеми відношення, ми повинні переглянути всі стани відношення з цією схемою. Ключі повинні залишатися ключами у всіх припустимих станах.

Приклад 1.6. У табл. 1.1 {ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ} є ключем відношення. Проте цілком можливо, що можуть бути два рейси між тими самими пунктами відправлення і призначення, хоча вони безсумнівно повинні здійснюватися в різний час. Отже, {ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ, ЧАС-ВИЛЬОТУ} є ключем схеми відношення РЕЙСИ.

У основному ми будемо вивчати ключі і суперключі схем відношень, з огляду на всі припустимі стани відношень із даною схемою. У кінцевому рахунку визначення ключів - це питання семантики відношення.
^

1.5Відновлення відношень


Тепер, коли в нас є відношення, виникає питання: а що з ними можна робити? Як уже відзначалося, вміст відношення змінюється в часі. Роздивимося, як він змінюється.

Припустимо, що потрібно помістити додаткову інформацію у відношення. Для цього вводиться операція додавання, що для відношення має вигляд

.

Приклад 1.7. Привласнивши відношенню в табл. 1.1 ім'я розклад, можна учинити відновлення:

ADD (розклад; НОМЕР =117, ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ - Атланта, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ = Бостон, ЧАС-ВИЛЬОТУ = 22.05, ЧАС-ПРИБУТТЯ = 0.43).

Коли фіксований порядок імен атрибутів, припустимий більш короткий запис

.

Приклад 1.8. Короткий запис приклада 1.7 имеет вид

ADD (розклад; 117, Атланта, Бостон. 22.05 , 0.43)

Ціль операції додавання ясна - додати описаний кортеж у визначене відношення. Результат операції може бути не узгоджений із цілями операції по таких причинах:

1. Кортеж, що добавляється не відповідає схемі визначеного відношення.

2. Деякі значення кортежу не належать відповідним доменам.

3. Описаний кортеж збігається за ключем з кортежем, що вже знаходиться у відношенні.

У кожному з цих випадків операція залишає відношення незмінним і певним чином повідомляє про помилку.

Приклад 1.9. Якщо розклад - це відношення, заданий табл. 1.1, то операція

ADD (розклад; НОМЕР = 117, ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ = Атланта, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ = Бостон, ДАТА = 4 березня)

не припускається через 1. Операція

ADD (розклад; НОМЕР = 84, ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ = Чикаго, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ = Нью-Йорк, ЧАС-ВИЛЬОТУ =25.12, ЧАС-ПРИБУТТЯ = 18.00)

не припускається по причинах 2 і 3 (див. атрибути ЧАС-ВИЛЬОТУ і НОМЕР).

Операція видалення вводиться для того, щоб знищити зроблене. Для відношення , уведеного вище, операція видалення має вигляд

.

У тих випадках, коли рахується, що імена атрибутів упорядковані, знову можливий скорочений запис:

.

Приклад 1.10. Якщо розклад є відношенням, заданим у табл. 1.1, то можна застосувати операцію

DEL (розклад, НОМЕР - 83, ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ = Нью-Йорк, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ = Чикаго, ЧАС-ВИЛЬОТУ = 11.30, ЧАС-ПРИБУТТЯ = 13.43)

із скороченим варіантом

DEL (розклад; 83, Нью-Йорк, Чикаго, 11.30, 13.43),

У дійсності немає необхідності задавати так багато інформації, щоб однозначно визначити кортеж, що треба видалити. Достатньо визначити значення деякого ключа. Якщо є ключем, то можна використовувати таку форму запису:

.

Приклад 1.11. Скорочений варіант операції видалення з приклада 1.10 имеет вид

DEL (розклад; ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ = Нью-Йорк, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ = Чикаго, ЧАС-ВИЛЬОТУ = 11.30).

Якщо є первинний виділений ключ, такий, як {НОМЕР}, то можна скоротити цю форму запису до

DEL (розклад; 83).

Результат операції видалення не обманює чекань. Заданий кортеж видалиться з відношення, за винятком тих випадків, коли цей кортеж у відношенні відсутній. У цьому випадку відношення залишається незмінним і повідомляється про помилку умови. Обмеження на видалення останнього кортежу з відношення не накладається; порожнє відношення допускається.

Замість того щоб добавляти або видаляти цілий кортеж із відношення, можна змінити тільки частину кортежу. Модифікація досягається за допомогою операції зміна. Для відношення , введеного вище, при операція зміни має вигляд

.

Якщо є ключем, то запис може бути скорочений до

.

Приклад 1.12. Для відношення розклад, заданого табл. 1.1, операція зміни може мати вигляд

СН (розклад; НОМЕР - 109, ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ - Нью-Йорк, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ = Лос-Анджелес, ЧАС-ВИЛЬОТУ = 21.50, ЧАС-ПРИБУТТЯ = 2.52; ЧАС-ВИЛЬОТУ = 21.40, ЧАС-ПРИБУТТЯ = 2.42)

із скороченим варіантом

СН (розклад;^ НОМЕР = 109; ЧАС-ВИЛЬОТУ = 21.40, ЧАС-ПРИБУТТЯ = 2.42).

Операція зміни є найбільш зручною. Той же результат може бути отриманий за допомогою операції видалення, що випливає за операцією додавання. Таким чином, усі можливі помилки операцій додавання і видалення властиві й операції зміни: зазначений в операції кортеж не існує, зміни мають неправильний формат або використовувані значення не належать відповідному домену, або змінений кортеж має той же ключ, що і кортеж, уже приналежному відношенню.

Приклад 1.13. Результат застосування операцій

1. ADD (розклад; 117, Атланта, Бостон, 22.05, 0.43).

2. DEL (розклад; ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ = Нью-Йорк, ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ = Чикаго, ЧАС-ВИЛЬОТУ = 11.30),

3. СН (розклад; НОМЕР = 109; ЧАС-ВИЛЬОТУ = 21.40, ЧАС-ПРИБУТТЯ = 2.42) до табл. 1.1 приведений у табл. 1.2.


Таблиця 1.2. Нова версія відношення розклад (РЕЙСИ)

НОМЕР

ПУНКТ-ВІДПРАВЛЕННЯ

ПУНКТ-ПРИЗНАЧЕННЯ

^ ЧАС ВИЛЬОТУ

ЧАС ПРИБУТТЯ

84

Чикаго

Нью-Йорк

15.00

17.55

109

Нью-Йорк

Лос-Анджелес

21.50

02.52

117

Атланта

Бостон

22.05

00.43

213

Нью-Йорк

Бостон

11.43

12.45

214

Бостон

Нью-Йорк

14.20

15.12


1.6ВПРАВИ


1. (а) Нехай дана схема відношення = {СЛУЖБОВЕЦЬ, КЕРУЮЧИЙ, ПОСАДА, ЗАРПЛАТА. СТАЖ}, де атрибути СЛУЖБОВЕЦЬ і КЕРУЮЧИЙ у якості значень мають прізвища, ПОСАДА - назви посад, ЗАРПЛАТА -числа, що виражають річну зарплату службовців, СТАЖ- кількість повних років, що проробив службовець на посаді. Побудуйте відношення зі схемою R, базуючись на такій інформації:

 1. Робертові, Раскин і Рафаель - агенти в справах продажу квитків

 2. Рейберн приймає багаж.

 3. Райе-авіамеханік.

 4. Прайс управляє всіма агентами в справах продажу квитків.

 5. Пауелл управляє Рейберном.

 6. Портер управляє Райсом, Прайсом, Пауеллом і самим собою.

 7. Пауелл-начальник наземних служб, а Портер-начальник по експлуатації.

 8. Кожний службовець одержує 10%-ну надбавку за кожний повний пророблений рік.

 9. Робертові, Раскин, Рафаель і Рейберн почали з окладу 12 000. Робертові тільки приступив до роботи, Раскин і Рафаель працюють півтора року, а Рейберн працює два роки.

 10. Райе почав з окладу 18 000 і зараз одержує 21 780.

 11. Прайс і Пауелл почали з окладу в 16 000, обидва працюють три роки.

 12. Портер почав з окладу в 20 000 і проробив принаймні на два роки більше, чим будь-хто із них.

(b) Задайте підхожі операції відновлення для таких змін у відношенні з п. (а):

 1. Раскин і Рафаель проробили повних два роки.

 2. Райе звільняється.

 3. Рэндольф наймається на посаду агента в справах продажу квитків.

1.2. Роздивимося схему відношення = {НОМЕР-РЕЙСУ, АЭРОПОРТ-ПРИЗНАЧЕННЯ, ГАЛЕРЕЯ, ДАТА, ЧАС}. Кортеж відношення означає, що «посадка на рейс , що вилітає в пункт призначення , здійснюється через галерею , дата відправлення , час відправлення >, Що є ключами схеми ?

1.3. Нехай - кортеж відношення , і нехай і - підмножини . Коли вираз має сенс? Як його можна спростити в тих випадках, коли воно має сенс?

1.4. (а) чи може об'єднання двох ключів бути ключем?

(b) чи обов'язково пересічення двох суперключів є ключем?

1.5.* Яке максимальне число ключів, що може мати дана схема відношення ? Яке максимальне число суперключів?

1.6. Що можна сказати про відношення з ключем ?

1.7. Нехай - ключ схеми відношення і нехай - відношення зі схемою Разглянемо операцію

.

Припустимо, що у відношенні немає кортежу з -значенням , є кортеж і . Чи законна аналізована операція зміни?

1.8. Нехай -послідовність операцій відновлення, що потрібно застосувати до відношення . Якщо змінити порядок операції в , те чи обов'язково результат залишається тим же самим при тій умові, що состоит из

(a) тільки з операцій додавання;

(b) тільки з операцій видалення;

(c) з операцій додавання і видалення;

(d) з операцій додавання і зміни;

(e) тільки з операцій зміни?
^

1.7Бібліографія і коментарі


Реляційна модель спочатку була викладена в серії статей Codd [1970, 1971а, 1971b, 1972а]. Основи систем баз даних і місце реляційної моделі в них читач може знайти в книгах Cardenas [1979], Date [1981], Tsichritzis, Lochovsky [1977], Ullman [1980], Wiederhold [1977].


2Реляційні оператори. Оператор проекції. Оператор з'єднання. Оператор вибору. Опера­­тор поділу. Булеві операції.
1 Фактично кортеж може бути мультимножиною (множиною з дублі­катами) значень, якщо домени для різних імен атрибутів перетинаються.

2 Вони вже були введені неявно.

3 Інколи вони називаються можливими ключами.Схожі:

Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень icon1. Загальна характеристика поняття як форми мислення. Види понять. Логічна характеристика понять. Типи відношень між поняттями
Правове мислення юриста в логічному аспекті полягає в оперуванні правовими (юридичними) поняттями, в процесі якого, він визначає...
Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень iconПарадигматичні відношення в сучасній чеській економічній термінології наталія Пілецька
У статті описано чотири типи парадигматичних відношень у сучасній чесь­кій економічній термінології (гіпонімічні, полісемічні, синонімічні,...
Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень iconЗавдання для зрізової контрольної роботи з сум для студентів іу курсу (пн-08-1-3)
На які групи поділяються словосполучення за характером синтаксичних відношень між компонентами? Наведіть приклади
Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень iconО.Ілліна (Житомир) формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми з інвалідністю під час соціально-педагогічної практики
Ні, спілкуванні, придбанні професійних навичок. Засвоєння дітьми-інвалідами соціального досвіду, включення їх в існуючу систему суспільних...
Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень iconКурс лекцій у схемах Розділ І. Основні поняття теорії держави І права
На нашу думку, основне, що потрібно пересічному громадянину знати про право це його поняття, яке випливає з сутності права, форми,...
Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень iconКурс лекцій Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" економічних спеціальностей усіх форм навчання Суми
України [Текст] : курс лекцій / [уклад.: А. І. Зякун, В. Г. Троян]; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської...
Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень iconКнига на сайте: Авторская редакция М. О. Ричков основи правознавства (Курс лекцій у схемах) 2009 вступ
Издание: Н. И. Околитенко, Н. Д. Колбун. Вич в свете законов природы: альтернативный взгляд. Киев, 2009, «Літопис-хх»
Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень iconКурс лекцій у схемах Розділ І. Основні поняття теорії держави І права
На рис. 2 перелічені питання, які потрібно знати про державу взагалі. Сюди входять: поняття держави, причини її виникнення, теорії...
Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень iconКурс лекцій з навчальної дисципліни " психологія управління " для студентів денної форми навчання
Ключові поняття: управління, менеджмент, керівник, менеджер, організація, людський фактор, персонал, психологія управління
Курс лекцій Вступ. Відношення і схеми відношень. Формалізація відношень. Поняття ключів відношень iconТема. Відношення. Основна властивість відношення. Розв’язування задач
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи