Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки icon

Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки
Скачати 396.75 Kb.
НазваПротокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки
Сторінка1/2
Дата конвертації12.03.2014
Розмір396.75 Kb.
ТипПротокол
  1   2


СХВАЛЕНО

Колегія відділу освіти

Яворівської райдержадміністрації

Протокол № К-2 від 29.12.2011 р.

Засідання ради профспілки

Яворівської районної організації профспілки працівників освіти

і науки

Протокол № Р-4 від 29.12.2011 р.


УГОДА

між відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації

та Яворівською районною організацією профспілки працівників освіти і науки України на 2012-2015 роки


м. Яворів

2011 рік


Угода

між відділом освіти Яворівської районної державної адміністрації та Яворівською районною організацією профспілки працівників освіти і науки України

на 2012-2015 роки


І. Загальні положення


  1. Угода на 2012-2015 роки укладена відповідно до чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, Регіональної, обласної угод, визнає пріоритет чинних законів України, постанов Верховної Ради, Указів Президента, постанов Уряду, наказів та інструкцій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рішень обласної, районної держадміністрацій та рад і не підміняє їх.

  2. Угода, укладена на 2012-2015 роки, набирає чинності з моменту її підписання представниками сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї угоди.

  3. Сторонами угоди є:

- відділ освіти Яворівської районної державної адміністрації в особі керівника відділу освіти, який представляє інтереси роботодавців і має відповідні повноваження;

- Яворівська районна організація профспілки працівників освіти і науки України в особі голови районної організації профспілки, яка представляє інтереси працівників закладів освіти району

1.4. Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін угоди і зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства, паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності та аргументованості при проведенні переговорів щодо укладення угоди внесення змін і доповнень до неї, вирішення питань, які є предметом цієї угоди.

1.5. Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних та індивідуальних трудових спорів в ході реалізації зобов’язань і положень угоди, віддаватимуть перевагу розв’язанню спільних питань шляхом проведення переговорів і консультацій відповідно до чинного законодавства.

1.6. Положення угоди діють безпосередньо та поширюються на працівників закладів освіти району, які перебувають у сфері дії сторін угоди, і є обов’язковими для включення до колективних договорів нижчого рівня норми даної угоди, як мінімальні гарантії, не можуть бути погіршені під час ведення колективних переговорів і укладення колективних договорів в установах і закладах освіти району.

1.7. Кожна із сторін угоди бере на себе зобов’язання надати можливість представникам іншої сторони брати участь у засіданнях своїх керівних органів при розгляді питань, які відносяться до сфери соціально-економічних, трудових відносин, правового захисту інтересів працівників, надавати одна одній з цих питань повну та своєчасну інформацію.

1.8. Жодна із сторін, що уклали цю угоду, не може впродовж терміну дії в односторонньому порядку приймати рішення, які погіршують становище працівників, змінюють її норми, положення та зобов’язання колективної угоди.

1.9. Угода може бути розірвана або змінена тільки за взаємною домовленістю сторін. Зміни і доповнення вносяться за згодою сторін після проведення переговорів. Пропозиції однієї із сторін є обов’язковими для розгляду іншою стороною. Рішення щодо них приймаються за згодою сторін у 10-денний термін.

1.10. Сторони зобов’язалися у п’ятиденний термін з дня укладення угоди подати її на реєстрацію та у двотижневий термін з дня реєстрації забезпечити текстами угоди навчальні заклади району.

1.11. Сторони угоди рекомендують укладені в закладах освіти району колективні договори в десятиденний термін після реєстрації подати в районну організацію профспілки для повідомної реєстрації.

1.12. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників установ освіти щодо стану виконання норм, положень і зобов’язань угоди, дотримуючись періодичності звітності не рідше одного разу на півріччя.


ІІ. Забезпечення умов стабільного розвитку освіти району


Відділ освіти зобов’язується:

2.1. Домагатися фінансування закладів освіти району в обсягах, передбачених чинним законодавством, з урахуванням фінансового забезпечення реалізації основних напрямків Національної доктрини розвитку освіти України.

2.2. Забезпечувати виконання нормативів матеріально-технічного фінансового забезпечення закладів освіти у розмірах не нижче визначених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, вживатиме заходів недопущення їх вилучення з районного бюджету.

2.3. Сприяти збереженню мережі закладів освіти, особливо у сільській місцевості та забезпеченню обсягів їх фінансування.

2.4. Надавати районній організації профспілки оперативну інформацію щодо стану фінансування закладів освіти.

2.5. Організовувати систематичну роботу для забезпечення умов підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних кадрів.

2.6. Вживати заходів для передбачення видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.7. Розглядати вимоги виборних профспілкових органів і прийматиме відповідні рішення стосовно закладів, які своїми діями або бездіяльністю порушують законодавство про працю, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», умови колективних договорів та цієї угоди.

2.8. Вживати заходів для реалізації положень, передбачених ст. ст. 14, 55, 57 Закону України «Про освіту», в частині соціально-економічного забезпечення працівників освіти.

2.9. Періодично заслуховувати на колегії відділу освіти питання про стан дотримання чинного трудового законодавства в закладах освіти району.

Сторони угоди, керуючись принципами соціального партнерства, усвідомлюючи відповідальність за функціонування і розвиток установ і закладів освіти, домовились:

2.10. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи закладів освіти.

2.11. Вживати заходів для недопущення прийняття законодавчих актів, які загрожують звуженням прав і свобод громадян в галузі освіти, зокрема тих, що стосуються:

- ліквідації мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості;

- скасування заборони ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних, інших закладів освіти;

- зміни нормативів щодо наповнюваності класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп дошкільних і позашкільних навчальних закладів, передбачених положеннями ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту» та ст. 18 Закону України «Про позашкільну освіту», а також норм щодо кількості учнів у групах при поділі класів для вивчення окремих предметів;

- збільшення обсягу педагогічного навантаження порівняно з передбаченим ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» та ст. 22 Закону України «Про позашкільну освіту»;

- зменшення кількості годин в навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів;

- скорочення чисельності педагогічних працівників.

2.12. Домагатися єдиної системи підпорядкованості і фінансування дошкільних навчальних закладів.


Районна організація профспілки зобов’язується:

2.13. Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни в закладах освіти.

2.14. Утримуватись від організації страйків з питань, включених до угоди, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.


ІІІ. Виробничі та трудові відносини. Режим праці та відпочинку

Відділ освіти зобов’язується:

3.1. Спрямовувати діяльність органів управління освітою, керівників закладів освіти на створення умов для безумовної реалізації прав громадян на освіту.

3.2. Вжити заходів для удосконалення правового механізму атестації педагогічних працівників.

3.3. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і часу відпочинку для працівників галузі.

3.4. Забезпечити наявність в кожному навчально-виховному закладі правил внутрішкільного розпорядку, розроблених та затверджених відповідно до Типових правил внутрішкільного трудового розпорядку.

3.5. Забезпечити встановлення педагогічним працівникам скороченої тривалості робочого часу відповідно до чинного законодавства.


Сторони угоди рекомендують керівникам установ та закладів освіти:

3.6. Приймати на роботу нових працівників у разі забезпечення повної зайнятості працюючих за фахом і відсутності прогнозу щодо їхнього вивільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України.

3.7. Здійснювати звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи лише після закінчення навчального року.

3.8. Спрямовувати контрольну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову і соціальну захищеність. Забезпечувати додаткові порівняно з чинним законодавством пільги, гарантії та компенсації для працівників, з якими укладено контракт.

3.9. Не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.

3.10. Обмежити укладення строкових договорів з працівниками з мотивації необхідності його випробування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення працівником пенсійного віку з ініціативи власника.

3.11. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо повідомлення працівників про введення нових і зміну чинних умов праці, зокрема, педагогічних працівників щодо обсягу навчального (педагогічного) навантаження на наступний навчальний рік, не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження.

3.12. Надавати щорічні відпустки керівним педагогічним працівникам відповідно до затверджених і погоджених графіків відпустки, як правило, в канікулярний період, і, як виняток, для санаторно-курортного лікування та оздоровлення на базі пансіонату «Пролісок» у м. Трускавець протягом навчального року.

3.13. Забезпечити надання додаткових відпусток працівникам за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списками посад, робіт та професій, на підставі переліку, затвердженого Міністерством освіти і науки України (додаток № 2).

3.14. Надавати жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років а бо дитину-інваліда або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 (за наявності декількох підстав 17) календарних днів.

3.15. Встановлювати та надавати інші види оплачуваних відпусток:

- у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей – 3 дні;

- народження дитини – 3 дні;

- смерті рідних по крові – 3 дні;

- для догляду за хворим членом сім’ї;

- батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості;

- батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи;

- головам виборних профспілкових органів, які працюють на громадських засадах.

3.16. Доводити до відома працівників навчальних закладів щорічно до 5 січня графіки надання відпусток.

3.17. Забезпечити матеріальне заохочення педагогічних працівників, учні яких стали переможцями всеукраїнських та обласних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів та учителів – учасників педагогічних конкурсів, змагань.

3.18. При складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уроків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями, так званих «вікон».

3.19. Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо надання в повному обсязі гарантій і компенсацій працівникам закладів та установ освіти, які направляються для підвищення кваліфікації (з одного чи декількох предметів), підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом від виробництва.

3.20. Створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу.

3.21 Забезпечити організацію для вчителів, керівників установ і закладів освіти, працівників методичного кабінету короткотермінові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, про оплату праці, трудового законодавства.

3.22. Затверджувати посадові обов’язки працівників з погодженням з профспілковим комітетом.

3.23. Погоджувати з профспілковим комітетом:

- графік відпусток;

- навчальне навантаження;

- склад атестаційної комісії;

- тарифікаційні списки;

- режим роботи та розклад уроків;

- надурочні роботи;

- положення про виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та її розподіл;

- положення про виплату премій;

- штатний розпис;

- запровадження змін, перегляд умов праці.

3.24. Забезпечити надання днів відпочинку працівникам у канікулярний час із збереженням заробітної плати за умовами колективних договорів за проведення позакласних і позашкільних заходів, підготовку закладів до нового навчального року до 10 днів в рік.

3.25. При призначенні на керівні посади в навчально-виховні заклади враховувати думку виборних профспілкових органів.


Сторони угоди спільно домовились:

3.26. Періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється навчальний процес у зв’язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.27. Залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за медичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період, здійснюється в межах кількості годин навчального навантаження, установленого при тарифікації до початку канікул.

3.28. Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на термін не більше одного місця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи чи при укладенні трудового договору.

3.29. Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

3.30. Проводити навчання керівників та голів профспілкових комітетів навчально-виховних закладів з питань укладання колективних договорів, трудового законодавства про оплату праці, охорону праці, освіту, пенсійне забезпечення, соціальне страхування.

3.31. Забезпечити дотримання на місцях:

- встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку для працівників галузі;

- нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

3.32. Сприяти протягом року оздоровленню педагогічних працівників на базі пансіонату «Пролісок» у м. Трускавець при проходженні ними курсів підвищення кваліфікації.


Районна організація профспілки зобов’язується:

3.33. Забезпечувати заклади освіти нормативними документами з питань трудового законодавства, проводити навчання з питань законодавства про працю, застосування його норм у практичній роботі.

3.34. Представляти та захищати трудові, соціально-економічні права та інтереси освітян – членів профспілки у відносинах з роботодавцями, органах державної влади, місцевого самоврядування і в судових органах.

3.35. З метою захисту прав освітян комісії районної ради профспілки, профспілкових комітетів закладів освіти забезпечувати громадський контроль за додержанням законодавства про працю, освіту, охорону праці.


ІV. Зайнятість


Відділ освіти зобов’язується:

4.1. Сприяти реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до законів України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.2. Спільно з відповідними органами державної служби зайнятості населення брати участь у розробці реалізації, контролі за виконанням заходів щодо забезпечення зайнятості працівників галузі при їх вивільненні.

4.3. Вживати заходів для недопущення в закладах освіти масових вивільнень працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

4.4. Не допускати скорочення чисельності педагогічних працівників при запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу в освітніх закладах.


Сторони угоди рекомендують керівникам установ і закладів освіти:

4.5. Проводити консультації з районним відділом освіти, районною організацією профспілки з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.

4.6. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладів, що призводять до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджені з відповідними профспілковими органами, приймати не пізніше, ніж за 3 місяці до намічених дій з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, спрямованої на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

4.7. Вживати заходів для недопущення запровадження такого режиму роботи працівників дошкільних навчальних закладів, який може призвести до встановлення місячної заробітної плати в розмірі менше посадового окладу (ставки заробітної плати) та запровадження відпусток без збереження заробітної плати.

4.8. З метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахування періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження та за наявності відповідного фаху;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників закладів освіти працівників інших підприємств та установ, організацій лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку;

- передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т. ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.


Сторони угоди спільно домовились:

4.9. Забезпечувати збереження робочих місць педагогічних працівників як основної форми їх соціального захисту.

4.10. Не допускати необґрунтованого звільнення працівників.


Районна організація профспілки зобов’язується:

4.11. Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства при вивільненні працівників.


V. Оплата праці


Відділ освіти зобов’язується:

5.1. Вживати заходів для дотримання в закладах освіти законодавства про оплату праці, й розмірів, встановлених нормативно-правовими актами та термінів виплати, зазначених у колективних договорах.

5.2. Сприяти усуненню причин порушення термінів виплати заробітної плати.


Сторони угоди рекомендують керівникам установ та закладів освіти:

5.3. Вживати заходів для забезпечення учителів педагогічним навантаженням в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

5.4. Щорічно передбачати видатки на виплату педагогічним працівникам винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у відповідності до ст. 57 Закону України «Про освіту» у відсотках до посадових окладів чи ставок заробітних плат педагогічних працівників, встановлених у п. 64 Інструкції про оплату праці.

5.5. Встановлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше минулого навчального року. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

5.6. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

- не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

- забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами.

5.7. Здійснювати відповідні доплати керівним працівникам навчальних закладів, які виконують на підставі норм чинного законодавства викладацьку роботу, за умови покладення на них у випадках виробничої необхідності обов’язків по завідуванню відповідними навчальними кабінетами чи класних керівників.

5.8. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадку заміщення протягом двох місяців тимчасово відсутніх педагогів.

5.9. Здійснювати оплату праці у випадках простою, коли заняття проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії і т. д.) з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації; умов виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків. При відсутності такої роботи оплату здійснювати в розмірі тарифної ставки.

5.10. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленими при тарифікації, виплачувати заробітну плату відповідно до п. 76 Інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти».

5.11. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6 години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40% посадового окладу (тарифної ставки).

5.12. Передбачати в кошторисах видатки на преміювання, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

5.13. Забезпечувати оплату праці працівників закладів освіти, які замінюють будь-які категорії тимчасово відсутніх працівників.

5.14. Встановити щомісячну надбавку у розмірі до 50% посадового окладу керівникам загальноосвітніх шкіл та директорам дошкільних навчальних закладів за високі досягнення у праці, складність і напруженість у роботі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298.

5.15. Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків відповідно до чинного законодавства лише на підставі особистих заяв працівників.

5.16. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.

5.17. Забезпечити своєчасну виплату заробітної плати в робочі дні у строки, встановлені колективними договорами з дотриманням положень ст. 24 Закону України «Про оплату праці». Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначати в колективних договорах за погодженням з профкомами, але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

5.18. Здійснювати згідно з чинним законодавством компенсацію втрати частини заробітної плати, пов’язаної із порушенням термінів її виплати.

5.19. Забезпечити своєчасне проведення індексації грошових доходів працівників галузі у зв’язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.


Сторони угоди спільно домовились:

5.20. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати в закладах освіти, аналізувати причини порушень і вживати заходи щодо їх усунення.

5.21. Сприяти забезпеченню своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів освіти за період відпусток, поточної заробітної плати, яка виплачується не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, у терміни визначені колективними договорами, з дотриманням вимог Конвенції МОП № 95 «Про охорону заробітної плати».

5.22. Кваліфікувати несвоєчасну чи не в повному обсязі виплату заробітної плати як грубе порушення законодавства про працю та цієї угоди і вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства.


Районна організація профспілки зобов’язується:

5.23. Забезпечувати взаємодію з органами виконавчої влади, органами державного нагляду для вирішення питань, пов’язаних із реалізацією права працівників на своєчасну і в повному обсязі оплату праці.

5.24. Надавати працівникам – членам профспілки закладів освіти необхідну правову та консультативну допомогу щодо захисту їх прав з питань оплати праці.

5.25. Представляти на прохання працівника – члена профспілки його інтереси щодо оплати праці в комісіях по розгляду індивідуальних трудових спорів, в судах.

5.26. Проводити роз’яснювальну роботу щодо практики звернення працівників освіти до судів про примусове стягнення заборгованої заробітної плати.

5.27. Повідомляти про факти порушень законодавства про оплату праці правову службу обласної організації профспілки працівників освіти та науки та Державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про оплату праці.


^ VІ. Охорона праці та здоров’я


Відділ освіти зобов’язується:

6.1. Забезпечити виконання керівниками закладів освіти вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року, відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.

6.2. Сприяти розробленню і виконанню закладами освіти комплексних заходів з охорони праці.

6.3. Забезпечити фінансування заходів зі створення безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

6.4. Проводити один раз на три роки навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності посадових осіб відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в освітніх закладах.

6.5. Передбачати необхідні видатки для фінансування профілактичних заходів з охорони праці відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці» в розмірах не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.

6.6. Забезпечити заклади освіти нормативно-правовими актами з охорони праці.

6.7. Ввести в штатний розпис посаду спеціаліста служби охорони праці відповідно до норм ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 11 лютого 2010 року.

6.8. Сприяти проведенню працівниками закладів освіти планових медичних оглядів працівників за рахунок місцевих бюджетів, не допускати їх оплати працівниками за власні кошти.

6.9. Своєчасно розслідувати нещасні випадки з працівниками, учнями, складати акти по формах Н-1, Н-2.

6.10. Відшкодовувати працівникам шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків, сплачувати потерпілому одноразову допомогу відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону праці».

6.11. Щорічно на розширеному засіданні колегії відділу освіти за участю представників профспілки обговорювати питання створення належних умов і безпеки праці, профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників установ освіти.


Сторони угоди рекомендують керівникам закладів освіти:

6.12. Включати в колективні договори закладів освіти зобов’язання щодо:

- забезпечення працюючих у шкідливих умовах відповідними пільгами і компенсаціями;

- видачі спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів;

- здійснення доплат працівникам за роботу у шкідливих і важких умовах праці.

6.13. Забезпечити участь установ освіти у проведенні Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу охорони праці в установах, закладах та організаціях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до Положення, затвердженого спільною постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27 квітня 2004 року.


Районна організація профспілки зобов’язується:

6.14. Спільно з первинними профспілковими організаціями закладів освіти забезпечувати громадський контроль за додержанням вимог, передбачених нормативними актами з питань охорони праці щодо поліпшення умов, безпеки праці, створення належного виробничого побуту, виконання заходів соціального захисту працюючих.

6.15. Забезпечувати участь представників профспілки у роботі комісій по розслідуванню причин нещасних випадків, опрацюванні заходів щодо їх попередження.

6.16. Здійснювати контроль за правильним і своєчасним обчисленням заробітної плати для нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

6.17. Контролювати своєчасність і повноту відшкодування власником шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, а також одноразової допомоги відповідно до Закону України «Про охорону праці».

6.18. Організувати навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці щодо підвищення рівня громадського контролю за виконанням керівниками установ і закладів освіти вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці.


^ VІІ. Соціальні гарантії, пільги, компенсації


Відділ освіти зобов’язується:

7.1. Домагатися безумовного забезпечення педагогічним та іншим працівникам галузі гарантій, передбачених чинним законодавством.

7.2. Створити умови педагогічним працівникам для своєчасного (не рідше одного разу у п’ять років) проходження курсів підвищення кваліфікації, відслідковувати охоплення курсовою підготовкою педагогічними працівниками, які викладають два і більше предметів.

7.3. Забезпечити виплату педагогічним працівникам в повному обсязі компенсацій при службових відрядженнях, в тому числі для підвищення кваліфікації.

7.4. Вживати заходів для поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників шляхом кредитування за рахунок різних джерел фінансування.

7.5. Забезпечити виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток у розмірі одного посадового окладу та щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків в розмірі до одного посадового окладу до професійного свята Дня працівників освіти відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту».

7.6. Забезпечити надання працівникам закладів освіти матеріальної допомоги, в тому числі на оздоровлення в розмірі до одного посадового окладу на рік, виплату премій відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду заробітної плати (в тому числі за рахунок економії коштів), затвердженого в кошторисах відповідно до нормативно-правових актів.

7.7. Не допускати відчуження житла сільськими, селищними радами, збудованого колективними господарствами для педагогічних працівників.

7.8. Відраховувати профспілковим комітетам не менше як 0,3 фонду оплати праці на культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу, роботу з дітьми відповідно до ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

7.9. Вживати заходів, спрямованих на:

- безумовне дотримання чинного законодавства щодо забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа безоплатним житлом з опаленням і освітленням в межах встановлених норм;

- забезпечення регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників до місця роботи і додому.

7.10. Забезпечити оплату простою працівникам, в тому числі непедагогічним, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу); оплату праці вчителів, вихователів, в тому числі вихователів груп продовженого дня, вихователів дошкільних навчальних закладів, музичних керівників у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо) із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

7.11. Зберігати за працівниками, які брали участь у страйку через невиконання норм законодавства, колективних договорів та угод з вини роботодавця, заробітну плату в повному розмірі на підставі положень колективних договорів і угод.

7.12. Забезпечувати оплату працівників закладів освіти, які замінюють будь-які категорії тимчасово відсутніх працівників.


Сторони угоди домовились:

7.13. Здійснювати перепрофілювання, закриття, ліквідацію, а також зміну форм власності об’єктів соціально-культурної сфери лише за згодою відповідної профспілкової організації.

7.14. Вживати заходів щодо недопущення звуження прав педагогічних працівників, які мають право на пенсію за вислугу років.

7.15. Сприяти вирішенню питань щодо надання пільгових путівок на лікування освітянам через відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

7.16. Вживати заходів для забезпечення дотримання чинного законодавства:

- у сфері трудових відносин;

- при забезпеченні соціальних гарантій і пільг працівників освіти, членів їх сімей, а також пенсіонерів, які працювали раніше в галузі освіти.

7.17. Організовувати проведення спортивних спартакіад, туристичних зльотів, оглядів, конкурсів, фестивалів художньої самодіяльності серед працівників освіти.

7.18. Рекомендувати керівникам закладів освіти за рахунок власних коштів встановлювати додаткові порівняно з чинним законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.


Районна організація профспілки зобов’язується:

7.19. Вживати заходів для активізації діяльності первинних профспілкових організацій з метою забезпечення соціальних гарантій, пільг та компенсацій, передбачених угодою та колективними договорами.

7.20. Забезпечити організацію роз’яснювальної роботи в первинних профспілкових організаціях щодо трудових прав, пенсійного забезпечення працівників галузі, соціального страхування, надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу.


^ VІІІ. Розвиток соціального партнерства

8.1. Проводити безкоштовний порядок сплати членських профспілкових внесків згідно з особистими та колективними заявами членів профспілки з подальшим їх перерахуванням на рахунки відповідних профспілкових органів не пізніше трьох банківських днів після виплати заробітної плати працівникам.

8.2. Забезпечити виконання Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 6 грудня 2006 року № 1263 «Про розвиток соціального діалогу в області».

8.3. Надавати раді, профспілковим комітетам закладів освіти інформацію щодо соціально-економічного розвитку району, стану фінансування освітніх установ, результатів їх діяльності, заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

8.4. Забезпечувати відповідне погодження з районною радою профспілки, профспілковими комітетами на місцях нормативних актів, які стосуються прав та інтересів працівників у сфері трудових соціально-економічних відносин.

8.5. Враховувати позицію профспілкової сторони при підготовці і прийнятті нормативних актів, що регулюють соціально-трудові відносини в галузі освіти, стосуються соціального захисту працівників.

8.6. Сприяти укладенню колективних договорів в усіх закладах освіти, на які поширюється дія угоди.

8.7. Представники відділу освіти та підпорядкованих йому підрозділів, керівники закладів освіти на запрошення ради профспілки братимуть участь в заходах профспілки, які спрямовані на захист трудових, соціально-економічних прав працівників галузі.

8.8. Відділ освіти і районна рада профспілки координуватимуть діяльність керівників закладів освіти, профспілкових комітетів на місцях для виконання зобов’язань за даною угодою.


ІX. Гарантії забезпечення умов для роботи профспілкових органів


Відділ освіти зобов’язується:

9.1. Забезпечити в освітніх установах права та гарантії діяльності профспілки працівників освіти, її первинних організацій, передбачені Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, ратифікованими Україною конвенціями Міжнародної Організації Праці.

9.2. Не допускати втручання керівників закладів освіти у статутну діяльність первинних організацій профспілки, передбачену чинним законодавством.

9.3. Вводити до складу колегії відділу освіти представників профспілки.

9.4. Активізувати співпрацю з профспілковими організаціями з питань забезпечення належного статусу педагогічних працівників, підвищення рівня їх соціально-економічного захисту:

- вводити до складу атестаційних комісій робочих та дорадчих комісій представників профспілки;

- утримуватись від будь-яких дій, які можуть бути розцінені як втручання у статутну діяльність профспілки;

- створювати умови для перешкодного доступу уповноважених профспілкових представників до закладів освіти, органів місцевого самоврядування, до компетенції яких відносяться питання прийняття рішень з порушених питань у сфері соціально-трудових відносин.

9.5. Сприяти навчанню профспілкового активу, підвищенню кваліфікації виборних профспілкових органів.

9.6. Надавати головам профспілкових комітетів, профорганізаторам не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, на визначених у колективних договорах умовах, вільний від роботи час для виконання ними громадських обов’язків.

9.7. Сприяти наданню у користування профспілковим комітетам, районній організації профспілки приміщень для роботи засобів зв’язку (в тому числі електронних) для створення належних умов праці.

9.8. Надавати головам профспілкових комітетів, профорганізаторам додаткову оплачувану відпустку до шести календарних днів протягом року на час їх профспілкового навчання.


Районна організація профспілки зобов’язується:

9.9. Своєчасно доводити до відома профспілкових організацій зміст нормативних документів, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників освіти;

9.10. Проводити роз’яснювальну роботу щодо трудових прав та гарантій працівників, а також форм і методів їх захисту через засоби масової інформації та безпосередньо в трудових колективах.

9.11. Сприяти реалізації права виборних профспілкових органів, передбаченого ст. 45 КЗпП України, щодо висунення вимоги власником або уповноваженим ним органом про розірвання трудового договору (контракту) з керівником установи, якщо він порушує законодавство про працю, колективні договори та угоди.

9.12. Організувати надання допомоги первинним профорганізація у проведенні колдоговірної кампанії.

9.13. Налагодити співпрацю профспілкових організацій закладів освіти з Державною інспекцією праці з метою забезпечення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства.


^ X. Контроль за виконанням колективної угоди та відповідальність сторін


Сторони угоди спільно домовились:

10.1. Контроль за виконанням угоди здійснюється спільною комісією, визначеною сторонами (додаток № 1).

10.2. Періодично проводити зустрічі двох сторін, на яких аналізувати хід виконання взаємних зобов’язань за угодою.

10.3. Один раз у рік на спільному засідання колегії відділу освіти та ради районної організації профспілки працівників освіти і науки заслуховувати керівників цих органів про хід виконання угоди.

10.4. Інформацію про хід виконання угоди доводити до відома установ і закладів освіти. У разі невиконання окремих положень чи несвоєчасного їх виконання здійснювати додаткові заходи щодо їх реалізації.

10.5. Посадових та інших осіб, які своїми діями або бездіяльністю призвели до порушень, невиконання умов даної угоди, притягнути до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

10.6. Угода укладена у трьох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.


^ Керівник відділу освіти Голова Яворівської

Яворівської районної районної організації

держадміністрації профспілки працівників

освіти і науки України

Григорій Бабій Ярослава Кобиця


^

Додаток № 1


до угоди між відділом освіти

Яворівської районної державної

адміністрації та Яворівською районною

організацією профспілки

працівників освіти і науки України

на 2012-2015 рр.


Склад

спільної комісії відділу освіти райдержадміністрації

та районної організації профспілки працівників освіти і науки України для здійснення контролю за ходом виконання угоди


 1. Мірило Зоряна Романівна – головний спеціаліст відділу освіти.

 2. Лазорко Оксана Володимирівна – методист районного методичного кабінету.

 3. Лебідь Зінаїда Іванівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти.

 4. Кобиця Ярослава Степанівна – голова районної організації профспілки працівників освіти і науки.

 5. Нечай Марія Іванівна – голова профспілкового комітету середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Івана Франка смт. Івано-Франкове.

 6. Буфан Любов Ярославівна – голова профспілкового комітету СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 м. Новояворівська.Керівник відділу освіти Голова районної організації

профспілки працівників

освіти і науки
^

Григорій Бабій Ярослава Кобиця
Додаток № 2


до угоди між відділом освіти

Яворівської районної державної

адміністрації та Яворівською районною

організацією профспілки

працівників освіти і науки України

на 2012-2015 рр.


Тривалість додаткових оплачуваних відпусток у зв'язку з ненормованим робочим днем встановити згідно п. 2 ст. 8 Закону України «Про відпустки», ст. даної угоди


Перелік посад


1. Заступник директора з господарської частини - 7 днів

 1. Завідуючий господарством - 7 днів

 2. Завідуючий бібліотекою, бібліотекар - 7 днів

 3. Головний бухгалтер - 7 днів

 4. Заступник головного бухгалтера - 7 днів

 5. Бухгалтер - 7 днів

 6. Старший економіст - 7 днів

 7. Економіст - 7 днів

 8. Секретар-друкарка - 7 днів

10. Секретар - 7 днів

11.Лаборант - 7 днів

12. Шеф-кухар, кухар - 7 днів

13. Інженер - 7 днів

14. Лікар - 7 днів

15. Медична сестра - 7 днів

16. Помічник вихователя - 7 днів

17. Начальник відділу організаційно-

кадрової роботи - 7 днів

18. Спеціаліст відділу організаційно-

кадрової роботи - 7 днів

19. Комірник - 7 днів

20. Начальник групи по централізованому

обслуговуванню закладів освіти - 7 днів


Керівник відділу освіти Голова районної організації

профспілки працівників

освіти і науки
^

Григорій Бабій Ярослава Кобиця
Погоджено: Затверджую:

Голова Яворівської районної Керівник відділу освіти

організації профспілки Яворівської райдержадміністрації працівників освіти і науки


Я.Кобиця Г. Бабій


Додаток № 3

до угоди між відділом освіти Яворівської райдержадміністрації та Яворівською районною організацію профспілки працівників освіти і науки

на 2012-2015 роки


Положення

про порядок надання щорічної грошової винагороди керівникам навчальних закладів району, методистам райметодкабінету, педагогічним працівникам шкіл, дошкільних навчальних закладів, дитячої юнацько-спортивної школи, центрів дитячої та юнацької творчості школярів


І. Загальні положення

Надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам здійснюється згідно Закону України “Про освіту” (ст. 57 Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників закладів освіти) та на основі Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000р. № 898.

Цей порядок поширюється на педагогічних працівників закладів освіти, крім тих, які працюють за сумісництвом.

Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за умови досягнення ними успіхів у вихованні дітей, навчанні, професійній підготовці учнівської молоді, методичному забезпеченні, відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни та здійснюються в межах загальних коштів, передбачених кошторисом на оплату праці.

Щорічна грошова винагорода виплачується до Дня працівників освіти пропорційно до відпрацьованого часу (працівникам, які працювали у поточному році і на час виплати винагороди знаходяться у відпустках, на пенсії, грошова винагорода виплачується пропорційно часу, відпрацьованому в даному році). Педагогічним працівникам, які на час виплати розірвали трудові відносини з навчальним закладам, грошова винагорода виплачується при розрахунку, пропорційно відпрацьованому часу.

Щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків надається відповідно до положення, яке затверджується керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом.


ІІ. Періодичність та умови виплати

Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам видається на підставі наказу керівника навчального закладу, а керівникам - за наказом вищестоящої організації. Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень.

Виплата щорічної грошової винагороди здійснюється за результатами роботи за попередній навчальний рік при умові виконання критеріїв положення.

Працівники можуть бути позбавлені грошової винагороди повністю або частково на таких підставах:

 • за отриману догану – до 100%

 • за прогул – до 100%

 • за порушення виконавчої та трудової дисципліни – 30%

 • за відсутність колективного договору – до 50%

 • за інші показники – до 10%

Повне позбавлення грошової винагороди проводиться за той період, протягом якого було здійснено упущення в роботі і повинно бути оформлено наказом з обов’язково вказаною причиною.

При підвищенні або зниженні розміру грошової винагороди повинні враховуватись якість та результативність роботи, особистий внесок працівника в загальні результати та його громадська активність.

Нарахування може бути підвищеним або зниженим керівнику установи за погодженням з профспілковим комітетом.

Всі спори, які виникли з питання нарахування, вирішується у встановленому законом порядку.


ІІІ. Критерії грошової винагороди

Керівні працівники

 1. Дотримання чинного законодавства, удосконалення управління установою, зміцнення договірної та трудової дисципліни.

 2. Організація навчально-виховного процесу на рівні дотримання стандартів якості освіти.

 3. Своєчасне і якісне надання вищестоящим органам управління встановленої статистичної та бухгалтерської звітності, а також інших необхідних відомостей про роботу і стан установи.

 4. Укомплектованість установами кадрами, їх стабільність, організація роботи щодо систематичного підвищення кваліфікації кадрів, належний мікроклімат в колективі.

 5. Здійснення заходів шодо зміцнення матеріально-технічної бази установи.

 6. Наявність колективного договору.

 7. Готовність установи до початку навчального року.

 8. Організація виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 9. Відсутність виробничого травматизму.Педагогічні працівники 1. Систематична робота щодо вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно державних стандартів якості освіти.

 2. Робота щодо вивчення, узагальнення та запровадження передового педагогічного досвіду, новаторства й творчості у навчально-виховній роботі. Підвищення рівня кваліфікації.

 3. Ефективна діяльність щодо організації позакласної та позашкільної роботи з учнями.

 4. Участь у створенні та зміцненні матеріальної бази навчальних кабінетів, майстерень, лабораторії, тощо.

 5. Здійснення заходів щодо зміцнення здоров’я дітей, поліпшенню розвитку та запобіганню захворюваності.

 6. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи, техніки безпеки, охорони праці та протипожежного стану.^ Погоджено: Затверджую:

Голова Яворівської районної Керівник відділу освіти

організації профспілки Яворівської райдержадміністрації працівників освіти і науки


Я.Кобиця Г. Бабій


Додаток № 4

до угоди між відділом освіти Яворівської райдержадміністрації та районною організацію профспілки працівників освіти і науки

на 2012-2015 роки


Положення


про витрати коштів профспілкового бюджету профспілковими організаціями на культурно-масову роботу, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу


 1. ^ Загальне положення: Згідно з нормами Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та Статуту профспілки працівників освіти і науки України профспілкові організації мають право витрачати кошти профспілкового бюджету на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу:

  1. Асигнування на культурно-масову роботу, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу складаються із коштів, що поступають на рахунок профспілкової організації згідно з Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Статуту профспілки працівників освіти і науки України та відповідно до нормативно – правових актів, які регулюють оподаткування прибутку підприємств, (далі кошти профспілкового бюджету ).

  2. Розмір асигнувань на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу передбачається відповідно до планів роботи та кошторисами профспілкових організацій.

  3. Профспілкові організації можуть кооперувати кошти на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу.

  4. Витрати на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу проводяться безготівковою і готівковою формами оплати.  1   2Схожі:

Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки iconПротокол №1 засідання Громадської ради при районній державній адміністрації 02 лютого 2014 року Присутні члени громадської ради
Каланчацької районної організації профспілки працівників агропромислового комплексу
Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки iconПротокол №2 від 14. 02. 2011 р
Фастівської райдержадміністрації та районною радою профспілки працівників освіти на 2011 – 2013 рр
Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки iconПротокол №37 засідання постійної комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту 15 січня 2013 року м. Львів Присутні М. Барбара, О. Москалюк
ПР, рішення обласної ради від 23. 11. 2012 №657 "Про дострокове припинення повноважень депутатів Львівської обласної ради", витяг...
Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки iconПротокол засідання радою ліцею № від Протокол засідання Голова ради ліцею №1 від 5 січня 2010р. І. Д. Доценко Голова науково методичної ради ліцею Л. А. Овчиннікова
Вчителі предметів художньо-естетичного циклу: Мізєва Н. С., Грибан М. Ф., Хоменко К. С
Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки iconФорма №1 Складається до 25 грудня щорічно профкомом за станом на кінець року І подається до мо профспілки затверджено
Найменування профспілки Мелітопольська міська організація профспілки працівників освіти і науки України
Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки iconДо уваги голів профкомів ! Та членів профспілки !
Міськком профспілки організує літнє оздоровлення для членів профспілки, працюючих в навчальних закладах міста
Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки iconНаказ №45 Від 04. 04. 2012р. Про підсумки проведення атестації педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл району атетаційною комісією ІІ рівня у 2011/ 2012 навчальному році
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки iconПрофспілки бюджетних галузей готуються до спільного засідання
Будинку спілок відбулося засідання робочої групи з підготовки спільного засідання президій профспілок бюджетних галузей
Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки iconПротокол засідання журі ІІ етапу міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 9-11 класах
Згідно з наказом управління освіти І науки обласної державної адміністрації від 13. 09. 2011 №628 та відповідним наказом управління...
Протокол № к-2 від 29. 12. 2011 р. Засідання ради профспілки iconПротокол №1 засідання громадської ради при Сокирянській районній державній адміністрації 11 лютого 2011 року м. Сокиряни
Провели засідання громадської ради керівник апарату райдержадміністрації Степаненко Любов Іванівна та член громадської ради при Сокирянській...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи