Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи icon

Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи
НазваАпробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи
Дата конвертації13.03.2014
Розмір81.9 Kb.
ТипДокументиАпробація підручників

«Рідна мова» 8 і 9 класи


М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. Українська мова, 9клас.


Підручник відповідає чинній програмі, в основному враховує вікові особливості та попередню підготовку учнів, проте переобтяжений теоретичним матеріалом.

Навчальний матеріал спрямований на формування науково-теоретичного мислення та світоглядних позицій. Підручник сприяє використанню інноваційних педагогічних технологій (робота з комп’ютером, проектні технології, робота в групах), відповідає принципу наступності, логічної послідовності.

У підручнику вміщено якісний та доцільний матеріал, зокрема алгоритми, схеми, малюнки, фотознімки. Також доцільними є рубрики «Антисуржик», «Комунікативний практикум», «Культура мовлення», «Пам’ятка».

Дібрані до вправ тексти мають емоційний вплив на учнів, сприяють творчості школярів у вивченні мови.

Методичний апарат підручника (питання, завдання, вправи) відповідає вимогам державних стандартів загальної середньої освіти. Автор підручника подбали про наявність завдань різного ступеня складності. Завдання спрямовані на розвиток логічного мислення, творчих здібностей, пізнавальної активності (рубрика «Читайте українською», яка посилює інтерес дітей до різної літератури). Рівневі завдання й тексти забезпечують систематизацію та узагальнення вивченого.

Якісне поліграфічне виконання підручника, що спрямовує на розвиток естетичного смаку, дотримані гігієнічні вимоги.

Зауваження та пропозиції:

 • навчальний матеріал, зокрема теоретичний, викладений у складній формі (малодоступній для учнів);

 • відсутня мотивація навчання;

 • параграфи підручника переобтяжені теоретичним матеріалом;

 • пропонуємо теоретичний матеріал компактно згрупувати на початку параграфа.

 • хотілося б, щоб вправи були більш доступні і спряли розвитку умінь та навиків учнів (великий об’єм вправ забирає час для засвоєння мовного матеріалу і реалізації мовної та змістової ліній);

 • доповнити розділ «Повторення і систематизація вивченого» системою вправ, таблицями для узагальнення вивченого у попередніх класах;

 • у вправах, теоретичному матеріалі підручника є помилки, зокрема на с206 у реченні –прикладі пропущено кому після дієприслівникового звороту; с.231 – неправильна схема до 2 речення; друкарські помилки с.278, с.298 – зразки усного та письмового розборів не відповідають ссц;

 • доповнити розділ «Додаток» схемами граматичних розборів (5-8кл.), різним видами словників (іншомовних слів, синонімів, фразеологізмів);

 • чіткіше розставити акценти у рубриці «Антисуржик» щодо правильного та неправильного вживання висловів;

 • доцільно було б, якби уроки розвитку зв’язного мовлення були подані окремим розділом;

 • у текстах для переказів варто вказати кількість слів, оскільки вони навіть візуально не відповідають вимогам програми;

 • деякі ілюстрації малі за розміром (с.237)


О. Глазова, Ю.Кузнєцов. Українська мова, 9 клас.


Сучасні технології навчання, запроваджувані в загальноосвітній школі, передбачають оновлення принципів перевірки якості знань учнів, пристосування їх до комп’ютерних програм, поєднання диференційності та універсальності у виборі методики.

Підручник створений відповідно до чинної програми Державного стандарту базової і повної середньої освіти, враховує вікові особливості школярів, їх попередню підготовку. Науковість викладу навчального матеріалу подається, але не на належному рівні. Необхідних для набуття дев’ятикласниками теоретичних знань не достатньо. Тому учні самостійно повинні займатися науково-дослідницькою роботою.

Автори пропонують види вправ відтворювального і творчого характеру: для тих , хто товаришує з комп’ютером, хто любить мріяти та фантазувати, хто готується жити в інформаційному суспільстві. Це дає змогу вчителю дібрати такі завдання, які націлені на виховання чуття слова і розуміння того, що мова є не лише знаряддям для спілкування, а й засобом, здатним об’єднати, пояснити всі види мистецтва.

Адже в підручнику вміщенні художні ілюстрації, картини, фотознімки (П. Шевченко «Пейзаж Харківщини. Над річкою. О. Архипенко «Замріяна», Т. Шевченко «Старости»). Міститься певна кількість ситуативних вправ, спрямованих на формування світоглядних позицій. Школярі мають змогу глибше дізнатися про історію та культуру рідного краю, про доля своїх земляків (Миколу Терещенка, Марко Вовчок, Т. Шевченка)

Хоча в деяких параграфах подаються однотипні види вправ (тема «СПР»).

Кожен розділ підручника складається з 4 компонентів: теоретичні відомості, тренувальні вправи та завдання, зв’язне мовлення «Формули мовного етикету». У кінці - рубрика «Я знаю! Я вмію! Я можу!».

Вправи для формування й вдосконалення комунікативних умінь і навичок згруповано у розділі «Довідкове бюро»; «Як складати тези статті», «Як писати оповідання», «Як виконати проект», «Як проаналізувати переказ»..

Але щодо синтаксичного розбору видів складного речення, аналіз дається поверхнево.

Добре те, що вміщена рубрика «Не бійтесь заглядати у словник». Це значно економить час школярів у підготовці того чи іншого завдання.

Автори дотримались як гігієнічних, так і поліграфічних вимог.

Зауваження та пропозиції:

 1. теоретичний матеріал подати більш докладно;

 2. ілюстративний матеріал подати в збільшеному вигляді;

 3. узагальнювані таблиці, схеми та пам’ятки допрацювати.


Українська мова, 8 клас.


Підручник із української мови, укладений авторами О.Глазовою та Ю.Кузнєцовим майже відповідає чинній програмі МОН України.

На думку вчителів-практиків, видання орієнтоване скоріше на учнів спеціалізованих класів, які вивчають предмет поглиблено, і аж ніяк не на учнів рівня звичайних восьмикласників.

У даному підручнику матеріал викладено в достатньому обсязі у вигляді об’ємних правил, але не закріплений у вправах. Іншими словами, підручник добре подає теоретичний матеріал, але вправи, які могли б підвести учнів до сформульованих правил, або закріпити їх на практиці, не відповідають положенням правил.

Тексти вправ надто об’ємні (с.60), переобтяжені зайвою інформацією, крім того, є важкими для дітей 13-14 років.

Трудність створюють уроки розвитку зв’язного мовлення, бо мають бути винесені в кінець підручника. Діти губляться в пошуках.

Учням важко засвоїти новий матеріал, оскільки практично кожного уроку змушені отримувати нову інформацію. Не врахували, що у 8 класі для вивчення рідної мови виділено лише 2 години в тиждень, а не 3, як було раніше.

Наприклад, до теми, що на с.87 подано стільки теоретичного матеріалу, що на його опрацювання потрібно не менше уроку. Для чого? А які об’ємні змісти вправ! ((108, с.89)).

Чому вибране лише головне? А для чого правила ще в кінці теми (с.94).

Наприклад, у параграфі 18 три теми, біля яких червоні кружечки. Чому не позначити параграфи?

Пропозиції:

 • змінити ці темні і холодні кольори на більш приємні (голубі, жовті…);

 • ввести словникові диктанти;

 • різнорівневі вправи;

 • шрифт замалий;

 • до узагальненого вивчення ввести тести.


Підручник Пентилюк М.І. «Рідна мова» для 8-го класу відповідає чинній програмі 12-річної школи. У ньому не враховуються вікові особливості школярів, їх попередня підготовка.

Теоретичний матеріал викладено надзвичайно складно, використовується велика кількість складної вузівської термінології. Весь навчальний матеріал спрямований на формування науково-теоретичного мислення, світоглядних позицій.

Цікаву інформацію для школярів містять тексти у рубриці «Видатні українці», влучно підібрані епіграфи до кожного уроку.

У підручнику використовуються інноваційні педагогічні технології, ігрові завдання, творчі, завдання для самостійного опрацювання, для роботи в парі і групах.

Автори підручника дотримуються послідовності, логічності викладу матеріалу, оптимальності розподілу його відповідно до норм навчального часу.

У підручнику дотримано принцип наступності, логічної послідовності, органічного поєднання з попередніми навчальними виданнями цього курсу.

Ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, малюнки, рисунки, фотознімки) не зовсім вдало підібраний.

Система питань, завдань, вправ відповідає вимогам державних стандартів загальної середньої освіти. Наявні завдання різного ступеня складності, пропонуються вправи підвищеної складності.

Завдання у підручнику різноманітні та оригінальні, спрямовані на розвиток логічного мислення, творчих здібностей та пізнавальної активності школярів.

Не весь ілюстративний матеріал має певну методичну цінність.

Поліграфічне виконання підручника на недостатньому рівні.

Зауваження та пропозиції:

 • недоцільно виносити теоретичний матеріал з теми у кінці кожного параграфа у рубриці «Прочитайте і запам’ятайте»;

 • варто доповнити підручник різнорівневими завданнями, спрямованими на формування практичних умінь і навичок школярів;

 • у більш повному обсязі слід подавати теоретичний матеріал з окремих тем: «Речення із звертанням, вставними словами (словосполученнями, реченнями)», «Речення з відокремленими членами»;

 • не потрібно перенасичувати підручник великими за обсягом текстами.С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова. Українська мова, 9 клас


Підручник відповідає чинній програмі. У ньому частково враховані вікові особливості та попередня підготовка учнів. Позитивним є те, що в ньому вміщено вправи на повторення вивченого матеріалу за попередні роки у рубриці «Готуємося до диктанту». У підручнику дотримано принцип науковості викладу навчального матеріалу, хоча окремі теми не є доступними для дев’ятикласників, зокрема «Складне синтаксичне ціле». Науково-теоретичний матеріал сприяє формуванню науково-теоретичного мислення та світоглядних позицій школярів. Не чітко окреслений мотиваційний аспект навчання.

У підручнику використано інноваційні педагогічні технології, зокрема наявні тестові завдання на закріплення вивченої теми. Підручник не сприяє реалізації особистісно – зорієнтованого навчання, оскільки в ньому відсутні завдання для роботи в групах. Навчальний матеріал викладено логічно та послідовно, відповідно до норм навчального часу.

Підручник порушує принцип наступності, він не пропонує вправ для актуалізації опорних знань учнів, немає поєднання з навчальним виданням цього курсу.

У підручнику є схеми, але вони спрощені, наприклад, схеми складнопідрядних речень. Немає узагальнених схем у кінці теми чи підручника.

Відсутні репродукції пейзажів та жанрових картин художників-класиків. Позитивним є логічний зв’язок між ілюстраціями та теоретичним матеріалом. Хотілося б, щоб репродукції картин були більшими.

Розвитку виразності та образності мови сприяють словники різних видів, що розміщені в кінці підручника, а також постійна рубрика «З бабусиної скрині».

Завеликими є тексти з культури мовлення учнів, хоч вони й інформаційно насичені.

Підручник оформлений естетично, у ньому кольорові ілюстрації, що сприяє розвитку естетичних смаків учнів.

Хотілося б, щоб теоретичний матеріал був написаний більшим шрифтом, виділений кольорово та в таблиці.

У викладі теоретичного матеріалу допущено фактичні помилки. Наприклад, на сторінці 118 речення: «Припадає вустами до слова, мов до стиглого грона калини» не є складнопідрядним.

Зауваження та пропозиції:

 • підручник відповідає чинній програмі;

 • дотримання принципу науковості;

 • використано інноваційні педагогічні технології;

 • логічно й послідовно викладено теоретичний матеріал;

 • велика увага приділяється розвитку культури мовлення, образного мислення;

 • існує логічний зв’язок між ілюстраціями та теоретичним матеріалом;

 • підручник естетично оформлений;

 • сприяє формуванню орфографічних навиків рубрика «Готуємося до диктанту»;

 • більш доступно викладати теоретичний матеріал окремих тем, враховуючи вікові особливості дітей;

 • різнорівневі завдання більш сприятимуть реалізації особистісно зорієнтованого навчання;

 • передбачити вправи для актуалізації опорних знань;

 • з метою повторення та закріплення теоретичного матеріалу надрукувати зведені таблиці з різних розділів.Схожі:

Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи iconТак розвивалась освіта на селі
Рідний, рідна, рідня коріння роду і народу. Рідна мама і рідний тато, рідна земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа
Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи iconПерерозподіл підручників 9 клас Рідна мова

Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи iconПерерозподіл підручників 7 клас Рідна мова

Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи iconПерерозподіл підручників 8 клас Рідна мова

Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи iconПерерозподіл підручників 4 клас «Читанка». «Рідна мова». «Математика»

Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи iconНазва, клас, автор підручників
Апробація підручників у загальноосвітніх навчальних закладах Володарського району
Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи iconО. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспект
Посібник містить детальні поурочні плани для навчання п’ятикласників української мови, складені відповідно до програми для середньої...
Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи iconО. П. Глазова н. М. Дика рідна мова плани-конспект
Посібник уміщує детальні поурочні плани для навчання рідної мови шестикласників. Плани уроків складені відповідно до вимог програми...
Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи icon«Диво калинове, рідна наша мова»
Доброго дня шановні гості, вчителі, учні. Запросили вас сюди на хліб-сіль, на слово щире, на бесіду мудру, на дзвінку пісню, на літературно-музичне...
Апробація підручників «Рідна мова» 8 і 9 класи iconУроку Дата проведення Тема уроку Примітки Українська мова
За підручником: Вашуленко М. С., Мельничайко О. І. Рідна мова: Підруч для 3 кл. – К.: Освіта, 2003
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи