9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» icon

9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…»
Назва9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…»
Дата конвертації12.12.2012
Розмір69.8 Kb.
ТипДокументи


9 клас


І рівень


1. Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…».

А. 478 р. до н.е.; В. 490 р. до н.е.;

Б. 480 р. до н.е.; Г. 431 р. до н.е.. А Б В Г
2. Вкажіть у зв'язку з чим відбувся перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого:

А. Появою «людини розумної»; Б. Винаходом лука;

В. Виникненням землеробства; Г. Зародженням релігії. А Б В Г
^ 3. З яким східнослов’янським племінним союзом, за свідченням літопису, були сусідами поляни на північному заході:

А. Деревлянами; Б. Сіверянами;

В. Уличами; Г. Тиверцями. А Б В Г
^ 4. Виберіть правильну відповідь і закінчить речення: «Верховна судова влада в державах середньовічної Європи належала…».

А. Становому суду дворянства; В. Представницьким органам влади;

Б. Монарху; Г. Становому суду духовенства. А Б В Г5. Встановіть назву документу: «4 липня 1776 р. у США було прийнято….».

А. «Декларацію прав трудящого та експлуатованого народу»;

^ Б. «Декларацію прав людини»;

В. «Декларацію незалежності»;

Г. «Декларацію прав людини і громадянина». А Б В Г
^ 6. Посаду ректора якого європейського університету обіймав Ю. Котермак (Дрогобич):

А. Сорбоннського; Б. Падуанського;

В. Болонського; Г. Празького. А Б В Г
^ 7. Позначте іншу назву терміну «колії»:

А. Гайдамаки; Б. Гайдуки;

В. Голота; Г. Дейнеки. А Б В Г
^ 8. Вставте в речення пропущені слова: «… завершив період наполеонівських війн і започаткував нову систему міжнародних відносин у Європі».

А. Священний союз;

Б. Паризький мир;

В. Таємний договір між Англією, Францією та Австрією; Г. Віденський конгрес. А Б В Г^ 9. Вкажіть, хто з декабристів написав поеми «Наливайко», «Войнаровський»:

А. П.Пестель; Б. К. Рилєєв;

В. В. Кюхельбекер; Г. С. Муравйов — Апостол. А Б В Г
10. Вставте пропущений термін: « Економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції та на розширення зовнішніх ринків, це …».

А. Протекціонізм; В. Капітація;

Б. Протестантизм; Г. Бенефіцій. А Б В Г
ІІ рівень


 1. Визначіть, з якими подіями пов’язані дані дати. Що їх об’єднує?

 1. 1) 1503 р.; 2) 1774 р.; 3) 1793 р.

 2. 1) 1792-1795 рр.; 2) літо 1789.; 3) 1794-1799 р.
 1. Виконайте запропоновані завдання.
 1. 1) Вкажіть, якою цифрою позначено на карті

українські землі, про які йде мова в уривку:

«Після смерті Вітовта, Ягайло розпочав воєнні

дії проти Литви. Чергове протистояння

закінчилося перемир’ям, за яким Західна частина

земель відходила до Польщі, а Східна

залишалася під королем Литви».


2) Визначіть хронологічні межі даних

подій.


3) З яким історичним періодом пов’язані дані

події? Коротко охарактеризуйте їх перебіг. 1. 1) Зазначте, договір, умовам якого

відповідає територія, заштрихована на

карті .
2) Вкажіть дату

укладення договору.


3) З яким історичним

періодом пов`язані дані

події? Коротко

охарактеризуйте

перебіг цих подій. 1. ^ Прочитайте фрагмент документу. Дайте відповідь на запитання до нього.

«…Володіти іншими людьми як власністю своєю, продавати, закладати, дарувати і одержувати в спадщину людей, подібно до речей, використовувати їх по власній своїй сваволі без попередньої з ними угоди і єдино тільки для власного свого прибутку, вигоди, а іноді і примхи є справа ганебна, супротивна людству, супротивна законам природним, противна святій вірі християнській, противна, нарешті заповідній волі всевишнього, який гласить у святому письмі, що люди перед ним усі рівні і що одні лише діяння їх і доброчинності різницю між ними роблять.

І тому не можна далі в Росії існувати дозвіл одній людині мати і називати іншу своїм кріпаком. Рабство повинно бути рішуче знищено, і дворянство повинно неодмінно відмовитися від мерзенної переваги володіти іншими людьми....

^ Держава складається з народу і уряду.

Увесь російський народ складає один стан – цивільний; всі сучасні стани знищуються і зливаються в один стан – цивільний. Всі різні племена, з яких складається Російська держава, визнаються російськими і, складаючи різні свої назви, становлять один народ російський…

Уряд поділяється на Верховну владу і державне управління. … Верховна влада ділиться на законодавчу і вищу – виконавчу. Перша доручається Народному вічу, друга – Державній думі. Крім того, потрібна ще влада наглядальна, щоб і ті дві не виходили із своїх меж. Влада наглядальна доручається Верховному собору…»

 • Як називається цей документ?

 • Хто є його автором?

 • Якими були історичні умови створення документу? Коли він з’явився?

 • До чого закликає і що засуджує автор документа? (2 б.).

 • Назвіть сучасників-однодумців автора цього документа (не менше чотирьох) (2 б.).
 1. Уважно роздивіться цей малюнок та надайте відповідь на запитання:
 • Яку загальну назву носить даний період історії Росії та України,

епізод якого зображено на цій карикатурі

 • Назвіть найважливіші реформи цього періоду та вкажіть дати їх

Впровадження

 • Які позитивні зміни відбулися в житті селянина, який зображений на

цьому малюнку?

 • Які негативні зміни відбулися в житті селянина?


 1. Доберіть по три поняття до теми «Українські землі в першій половині XIХ ст.» які б торкались наступних сфер: економічної (3 б.), політичної (3 б.), релігійної та культурної (3 б). Поясніть зміст одного з вказаних Вами термінів (1 б.).


3 рівень


Оберіть одне з запропонованих завдань

 1. Уявіть себе режисером, що створює сценарій навчально-популярного фільму «Повсякденне життя людей світу кінця XVIII – першої половини XIX ст.». Представте розгорнутий або складний план до майбутнього сценарію і визначте у ньому головну ідею вашого фільму.

Критерії оцінювання:

 • Уміння показати епоху в запропонованому ракурсі

 • Відповідність виконання завдання заданій формі

 • Уміння продемонструвати знання щодо повсякденного життя людей світу, своєї країни, регіону

 • Уміння визначити і показати головну ідею сценарію.

 • Оригінальність думки, втіленої в сценарії.
 1. Згадайте війни, які велись Російською імперією з її сусідами у кінці XVIII - середині ХІХ ст. Запропонуйте тези доповіді на тему «Вплив міжнародних конфліктів на розвиток українських земель».

Критерії оцінювання:

 • Знання історичної епохи.

 • Відповідність виконання завдання заданій формі.

 • Використання краєзнавчого матеріалу.

 • Уміння аргументувати.

 • Уміння робити висновки.

 • Загальна грамотність.Схожі:

9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» iconПовідомлення про Перикла. Тема. Розквіт Афінської демократії. Завдання Прочитайте § 35. Попрацюйте із схемою на с. 164підручника. Ознайомтеся з документами нас. 164, 166 підручника
У зошиті поясніть нові поняття: «марафонський біг», «трієра», «трофей», «Афінський морський союз», «греко перські війни»
9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» icon9 клас відповіді
Литви. Завоювання супроводжувалося активною полонізацією: у Галичині було утворено три воєводства — Руське, Бєлзьке та Подільське....
9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» iconКонтрольна робота 5 клас І варіант І рівень
Серед чисел 2, 3, 4 коренем рівняння 2х + 3 = 11 є число Вставте пропущене число : число 3210 більше від числа 2310 на
9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» icon8 клас жовтень 2012 Українська мова
Запишіть речення, вставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть члени речення. Визначте тип речення. Виділене слово випишіть...
9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» iconЛютий 2013 Відповіді Укр мова і л-ра 9 клас Жоломко Н. В
Речення розповідне, неокличне, складне, складається із трьох частин, сполучниковий зв'язок, підрядний, 2 речення – підрядне означальне,...
9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» iconЗакон про п'ять колосків : А. 1930 р., Б 1931 р, в 1932 р., Г 1933 р. Вкажіть дату пропущену у тексті
Позначте твердження, яке визначає зміст політики "українізації", що з 1923 року стала офіційним партійно-державним курсом у радянській...
9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» iconЗакон про п'ять колосків : А. 1930 р., Б 1931 р, в 1932 р., Г 1933 р. Вкажіть дату пропущену у тексті
Позначте твердження, яке визначає зміст політики "українізації", що з 1923 року стала офіційним партійно-державним курсом у радянській...
9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» iconТест №1 Словосполучення. Речення (5 клас)
Які з перерахованих словосполучень слів не є синонімами до поняття „граматична основа речення”
9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» iconВ близнюківському районі утворено реєстраційну службу Відповідно до Указу Президента України №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»
України «Про структурні підрозділи територіальних органів юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру та з питань...
9 клас І рівень Вставте пропущену дату в речення: «Перший Афінський морський союз було утворено в…» iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 11 клас ( 36 балів ) І рівень складності (6 балів)
Доповніть речення: «Територія України в сучасних кордонах була визволена від німецько-фашистських загарбників …»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи