Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 icon

Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12
НазваЗакон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12
Сторінка3/4
Дата конвертації13.03.2014
Розмір0.64 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4

Стаття 21. Автомобільні дороги, вулиці,

їх поділ, користування ними


Автомобільна дорога, вулиця являє собою частину території, в

тому числі в населеному пункті, призначену для руху транспортних

засобів і пішоходів, з усіма розміщеними на ній спорудами.

Автомобільні дороги, вулиці поділяються на: загального

користування, відомчі та приватні.

Автомобільні (позаміські) дороги загального користування

поділяються на дороги державного та місцевого значення.

Автомобільні дороги державного значення поділяються на

магістральні та інші.

У містах вулиці та дороги поділяються на магістральні вулиці

та дороги, дороги та вулиці місцевого значення.

Порядок користування автомобільними дорогами визначається

Кабінетом Міністрів України.


Стаття 22. Основні вимоги щодо проектування

автомобільних доріг, вулиць та

залізничних переїздів


Організації та громадяни, які здійснюють розробку типових або

індивідуальних проектів на будівництво, реконструкцію і ремонт

автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, зобов'язані

передбачати весь комплекс заходів, пов'язаних із забезпеченням

безпеки дорожнього руху, екологічних вимог, з урахуванням

специфічних потреб інвалідів.

Зменшення капітальних витрат за рахунок скорочення заходів,

що впливають на безпеку дорожнього руху, забороняється. Проекти на

будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг, вулиць та

залізничних переїздів підлягають експертизі, погодженню в органах

державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та

стандартів з безпеки дорожнього руху на відповідність вимогам

правил, нормативів і стандартів з безпеки дорожнього руху та

екологічній експертизі, а виявлені відхилення від їх вимог -

усуненню.


Стаття 23. Основні вимоги щодо будівництва, реконструкції

і ремонту автомобільних доріг, вулиць та

залізничних переїздів


Усі роботи по будівництву, реконструкції і ремонту

автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів повинні

здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і

стандартів України з безпеки дорожнього руху.

У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі

проектні рішення, виконавець робіт зобов'язаний повідомити про це

проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів

щодо безпеки дорожнього руху.

Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом

робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах

проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням

законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього

руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього

руху.


Стаття 24. Основні вимоги до діяльності власників доріг,

вулиць та залізничних переїздів


Власники доріг, вулиць та залізничних переїздів або

уповноважені ними органи несуть відповідальність за створення

безпечних умов руху на дорогах, вулицях та залізничних переїздах,

що знаходяться у їх віданні.

При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних

доріг, вулиць та залізничних переїздів дорожньо-експлуатаційні

організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи

щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу

дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду

автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, і передусім

на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації

дорожньо-транспортних подій.

Власники доріг, вулиць та залізничних переїздів або органи,

уповноважені ними здійснювати експлуатаційне утримання

автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів, мають право

вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і

нормативних актів стосовно дорожнього руху, правил ремонту і

утримання доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил

користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

Єдині правила ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць

та залізничних переїздів, правила користування ними та їх охорони

затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Власники доріг, вулиць та залізничних переїздів, керівні

працівники дорожньо-експлуатаційних організацій несуть

відповідальність, в тому числі і кримінальну, якщо

дорожньо-транспортна подія сталася з їх вини.


Стаття 25. Обладнання автомобільних доріг, вулиць та

залізничних переїздів об'єктами сервісу


Уряд Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої

влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані разом з

дорожніми органами здійснювати заходи щодо обладнання

автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів об'єктами

автомобільного сервісу згідно із затвердженими нормативами

проектування, планами будівництва і генеральними схемами

розміщення таких об'єктів, з дотриманням екологічно безпечних

умов, а також організовувати їх роботу з метою максимального

задоволення потреб учасників дорожнього руху. Автомобільні дороги,

вулиці та залізничні переїзди з інтенсивним рухом обладнуються

засобами аварійного зв'язку для виклику служб швидкої медичної

допомоги, працівників органів внутрішніх справ і

дорожньо-експлуатаційних організацій.


Стаття 26. Обмеження або заборона дорожнього руху при

виконанні робіт на автомобільних дорогах,

вулицях та залізничних переїздах


При виконанні робіт в смузі відведення автомобільної дороги,

вулиці та залізничного переїзду, якщо це загрожує безпечному чи

безперебійному руху транспорту і пішоходів, організації, що

відповідають за утримання автомобільної дороги, вулиці та

залізничного переїзду, можуть закрити чи обмежити рух на основі

ордера, який видається відповідним дорожнім органом, а в містах -

службою місцевого державного органу виконавчої влади та місцевого

самоврядування. У ордері викладаються умови заборони або обмеження

руху, порядок інформування про це учасників дорожнього руху,

заходи щодо безпеки дорожнього руху і строки проведення робіт.

Порушення цих вимог тягне за собою матеріальну

відповідальність організацій, що виконують роботи.

Обмеження або заборона руху без ордера можливі лише у

випадках, пов'язаних із стихійними явищами, а також з необхідністю

виконання аварійних робіт, про що повідомляється місцевим органам

державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і

Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України.


^ Стаття 26-1. Обмеження або заборона дорожнього руху

під час проїзду окремих осіб, щодо яких

здійснюється державна охорона


Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів,

пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг

дозволяється під час проїзду автомобільним транспортом Президента

України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України,

а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників

міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які

перебувають в Україні з офіційним візитом.


Безпечний та безперешкодний проїзд автомобільного транспорту

з особами, зазначеними в частині першій цієї статті,

забезпечується спеціальними підрозділами Державтоінспекції

Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної

охорони України шляхом введення тимчасового обмеження або заборони

руху інших учасників дорожнього руху за допомогою регулювання

дорожнього руху та з використанням спеціальних автомобілів або

мотоциклів з розпізнавальним пофарбуванням і написами

встановленого зразка з увімкненими спеціальними світловими та, за

необхідності, звуковими сигналами.


Тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів,

пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг

встановлюється не раніше ніж за десять хвилин до та відміняються

не пізніше ніж через три хвилини після проїзду осіб, зазначених у

частині першій цієї статті.


Під час проїзду автомобільного транспорту з особами,

зазначеними в частині першій цієї статті, дозволяється рух

автомобілів швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції,

оперативно-рятувальних та інших аварійних служб, які виконують

невідкладні службові завдання.


Тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів,

пішоходів на окремих ділянках вулиць, автомобільних доріг під час

проїзду автомобільним транспортом інших осіб, крім зазначених у

частині першій цієї статті, забороняється.


Безперешкодний проїзд офіційних делегацій та осіб, щодо яких

здійснюється супровід кортежем (ескортом), забезпечується

мобільним загоном мотоциклів або автомобілів.


Такий супровід здійснюється за відповідною технологією та в

порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України і

Управлінням державної охорони України.

( Закон доповнено статтею 26-1 згідно із Законом N 2249-IV

( 2249-15 ) від 16.12.2004 )


Стаття 27. Організація дорожнього руху на автомобільних

дорогах, вулицях та залізничних переїздах


Організація дорожнього руху здійснюється спеціалізованими

службами, положення про які затверджуються відповідними державними

органами з безпеки дорожнього руху.

Організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях

та залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних

засобів і автоматизованих систем керування дорожнім рухом, що

відповідає вимогам діючих в Україні стандартів, на основі

погоджених з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ

України проектів і схем організації дорожнього руху та

затверджених місцевими органами державної виконавчої влади у

встановленому порядку.

Зміни в організації дорожнього руху з метою підвищення

інтенсивності руху транспортних засобів за рахунок зниження рівня

безпеки дорожнього руху не допускаються.

При виникненні загрози безпеці дорожнього руху відповідні

посадові особи Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ

України, дорожніх і комунальних служб мають право вносити

оперативні зміни в організацію дорожнього руху.

При виникненні місць концентрації дорожньо-транспортних подій

всі заходи щодо ліквідації причин та їх умов виконуються

позачергово.


Стаття 28. Спеціалізовані служби організації

дорожнього руху


Заходи щодо організації дорожнього руху здійснюються

спеціалізованими службами, положення про які затверджується

відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.


Розділ V


^ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ


Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі

у дорожньому русі


До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби,

конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в

Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на

відповідність цим вимогам і пройшли державний технічний огляд (за

винятком транспортних засобів, що не підлягають огляду).

З метою збереження автомобільних доріг, вулиць та залізничних

переїздів участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові

або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається

за окремим дозволом в порядку і за плату, що встановлюються

Кабінетом Міністрів України.

Місце переїзду автомобільних доріг, вулиць та залізничних

переїздів транспортними засобами на гусеничному ходу для виконання

сільськогосподарських робіт встановлюється власником дороги,

вулиці та залізничного переїзду спільно з Державтоінспекцією

Міністерства внутрішніх справ України.

Пересування транспортних засобів на гусеничному ходу

дозволяється тільки на місцевих шляхах без твердого покриття при

мінусовій температурі атмосферного повітря.

Не допускається участь у дорожньому русі транспортних

засобів з правим розташуванням керма.


Стаття 30. Основні вимоги щодо виробництва

транспортних засобів


Конструкція транспортних засобів повинна відповідати вимогам

сучасних правил, нормативів і стандартів, встановленим рівням

викидів забруднюючих речовин в атмосферу, а нормативно-технічна

документація має бути узгоджена з відповідними уповноваженими

державними органами.

Перед початком серійного виробництва транспортних засобів або

їх складових частин проводяться спеціальні випробування і за їх

позитивними наслідками видається сертифікат встановленої форми.

Сертифікаційні випробування проводяться у порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України.

Підприємства, установи і організації незалежно від форм

власності та господарювання, а також громадяни-підприємці, які

виготовляють транспортні засоби, їх складові частини і

комплектуючі вироби, повинні мати відповідну ліцензію.


Стаття 31. Основні вимоги щодо ввезення на територію

України транспортних засобів


Транспортні засоби, їх складові частини і комплектуючі

вироби, що ввозяться на територію України, підлягають перевірці на

відповідність діючим стандартам або повинні мати сертифікат,

виданий уповноваженим на це Секретаріатом ЄЕК ООН Адміністративним

органом по сертифікації дорожніх транспортних засобів.

Правила ввезення транспортних засобів на територію України

визначаються Кабінетом Міністрів України.


Стаття 32. Основні вимоги щодо переобладнання

транспортних засобів


Переобладнання транспортних засобів, тобто зміна типу або

марки (моделі), призначення чи параметрів конструкції транспортних

засобів, що перебувають в експлуатації, шляхом установки кабіни,

кузова чи їх деталей, спеціального обладнання і номерних

агрегатів, не передбачених нормативно-технічною документацією на

даний транспортний засіб, повинно відповідати правилам, нормативам

і стандартам України.

Не дозволяється без погодження з виробниками транспортних

засобів та їх складових частин або іншої спеціально уповноваженої

на це Кабінетом Міністрів України організації переобладнання, що

призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях,

розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності,

колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового

керування та трансмісії. ( Частина друга статті 32 в редакції

Закону N 234/94-ВР від 10.11.94 )

При переобладнанні п'яти і більше транспортних засобів

повинні виконуватися вимоги статті 30 цього Закону.

Переобладнання, що призвело до зміни облікових даних

механічного транспортного засобу, повинно бути відображено у його

реєстраційних документах.


Стаття 33. Основні вимоги щодо технічного стану транспортних

засобів, що перебувають в експлуатації


Технічний стан транспортних засобів, що перебувають в

експлуатації, у частині, що стосується безпеки дорожнього руху та

охорони навколишнього середовища, має відповідати правилам,

нормативам і стандартам, затвердженим у встановленому порядку.

Обов'язок щодо забезпечення належного технічного стану

транспортних засобів покладається на їх власників або інших осіб,

які їх експлуатують, згідно з чинним законодавством.


Стаття 34. Реєстрація та облік транспортних засобів


Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для

експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

автомобілі, автобуси, самохідні машини, сконструйовані на шасі

автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, причепи,

напівпричепи та мотоколяски.

Державна реєстрація і облік здійснюються органами

Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, а їх

порядок установлюється Кабінетом Міністрів України.

Усі інші механічні транспортні засоби підлягають відомчій

реєстрації та обліку, порядок яких установлюється:

транспортних засобів військових частин і об'єднань -

відповідними міністерствами і відомствами, яким підпорядковано ці

частини і об'єднання;

великотоннажних автомобілів та інших технологічних

транспортних засобів незалежно від форм власності, що не

підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального

користування, - Державним комітетом України по нагляду за охороною

праці;

трамваїв і тролейбусів - Державним комітетом України по

житлово-комунальному господарству;

гоночних і спортивних механічних транспортних засобів

незалежно від власності - Міністерством України у справах молоді і

спорту;

тракторів, самохідних машин, сільськогосподарської техніки,

інших механізмів незалежно від форм власності, що підлягають

експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, -

Міністерством сільського господарства і продовольства України.

Власники транспортних засобів зобов'язані зареєструвати

належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після їх

придбання, одержання або виникнення обставин, що потребують

внесення змін у реєстраційні документи.

За рішенням Уряду Республіки Крим, місцевих органів державної

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування може

провадитися реєстрація мопедів, велосипедів і гужових візків

(саней).

Експлуатація незареєстрованих транспортних засобів, а також

без державних номерних знаків встановленого зразка забороняється.

У разі експлуатації такого транспортного засобу він може бути

примусово вилучений. Власнику транспортного засобу в цьому випадку

повертається його вартість із врахуванням технічного стану і

строку експлуатації.


Стаття 35. Державний технічний огляд транспортних засобів


Механічні транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому

русі, а також причепи (напівпричепи) до них підлягають

обов'язковому державному технічному огляду в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України.

Механічні транспортні засоби, що не пройшли обов'язковий

черговий технічний огляд, до подальшої експлуатації не

допускаються.


Стаття 36. Основні вимоги щодо технічного обслуговування і

ремонту транспортних засобів


Власники транспортних засобів або особи, які їх експлуатують,

зобов'язані забезпечувати своєчасне і в повному обсязі проведення

робіт по їх технічному обслуговуванню і ремонту згідно з

нормативами, встановленими виробниками відповідних транспортних

засобів.

Підприємства, установи і організації незалежно від форм

власності та господарювання, а також громадяни, які надають

послуги по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, повинні

мати ліцензію на виконання цих робіт.

Уряд Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої

влади та органи місцевого самоврядування повинні організовувати

роботу і всіляко сприяти створенню мережі служб швидкої технічної

допомоги учасникам дорожнього руху безпосередньо на автомобільних

дорогах, вулицях та залізничних переїздах.


Стаття 37. Підстави для заборони експлуатації

транспортних засобів


Експлуатація транспортних засобів забороняється з вилученням

державних номерних знаків у разі:

порушення правил, нормативів і стандартів у частині

забезпечення безпеки дорожнього руху під час виготовлення

транспортних засобів;

переобладнання транспортних засобів з порушенням вимог статті

32 цього Закону;

технічних неполадок, при яких експлуатація транспортних

засобів не допускається;

невідповідності реєстраційних даних записам у свідоцтві про

реєстрацію (технічному паспорті, технічному або реєстраційному

талоні);

невідповідності державних номерних знаків вимогам стандартів

або реєстраційним документам;

відсутності талона про проходження державного технічного

огляду.


Експлуатація транспортних засобів з метою недопущення

небезпечного їх впливу на життя і здоров'я людей або загрози

погіршення екологічної ситуації в установленому законодавством

порядку може бути обмежена або заборонена в окремій місцевості,

оголошеній зоною надзвичайної екологічної ситуації. ( Статтю 37

доповнено частиною другою згідно із Законом N 3033-III ( 3033-14 )

від 07.02.2002 )

1   2   3   4Схожі:

Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 iconЗакон україни про об'єднання громадян ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 34, ст. 504 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Відомості Верховної Ради (ввр), 1992, n 34, ст. 504 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2461-xii від 16. 06. 92, Ввр, 1992, n 34,...
Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 iconЗакон україни про оренду державного та комунального майна (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 30, ст. 416) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2270-xii ( 2270-12 )
Вводиться в дію Постановою вр n 2270-xii ( 2270-12 ) від 10. 04. 92, Ввр, 1992, n 30, ст. 417 )
Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 iconЗакон україни закон України Основи законодавства України про охорону здоров’я ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 4, ст. 19 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2802-xii ( 2802-12 ) від 19. 11. 92, Ввр, 1993, n 4, ст. 20 )
України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку...
Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 iconЗакон україни про аудиторську діяльність (Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 23, ст. 243) ( Вводиться в дію Постановою вр

Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 iconЗакон україни про фізичну культуру І спорт ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, n 14, ст. 80
Вводиться в дію Постановою вр n 3809-xii ( 3809-12) від 24. 12. 93, Ввр, 1994, n 14, ст. 81 }
Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 iconЗакон україни про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 47, ст. 256) ( Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр
Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр від 02. 10. 96, Ввр, 1996, n 47, ст. 257
Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 iconЗакон україни про звернення громадян (Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 47, ст. 256 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр
Вводиться в дію Постановою вр n 394/96-вр від 02. 10. 96, Ввр, 1996, n 47, ст. 257 }
Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 iconЗ а к о н у к р а ї н и про міліцію ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 4, ст. 20 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 583-xii ( 583-12 ) від 25. 12. 90, Ввр, 1991, n 4, ст. 21 } { Із змінами, внесеними згідно із Закон

Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 iconЗакон україни про державну допомогу сім’ям з дітьми (Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 5, ст. 21) N 2812-xii ( 2812-12 ) від 21. 11. 92, Ввр, 1993, n 5, ст. 22 }
Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 5, ст. 21) N 2812-xii ( 2812-12 ) від 21. 11. 92, Ввр, 1993, n 5, ст. 22 }
Закон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 iconЗакон україни про освіту ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii ( 1144-12 ) від 04. 06. 91, Ввр, 1991, n 34, ст. 452 }
Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи