Паспорт дозвільного центру icon

Паспорт дозвільного центру
НазваПаспорт дозвільного центру
Дата конвертації16.06.2013
Розмір89.4 Kb.
ТипРішення

Паспорт

дозвільного ЦЕНТРУ

м. Новий Розділ Львівської області

Територіально-адміністративна одиниця (район/ місто, область)

1. Загальні дані

  1. Дата створення

03 лютого 2006р.

  1. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру

Рішення виконавчого комітету Новороздільської міської ради № 4 від 03.02.2006р.

  1. Місцезнаходження територіально-адміністративної одиниці, в якій створено дозвільний центр

81652 Львівська обл., м.Новий Розділ,

вул. Грушевського, 24

Виконавчий комітет міської ради

  1. ^ Поштова адреса дозвільного центру

81652, Львівська обл.,

м. Новий Розділ,

вул. Грушевського, 24

  1. Телефон, факс, електронна пошта

(03261)2-44-94, (03261) 2-44-78,

  1. Прізвище, ім’я, по батькові державного (-их) адміністратора (-ів)

Гринів Оксана Миколаївна

державний адміністратор Новороздільської міської ради

  1. ^ Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення (покладення обов’язків) державного (-их) адміністратора (ів)

Розпорядження міського голови

№ 29-к від 24.03.2011р.

  1. Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет (у разі наявності)

www.novyrozdil.lviv.ua

  1. Розклад роботи

понеділок – четвер 8.30 до 17.30 год.;

п’ятниця 8.30 до 16.15

обідня перерва 13.00 до 13.45 год.;

  1. Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу Дозвільного центру, та керівника відповідної РДА/МВК), що відповідає за діяльність Дозвільного центру

Мельніков Анатолій Васильович – керуючий справами виконкому,

тел. (03261) 2-61-17

Туз Володимир Михайлович – міський голова,

тел. (03261) 2-44-22

  1. ^ Кількість населення територіально –

адміністративної одиниці, в якій cтворено Дозвільний Центр

28,7 тис.чол.

  1. ^ Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено дозвільний центр

Юридичних осіб – 382 од.

Фізичних осіб-підприємців–1210осіб

 1. Матеріально-технічна база
  1. Наявність приміщення: окреме, орендоване, інше

окреме

  1. Кількість кімнат

1

  1. Кількість робочих місць, відповідно облаштованих

1

  1. Наявність інформаційних стендів (відповідність їх змісту вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)

1

  1. Наявність оргтехніки:

   1. персональний комп’ютер (шт.)

   2. копіювальний апарат (шт.)

   3. принтер (шт.)

   4. сканер (шт.)

   5. телефонний апарат (шт.)

   6. телефон-факс (шт.)


1

1

1

1

1

-

  1. Забезпеченість доступу до мережі Інтернет та до Інтернет – ресурсів із законодавчою базою України

так

  1. Наявність журналу обліку, в якому державний адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру

так

3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного центру:3.1. Загальна чисельність учасників, з них:

9

^ 3.1.1. Структурні підрозділи райдержадміністрації (міськвиконкому), їх назви

Відділ містобудування, архітектури та будівництва;

Відділ КМ та приватизації;

^ 3.1.2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі дозвільного центру (необхідно зазначити конкретні дозвільні органи, наприклад: МОЗ (СЕС), МНС (Державна пожежна служба), тощо).

Миколаївський районний відділ ГУ Держтехногенбезпеки в Львівській обл.,

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області;

Миколаївська районна санітарно-епідеміологічна станція;

Миколаївська районна державна лікарня ветеринарної медицини;

Державне управління охорони навколишнього природнього середовища в Львівській області;

Управління земельних ресурсів у м Новому Роздолі Львівської області

Державна інспекція з карантину рослин по Львівській обл.

^ 3.1.3. Інших учасників
4. Матеріально-фінансове забезпечення

^ 4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільного центру (державні, залучені), грн.:
4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн.

36,1тис. грн

^ 4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги)

5. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в дозвільному центрі (із визначенням дозвільних органів):

5.1. Рішення про дозвіл на укладення договору оренди нерухомого майна, що перебуває у державній або комунальній власності; 

5.2. Рішення на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо оформлення документів з надання земельної ділянки на праві постійного користування;

5.3. Рішення про передачу в оренду земельних ділянок , що перебувають у державній або комунальній власності;

5.4. Рішення про продаж (викуп) земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності;

5.5. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;

5.6. Рішення про дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

5.7. Рішення про надання в постійне користування земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності;

5.8. Рішення про поновлення договору оренди на земельну ділянку , що перебувають у державній або комунальній власності;

5.9. Рішення про дозвіл на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами ;

5.10. Рішення про дозвіл на розміщення відходів; 

5.11. Погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам; 

5.12. Рішення про погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення ;

5.13. Рішення про погодження місць розташування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт ;

5.14. Рішення про погодження місць розташування гірничих підприємств на підпорядкованій їм території виходячи з інтересів територіальної громади ;

5.15.Рішення про погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів ;

5.16. Рішення про погодження розміщення підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням водних об'єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди;

5.17. Рішення про виділення у встановленому порядку лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами ;

5.18. Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки юридичним та фізичним особам;

5.19. Дозвіл на початок роботи;

5.20. Декларація відповідності об’єкта (об’єктів вимогам законодавства з питань пожежної безбеки;

5.21. Експлуатаційний дозвіл діяльність операторів потужностей (об’єктів) з обігу (реалізації) харчових продуктів ;

5.22. Експлуатаційний дозвіл діяльність операторів потужностей (об’єктів) з виробництва харчових продуктів;

5.23 Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів;

5.24. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин;

5.25. Експлуатаційний дозвіл оператором потужностей (об”єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків;

5.26. Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності :на потужностях (об”єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об”єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, префіксів і кормів.

5.27. Дозвіл на виконання будівельних робіт;

5.28. Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта (окремого пускового комплексу);

5.29. Декларація про початок виконання будівельних робіт;

5.30. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації;

5.31. Карантинний сертифікат;

5.32. Фітосанітарний сертифікат (фітосанітарний сертифікат на реекспорт);


6. Проблеми Дозвільного Центру, вирішення яких залежить від:

Мінекономрозвитку (як спеціально уповноваженому органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності) органів місцевого самоврядування центральних/ місцевих органів виконавчої влади.


Державний адміністратор - Гринів О.М.


Дата заповнення паспорта: 25.01.2012р.
Схожі:

Паспорт дозвільного центру iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Паспорт дозвільного центру iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру
Паспорт дозвільного центру iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Паспорт дозвільного центру iconПаспорт дозвільного центру
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення дозвільного центру
Паспорт дозвільного центру iconПаспорт дозвільного центру новгородківського району Загальні дані
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Паспорт дозвільного центру iconРежим роботи дозвільного центру Краснокутської районної державної адміністрації та представників місцевих дозвільних органів
Попереднє консультування, прийом заяв, видача документів дозвільного характеру та інформування веде державний адміністратор дозвільного...
Паспорт дозвільного центру iconІнформація щодо графіку роботи дозвільного центру Графік роботи адміністратора
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Паспорт дозвільного центру iconІнформація щодо графіку роботи дозвільного центру Графік роботи адміністратора
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Паспорт дозвільного центру iconІнформація щодо графіку роботи дозвільного центру Графік роботи адміністратора
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Паспорт дозвільного центру iconРозпорядження голови райдержадміністрації №441-р від 27. 08. 2010 р. «Про затвердження переліку місцевих дозвільних органів, які беруть участь в роботі \"Дозвільного центру\" Новобузької райдержадміністрації та переліку документів дозвільного характеру,
Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи