Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році icon

Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році
Скачати 239.14 Kb.
НазваПравила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році
Дата конвертації16.06.2013
Розмір239.14 Kb.
ТипПравила

Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

в 2013 році

Провадження освітньої діяльності у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України - серія АГ №582786, видана 07.02.2012 року.

Правила прийому розроблені приймальною комісією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №  1902/22214, 1903/22215.

^ Загальні положенн

 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем спеціаліст на денну форму навчання за спеціальностями: 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005 «Стоматологія», 7.12020101 «Фармація», 7.12020102 «Клінічна фармація» та заочну форму навчання за спеціальністю 7.12020101 «Фармація». Також, відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, оголошено прийом на підготовку фахівців за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст на денну форму навчання за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» у медичному коледжі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, який є структурним підрозділом університету.

 • До Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 • Прийом до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

 • Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Вступники проживатимуть у гуртожитках блочного типу. Кожен блок складається з двох кімнат (на дві та три особи) та санвузла.^ Вимоги до рівня освіти вступникі

 • На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

 • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


^ Фінансування підготовки фахівців

 • Фінансування підготовки фахівців у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 • Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

 • Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.^ Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


 • Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця з 09:00 до 17:00, субота з 09:00 до 14:00;

субота – 3 серпня 2013 року з 09:00 до 17:00;

неділя – 4 серпня 2013 року з 09:00 до 17:00.

субота – 10 серпня 2013 року з 09:00 до 17:00;

неділя – 11 серпня 2013 року з 09:00 до 17:00.


 • Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня

2013 року

2 липня

2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб

31 липня

2013 року

31 липня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2013 року

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2013 року

не пізніше 12 години 1 серпня 2013 року


Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня

після зарахування на місця державного замовлення за усіма спеціальності – не пізніше 15 серпня^ Порядок прийому заяв і документів для вступу у Львівський національний медичний університет імені Данила Галицьког

 • Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 • В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

 • При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 • Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

 • Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документів, в тому числі завірені нотаріально, без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

 • Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 • Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215.

 • Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

 • Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються.

 • Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

 • Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 • Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

 • При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ Конкурсний відбір

 • Приймальна комісія Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання:

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільного конкурсного предмета.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до університету, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, становить не нижче 170 балів.

 • Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку до цих правил і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.


Цільовий прийом до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

 • Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»;

 • Особи, які вступають до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами охорони здоров’я Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 • Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

 • Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

 • Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.^ Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

 • Зараховуються до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відповідно до цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад з хімії або фізики за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

 • Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії або фізики до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (секції хімія або фізика) зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, профільному предмету спеціальності згідно з додатком 5 до цих правил.

 • Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

 • Нарахування додаткового бала, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ Зарахування поза конкурсом

 • Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

 • Кількість місць для осіб, що мають право на вступ поза конкурсом, встановлена приймальною комісією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 15 відсотків обсягу державного замовлення з кожною спеціальністю, доведеного університету, але не менше одного місця.

Зарахування осіб, що мають право на вступ поза конкурсом, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

Особи, які не рекомендовані до зарахування на навчання поза конкурсом і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.


^ Право на першочергове зарахування

 • Право на першочергове зарахування до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації медич­ного (фармацевтичного) профілю, які закінчили їх з дипломом з відзнакою;

особи, в яких бал з профільного предмету в сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти є вищим;

особи, в яких бал з української мови та літератури в сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти є вищим;

особи, в яких середній бал атестату є вищим;

випускники ліцейних класів медичного профілю Львівського навчально-виховного комплексу „Школа І ступеня – гімназія”, „Середньої загальноосвітньої школи-ліцею” м. Моршина; гімназії ім. Осипа Маковея м. Яворова.

 • Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною попереднім пунктом цих правил.


^ Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

 • Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до рейтингового списку без урахування категорій вступників, що мають право на вступ поза конкурсом та тих, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів.

 • Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

 • У межах кожної зазначеної категорії вступників рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

 • У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність права на першочергове зарахування.

 • Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайтах університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.^

Надання рекомендацій для зарахування


 • Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

 • Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

 • Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

 • Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.


^

Реалізація права вступників на вибір місця навчання


 • Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначених цими правилами, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії університету.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначених цими правилами, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 • При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

 • Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії університету оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та цими правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.^

Коригування списку рекомендованих до зарахування


 • Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії університету;

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії університету;

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.

 • Після оприлюднення другого (5 серпня) та третього (8 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до 10 серпня включно не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

 • Після виконання вступниками всіх вимог для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією університету, але не пізніше 25 серпня.


^

XVI. Наказ про зарахування


 • Накази про зарахування на навчання видаються керівником вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

 • Накази про зарахування на навчання разом з додатком до нього формуються в Єдиній базі на підставі даних, внесених до зазначеної бази навчальним закладом, за встановленою формою завантажуються до Єдиної бази та у паперовому вигляді надсилаються до Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

 • Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.


^

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України


 • Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту в межах обсягу державного замовлення.

 • Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають відповідно до доведених університету квот, а також які вступають на підставі договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами, встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 01 листопада 2013 року.

 • Навчання іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького проводиться українською, англійською і російською мовами (за вибором).

Термін прийому на навчання – з 1 серпня по 1 листопада 2013 року.

 • Іноземні громадяни при вступі подають такі документи:

а) анкету встановленого взірця; б) документ про повну середню освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали); в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше як за два місяці до від’їзду на навчання в Україну; д) свідоцтво про народження; е) 6 фотокарток розміром 6040 мм; є) зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року; ж) копію паспорта.

Документи, зазначені в підпунктах “б”, “г”, “д” повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни, яка їх видала, та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 • Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах зараховуються до університету за кошти фізичних (юридичних) осіб на конкурсній основі за результатами співбесід з хімії та української або російської чи англійської мови (за вибором вступника).^

Додаткове зарахування до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та зберігання робіт вступників


 • Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені місця державного замовлення може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які вступали до цього вищого навчального закладу на цю спеціальність. На вакантні місця ліцензованого обсягу, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб, може проводитись додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до цього або до іншого вищого навчального закладу на цю саму спеціальність і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.
^

Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


 • На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

 • Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

 • Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

 • Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

 • Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.Схожі:

Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році iconКафедра загальної гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила галицького

Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році iconПоложення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
«Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності І підпорядкування при затвердженні...
Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році iconНа газетних шпальтах – Ваші думки і сподівання Шановні колеги! Редакційна колегія інформаційного бюлетеня «За медичні права»
«За медичні права» щиро вітає читачів та весь склад редакційної колегії медичного часопису Українського лікарського товариства у...
Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році iconПравила прийому до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З.Ґжицького у 2014 році
В. о ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році iconРішення наради семінару завідувачів (завучів) кафедр (курсів) фармакогнозії вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації моз україни,
...
Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році iconКалендарний план циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів І провізорів на 2013 рік Львів 2012 для довідок
Факультет післядипломної освіти Львівського національного медичного університету iменi Данила Галицького проводить спецiалiзацiю...
Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році iconКалендарний план циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів І провізорів на 2013 рік Львів 2012 для довідок
Факультет післядипломної освіти Львівського національного медичного університету iменi Данила Галицького проводить спецiалiзацiю...
Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році iconРішення №1302 від 14 вересня 2010 року Про представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради України
Соломії Крушельницької, Дрогобицької районної ради і ректорату Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,...
Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році iconПравила прийому до Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році iconРішення №970 від 09 липня 2009 року Про передачу в державну власність Львівської обласної державної стоматологічної поліклініки, яка
Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Львівського національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи