Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 icon

Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014
Скачати 268.07 Kb.
НазваПро проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014
Дата конвертації12.03.2014
Розмір268.07 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Н А К А З04.11.2013 р.

Львів

№ 430Про проведення першого і другого етапів

Всеукраїнського конкурсу майстерності

педагогічних працівників позашкільних

навчальних закладів „Джерело творчості”

у номінації „Керівник гуртка - 2014»На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18.06.2013 № 793 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” у номінації «Керівник
гуртка -2014» і відповідно до листа Міністерства освіти і науки України
від 01.07.2013 № 1/9-461

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2013 -2014 навчальному році І - й і ІІ - й етапи Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" у номінації " Керівник гуртка -2014" у терміни:

І-й етап (районний, міський) з 10 листопада до 26 грудня 2013 року;

ІІ -й етап (обласний) з 13 січня до 3 лютого 2014 року.


2. Керівникам органів управління освітою районів та міст обласного значення:

2.1. Провести І-й етап конкурсу.

2.2. Забезпечити участь переможців у ІІ етапі конкурсу.


3. Львівському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти
(Шиян Р.Б.) провести ІІ - й етап конкурсу та забезпечити участь переможців у І - у (заочному) етапі Всеукраїнського конкурсу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління департаменту Книшик С.І.
В.о. директора Р.П. БАБІЙ
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185


Від 01.07.2013 № 1\9-461

На № від

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій


Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти


Про проведення Всеукраїнського

конкурсу майстерності педагогічних

працівників позашкільних навчальних

закладів «Джерело творчості»

у номінації «Керівник гуртка-2014»


Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2014» (далі - Конкурс) проводиться відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2005 р. № 350, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 2005 р. за № 697/10959 (далі-Положення), наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2013 р. № 793 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2014».

У Конкурсі беруть участь керівники гуртків соціально-реабілітаційного, гуманітарного, науково-технічного напрямів позашкільної освіти та керівники дослідницько-експериментальних гуртків таких відділень: літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство (українська, світова, російська література, літературна творчість); мовознавство; філософія та суспільствознавство; технічні науки; комп’ютерні науки; математика; фізика і астрономія; економіка.

Звертаємо увагу, що керівники дослідницько-експериментальних гуртків секцій «Фольклористика», «Мистецтвознавство» відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства будуть брати участь у Конкурсі в 2016 році.

Для участі у конкурсі керівники гуртків представляють власний досвід роботи, розробки занять та масових заходів, фрагмент заняття. При оцінюванні конкурсних робіт рекомендуємо використовувати орієнтовні критерії, що додаються.

1-й та 2-й етапи Конкурсу проходять у формі (заочна, очна, очно-заочна) та порядку, що визначені відповідними організаційними комітетами.

Для участі у 1-му (заочному) турі 3-го етапу Конкурсу область представляє по одному переможцю у таких напрямах: соціально-реабілітаційний, гуманітарний, науково-технічний. Дослідницько-експериментальний напрям може бути представлений переможцями з кожного наукового відділення: літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство; мовознавство; філософія та суспільствознавство; технічні науки; комп’ютерні науки; математика; фізика і астрономія; економіка.

Переможці 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу подають такі документи:

1. Заявка на участь за підписом начальника обласного управління (департаменту) освіти і науки за формою згідно з додатком 2.

2. Фотографії: портрет та дві жанрові фотографії (із заняття чи масового заходу) в електронному вигляді.

3. Характеристика професійної педагогічної діяльності учасника конкурсу.

4. Анотація власного досвіду роботи у паперовому та електронному вигляді (до 10-ти друкованих сторінок, містить: тему досвіду; обґрунтування

актуальності досвіду, його практичну значущість для підвищення якості і результативності навчально-виховного процесу; систему педагогічних дій: організаційні форми, прийоми, методи навчання і виховання; участь у семінарах, конференціях, змаганнях, освітніх проектах і програмах; впровадження досвіду на місцевому, регіональному, всеукраїнському рівнях).

5. Додатки (матеріали щодо результативності роботи гуртка, відгуки про роботу, публікації у засобах масової інформації тощо); подаються у паперовому вигляді.

  1. Розробки двох занять та одного масового заходу з повним дидактичним забезпеченням у паперовому та електронному вигляді.

  2. Список друкованих праць, публікацій в мережі Інтернет (із зазначенням Інтернет-ресурсу) та ксерокопії статей (до 5-ти).

  3. Навчальна програма, за якою працює гурток (у разі використання типової програми, вказати назву).

Матеріали пунктів 3-7 подаються в електронному вигляді єдиним файлом у текстовому редакторі Word на компакт-диску із зазначенням на ньому прізвища, ім’я, по батькові учасника конкурсу та області, яку він представляє.

Конкурсні матеріали учасників 3-го етапу будуть прийматися з 01 до 15 березня 2014 р. за адресою: 03035, Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, відділ змісту позашкільної освіти.

Матеріали, що надійдуть після зазначеної дати, розглядатися не будуть.

Конкурс проходитиме у строки, зазначені у пункті 2.1 Положення. Перший (заочний) тур 3-го етапу буде проходити протягом березня-квітня 2014 року. Про строки та умови проведення другого (очного) туру 3-го етапу Конкурсу буде повідомлено додатково.


Додаток: на 2-х арк.
Заступник Міністра Б. М. Жебровський


Білоцька Т. Ю. (044) 248-21-38

Додаток 1 до листа

Міністерства освіти і науки

01.07.2013 № 1/9-461


Орієнтовні критерії оцінювання конкурсних робіт

учасників Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних

працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»

у номінації «Керівник гуртка-2014»


Досвід роботи: актуальність; інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу; система роботи керівника гуртка; практична значущість та впровадження досвіду; наявність навчально-методичних, наукових розробок; участь у фахових конкурсах, семінарах, конференціях, форумах, змаганнях, фестивалях; результати участі педагога та вихованців у всеукраїнських, регіональних, місцевих конкурсах, акціях, змаганнях, зльотах, олімпіадах, що підтверджуються грамотами, дипломами, сертифікатами.

Розробка занять: відповідність навчальній програмі; відповідність завдань визначеній меті заняття; реалізація мети і завдань під час заняття; чіткість та логічність плану заняття; мотивація діяльності вихованців; зв'язок із життям, системність, доступність матеріалу заняття; врахування компетентнісного та діяльнісного підходів до навчально-виховного процесу; використання наочності, ТЗН, IT-технологій, дидактичних матеріалів; врахування вікових особливостей та застосування диференційованого підходу до вихованців; доцільність вибору методів, прийомів, форм роботи на занятті; підсумок заняття.

Розробка масового заходу: актуальність теми, зв’язок із життям вихованців, закладу, громади; оптимальність обраної форми проведення, врахування вікових особливостей учнів, цілісність елементів заходу, логічність їх побудови; розвиток творчих та інтелектуальних здібностей, розширення світогляду, виховний вплив на особистість.


Додаток 2 до листа

Міністерства освіти і науки

01.07.2013 № 1/9-461


Заявка

на участь у 3-му етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»

у номінації «Керівник гуртка-2014»

1.

Регіон
2.

Номінація (вказати необхідне)Керівник гуртка соціально-реабілітаційного напряму
Керівник гуртка гуманітарного напряму
Керівник гуртка науково-технічного напряму (вказати профіль)
Керівник дослідницько-експериментального гуртка (вказати відділення та секцію)
3.

Повна назва закладу (відповідно до статуту закладу)
4.

Адреса закладу, телефон, електронна пошта
5.

Прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта
6.

Мобільний телефон
7.

Електронна пошта
8.

Освіта
9.

Стаж педагогічної роботи
10.

Стаж роботи на посаді
11.

Державні нагороди, відомчі та регіональні відзнаки, наукові, педагогічні звання
Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітніх виданнях з можливим редагуванням

Підпис учасника


ДатаНачальник обласного управління

(департаменту) освіти і науки


_
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


"18" червня 2013 р. м. Київ № 793


Про проведення Всеукраїнського

конкурсу майстерності педагогічних

працівників позашкільних навчальних

закладів «Джерело творчості»

у номінації «Керівник гуртка-2014»


Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 червня 2005 р. № 350, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 червня 2005 р. за № 679/10959, з метою підтримки творчої педагогічної діяльності, популяризації педагогічних здобутків, підвищення авторитету працівників позашкільних навчальних закладів


НАКАЗУЮ:


1. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України (Середницька А. Д.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.), Національним центром «Мала академія наук України» (Лісовий О. В.), Українським державним центром позашкільної освіти (Левіна І. Є.), провести у 2013-2014 роках Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (далі – конкурс) у номінації «Керівник гуртка - 2014» за соціально-реабілітаційним, гуманітарним, науково-технічним та дослідницько-експериментальним напрямами.

2. Затвердити склад центрального оргкомітету Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2014», що додається.

3. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, керівникам управлінь (департаментів) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснити організаційні заходи щодо проведення 1-го та 2-го етапів конкурсу і забезпечити участь переможців у 3-му (всеукраїнському) етапі конкурсу.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Заступник Міністра Б. М. Жебровський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

від 18 06.2013р. № 793


Склад центрального оргкомітету

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»

у номінації «Керівник гуртка-2014»Жебровський

Борис Михайлович

заступник Міністра освіти і науки України, голова центрального оргкомітету


Бех

Іван Дмитрович


директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, заступник голови центрального оргкомітету (за згодою)


Артеменко

Олена Анатоліївна


начальник відділу змісту позашкільної освіти відділення організації змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти


Вербицький

Володимир Валентинович

директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді


Завалевський

Юрій Іванович

заступник директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти


Калюжна

Олена Володимирівна


головний редактор газети «Позашкілля» (за згодою)


Лісовий

Оксен Васильович

директор Національного центру «Мала академія наук України»


Левіна

Ірина Єгорівна


т. в. о. директора Українського державного центру позашкільної освіти

Мачуський

Валерій Віталійович


завідувач лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (за згодою)

2


Савченко

Наталія Володимирівна

директор Українського державного центру туризму, екскурсій і краєзнавства учнівської молоді


Свирська

Тетяна Іванівна


Голова Асоціації позашкільних навчальних закладів України (за згодою)


Середницька

Алла Дмитрівна

начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України
Директор Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти О. А. Удод


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


09.06.2005 N 350


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 червня 2005 р. за N 679/10959


^

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"
Відповідно до Основних заходів щодо розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 N 378 (378-2002-п) та з метою підвищення ролі педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів у виконанні основних завдань, визначених Законом України "Про позашкільну освіту" (1841-14), НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" (далі - конкурс), що додається, та проводити його щорічно, починаючи з 2005/2006 навчального року.

2. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини (Рогожа М.М.) спільно з Науково-методичним центром середньої освіти (Завалевський Ю.І.) забезпечувати проведення завершального етапу конкурсу та до 1 грудня 2005 року внести пропозиції щодо складу оргкомітету та журі.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій довести Положення про конкурс до відома керівників позашкільних навчальних закладів, здійснити організаційні заходи щодо проведення 1-го та 2-го етапів конкурсу та забезпечити участь переможців 2-го етапу у всеукраїнському етапі конкурсу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра В.О.Огнев’юка.


Міністр С.М.Ніколаєнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України 09.06.2005 N 350


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 червня 2005 р. за N 679/10959


ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"


1. Загальні положення


1.1. Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" (далі - конкурс) започатковується з метою підтримки творчої педагогічної діяльності працівників позашкільних навчальних закладів, популяризації педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів та їх ролі у виконанні основних завдань, покладених на позашкільні навчальні заклади Законом України "Про позашкільну освіту" (1841-14).

Безпосереднє керівництво конкурсом здійснює центральний оргкомітет, склад якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

1.2. Конкурс має індивідуальний характер.

1.3. Завданнями конкурсу є:

пошук нових форм, методів, моделей організації виховної роботи з вихованцями (учнями і слухачами);

виявлення найбільш творчих педагогічних працівників;

поширення кращого педагогічного досвіду з організації навчально-виховної діяльності з вихованцями (учнями і слухачами);

створення інформаційного банку даних кращих прикладів педагогічного досвіду роботи керівників позашкільних навчальних закладів, методистів, керівників гуртків або інших творчих об'єднань;

підтримка талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності.

1.4. Всеукраїнський конкурс проводить Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом проблем виховання Академії педагогічних наук України, Науково-методичним центром середньої освіти, Малою академією наук учнівської молоді (м. Київ), Українським державним центром позашкільної освіти, Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.


^ 2. Порядок і терміни проведення


2.1. Конкурс проводиться в три етапи.

1-й етап - районний, міський - жовтень-грудень поточного року.

У наступному році проводяться 2-й та 3-й етапи.

2-й етап - в Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський - січень-лютий.

3-й етап - всеукраїнський - проходить у два тури.

Перший тур - заочний (розгляд поданих матеріалів) – протягом березня-квітня.

Другий тур - очний, завершальний (проводиться за участю претендента) - травень-червень.

Фінансування другого завершального туру 3-го етапу конкурсу здійснюється за рахунок організаторів, організацій, що відряджають, а також додаткових джерел фінансування, меценатів, спонсорів, різних організацій, підприємств тощо.

Термін проведення другого завершального туру 3-го етапу конкурсу та номінація, з якої планується його проведення, повідомляються додатково.

2.2. Для проведення 1-го і 2-го етапів конкурсу органами управління освіти і науки, підпорядкованих Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, створюються відповідні оргкомітети.

Оргкомітети 1-го і 2-го етапів конкурсу:

здійснюють координацію підготовки та проведення конкурсу;

визначають журі;

створюють призовий фонд для переможців;

забезпечують висвітлення конкурсу в регіональних засобах масової інформації;

залучають до участі в організації та проведенні конкурсу місцеві (районні, міські, обласні) установи та громадські організації.

Оргкомітети 1-го і 2-го етапів конкурсу до 1 березня подають центральному оргкомітету заявку за формою, що додається (додаток 1), та матеріали відповідно до вимог пункту 3.2 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини.

2.3. Організацію та проведення 3-го етапу конкурсу здійснює центральний оргкомітет.

До складу центрального оргкомітету входять представники організаторів конкурсу, народних депутатів України, громадських організацій, які виявляють бажання надати організаційну, фінансову чи іншу допомогу в проведенні конкурсу.

Центральний оргкомітет:

визначає термін і місце проведення завершального етапу;

установлює порядок відбору претендентів;

здійснює координацію підготовки та проведення завершального етапу конкурсу;

здійснює режисуру та сценарну розробку, проводить репетиції тощо;

визначає журі;

створює призовий фонд для учасників конкурсу;

забезпечує висвітлення конкурсу в засобах масової інформації.

Центральний оргкомітет залишає за собою право зміни програми другого завершального туру 3-го етапу конкурсу в залежності від категорії учасників та їх творчого рівня.

2.4. Конкурс може проходити за такими номінаціями:

"Керівник гуртка - 200_";

"Художній керівник - 200_";

"Методист - 200_";

"Директор - 200_";

"Заступник директора - 200_ (з навчально-виховної, виховної, методичної роботи)";

"Педагог-організатор - 200_".

2.5. Конкурс може проводиться також за напрямами позашкільної освіти:

науково-технічний;

художньо-естетичний;

військово-патріотичний;

соціально-реабілітаційний;

туристсько-краєзнавчий;

еколого-натуралістичний.

Організаторами конкурсу можуть визначатись інші номінації та напрями.


3. Учасники конкурсу.

Вимоги до матеріалів, що подаються на конкурс


3.1. У конкурсі можуть брати участь педагогічні працівники позашкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає районному (міському) оргкомітету:

заяву про участь у конкурсі за формою, що додається (додаток 2);

характеристику професійної педагогічної діяльності;

анотацію власного досвіду роботи у сфері позашкільної освіти, у якій зазначено провідну ідею, мету, новизну, практичну значущість тощо;

характеристику досвіду за інноваційним потенціалом (модифікаційний, що пов'язаний з удосконаленням, раціоналізацією відомих методик, ідей тощо; комбінаторний, що полягає у нових конструктивних з поєднанням відомих ідей, методик виховної роботи; авторський, радикальний - упровадження оригінальних ідей, форм, методів навчання), у якій відображається рівень актуальності досвіду (для конкретного дитячого колективу; для конкретного навчального закладу; для цього регіону), репрезентативність досвіду (його тривалість, підтвердження в роботі інших педагогів, навчальних закладів), відповідність досвіду вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат.

Обсяг поданого матеріалу не повинен перевищувати 4 сторінок.

Оригінал друкується на папері формату А4 через 1,5 інтервалу. Відтиски на папері повинні бути чіткими.

Розмірні показники друку:

в одному рядку 60 +- 2 знаки з урахуванням пропусків між словами;

абзацний відступ - 3-5 інтервалів;

на одній сторінці суцільного тексту - 40 +- 2 рядки;

верхнє поле - 20 мм, праве - 10 мм;

ліве та нижнє поля - довільні, але не менше 20 мм;

заголовки відокремлюються від тексту інтервалами.

Претендент подає оргкомітету й інші матеріали: відгуки органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, що глибше висвітлюють його творчі здобутки; по змозі фотографії, відео- та аудіозаписи.

Також можуть бути представлені: відеозапис заняття, уроку або іншої організаційної форми; власні методичні розробки: програми, посібники, методичні рекомендації та інше; розробки занять гуртка (не менше двох) у межах однієї теми; фото-, відеоматеріали, копії документів та інших матеріалів, що свідчать про участь вихованців конкурсанта у масових заходах (конкурсах, фестивалях, змаганнях, виставках та інше).

Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.

3.3. До участі в кожному наступному етапі допускаються переможці попереднього за умови подання оргкомітету матеріалів, зазначених у пункті 3.2 цього Положення.

За підсумками 2-го етапу конкурсу оргкомітет рекомендує для участі в 3-му етапі не більше 6 претендентів.

3.4. Центральний оргкомітет конкурсу приймає матеріали до 25 лютого за адресою:

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України, Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини.

За результатами розгляду претендентам надсилається інформація про подальшу участь у конкурсі або обґрунтована відмова.


^ 4. Програма другого завершального туру 3-го етапу конкурсу


Для участі в другому завершальному турі 3-го етапу конкурсу претендентам необхідно підготувати домашнє завдання:

самопрезентація "Моє педагогічне кредо" (форма подачі довільна) - 10 хв.;

"Запрошуємо до світу творчості" (фрагмент заняття) - 15-20 хв.

Також учасники конкурсу беруть участь в імпровізованих конкурсах ("Ерудит", "Як наше слово відгукнеться" та інші).


^ 5. Визначення переможців і нагородження


5.1 Підсумки конкурсу проводяться на кожному етапі відповідними журі.

За рішенням журі 3-го етапу конкурсу центральний оргкомітет приймає рішення про нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки України, подарунками.

5.2. Учасники завершального туру конкурсу можуть бути відзначені за іншими номінаціями, що визначаються журі.

5.3. Учасники конкурсу оцінюються згідно з критеріями оцінювання, що додаються (додаток 3).


Заступник начальника

управління виховної роботи

та захисту прав дитини М.М.Рогожа


Додаток 1

до пункту 2.2 Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"


ЗАЯВКА

на участь у 3-му етапі Всеукраїнського конкурсу педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"


1. Номінація______________________________________________________________________


2. П.І.Б. (повністю) конкурсанта_____________________________________________________


3. Дата народження_______________________________________________________________


4. Домашня адреса:

область ______________________

район ________________________

місто ________________________

вулиця __________________ буд. ____ кв. ___


5. Телефон __________________________


6. Освіта __________________________


7. Стаж роботи ______________________


8. Нагороди і звання ______________________________________________________________


9. Позашкільний заклад, у якому працює конкурсант (повна назва) ______________________

________________________________________________________________________________


10. Адреса закладу ________________________________________________________________


11. Телефон _______________________


12. Гурток або інше творче об'єднання_______________________________________________


Необхідне технічне забезпечення _____________________________


Заступник начальника

управління виховної роботи

та захисту прав дитини М.М.Рогожа


Додаток 2

до пункту 3.2 Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"


Голові оргкомітету Всеукраїнського конкурсу

майстерності педагогічних працівників

позашкільних навчальних закладів

"Джерело творчості"


педагогічного працівника (керівника гуртка,

методиста тощо)

__________________________________________,

(повна назва закладу)

переможця 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу

майстерності педагогічних працівників

позашкільних навчальних закладів

"Джерело творчості"

П.І.Б. (повністю) ___________________________

___________________________________________

який (яка) мешкає за адресою:

___________________________________________


ЗАЯВА


Прошу дозволити взяти участь у 3-му етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"


Дата Підпис


Заступник начальника

управління виховної роботи

та захисту прав дитини М.М.Рогожа


Додаток 3 до пункту 5.3 Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"


КРИТЕРІЇ


оцінювання конкурсних матеріалів

________________________________________________________________________________

| N | Назва матеріалів | К-сть | Критерії оцінювання |

| | | балів | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | Характеристика - рекомендація | 10 | Повнота характеристики |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2 | Опис власного досвіду роботи | 10 | Лаконічність та повнота розкриття |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3 | Відеозапис заняття гуртка | 10 | Рівень науково-теоретичної та |

| | | | методичної підготовки, якість |

| | | | і ефективність роботи, |

| | | | педагогічна майстерність |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4 | Власні методичні розробки | 10 | Актуальність питань, |

| | | | відповідність програмним |

| | | | вимогам, новизна рішень, |

| | | | практична спрямованість |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 5 |Розробка занять гуртка | 10 | Обсяг та глибина викладу, |

| | | | повнота, місце в загальній темі |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 6 |Фото-, відеоматеріали, | 10 | Кількість призерів та |

| | копії документів, що | | переможців масових заходів, |

| | свідчать про участь у | | рівень заходів, |

| | масових заходах | | оригінальність оформлення |

| | | | матеріалів |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


КРИТЕРІЇ

оцінювання завдань другого завершального туру 3-го етапу конкурсу


------------------------------------------------------------------------------------

| 1 | Моє педагогічне кредо | 30 | Наявність власної системи |

| | | | роботи з дітьми, складові |

| | | | педагогічної майстерності, |

| | | | застосування інноваційних |

| | | | педагогічних технологій |

|---+-----------------------------+-----+-----------------------------------------|

| 2 | Запрошуємо до світу | 30 | Уміння ввести у світ своїх |

| | творчості | | захоплень, викликати бажання |

| | | | займатися у гуртку, творчому |

| | | | об'єднанні |

|---+-----------------------------+-----+----------------------------------------|

| 3 | Імпровізовані конкурси | 40 | Ступінь творчої уяви, |

| | | | оригінальність мислення, |

| | | | нестандартність підходів, |

| | | | всебічна ерудованість, |

| | | | винахідливість, почуття |

| | | | гумору |

|---+-----------------------------+-----+----------------------------------------|

| | Усього: | 100 | |

-----------------------------------------------------------------------------------


Заступник начальника

управління виховної роботи

та захисту прав дитини М.М.РогожаСхожі:

Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 iconПро підсумки першого (заочного) туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2013»
«Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2013» та на підставі рішення журі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних...
Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" у номінації "Керівник гуртка 2013"
Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості"...
Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка 2013»
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»...
Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка 2013»
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»...
Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 iconНаказ №87 м. Кіровоград Про нагородження переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка 2013»
«Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело...
Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 iconІнформація про результати проведення заочного туру обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник...
Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 iconНаказ №536 м. Кіровоград
Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело...
Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 iconНаказ №522 Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка 2013»
Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело...
Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2013»
«Джерело творчості», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 червня 2005 р за №679/10959, з метою підтримки творчої педагогічної...
Про проведення першого і другого етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості у номінації „Керівник гуртка 2014 iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2013»
«Джерело творчості», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 червня 2005 р за №679/10959, з метою підтримки творчої педагогічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи