Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу icon

Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу
НазваРозслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу
Сторінка1/5
Дата конвертації12.03.2014
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу

Аналіз обліку нещасних випадків, що сталися з дітьми протягом 10-ти місяців у 2013 році під час навчально-виховного процесу в закладах освіти та складених актів розслідувань показує значне підвищення травматизму у порівнянні з минулим роком.

Нам вдалося уникнути сплеску травмування дітей у вересні цього року внаслідок аварій на дорогах завдяки активізації роботи шкіл та нанесенні розміток на дорогах біля закладів освіти, відсутні травми заподіяні електрикою, неживими предметами,падіннями (можливо, через відсутність ще льоду), від вогню, отруєнь і т.д.

Але справжньою проблемою в питанні травмування стали пустощі на перервах і також на заняттях загальної фізкультури. 5 випадків цього року проти 1-го минулого. Насторожує безконтрольність перебування учнів початкової та середньої ланки під час перерв на проїжджій частині автодоріг, всупереч посадовим інструкціям та інструкціям з охорони праці для класних керівників та чергових вчителів.

Водночас, нерідко при настанні нещасного випадку у деяких закладах освіти, настає повний колапс і розгубленість при визначенні алгоритму дій і веденні необхідної документації, недостатня психологічна готовність попри наявність положень про розслідування нещасних випадків та вказаній у них необхідності тренувань.

Бракує в достатній кількості укомплектованих необхідним аптечок і, саме, коштів для забезпечення функціювання на належному рівні системи охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Недостатньо чітко і широко заповнюються акти розслідування і розробляються заходи щодо недопущення подібних випадків Робота з планування і виконання заходів з охорони праці, пожежної безпеки, попередження дорожнього травматизму, дотримання санітарних та протиепідемічних заходів часто відсутня або формальна.

Прошу розглянути наступну інформацію, як нагадування про порядок функціонування системи охорони праці і безпеки життєдіяльності у закладах освіти і відповідальність за неналежне її дотримання.


Відповідно до пункту 2.1. «Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України» від 31 серпня 2001 року №616, розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком.

Погіршення стану здоров’я (втрата працездатності) внаслідок нещасного випадку встановлює та засвідчує лікувально-профілактичний заклад.

За результатами розслідування нещасного випадку під час навчально-виховного процесу складається акт за формою Н-Н.

Відповідальність за правильне і своєчасне розслідування і облік нещасних випадків, складання акта за формою Н-Н, розроблення і виконання заходів щодо усунення причин нещасного випадку несе керівник навчального закладу.


Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:

під час проведення навчальних занять, у тому числі лекцій, уроків, занять з допризовної підготовки, лабораторних занять, спортивних, гурткових, позааудиторних, позакласних, позашкільних заходів, інших занять та в перервах між ними відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів;

під час проведення позакласних, позашкільних, позааудиторних та інших заходів у вихідні, святкові та канікулярні дні, якщо ці заходи здійснюються під безпосереднім керівництвом працівника даного навчального закладу (викладача, вчителя, вихователя, класного керівника, майстра виробничого навчання тощо) або особи (за згодою), яка призначена наказом керівника навчального закладу;

під час занять з трудового і професійного навчання, проведення професійних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, виробничої та навчальної практики, які проводяться відповідно до навчальних планів у навчальних закладах або на дільницях (територіях), що їм належать; під час перебування (відпочинку) у студентських загонах, таборах праці і відпочинку (оздоровчих), шкільних лісництвах, на навчально-дослідних ділянках тощо;

під час проведення спортивних змагань, тренувань, оздоровчих заходів, екскурсій, походів, експедицій, організованих навчальних закладом у встановленому порядку;
під час перевезень вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів до місця проведення заходів і назад, а також у разі організованого прямування їх на запланований захід на транспорті або пішки.

У разі нещасного випадку з учнем школи потерпілий або свідок нещасного випадку негайно сповіщає безпосереднього керівника навчального закладу, який зобов’язаний:

 • терміново організувати першу долікарську медичну допомогу потерпілому, у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;

 • повідомити про те, що сталося, керівництво закладу;

 • повідомити батькам потерпілого (особі, яка представляє його інтереси);

 • зробити запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого;

 • до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров’ю тих, хто оточує, і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.За всіма випадками травмування дітей зі смертельним наслідком проводиться службове розслідування на предмет роботи з попередження дитячого травматизму.

За матеріалами розслідування приймаються управлінські рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб та усунення виявлених недоліків.


^ Вибір порядку розслідування нещасного випадку з учнем
під час навчально-виховного процесу

^ Послідовність дій керівника закладу при організації «звичайного» розслідування нещасного випадку з учнем^ Форма Н-Н

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №

"____" _20___ р.

Акт про нещасний випадок, що стався з учнем


1.Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого

2.Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

3.Рік народження

4.Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий

 1. Підпорядкованість (належність) навчального закладу


(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою, засновник /власник/, якому підпорядкований навчальний заклад)

 1. Поштовий індекс та адреса навчального закладу

7.Місце, де стався нещасний випадок

8. Прізвище, ім’я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок

9.Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний

інструктаж первинний

 1. Дата і час нещасного випадку

 2. Обставини, за яких стався нещасний випадок:
 1. Подія, що призвела до нещасного випадку:13.Причини нещасного випадку


14. Наслідки нещасного випадку (смертельний чи несмертельний)
15. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння
16.Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:


№ п/п


Зміст заходу


Термін виконання


Виконавець

(посада, прізвище, ініціали)


Відмітка про виконання


1


2


3


4


5
17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності

 1. Свідки нещасного випадку

19.Висновки лікувально-профілактичного закладу


№ п/п


Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу


Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі


Число днів невідвідування навчального закладу


1


2


3


4Акт складено: « » 20 р.

Голова комісії (підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії (підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали )

(підпис) (прізвище, ініціали )

^ Пояснення, щодо заповнення акта


1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, клас, група, навчальний заклад, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Якщо розслідується груповий нещасний випадок, то у розділі 1 акта спеціального розслідування зазначаються відомості на кожного потерпілого окремо.

2. Обставини нещасного випадку

Нещасний випадок стався під час (захід, що проводився)

Описуються всі події, що відбувалися, та роботи, що проводилися до настання нещасного випадку. Зазначається, як проходив навчально-виховний процес, хто керував цим процесом, що сталося з потерпілим. Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні й шкідливі фактори, які могли вплинути на потерпілого, описуються дії потерпілого та інших осіб, причетних до нещасного випадку. Зазначається характер травми, ступінь її важкості, попередній діагноз і заходи, вжиті для надання першої допомоги потерпілому.

3. Причини нещасного випадку

Наводяться основні технічні та організаційні причини нещасного випадку, включаючи перевищення гранично допустимих норм небезпечних і шкідливих факторів, якщо вони вплинули на подію (допуск до роботи ненавчених або непроінструктованих осіб, несправність обладнання, машин, механізмів, відсутність керівництва, нагляду за проведенням навчально-виховного процесу). Після кожної причини вказуються, які конкретні вимоги законодавства і нормативних актів про охорону праці, інструкцій з безпечного ведення робіт, посадових інструкцій були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

Зазначаються узагальнені результати проведеної перевірки стану охорони праці у закладі.

4. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку Заходи, запропоновані комісією, повинні складатися із: заходів щодо ліквідації наслідків події (у разі потреби);

заходів щодо усунення безпосередніх причин травмування і запобігання подібним випадкам у подальшому.

Вони можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені у тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, відповідальних за їх реалізацію.

5. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, і запропоновані заходи щодо притягнення їх до відповідальності

У цьому розділі зазначаються особи, у тому числі й потерпілий, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку. Після викладення змісту порушення зазначаються статті, розділи пункти законодавчих і нормативних актів з охорони праці, посадових інструкцій, які були порушені У кінці розділу пропонуються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

Після висновку в акті робиться запис про те, що комісія мала зустрічі з потерпілими або батьками (особами, які представляють їх інтереси), розглянула на місці питання надання соціальної матеріальної допомоги, роз’яснила їхні права відповідно до чинного законодавства.

Усі нещасні випадки, оформлені актами за формою Н-Н, реєструються навчальним закладом у журналі реєстрації нещасних випадків, що сталися з учнями.


_____________


Облік та профілактика нещасних випадків під час навчально-виховного процесу з вихованцями, учнями у закладах.

З метою запобігання дитячому травматизму під час навчально-виховного процесу керівнику навчального закладу (або посадовій особі, що за наказом відповідає за організацію роботи з ОП БЖД) наприкінці календарного року необхідно проаналізувати причини виникнення нещасних випадків та розробити систему профілактичних заходів.

Аналіз слід розпочинати з чіткого обліку всіх нещасних випадків, що сталися з дітьми під час навчально-виховного процесу в закладі, та якісно складених документів розслідування. Підраховуємо кількість зареєстрованих нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу:

1. З учнями початкової, середньої та старшої ланки і всього у навчальному закладі за місяць, квартал, рік:


№ п/п


Початкова ланка


Середня ланка


Старша ланка


Усього


1


2


3


4


5


2. Вказуємо кількість випадків травмування окремо хлопців і дівчат:

— Хлопців -

- Дівчаток -

3. Кількість випадків травмування за місяць:4. Місце та обставини, де сталися нещасні випадки (клас, майстерня, лабораторія, шкільний коридор, шкільне подвір’я, спортивний зал тощо):5. Характер отриманих травм, їх кількість:6. Причини або обставини нещасних випадків, за яких вони трапились:
№ п/п


Причини нещасних випадків або обставин, за яких вони трапились


20_р.,

%


1


Невиконання посадовими особами обов’язків з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
2


Неякісне проведення інструктажів як з посадовими особами, так і з учнями, вихованцями
3


Недостатня робота з класними керівниками
4


Невиконання своїх обов’язків черговим учителем
5


Невиконання своїх обов’язків відповідальними за проведення позакласних, позашкільних заходів
6


Інші


 1. Чиї дії чи бездіяльність призвели до нещасного випадку (кого згідно з актами розслідування притягнено до дисциплінарної відповідальності за порушення чинного законодавства з охорони праці, безпеки життєдіяльності);

Рік


Заступник керівника


Учителі


Вихователі


Технічні працівники


Усього


20 -20 н.р.
Чіткий облік травм та аналіз причин виникнення таких ситуацій, що призвели до них, –запорука правильної побудованої системи профілактичних заходів. Жоден нещасний випадок не повинен залишатися поза увагою керівника навчального закладу.

^ Основними заходами щодо профілактики дитячого травматизму є:

 • проведення заступником керівника навчального закладу, до посадових обов’язків якого входять питання безпеки життєдіяльності учнів, позапланових інструктажів з усіма педагогічними працівниками. Обговорюються причини нещасного випадку й опрацювання плану подальших дій, які унеможливлюють травмування учнів і вихованців під час навчально-виховного процесу;

 • розгляд даного питання на нарадах в червні та січні кожного року (педагогічні наради, наради при директорові).


^ Профілактика травмування дітей на перервах та в позаурочний час:

 • обов’язково обговорювати кожний випадок в учнівському колективі, доводити до відома батьківські громади. З’ясувати причини нещасних випадків, що трапляються з дітьми на перервах чи у позаурочний час;

 • забезпечити психологічний супровід учнів, схильних до агресивної поведінки;

 • залучати психологів до роботи з колективами навчальних закладів;

 • організовувати цікаву позакласну та гурткову роботу.
  1   2   3   4   5Схожі:

Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу iconПро створення комісії для розслідування нещасних випадків у 2012 / 2013 навчальному році
З метою забезпечення виконання колективної угоди між адміністрацією та профспілковою організацією школи та вчасного І дієвого розслідування...
Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах міністерство освіти І науки україни наказ n 616 від 31. 08. 2001 Зареєстровано в Міністерстві
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах наказ міністерства освіти І науки України від 31 серпня 2001 р. №616
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних...
Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах На виконання Законів України "Про освіту" ( 1062-12 ), "Про охорону праці" ( 2694-12
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних...
Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (пункт 7 розділу ІІ) Форма н-н затверджую
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах На виконання Законів України "Про освіту" ( 1062-12 ), "Про
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних...
Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах На виконання Законів України "Про освіту" ( 1062-12 ), "Про
Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних...
Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах Форма н-н затверджую
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах Галузь застосування

Розслідування та облік нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу iconПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах Галузь застосування

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи