Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення icon

Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення
НазваТема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення
Сторінка1/4
Дата конвертації13.03.2014
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Заняття № 1

Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення.

Мета. Поглибити знання учнів про поняття «культура мовлення», вимоги до мовлення; удосконалювати вміння складати усне висловлювання на задану тему; розвивати навички добору найвідповідніших слів за своїм змістом і стилістичним забарвленням; формувати бажання в учнів збагачувати власне мовлення, робити його кращим; виховувати любов до рідної мови.

Обладнання: роздатковий теоретичний матеріал, картки для роботи в парах, тлумачні словники.

Перебіг заняття

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети заняття.

Епіграф

Заговори, щоб я тебе побачив

Сократ

Птаха пізнають по пір’ю, а людину по мові

Народна мудрість

- Як ви розумієте подані вислови? Чи можемо погодитися з ними? Чому?

ІІІ. Формування вмінь та навичок.

1. «Ґронування»

– Які асоціації виникають у вас зі словосполученням «культура мовлення»?

мова мовна норма майстерність


чистота ^ Культура мовлення спілкування


правильність багатство духовність мовна поведінка

2. Словникова робота.

Культу́ра мовлення — це дотримання сталих мовних норм усної і писемної літературної мови, а також свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне вживання мовно-виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування.

3. Робота над теоретичним матеріалом («Метод позначок»)

Основою будь-якої мови є живе розмовне мовлення. Мовлення — процес добору й вживання засобів мови для порозуміння з іншими членами певної мовної громади.

Мовлення є форма існування живої мови, у мовленні мова функціонує, перебуваючи в постійному розвиткові. Мова й мовлення нерозривно пов'язані. Мовлення існує на засадах певної мови, а мова розкриває себе в мовленні її носіїв. Мова щодо мовлення явище загальне; вона належить усім, хто нею послуговується. Мовлення ж щодо мови — часткове, окреме, індивідуальне. Та без щоденного вжитку на всіх вікових і суспільних рівнях, повсякденного розвою форм та спілкування навіть найрозвиненіша мова приречена на асиміляцію і зникнення.

Добираючи ті чи інші мовні засоби, слід дотримуватися загальних етичних правил й орієнтуватися також і на позамовні чинники, досліджуючи їх як єдине ціле. Серед цих чинників провідними є суспільна царина й мета спілкування в реальних ситуаціях.

Оскільки мова є універсальний засіб спілкування, нагромаджування й передавання інформації, навчання, виховання та формування внутрішнього світу, вона немислима без належної культури мовлення.

Отже, культура мовлення — це сукупність таких якостей, які найліпше впливають на адресата з урахуванням реальної ситуації, поставлених мети й завдань. До них належать: точність, зрозумілість, чистота мови, багатство й розмаїтість, виразність, правильність.

Кожен, хто бажає поліпшити свою культуру мовлення, має розуміти, що таке національна мова, у яких формах вона існує, яка різниця між книжною та розмовною мовами, що таке функцій ні стилі мовлення, чому в мові існують фонетичні, лексичні,морфологічні, синтаксичні варіанти, що таке мовна норма, опанувати й розрізняти навички добору й уживання мовних засобів у процесі діяльності, оволодівати нормами літературної мови, її багатствами.

Культура поведінки, культура мовлення і культура спілкування в житті найчастіше виступають у єдності. Культура спілкування є складовою частиною культури людини в цілому і безпосереднім модулятором людських стосунків. Стан моральної та психологічної культури спілкування в суспільстві відчутно впливає на стан економічного й політичного розвитку держави, духовність її громадян і їх національну свідомість. Культура спілкування формується багатьма поколіннями. Суспільство у цілому й кожний його член зокрема мають прагнути до того, щоб не лише зберегти, а й примножити духовний спадок попередників.

Під живомовним етикетом розуміють розроблені правила мовної поведінки, систему живомовних формул спілкування. Знання правил мовного етикету, їх дотримування дає змогу людині почувати себе впевнено й невимушено, не відчувати незручностей через огріхи й непоправні дії, оминути кепкування з боку інших.

Безумовно, самі знання не забезпечать культури спілкування, якщо їх не будуть використовувати належним чином. Для того щоб спілкування було вдалим, слід мати відповідні вміння. Їх набувають із досвідом, за допомогою певних вправ. Для того щоб контакт був по-справжньому глибоким, особистість, крім знань про спілкування, певних навичок і вмінь, мусить мати ще й відповідну комунікативну настанову на спілкування. До того ж, не просто настанову щодо налагоджування контакту, а — на особу як на загальнолюдську цінність. Тоді цей контакт стане олюдненим і спілкування вестиметься на високому рівні.

Культура мови бере початок із самоусвідомлення мовної особистості. Вона зароджується й розвивається там, де носіям національної літературної мови не байдуже, як вони говорять і пишуть, як сприймають їхню мову в різних суспільних сферах, а також у контексті інших мов. Тобто культура мови безпосередньо пов'язана із соціологією і психологією не лише у сенсі напрацювання моделей ідеалів мовної поведінки, а й щодо формування мовної свідомості.

А ось як подає визначення поняття «культура мови» словник мовознавчих термінів: культура мови — це ступінь відповідності нормам орфоепії, слововживання та іншим установленим для даної мови; здатність наслідувати ліпші зразки у власному індивідуальному мовленні. Таким чином, блискуче володіння мовою, її нормами у процесі живомовної практики людини й розкриває її культуру мовлення. Мовлення вбирає в себе реальне говоріння, що триває в часі й розкривається у звуковій (включно із внутрішнім проговорюванням) або письмовій формі. Але опанувати літературні канони вимови й дотримувати їх набагато складніше й важче, ніж навчитися безпомилково писати. Фундаментальними причинами низької культури усного мовлення є порушування системи вимог, регламентування, значний вплив суржику й недостатнє знання засад літературної вимови. Ще з прадавніх часів уміння правильно говорити вважалося невід'ємною частиною виховання. У перших навчальних закладах Давньої Греції ораторське мистецтво вважали однією з семи головних наук.

4. Створення усного висловлювання.

- Як ви розумієте слово «комунікабельність»?

- Що означає бути комунікабельним?

- Усно висловіть власну думку з теми: «Комунікабельність – крок до успіху», використовуючи опорну лексику.

Претенденти на керівні посади, ефективне спілкування, корисні зв’язки, бути в курсі подій, двостороння взаємодія, психологічна готовність, дізнатися потрібну інформацію, виступити перед аудиторією, долати дискомфорт.

- Оцініть висловлювання ваших однокласників. Чи не були порушені під час виступів якісь вимоги до мовлення?

5. Робота в парах.

Вправа № 1.

- Запишіть словосполучення, добираючи з дужок потрібне за змістом слово. Дотримуйтесь точності мовлення.

(Обіймати, осягати, охоплювати) посаду; (свідоцтво, посвідчення, посвідка) про народження; (сперечання, спір, дискусія) у пресі; (говорити, казати, висловлювати) думки; (оплачувати, сплачувати, платити) борги; (діставати, здобувати, набувати) освіту; (вичерпна, фундаментальна, глибока) відповідь; (хиба, помилка, вада) в розрахунках; (проведення, здійснення) валютних операцій.

Вправа № 2.

- Замініть описові назви одним словом із довідки. Усно уведіть подані слова в речення так, щоб контексту було зрозуміле їхнє лексичне значення.

Підземна міська залізниця; художній колектив із трьох співаків; той, кому надсилається лист; система ритмічних, виконуваних під музику вправ; велике приміщення для зберігання зерна; приміщення, де стоять літаки; показник оцінки чиєї-небудь діяльності, популярності; північний схід, північно-східний напрямок.

Довідка: ангар, амбар, адресат, рейтинг, аеробіка, норд-ост, метро, тріо.

ІV. Рефлексія.

«Вільний мікрофон»

- Які функції виконує мова в суспільстві? Яка із цих функцій основна?

- Обґрунтуйте роль мови як засобу самовираження особистості.

- Яка мова допомагає особистості само реалізуватися?

- Наведіть аргументи, які підтверджують тезу «Твоє мовлення – твоя візитна картка».

- Чому культурна людина повинна постійно вдосконалювати своє мовлення?


Заняття № 2
  1   2   3   4Схожі:

Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення iconКалендарно-тематичне планування занять курсу «Основи культури мовлення» (укладач програми Є. Романюк, 2007)
Мова і мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Мовленнєва ситуація та її складники. Поняття про культуру мовлення. Зв'язок культури...
Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення iconТема Загальне вчення про право План
Різні підходи до визначення поняття права: а) державно-організаційне поняття права; б) соціологічне поняття права; в) психологічне...
Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення iconТема Дата
Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови (практична) і стилістика мовлення...
Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення iconУрок мандрівка з української мови (3 клас) Тема : Загальне поняття про прикметник. (значення, питання, роль у реченні). Зв’язок прикметника з іменником
Тема: Загальне поняття про прикметник. (значення, питання, роль у реченні). Зв’язок прикметника з іменником
Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення iconТема: Мовлення як предмет вивчення стилістики і культури мовлення
Ознайомлення з використаними в підручнику умовними позначеннями (знаками-символами)
Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення iconСистема роботи над піднесенням культури мовлення учнів
Цьому великою мірою сприятимуть уроки культури мовлення багаті змістом, цікаві своїм лінгвістичним та культурним матеріалом, продумані...
Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення iconТема Філософія культури
...
Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення iconКонкурс знавців духовної спадщини слов'янських народів «Чому ми так говоримо? Крилаті вирази із сторінок Біблії»
Міський конкурс «Чому ми так говоримо?» гра-змагання для учнівської молоді на краще знання основ християнської культури
Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення iconТема 20. Загальне поняття та ознаки держави
Поняття держави. Характерні ознаки держави та їхній зміст. Відмінність держави від інших організацій суспільства
Тема. Як ми говоримо? Загальне поняття культури мовлення iconКонспект уроку з художньої культури Тема №1. Художня культура як духовне явище
Загальне уявлення про культура її роль у суспільстві. Матеріальна і духовна культура. Складові духовної культури (наука, техніка,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи