1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon

1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Скачати 88.76 Kb.
Назва1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Дата конвертації15.06.2013
Розмір88.76 Kb.
ТипДокументи

СТАНДАРТ

надання допомоги на дітей одиноким матерям


1. Зміст послуги

Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям.


2. Виконавчий орган, який здійснює послугу

Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики:

Галицький вул.Ф.Ліста, 5 261-58-72

Залізничний вул.І.Виговського, 34 295-82-08

Личаківський вул.Театральна, 10 235-67-82

Сихівський вул.Зубрівська, 9 221-80-55

Франківський вул.Генерала Т.Чупринки, 85 237-33-36

Шевченківський вул.В.Липинського, 11 252-19-86


^ 3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

3.1. Одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено у встановленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

3.2. Вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію у разі втрати годувальника або державну

соціальну допомогу.


^ 4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

4.1. Заява про призначення допомоги за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2006 № 215.

4.2. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження з зазначенням підстав внесення відомостей про батька дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад для виплати допомоги.

4.3. Копія свідоцтва про народження дитини.

4.4. Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї. У разі, коли дитина навчається за межами населеного пункту, у якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.

4.5. Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

4.6. Вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію у разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

4.7. Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію у разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають також копію свідоцтва про розірвання шлюбу, копію свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

4.8. Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини, легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

4.9. Довідка про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації у разі подання документів для призначення допомоги за місцем фактичного проживання.

4.10. Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається у встановленому порядку довідка про склад сім’ї і декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формами, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204.

^ 5. Склад і послідовність дій одержувача та виконавчого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Послідовність дій одержувача:

5.1.1. Подання до відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем проживання одержувача заяви та документів.

5.1.2. Отримання відривного талона про прийняття заяви.

5.1.3. Отримання допомоги на дітей одиноким матерям.

5.1.4. Можливість оскарження рішення виконавчого органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", або у судовому порядку.

5.2. Опис етапів надання адміністративної послуги:

5.2.1. Громадянин, який має намір отримати допомогу, особисто звертається до відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики з заявою (встановленої форми) на ім’я начальника відділу про надання допомоги та подає необхідні документи.

5.2.2. Заява про надання допомоги разом з документами, що додаються до неї:

5.2.2.1. Приймається з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.

5.2.2.2. Реєструється у відділі соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики у журналі реєстрації приймання заяв і документів для призначення всіх видів соціальної допомоги.

5.2.3. Заява з поданими заявником документами після реєстрації у відділі соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики передається на розгляд до сектору призначення всіх видів допомог відділу соціального захисту.

5.2.4. Сектор призначення всіх видів допомог відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики приймає рішення про призначення допомоги.

5.2.5. Після прийняття рішення про призначення допомоги здійснюється її виплата через установи уповноваженого банку або державним підприємством зв’язку.

5.2.6. Повідомлення про призначення допомоги на дітей одиноким матерям (або відмова у її призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень.


^ 6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

6.1. Допомога призначається протягом десяти днів з дня подання заяви.

6.2. У разі, коли до заяви недодані всі необхідні документи,

відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики повідомляє заявника, які документи мають бути подані додатково. Якщо вони будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного повідомлення, днем (місяцем) звернення за призначенням допомоги вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви.

6.3. Допомога на дітей одиноким матерям призначається з

місяця, у якому було подано заяву зі всіма необхідними документами,

та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного

віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних

закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних

закладах – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але

не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

6.4. Виплата допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний,

здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій

призначена допомога, після закінчення зазначеного терміну не

підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує

мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.


^ 7. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

7.1. Відсутність підстав, зазначених у пункті 3.

7.2. Недонесення у місячний термін необхідних документів.


^ 8. Опис результату, який повинен отримати одержувач

8.1. Отримання допомоги, яка оформляється протоколом відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики та зберігається в особовій справі одержувача.

8.2. Протокол реєструється за допомогою програмного забезпечення АСОПД COMTEX та у журналі реєстрації прийнятих рішень.


9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно.


^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

10.1. Документи безпосередньо здаються заявником у відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем реєстрації або постійного місця проживання заявника:

Галицький 79000 Львів, вул.Ф.Ліста, 5

Залізничний 79022 Львів, вул.І.Виговського, 34

Личаківський 79008 Львів, вул.Театральна, 10

Сихівський 79066 Львів, вул.Зубрівська, 9

Франківський 79044 Львів, вул.Генерала Т.Чупринки, 85

Шевченківський 79058 Львів, вул.В.Липинського, 11

10.2. У разі поштового відправлення документи надсилаються за адресою відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за місцем обліку заявника (адреси вказані у пункті 10.1).

10.3. Повідомлення за результатами розгляду звернення, яке надійшло поштою, надсилається одержувачу поштою.


^ 11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування.


12. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Графік роботи відділів соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики:

понеділок-четвер: з 9.00 год. до 18.00 год.

п’ятниця: з 9.00 год. до 16.45 год.

обідня перерва: з 13.00 год. до 13.45 год.


13. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження звернень.


^ 14. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно через:

14.1. Розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Львівської міської ради:

14.1.1. http://www.city-adm.lviv.ua.

14.1.2. http://www.city-adm.lviv.ua/lvivsocialnyj/.

14.2. Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за телефонами, зазначеними у пункті 2.

14.3. Надання консультацій за контактним телефоном управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики: 235-48-85.


^ 15. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Поділ суб’єктів на категорії при наданні адміністративної послуги не передбачено.


^ 16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту здійснюється відповідно до Законів України "Про звернення громадян", "Про інформацію", у судовому порядку тощо.


^ 17. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу.

Виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу здійснюється відповідно до законодавства.


^ 18. Нормативно-правові акти:

18.1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

18.2. Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми".

18.3. Порядок призначення і виплата державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 (зі змінами і доповненнями).

18.4. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 (зі змінами і доповненнями).

18.5. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 № 204 "Про затвердження форми декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні".

18.6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2006 № 215 "Про затвердження форми заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги".

18.7. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 "Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги".

18.8. Ухвала міської ради від 19.10.2006 № 219 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" (зі змінами і доповненнями).

18.9. Рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1219 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури" (зі змінами і доповненнями).Схожі:

1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу при усиновленні дитини. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права осіб, які постраждали внаслідок аварії на чаес, на щорічну допомогу на оздоровлення. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права осіб, які постраждали внаслідок аварії на чаес, на щомісячну вартість харчування. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на компенсацію особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за шкоду, заподіяну здоров’ю. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на виплату щомісячної компенсації потерпілим дітям до вступу їх до школи, але не старше 8-річного віку. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування, пл. Ринок, 1, м. Львів, 79006, тел....
1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, а також в окремих випадках – іншим категоріям громадян. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, вул. Галицька, 21
1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – встановлення правового статусу особи, яка не має права на пенсію, та гарантування її соціальної захищеності через надання державної соціальної підтримки. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – надання компенсації за відсутність забезпечення процесу реабілітації інвалідів війни. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи