8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… icon

8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки…
Назва8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки…
Дата конвертації12.12.2012
Розмір69 Kb.
ТипДокументи

8 клас


І рівень


1. Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки…».

А. Інд, Ганг; В. Тигр, Ніл;

Б. Тигр, Євфрат; Г. Євфрат, Ніл. А Б В Г
2. Позначте автора слів: « Хай батько буде батьком, син – сином, цар – царем…».

А. Калідаса; В.Конфуцій;

Б. Цінь Шіхуанді; Г. Сюань Цзин. А Б В Г
^ 3. Назвіть причину розпаду первісного ладу:

А. Поліпшення техніки обробки каменю; Б. Зростання рибальства;

В. Поява «людини розумної»; Г. Поява майнової нерівності. А Б В Г
^ 4. Закінчіть речення : «Велика хартія вольностей» в 1215 р., обмежувала…».

А. Права городян; В. Королівське самовладдя;

Б. Права духовних осіб; Г. Права баронів. А Б В Г
^ 5.Вставте в речення відповідний термін : «…-це одне з протестантських віровчень,яке виникло в XVI ст. у Швейцарії в ході Реформації».

А. Кальвінізм; В. Англіканство;

Б. Лютеранство; Г. Православ’я. А Б В Г
^ 6. Закінчіть речення: «Тридцятилітня війна сприяла…».

А. Централізації влади у Священній Римській імперії;

Б. Стрімкому розвиткові торгівлі;

В. Розоренню та обезлюдненню Центральної Європи;

Г. Піднесенню Данії. А Б В Г
^ 7. Закінчіть речення: «Внутрішня політика кардинала Ришельє була спрямована на…».

А. Ліквідацію монархії; В. Зміцнення абсолютизму;

Б. Знищення колоніальної політики; Г. Послаблення абсолютизму. А Б В Г
^ 8. Вставте в речення пропущений історичний термін: «Відбірна, привілейована частина військ, створена Петром I, - це…».

А. Гвардія; В. Кірасири;

Б. Драгуни; Г. Мушкетери. А Б В Г
^ 9. Закінчіть речення: «Варфоломіївська ніч була результатом…».

А. Релігійних війн;

Б. Повстання у Парижі;

В. Захоплення Парижа іноземцями;

Г. Боротьба між дворянством і буржуазією. А Б В Г
^ 10. Позначте ім'я правителя Кримського ханства, із яким Б. Хмельницький у 1648 р. уклав військовий союз:

А. Тугай — бей; Б. Іслам — Гірей;

В. Девлет — Гірей; Г. Шахін — Гірей. А Б В Г
ІI рівень


 1. Визначіть, з якими подіями пов’язані дані дати. Що їх об’єднує?

 1. 1) 1238 р.; 2) 1239 р.; 3) 1245 р.

 2. 1) 1667 р.; 2) 1672 р.; 3) 1681 р.
 1. Виконайте запропоновані завдання.
 1. 1) Вкажіть, якою цифрою позначено на карті

край, про який йде мова в уривку з

історичного джерела: «Після смерті короля

Казимира цей край перейшов під владу

^ Угорщини. Однак, після укладення

Кревської унії Польща знову набирає силу

і остаточно приєднує його до своїх

володінь…».


2) Визначіть хронологічні межі цих

подій.


3) З яким історичним періодом пов’язані дані

події? Коротко охарактеризуйте їх перебіг. 1. 1) Зазначте, перебіг

подій якого періоду

Національно -

Визвольної

війни українського

народу відображено на

карті.


2) Визначте хронологічні

межі даних подій.


3) З яким історичним

періодом пов`язані дані

події? Коротко

охарактеризуйте

перебіг цих подій. 1. ^ Прочитайте фрагмент документу. Дайте відповідь на запитання до нього.

«…Через те, що єдиним нашим бажанням у справі управління державами є знайти такі способи, з яких наші вірнопіддані завжди переконувалися б у нашій королівській ласці, але оскільки козацька сваволя так розгнуздалася, що для приборкання її довелося рушити наші війська і битися з козаками, і з благословення бога як володаря всіх воєн розгромити і уразити їх, відвернувши цим страшну небезпеку від Речі Посполитої, - тому на вічні часи позбавляємо козаків старшинства, всяких старовинних судових установ, права, доходів і інших відзнак,… і бажаємо тих, кого в живих зберегло воєнне щастя, мати в стані простого народу, оберненого в хлопів.

Реєстровим же козакам, число яких Річ Посполита визначила на своїй службі тільки 6 тисяч і які змирилися перед нами і Річчю Посполитою, ми встановлюємо таку військову організацію, згідно з постановою цього сейму.

^ На місце старшого, який більше не буде вибиратися з-посеред козаків, ми будемо ставити старшого комісара…

Цьому комісарові мусять коритися осавули, полковники, сотники, як і все військо….

Попереджаємо і про те, щоб козаки в далеких українських місцевостях (крім Черкас, Чигирина, Корсуня, де для безпеки від поганих повинні проживати) і в інших містах на самій Україні не проживали, щоб, живучи там разом, вони не мали ніякого приводу до зборищ і далі до бунтів…»

 • Як називається цей документ?

 • Назвіть дату його створення.

 • Якими були історичні умови створення документу?

 • Якими були наслідки його реалізації?
 1. Уважно роздивіться цей малюнок та надайте відповідь на запитання:

 • Яку загальну назву носить історичній період раннього Нового часу, епізод якого зображено на цій карикатурі

 • Назвіть найважливіші досягнення цього періоду для Європи

 • Які зміни в життя місцевого населення принесли з собою європейці, які прийшли на їхні землі після мандрівників?

 • Які реальні події та реальні історичні персонажі могли б стати підґрунтям та прототипами для цього малюнка?
 1. Доберіть по три поняття до теми «Українські землі в XVI ст.» які б торкались наступних сфер: економічної, політичної, релігійної та культурної. Поясніть зміст одного з вказаних Вами термінів.Оберіть одне з запропонованих завдань

 1. Уявіть себе послом однієї із іноземних держав, який в кінці XVI ст. прибув на Січ з дипломатичною місією. У вигляді щоденника опишіть свою подорож і вкажіть мету поїздки на Запоріжжя.

Критерії оцінювання:

 • Знання історичної епохи.

 • Відповідність виконання завдання заданій формі

 • Обґрунтування мети поїздки

 • Логічність, художність, образність викладу

 • Загальна грамотність
 1. Уявіть себе одним із воїнів дружини київського князя Мстислава, який вирушив у військовий похід проти монголо-татар до приазовських степів у травні 1223 року. У вигляді розповіді учасника подій опишіть побачене.

Критерії оцінювання:

 • Знання історичної епохи

 • Відповідність виконання завдання заданій формі

 • Логічність, художність, образність викладу

 • Уміння робити висновки

 • Загальна грамотністьСхожі:

8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… iconЗавдання Екологія 11 клас Січень 2013
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… iconЕкологія 10 клас Лютий 2013 рік
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… iconВідповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… iconВідповіді Екологія 11 клас Січень 2013
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… iconБерезень 2013 рік Завдання 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… iconБерезень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… iconБерезень 2013 рік Відповіді 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… iconКвітень 2013 рік Завдання 10 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… iconБерезень 2013 рік Відповіді 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
8 клас І рівень Виберіть правильну відповідь: Територію Месопотамії (Дворіччя) окреслюють річки… iconКвітень 2013 рік Завдання 11 клас Автор: Гончар С. М. Екологія
Тести групи А. Виберіть одну правильну відповідь iз запропонованих. За кожну правильну відповідь – 1 бал
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи