Програма вступних іспитів до аспірантури icon

Програма вступних іспитів до аспірантури
Скачати 86.27 Kb.
НазваПрограма вступних іспитів до аспірантури
Дата конвертації15.06.2013
Розмір86.27 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ


Кафедра іноземних мов


ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 08.00.08

«ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ»


Львів 2011


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Вступники до аспірантури складають вступний іспит з предмета “Іноземна мова” в межах навчальної програми вищих навчальних закладів економічного спрямування, яка передбачає такі уміння:

  • читання літератури за відповідним фахом;

  • читання та реферування іноземної мовою статей з періодичної преси;

  • ведення бесіди в межах вузівської програми.

Мета складання вступного іспиту – перевірка та оцінювання знань вступників до аспірантури з предмета “Іноземна мова за професійним спрямуванням”.

^ Вступники повинні знати:

 • географічні, економічні та політичні реалії країни, мова якої вивчається та України;

 • регіональні та соціальні відмінності між Україною та країною, мова якої вивчається;

 • особливості монологу професійно-орієнтованого характеру;

 • елементи усного/письмового перекладу інформації іноземною мовою;

 • мовні кліше-моделі для реферування та передачі змісту статей іноземною мовою;

 • основні граматичні явища та лінгвістичні особливості сучасної іноземної мови.

Вступники повинні вміти:

 • володіти професійно-орієнтованою лексикою;

 • застосовувати комунікативні навички при веденні бесіди;

 • сприймати та адекватно реагувати на звернене до нього мовлення;

 • користуватись усним монологічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та фахової тематики, використовуючи правильні граматичні структури/конструкції;

 • перекладати, реферувати та робити анотації суспільно-політичної та загальноекономічної літератури рідної та іноземною мовами;

 • вибирати потрібну інформацію та розуміти зміст прочитаного з подальшою передачею інформації рідною та іноземною мовами;

 • застосовувати елементи лексичного та граматичного аналізу тексту.


^ 2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АСПІРАНТУРИ З ПРЕДМЕТА “ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”


2.1. РОЗМОВНІ ТЕМИ


ТЕМА 1. Що таке економіка? Основні поняття економіки як науки. Аспірант повинен знати що таке економіка, економічний продукт та фактори виробництва; володіти основними економічними термінами та застосовувати знання в розмовній практиці.


^ ТЕМА 2. Економіка України. Аспірант повинен знати економічні реалії України: виробництво, сільське господарство, економічні показники тощо; вміти використовувати знання в розмовній практиці.

^ ТЕМА 3. Економіка країни, мова якої вивчається. Аспірант повинен знати економічні реалії країни, мова якої вивчається: виробництво, сільське господарство, економічні показники тощо; вміти застосовувати знання в розмовній практиці.


^ ТЕМА 4. Типи економічних систем. Аспірант повинен вміти розповісти про типи економічних систем (командно-адміністративна, змішана, ринкова економіки) та вміти охарактеризувати кожну з них.


^ ТЕМА 5. Гроші та фінансові установи. Аспірант повинен знати історію виникнення грошей; вміти розповісти про грошові системи України та інших держав, про роль, функції та структуру фінансів; знати фінансові установи та функції банків.


^ ТЕМА 6. Моя (майбутня) професія. Аспірант повинен вміти розповісти про свою майбутню професію та знати фінансово-економічну термінологію до теми, знати вимоги щодо написання кадрово-контрактової документації, необхідної для влаштування на роботу.


ТЕМА 7. Моя наукова робота. Аспірант повинен вміти розповісти про свою майбутню наукову роботу (тема та мета дисертаційного дослідження, плани щодо подальшого наукового пошуку).

^ 2.2. ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ


АНГЛІЙСЬКА МОВА


 • Іменник. Утворення множини іменників.

 • Артиклі. Основні функції артиклів, вживання артиклів.

 • Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 • Числівник. Арифметичні дії. Дріб.

 • Займенник.

 • Прислівник.

 • Прийменник

 • Порядок слів англійського речення.

 • Часи дієслів (Active Tenses: Indefinite Tenses, Continuous Tenses, Perfect Tenses).

 • Пасивний стан дієслова (Passive Tenses: Indefinite Tenses, Continuous Tenses, Perfect Tenses).

 • Типи питальних речень. Загальне питання. Спеціальне питання. Альтернативне питання. Розділове питання.

 • Модальні дієслова та їх еквіваленти.

 • Умовні речення.
^

НІМЕЦЬКА МОВА

 • Іменник. Утворення множини іменників.

 • Артиклі. Основні функції артиклів, вживання артиклів.

 • Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 • Числівник. Арифметичні дії. Дріб.

 • Займенник.

 • Прислівник.

 • Прийменник

 • Порядок слів німецького речення.

 • Часи дієслів (Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Aktiv).

 • Пасивний стан дієслова (Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt,Futurum Passiv).

 • Типи питальних речень. Загальне питання. Спеціальне питання. Альтернативне питання. Розділове питання.

 • Модальні дієслова та їх еквіваленти.

 • Умовний спосіб. Часи умовного способу. Умовні складнопідрядні речення.
^
ФРАНЦУЗЬКА МОВА

 • Порядок слів у реченні.

 • Часи дієслів .

 • Групи дієслів.

 • Форми дієслова.

 • Іменник. Утворення множини. Правила правопису множини іменників.

 • Побудова питальних речень.

 • Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 • Прислівник.

 • Прийменник.

 • Артиклі. Основні функції артиклів, вживання артиклів.

 • Числівник. Арифметичні дії. Дріб.

 • Займенник.

 • Пасивний стан дієслова.

 • Узгодження часів.

 • Непряма мова.

 • Способи дієслова.


^ 2.3. ЧИТАННЯ, ПЕРЕКЛАД ТА ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ЗА ФАХОМ


Аспірант повинен вміти:

 • читати, перекладати та переказувати уривок з тексту фінансово-економічного спрямування;

 • відбирати потрібну інформацію та розуміти зміст прочитаного з подальшою передачею інформації рідною та іноземною мовами;

 • застосовувати мовні кліше-моделі для передачі змісту уривку іноземною мовою;

 • застосовувати елементи лексичного та граматичного аналізу тексту.

^ 2.4. ЧИТАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ ГАЗЕТНОЇ СТАТТІ


Аспірант повинен вміти:

 • читати та перекладати уривок статті суспільно-політичного та загальноекономічного спрямування;

 • реферувати та робити анотації статті рідною та іноземною мовами;

 • застосовувати мовні кліше-моделі для реферування та передачі змісту статей іноземною мовою.


^ 3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ В АСПІРАНТУРУ


3.1. РОЗМОВНІ ТЕМИ

1. Що таке економіка? Основні поняття економіки як науки.

2. Економіка України.

3. Економіка країни, мова якої вивчається.

4. Типи економічних систем.

5. Гроші та фінансові установи.

6. Моя (майбутня) професія.

7. Моя наукова робота.


3.2. ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

^

АНГЛІЙСЬКА МОВА

 • Іменник. Утворення множини іменників.

 • Артиклі. Основні функції артиклів, вживання артиклів.

 • Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 • Числівник. Арифметичні дії. Дріб.

 • Займенник.

 • Прислівник.

 • Прийменник

 • Порядок слів англійського речення.

 • Часи дієслів (Active Tenses: Indefinite Tenses, Continuous Tenses, Perfect Tenses).

 • Пасивний стан дієслова (Passive Tenses: Indefinite Tenses, Continuous Tenses, Perfect Tenses).

 • Типи питальних речень. Загальне питання. Спеціальне питання. Альтернативне питання. Розділове питання.

 • Модальні дієслова та їх еквіваленти.

 • Умовні речення.^

НІМЕЦЬКА МОВА

 • Іменник. Утворення множини іменників.

 • Артиклі. Основні функції артиклів, вживання артиклів.

 • Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 • Числівник. Арифметичні дії. Дріб.

 • Займенник.

 • Прислівник.

 • Прийменник

 • Порядок слів німецького речення.

 • Часи дієслів (Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Aktiv).

 • Пасивний стан дієслова (Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt,Futurum Passiv).

 • Типи питальних речень. Загальне питання. Спеціальне питання. Альтернативне питання. Розділове питання.

 • Модальні дієслова та їх еквіваленти.

 • Умовний спосіб. Часи умовного способу. Умовні складнопідрядні речення
^

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

 • Порядок слів у реченні.

 • Часи дієслів .

 • Групи дієслів.

 • Форми дієслова.

 • Іменник. Утворення множини. Правила правопису множини іменників.

 • Побудова питальних речень.

 • Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

 • Прислівник.

 • Прийменник.

 • Артиклі. Основні функції артиклів, вживання артиклів.

 • Числівник. Арифметичні дії. Дріб.

 • Займенник.

 • Пасивний стан дієслова.

 • Узгодження часів.

 • Непряма мова.

 • Способи дієслова.


^ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


АНГЛІЙСЬКА МОВА


    1. Англо-русский экономический словарь. – Москва: “Русский язык”,1991 – 792 с.

    2. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес-курс английского языка. Словарь-справочник. Под общей ред. Богацкого И.С. – Киев: «Логос», 1999. – 352 с.

    3. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови.- Київ: 1999.- 286 с.

    4. Верховцева О.М. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів факультету економіки та менеджменту. – Вінниця. – “Поділля –2000”, 2001. – 256 с.

    5. Ковалева Е.И., Рахманова Л.Л. , Трахтенберг И.А. Развитие навыков чтения научной литературы на английском языке (Пособие для аспирантов) 2-е издание, перераб. и дополн. К.: Наукова думка, 1989.- 157 с.

    6. Кунатенко Й.Ю. Англійська мова: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 392 с.

    7. Самуэльян Н.А. English in banking. Пособие. – М. : “Менеджер”, 1999.- 240 с.

    8. Ханнікова Л.М. Прискорений курс англійської розмовної мови. – К.: 1991.- 157 с.

    9. Шпак В.К., Бондар Т.І. та ін Англійська мова для економістів та бізнесменів: підручник. – К.: Вища шк., 2001. – 223 с.

    10. Alexander L.G. Longman English Grammar Practice for Intermediate Students. Longman, 1999.- 253 p.

    11. Ratushnaya V. How to communicate in business. “Interlatvija”, 1991.- 344 p.


^ НІМЕЦЬКА МОВА


 1. Васильева М.М., Мизабекова Н.М., Сидельникова Е.М. Немецкий язык для студентов-экономистов: Учебник. - М.: Гардарики, 2003.-152 с.

 2. Бориско Н.Ф.Бізнес – курс німецької мови. Київ: Заповіт, 1995.- 352 с.

 3. Бочко Г.П., Кудіна О.Ф.Українсько – німецький розмовник. Київ: Освіта, 1994.- 228 с.

 4. Гінка Б.І., Мелех З.Д. Німецька мова. Посібник-порадник. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 1998.- 112 с.

 5. Мелихова Н.В. Пособие по экономическому переводу. Москва: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000. -230 с.

 6. Німецько - український словник. Київ: Освіта, 1994. – 676 с.

 7. V.A. Sosnina D.Jn. Awramenko, G.V. Mjashikowa, Deutsche Außenkorrespondenz, M.: 1976. – 311 с.

 8. Gutes Deutsch Gute Briefe. Fachbuch für Schriftverkehr in Wirtschaft und Verwaltung, Westermann Schulbuchverlag GmbH, Braunschweig: 1990. - 503 с.

 9. Petra Rößler. Kurzformeln und Begriffe im Geschäftsverrkehr. Lexikon. Rudolf Haufe Verlag Berlin: 1991.- 290 с.

 10. Günter Haensch, Franzisko Lopez-Casero. Deutsche Wirtschaftstexte zum Übersetzen. Max Hueber Verlag: 1989.- 305 с.

 11. Вольфганг Хойер, Как делать бизнес в Европе, М. Видавництво „Прогрес”: 1990. – 287 с.

 12. Внешнеэкономический договор. Составления и образцы текстов. К. «Либідь»: 1991.- 115 с.

 13. G. Kugler. Betriebswirtschaftslehre der Unternehmung. Verlag Europa-Lehrmittel: 1992. – 213 с.

 14. Härter. Allgemeine Wirtschaftslehre. Mercur Verlag Rinteln: 1992. - 468 с.

^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА


1. Англо-французско-немецко-русский разговорник Сольмана. М.: Кредо; 1992. –218 с.

2. Дауер К.Н., Жукова Н.Б. Французская грамматика в разговорной речи. М., 1967. – 236 с.

3. Дергунова M.Г., Перепелица А.В.Шиловцева А.И. Учебник французcкого языка. Москва: Высшая школа, 1988. – 225 с.

4.Колечко О.Д., Крилова В.Г. Підручник з французької мови для студентів-економістів. Київ, 1999. – 218 с.

5.Лисенко М.М., Донець Й.І. Українсько-французький розмовник. Київ: Рад. школа, 1986. – 124 с.

6. Попова Н.Н., Казакова Ж.А.Учебник французского языка. М., 1984. – 326 с.

7. Розмовляй французькою. Тернопіль: Логос, 1999. – 121 с.

8. L’expansion / mai 2004 / numéro 675- 14 с.

9. Cf. Réforme et programme des prépas, collection « Guide Réussir », Espace Etudes Editions. Paris 2000 – 154 с.

10. Max Dany. Jacques Geliot. Marie-Louise Parizet avec la collaboration de Français Grand-Clément. Le français du secrétariat commercial.Toulouse 1999 – 34 с.

Схожі:

Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступних іспитів до аспірантури
Вступники до аспірантури складають вступний іспит із спеціальності в обсязі навчальних програм для спеціаліста з навчальних дисциплін...
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступних іспитів до аспірантури
Філософія є теоретико-методологічною основою при вивченні суспільних наук. Метою вивчення філософії є: формування наукового світогляду,...
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступних іспитів до Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою у 2009 році українська мова
Програму вступних іспитів з української мови 2009 року (далі програма) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови...
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступних випробувань з англійської мови для навчання за
Значна роль відводиться вдосконаленню навичок академічного письма та підготовці до складання міжнародних іспитів toefl, cae та кембриджських...
Програма вступних іспитів до аспірантури iconРішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника,
В окремих випадках Вчена рада інституту може встановлювати строк навчання в аспірантурі диференційовано від одного до трьох років...
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма з математики для вступних випробувань
Зміст теоретичної частини іспитів визначається останнім розділом. В третьому розділі перелічено основні математичні вміння І навички....
Програма вступних іспитів до аспірантури iconРезультати вступних іспитів Спеціальність 0305901 «Бухгалтерський облік»

Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 26. 00. 01 «Теорія та історія культури» (Мистецтвознавство)
Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 26. 00. 01 «Теорія та історія культури» (Мистецтвознавство). – Львів: лнам,...
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 05. – Образотворче мистецтво
Програма затверджена на засіданні кафедри «Історії та теорії мистецтва», протокол №18 від «10» липня 2010 р
Програма вступних іспитів до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. – Декоративно-прикладне мистецтво
Програма затверджена на засіданні кафедри «Історії та теорії мистецтва», протокол №18 від «10» липня 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи