Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с icon

Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с
Скачати 45.19 Kb.
НазваПоложення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с
Дата конвертації22.02.2013
Розмір45.19 Kb.
ТипПоложення
положення


про методичну раду

львівської державної фінансової академії


Львів – 2010

Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2010. – 3 с.


Розробники:

Ситник Н.С, перший проректор

Легка В.М., керівник навчально-методичного відділу

Пастушенко О.І., методист навчально-методичного відділу


Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради ЛДФА (протокол № 5 від 02.070.2010 р.)


Затверджую”


Ректор_______________П.Буряк


5липня 2010 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду Львівської державної фінансової академії


І. Загальні положення


1. Методична рада Львівської державної фінансової академії діє на підставі Закону України „Про вищу освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України, постанов Кабінету міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Концепції діяльності ЛДФА на 2010-2015 р.р., Статуту академії та цього Положення.

2. Методична рада є колегіальним дорадчим органом щодо координації діяльності усіх підрозділів академії, які забезпечують організацію та здійснення навчального процесу, запровадження новітніх освітніх технологій, форм і методів інтерактивного навчання, удосконалення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників академії.

ІІ. Мета і завдання методичної ради

1. Метою діяльності методичної ради є забезпечення організації ефективної методичної роботи кафедр та підрозділів академії, упровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання.

2. Головними завданнями методичної ради є:

- визначення основних пріоритетів методичного забезпечення навчального процесу в академії з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем; узагальнення та впровадження прогресивних освітніх технологій;

- проведення методичної експертизи складових стандартів вищої освіти варіативної частини навчальних планів та програм на їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр – спеціаліст – магістр, навчально-методичної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів;

- методичний супровід здійснення навчання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

3. Діяльність методичної ради спрямовується на:

3.1. удосконалення організаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу, його інтенсифікацію на основі впровадження сучасних методів навчання, передових освітніх та новітніх інформаційних технологій;

3.2. розробку рекомендацій стосовно вдосконалення навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за галуззю знань „Економіка та підприємництво” та відповідними напрямами;

3.3. розробку рекомендацій щодо структурування змісту навчальних програм за вимогами КМСОНП;

3.4. координацію методичної роботи факультетів і кафедр з проблем вищої школи;

3.5. сприяння підвищенню педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу академії, організацію психолого-педагогічного та методичного навчання молодих викладачів;

3.6. розробку інструктивно-методичної документації з планування і організації науково-методичної роботи;

3.7. надання консультативної допомоги факультетам і кафедрам з питань планування і організації методичної роботи.


ІІІ. Організація роботи методичної ради

  1. До складу методичної входять: проректор з навчально-виховної роботи, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівник навчально-методичного відділу, директор бібліотеки, завідувач виробничою практикою, методисти, представники органів студентського самоврядування. Склад методичної ради затверджується наказом ректора.

  2. Головою методичної ради є перший проректор.

  3. На першому засідання методичної ради обирається секретар, який відповідає за організацію та проведення засідань методичної ради.

  4. Термін повноважень методичної ради – 2 роки.

  5. Методична рада визначає регламент, план і форми своєї діяльності на поточний навчальний рік.

5.1. Планування роботи методичної ради здійснюється щорічно на основі пропозицій ректорату, вченої ради академії, кафедр і деканатів. План роботи методичної ради складається на кожен навчальний рік у вересні місяці. Після обговорення та схвалення методичною радою план роботи затверджується ректором.

5.2. Засідання методичної ради проводяться один раз на 2 місяці. При необхідності скликаються оперативні позачергові засідання.

5.3 На засідання методичної ради можуть бути запрошені представники відповідних структурних підрозділів та окремі викладачі, які мають відношення до питань, що розглядаються на методичній раді.

5.4. Рішення методичної ради приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні методичної ради.

5.4. Рiшення методичної ради доводять до відома працівників академії протягом З-х днів після проведення засідання методичної ради.

5.5. Матеріали засідань методичної ради оформлюються протоколом за підписом голови та секретаря.Схожі:

Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Математика // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 8 с
Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма співбесіди з питань державного управління. – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Бухгалтерський облік // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2012. – 12 с
Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи економіки». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 7 с
Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Українська мова та література// Програма навчальної дисципліни – лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. – 22 с
Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Програма вступних випробувань з дисципліни «Основи держави І права». – Львів, лдфа: Видавництво втзнв, 2012. – 6 с
Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
України: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: лдфа – 13с
Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Географія: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 19 с
Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Аудит: // Програма вступних випробувань.– Лдфа, Львів: Видавництво Лдфа, 2012.– 9 с
Положення про методичну раду львівської державної фінансової академії Львів 2010 Положення про методичну раду Львівської державної фінансової академії. Лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2010. 3 с iconЗатверджую ректор Львівської державної фінансової академії
Фінанси: // Програма вступних випробувань. – Лдфа, Львів: Видавництво: Лдфа, 2012. – 13 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи