Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено icon

Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено
Скачати 306.4 Kb.
НазваПогоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено
Дата конвертації06.08.2013
Розмір306.4 Kb.
ТипПрограмаПогоджено

Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради

_______________ Р. Бондаренко

«_____» __________ 2010 року
Погоджено

Голова постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації Львівської обласної ради

________________ М.Коваль

«_____» __________ 2010 рокуПрограма розвитку лісового господарства Львівської області на 2010 – 2015 рр.Погоджено

Начальник головного фінансового управління Львівської обласної державної адміністрації


_________________ О. Демків

«_____» ________ 2010 року


М.П.
Погоджено

Начальник головного управління

економіки Львівської обласної державної адміністрації


____________________ Д.Шмигаль

«_____» ________ 2010 року


М.П.
Начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області


____________________________ Б.Матолич

«_____» __________ 2010 року


М.П.Львів – 2010


Зміст

Паспорт Програми………………………………………………………….. 3

І. Аналіз сучасного стану лісового господарства………………………… 4

1.1. Загальна характеристика та сучасний стан лісів

Львівської області…………………………….…………………… 4

II. Перспективи розвитку лісового господарства……………………….... 7

2.1 Мета і основні завдання програми……..………………………. 7

2.2. Розвиток лісового господарства та лісового насінництва……. 8

2.2.1. Цільові показники……………………………….……… 8

2.2.2. Основні заходи………………………………………….. 8

2.2.3. Охорона та захист лісу…………………………………. 10

2.3. Розвиток лісопромислового виробництва……………………… 12

2.3.1. Цільові показники………………………………………. 12

2.3.2. Основні заходи………………………………………….. 13

2.4. Перспективи використання недеревної продукції лісу………. 14

ІІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми………………………… 16

ІV. Очікувані результати………………………………..…………………. 16

V. Здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів

(проміжних звітів) про результати виконання Програми,

внесення змін до неї та припинення її дії………………………………… 17


Додатки……………………………………………………………………… 19


ПАСПОРТ


(загальна характеристика обласної цільової програми)


^ Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2010 – 2015 рр.

(назва програми) 1. Ініціатор розроблення програми: __________Львівське ОУЛМГ_________

 2. Дата, номер документа про затвердження програми___________________

3. Розробник програми: Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області

4. Співрозробники програми: Львівське ОКСЛГП «Галсільліс» , Головне управління економіки Львівської ОДА

 1. Відповідальні виконавці програми: Львівське ОУЛМГ, Львівське ОКСЛГП «Галсільліс»

 2. Учасники програми ____всі лісогосподарські підприємства області______

 3. Терміни реалізації програми __________2010 – 2015 роки______________

 4. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) щорічно

 5. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн всього, ________________1 264 678,0 тис. грн_______

у тому числі за рахунок:

9.1. коштів місцевого бюджету _______________59 948,0 тис. грн_________

9.2. коштів інших джерел_____________________730 679,0 тис. грн______


Керівник установи -

головного розпорядника

коштів Шмигаль Д.А. _____________

(П.І.Б.) (підпис)


Відповідальні

виконавці Програми:


Львівське ОУЛМГ ^ Дейнека А.М. _____________

(П.І.Б.) (підпис)


Львівське ОКСЛГП

«Галсільліс» Котик П.І. _____________

(П.І.Б.) (підпис)


І. Аналіз сучасного стану лісового господарства


1.1 Загальна характеристика та сучасний стан лісів Львівської області


Львівська область належить до найбільш лісистих регіонів України. Ліси займають 31,8% її території, тоді як у середньому в Україні цей показник складає 15,7%, що майже удвічі менший. Ліси на Львівщині займають площу 747,4 тис. га, що становить понад 8 % загальної площі лісів держави. Для порівняння: загальна територія області складає лише 3,6 % від території України.

Ліси на території області розміщені нерівномірно (табл. 1), основна частина вкритої лісом площі припадає на гірські райони Карпат, а також Розточчя, Гологори та Мале Полісся.

^

Таблиця 1

Розподіл лісів у районах області


Райони

Площа району,

тис. км2

Площа лісів,

тис. га

Від загальної площі району, в %

Бродівський

1,2

41,0

34,2

Буський

0,8

19,7

24,7

Городоцький

0,7

8,7

12,4

Дрогобицький

1,2

47,2

39,3

Жидачівський

1,0

17,8

17,8

Жовківський

1,3

30,7

23,6

Золочівський

1,1

27,9

25,4

Кам’янка-Бузький

0,9

16,6

18,5

Миколаївський

0,7

20,7

29,5

Мостиський

0,8

17,1

21,3

Перемишлянський

0,9

28,1

31,2

Пустомитівський

1,0

15,6

15,6

Радехівський

1,1

31,7

28,8

Самбірський

0,9

12,1

13,4

Сколівський

1,4

101,5

72,5

Сокальський

1,6

37,4

23,4

Старосамбірський

1,2

56,5

47,1

Стрийський

0,8

24,2

30,2

Турківський

1,2

69,5

57,9

Яворівський

1,5

56,3

37,5


У Львівській області ліси перебувають у підпорядкуванні 9 основних відомств, органів державної влади та місцевого самоврядування, сільськогосподарських підприємств, релігійних організацій та в користуванні і приватній власності громадян (табл.2).


Таблиця 2.

^ Розподіл лісів Львівської області за лісокористувачами


№ з/п

Назва лісокористувача

Площа, тис.га
Усього

747,4

1

Державний комітет лісового господарства України

478,0

2

Міністерство аграрної політики України

146,3

3

Міністерство оборони України

77,3

4

Міністерство освіти України

9,6

5

Міністерство транспорту України

3,5

6

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

5,2

7

Держаний комітет України по водному господарству

0,3

8

Міністерство промисловості України

0,2

9

Державний комітет у справах охорони державного кордону України

0,2

10

Ліси, надані в приватну власність та користування громадянам

0,1

11

Органи державної влади та місцевого самоврядування

24,6

12

Релігійні організації

0,1

13

Інші користувачі

2


Ліси Львівської області поділені на 4 основні категорії:

1) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – займають площу 132,8 тис.га (16,4%);

2) рекреаційно-оздоровчі ліси – 295,1 тис.га (42,8%);

3) захисні ліси – 115,5 тис.га (16,7%);

4) експлуатаційні ліси – 310,1 тис.га (44,9%).


Львівська область розташована в межах Центральноєвропейської зони широколистяно-лісових геоботанічних провінцій. На Малому Поліссі переважають соснові і сосново-дубові ліси, на Розточчі – соснові і буково-соснові, на Подільській височині - буково-дубові та грабово-дубові, на Передкарпатті – дубово-буково-ялицеві, в Карпатах – букові, ялицево-букові, ялицеві і ялинові ліси. Основними лісоутворюючими породами є сосна (23,8 % площі лісів), дуб (18,6 %), бук (18,2 %), ялина (15,6 %), ялиця (8,2 %), вільха (7,8 %). Загалом для лісів Львівщини характерна різноманітність деревних порід, що дає змогу формувати найбільш стійкі і продуктивні змішані насадження, задовольняти найрізноманітніші потреби в лісовій продукції.

Ліси області характеризується високою продуктивністю. Зокрема, насадження ІІ і вище бонітетів зростають на 95,8 % площі, у тому числі високобонітетні деревостани (І бонітет і вище) займають 20,2 %, середньобонітетні (ІІ і ІІІ бонітет) – 75,6 %, низькобонітетні (ІV – V бонітет) деревостани складають лише 4,2 % вкритих лісом земель.

Розподіл лісів за віком характеризує вікова структура. Показники вікової структури лісів області є значно кращими, ніж в середньому в Україні і є близькими до оптимальних норм. При цьому набагато кращий розподіл насаджень за віком спостерігається в гірських та передгірських територіях і, частково, у Поліській зоні. Питома вага молодняків складає 23% від загальної площі вкритої лісовою рослинністю, що відповідає нормі, середньовікових насаджень – 49,5% (при оптимальній нормі 30%), пристигаючих – 16,8% (норма 22%), стиглих і перестійних – 10,7% (при оптимальній нормі 12%). Тобто спостерігається переважання середньовікових насаджень, а в той же час, площі пристигаючих, стиглих і перестійних лісів складають дещо менший відсоток, ніж це передбачено оптимальними нормами. Необхідно відмітити, що за останні 10 років відбулися позитивні зміни у віковій структурі, площа молодняків зменшилася на 13%, а площа пристигаючих насаджень збільшилася на 4 %, стиглих і перестійних - на 5 %. Середній вік насаджень Львівської області складає 60 років, при цьому він вищий у гірській частині і менший на рівнинних і передгірських територіях.

Загальний запас лісів Львівської області становить 153,6 млн м3 або 252 м3 на 1 га вкритої лісовою рослинністю площі, що значно вище, ніж в середньому в Україні. У загальному запасі лісів частка стиглих і перестійних деревостанів становить 20,5 млн м3 (13 %), з яких понад 6 млн м3 – експлуатаційні ліси. Загальний середній приріст деревини щороку складає більше 2,5 млн м3.

Проте господарська діяльність людини не в усі часи була спрямована на збереження та примноження лісових ресурсів. Лісистість в рівнинних та передгірських районах скоротилась до 20 %, а в гірських – до 53 % від їх загальної площі. Нерегульована експлуатація деревостанів у кінці ХVIII і XIX століттях та повоєнні роки ХХ століття призвела до зміни породного складу і вікової структури лісів, переважання похідних, біологічно нестійких деревостанів (особливо це стосується похідних ялинових лісів в Карпатському регіоні, площа яких збільшилась у 2,5 рази за рахунок зменшення площі ялицевих, букових і дубових лісів), зниження повноти насаджень, зменшення запасів деревини, погіршення санітарного стану лісів, збіднення лісової фауни, зниження ґрунтозахисних, водорегулюючих, біопродукційних та інших корисних функцій лісу. У багатьох випадках понизилась біологічна стійкість лісів, що призвело до масового всихання ялинових лісів у горах та всихання дубових лісів на рівнині. Почастішали вітровали і буреломи, ураження деревостанів хворобами та шкідниками. Станом на 01.01. 2009 р. в області нараховується 23,3 тис. га лісів, пошкоджених шкідниками та хворобами. Значної шкоди лісовим екосистемам нанесено в результаті паводкових та ерозійних процесів, руйнування мереж гідротехнічних та водозабірних комунікацій, що призводить до підтоплення насаджень і в кінцевому результаті до їх всихання.

З метою підвищення лісистості області до оптимального рівня, завдяки прийняттю Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2001 – 2005 рр. і на період до 2015 р., починаючи з 2000 року створено 1535 га нових лісів за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету.


^ II. Перспективи розвитку лісового господарства
2.1 Мета і основні завдання Програми


Мета Програми розвитку лісового господарства Львівської області (далі Програма) на 2010 – 2015 рр. полягає в розробці комплексу заходів, спрямованих на реформування галузі з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу, оптимізацію лісокористування з використанням екологічно безпечних технологій, розширеного відтворення, охорони, захисту та раціонального використання лісових ресурсів.

Основними завданнями Програми на цей період будуть:

 • розробка системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з орієнтацією на багатоцільове використання лісів;

 • використання, відтворення лісових ресурсів відповідно до їх цільового призначення;

 • використання лісових ресурсів на принципах невиснажливості та безперервності в обсягах, які не перевищують річного приросту деревини;

 • розробка комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів, які б унеможливили та сприяли зменшенню фактів незаконного вирубування деревини;

 • розширення меж територій і об’єктів природно-заповідного фонду для збереження типових та унікальних природних комплексів у первинному стані, об’єктів рослинного і тваринного світу для забезпечення екологічного балансу регіону;

 • здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку підприємницьких структур, які б займались виробництвом готової продукції з лісової сировини (обробка деревини, переробка грибів, ягід, лікарських рослин тощо);

 • розроблення заходів фінансового забезпечення реалізації Програми, які повинні здійснюватися за рахунок державного та місцевих бюджетів, приватних (місцевих і зарубіжних) інвесторів, кредитних ресурсів, а також грантів міжнародних організацій та іноземних держав. При цьому необхідно розробити механізм залучення частини коштів на фінансування моніторингу, відтворення, охорони та захисту лісових ресурсів;

 • удосконалення законодавчо-нормативної бази шляхом приведення у відповідність до сучасних вимог та міжнародних стандартів;

 • забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації, співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у формуванні лісової політики в області.


Рівень досягнення поставленої мети оцінюється через економічні, соціальні та екологічні ефекти від реалізації Програми. Зрозуміло, що оцінка цих результатів у зв’язку з довготерміновістю прогнозу не може претендувати на виняткову точність, але все ж вона необхідна з погляду перспектив розвитку лісового господарства області.


^ 2.2. Розвиток лісового господарства та лісового насінництва

2.2.1. Цільові показники


Розвиток лісового господарства Львівської області спрямований на посилення сталого лісокористування, яке базується на еколого-економічних принципах та досягненні максимальної величини економічного, екологічного, соціального ефектів від використання і відтворення лісових ресурсів.

Лісове господарство Львівської області повинно відповідати міжнародним стандартам, сучасному стану лісівничої науки, здійснювати функції стабілізатора екологічної системи території регіону. Цільовими показниками є:

- забезпечення випереджувальних темпів лісовідновлення та лісорозведення (порівняно з площею вирубок лісів), у тому числі за рахунок залісення еродованих та непридатних для сільськогосподарського використання земель;

- створення корінних, мішаних деревостанів з широким використанням у лісових культурах швидкоростучих порід – інтродуцентів;

- створення цільових насаджень зі скороченим оборотом рубки;

- забезпечення поступового переходу на вибіркову систему лісогосподарювання, основою якої є поступові і вибіркові способи рубок;

- вирощування мішаних деревостанів з багатоярусною вертикальною структурою на засадах природного насіннєвого поновлення;

- збільшення обсягів робіт з оптимізації породного складу існуючих лісостанів за рахунок реконструкції малоцінних і низькопродуктивних деревостанів;

- забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації;

- співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у формуванні лісової політики в області.

^ 2.2.2. Основні заходи

Лісове господарство Львівської області має значний потенціал збільшення зайнятості населення та розвитку суміжних секторів економіки.

Враховуючи зарубіжний досвід і вимоги до ведення лісового господарства на еколого-економічних засадах, можна окреслити основні заходи щодо його розвитку:

- інтенсифікація робіт зі створення та розширення лісонасіннєвої бази основних лісоутворюючих порід шляхом закладки лісонасіннєвих плантацій, що в перспективі дозволить підвищити продуктивність лісонасаджень;

- переведення лісового насінництва на сучасний технологічний рівень, продовження селекційної інвентаризації лісів. На даний час відібрано в різних лісорослинних умовах 1250 га постійних лісонасіннєвих ділянок, 1457 га плюсових насаджень, 446 плюсових дерев, закладено 70 га лісонасіннєвих плантацій, виділено 3350 га генетичних резерватів. Діє Програма розвитку лісового насінництва та лісонасіннєвої справи в державних лісогосподарських підприємствах Львівського обласного управління лісового господарства на 2009 – 2015 роки;

- використання у практичній діяльності результатів та рекомендацій Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва (звіт з науково-дослідної роботи № 22/03 «Інвентаризація, детальне обстеження лісових генетичних ресурсів та селекційно-насінницьких об’єктів у держлісфонді Львівської області і практичні рекомендації з їх впорядкування та використання»);

- здійснення заходів захисту лісу від хвороб, шкідників та інших несприятливих факторів;

- проведення лісопатологічних обстежень, виявлення місць діючих і потенційних вогнищ хвороб;

Усі ці програмні положення вимагають значного збільшення щорічних обсягів заготівлі селекційного лісового насіння, створення відповідної матеріальної бази для забезпечення всіх видів лісокультурних робіт високоякісним лісонасіннєвим і садивним матеріалом. Якщо зараз потреба в лісовому насінні виключно для лісовідновних робіт становить близько 30 тонн, то функціонування сучасного високотехнологічного спеціалізованого підприємства ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» дозволяє заготовляти, переробляти і зберігати 5-8 запас лісового насіння, що дає можливість забезпечити вирощування стандартного садивного матеріалу відповідного асортименту та якості.

У світовій практиці досвід із зберігання насіння вивчений та втілений в будівництво і функціонування лісонасіннєвих підприємств. На них проводиться зберігання насіннєвої сировини, перевірка та контроль за станом життєздатності, підготовка насіння для висіву тощо.

Створення першого в Україні державного підприємства «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр», яке спеціалізується на переробці та зберіганні лісового насіння на сучасному технологічному устаткуванні, дозволяє розвивати лісонасіннєве виробництво у Львівській області на сучасному рівні.

У майбутньому лісовий селекційно-насіннєвий центр на Львівщині стане базовим для всього Західного регіону.

У межах Державної програми «Ліси України» на 2009 – 2015 роки передбачено значні завдання з питання захисного лісорозведення. В області нараховується 1400 га деградованих та малопродуктивних земель, непридатних для сільськогосподарського використання. Відповідно до розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 09.02.2009 р. №96/0/5-09 «Про розвиток лісового господарства області», ці землі повинні бути передані під залісення державним та комунальним лісовим підприємствам.


^ 2.2.3. Охорона та захист лісу


Останнім часом на Львівщині, як і в Україні загалом, спостерігаються випадки масового зараження деревостанів шкідливими комахами та хворобами лісу. Жодна з існуючих концепцій не дає вичерпного пояснення погіршення санітарного стану лісів, зниження їх стійкості до несприятливих умов. Однак незаперечно, що на першому місці серед них – зміна клімату, шкідливий вплив промислових виробництв та інтенсивна діяльність людини.

Загальна площа осередків шкідників та хвороб лісу в насадженнях області становить 24752 га, у тому числі: осередків шкідників лісу - 1883 га, хвороб лісу - 22869 га. Таким чином, площі осередків шкідників та хвороб лісу складають 5 відсотків.

Для здійснення робіт з проведення винищувальних заходів в осередках шкідників лісу при Львівському лісовому селекційно-насіннєвому центрі створено механізований аерозольний загін, який укомплектований аерозольним генератором УАР-01 та кваліфікованими кадрами. В 2009 році цим загоном проведено винищувальні заходи боротьби в осередках листогризучих шкідників в ДП «Дрогобицький лісгосп», ДП «Жовківський лісгосп» та ДП «Самбірський лісгосп» на загальній площі 1129 га .

Пріоритетним напрямком діяльності лісозахисної служби є розробка і впровадження біологічних засобів і методів боротьби із шкідливими комахами та хворобами лісу. Такі засоби не шкідливі для довкілля і застосовуються в лісах, де використання хімічних методів боротьби заборонено. Популяризація питань захисту лісів здійснюється працівниками лісового господарства, природоохоронними організаціями із залученням преси та місцевого радіо і телебачення.

Важливою проблемою лісового господарства в гірських умовах Львівської області є всихання смерекових насаджень, однією з причин якого є стовбурні шкідники. Ефективним методом боротьби зі стовбурними шкідниками є застосування феромонних пасток.

Щорічно в лісових насадженнях гірської частини області виставляються феромонні пастки для відлову стовбурних шкідників.

Лісогосподарські і лісозахисні заходи повинні розроблятися та впроваджуватися, у першу чергу, в потенційних вогнищах хвороб і шкідників лісу, тому що охопити ними всі ліси неможливо.

Лісозахисні заходи повинні розроблятися конкретно для кожної ділянки і породи. Важливу роль тут повинні відігравати такі елементи, як селекція деревних порід, завданням якої є підбір у природі стійких форм екотипів, що відзначаються високою продуктивністю, стійкістю до хвороб, буреломів та інших негативних факторів.

При створенні лісових культур, крім загальновідомих положень про добір деревних та чагарникових порід, необхідно враховувати можливість розвитку хвороб у потенційних вогнищах.

Рубки догляду, крім регулювання складу та підвищення їх продуктивності, повинні сприяти посиленню їх стійкості до хвороб та інших несприятливих факторів. Для цієї мети необхідно в хвойних насадженнях зберігати домішку листяних порід, формувати добре сформовані крони, охороняти насадження від механічних пошкоджень. Впровадження листяних порід буде служити також протипожежним розривом, що підвищить стійкість насаджень в пожежному відношенні.

Поряд з лісокультурними та лісогосподарськими заходами важливу роль у підвищенні продуктивності лісів відіграє захист їх від шкідливих комах, які завдають великих збитків лісовому господарству. Боротьба зі шкідниками лісу проводиться різними методами, проте в останній час все більшого значення починає набувати біологічний метод, який є не шкідливий для людей. Застосування біологічних заходів дасть можливість зменшити осередки листогризучих та стовбурних шкідників лісу.

Іншою важливою проблемою є охорона лісів від пожеж; згідно із законодавством, вона покладається на місцеві органи самоврядування та постійних лісокористувачів.

Значної шкоди лісам завдають незаконні рубки. Негативним фактором, що впливає на стан охорони лісових ресурсів, є діяльність лісопильних об'єктів, яких на території області нараховується понад 700.

Питання охорони лісових ресурсів знаходиться на постійному контролі органів державної лісової охорони, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Львівської області. Головою Львівської обласної державної адміністрації видано розпорядження «Про додаткові заходи щодо збереження лісових ресурсів області» від 08.08.2008 р. №800/0/5-08, сесією Львівської обласної ради прийнято рішення «Про заборону вирубки ялиці білої на новорічні ялинки» від 02.12.2003 р. №187. Серед населення проводиться роз’яснювальна робота з відповідної тематики, публікуються матеріали в ЗМІ.

Проблема охорони лісів від пожеж – одна з найбільш складних, які вирішуються працівниками лісового господарства всієї України і Львівської області зокрема.

Значне підвищення пожежної небезпеки в лісах зумовлюється стрімким зростанням відвідуваності населенням лісових масивів.

Для підвищення рівня пожежної безпеки потрібно проводити серед сільського і міського населення роз'яснювальну роботу і навчання з питань збереження лісів та дотримання встановлених норм і Правил пожежної безпеки в лісах, правильно організовувати використання лісів для масового відпочинку населення з метою зменшення неорганізованого припливу людей в ліс, підвищуючи пожежну безпеку, а також вживати заходів з протипожежної охорони в місцях відпочинку.

З метою покращення санітарного стану лісів, їх біологічної стійкості та продуктивності необхідно провести ряд першочергових заходів:

1. Провести поступову заміну похідних, чистих, біологічно нестійких ялинових деревостанів на корінні, мішані букові і ялицеві деревостани у гірських лісах Карпат.

2. Здійснити перехід на вибіркову систему лісогосподарювання, основою якої є поступові і вибіркові способи рубок, вирощування мішаних деревостанів з багатоярусною вертикальною структурою на засадах природного насіннєвого поновлення.

3. Забезпечити збільшення лісистості області за рахунок залісення еродованих та непридатних для сільськогосподарського використання земель.


^ 2.3. Розвиток лісопромислового виробництва


2.3.1. Цільові показники


Лісопромислове виробництво Львівської області репрезентує собою сукупність галузей і виробництв, підприємства яких здійснюють заготівлю деревини, її комплексну механічну, хіміко-механічну і хімічну обробку та переробку. Основні галузі – лісозаготівельна промисловість, деревообробна промисловість і лісохімічна промисловість. Значне місце в структурі лісопромислового виробництва Львівської області належить целюлозно-паперовій промисловості.

Продукцією лісозаготівельної промисловості є ділова деревина (використовується у лісопилянні, фанерному, тарному і целюлозному виробництві, у будівництві, гірничодобувній промисловості) і дрова (використовується як паливо, а також як сировина в лісохімічній промисловості). Частину деревини заготовляють у лісовому господарстві (рубки догляду і санітарні). У загальній заготівлі деревини переважають хвойні породи (смерека, сосна).

За 2010 – 2015 роки лісогосподарськими підприємствами області на рубках головного користування буде заготовлено близько 3,5 млн м3 деревини, згідно затвердженої розрахункової лісосіки.

Частина продукції лісопромислової галузі направляється на експорт. Питома вага експорту від загального обсягу заготовленої деревини складатиме в межах 25 -30 %, у тому числі орієнтовно 80 % – лісоматеріалів необроблених, з них низькосортна дров’яна деревина – 50 %. Питома вага грошових надходжень від експорту в загальному обсязі реалізації лісопродукції складе близько 55%.

Покращення стану лісопромислового виробництва залежить у значній мірі від інвестицій у дану галузь. Слід зазначити, що інвестиції в лісопромислове виробництво за останні роки збільшуються.

Поетапне збільшення промислового виробництва можливе за рахунок ефективного використання наявного обладнання, модернізації існуючих потужностей, організації випуску нових видів продукції, які здатні конкурувати на зовнішньому ринку.

Лісопромислове виробництво Львівщини в умовах світової фінансово-економічної кризи зазнало суттєвих змін, насамперед у зменшенні об’єму випуску продукції та скороченні асортименту виробів. Тому основними цільовими показниками його розвитку повинні бути стабілізація виробництва та створення передумов його покращення.

З цією метою необхідне:

 • вдосконалення технології лісозаготівель, приведення її до міжнародних стандартів, екологізація процесу лісозаготівельного циклу;

 • модернізація технологічних процесів виробництва продукції лісового господарства, збільшення об’ємних виходів готової продукції за рахунок раціональних розкроїв деревини та впровадження передових технологій;

 • зростання обсягів лісопромислового виробництва, в основному продукції переробки, з метою реалізації її на зовнішньому ринку;

 • максимальне задоволення внутрішнього попиту населення на продукцію лісопромислового виробництва шляхом зниження роздрібних цін при покращенні якості готової продукції;

 • вирішення проблеми якнайповнішого використання відходів деревообробного підприємства;

 • збільшення використання деревини як джерела теплової енергії.


^ 2.3.2. Основні заходи


Стан лісопромислового виробництва Львівської області вимагає приведення його до міжнародних стандартів та мінімізації екологічних збитків.

В умовах зменшення споживання лісопродукції на внутрішньому ринку необхідно нарощувати обсяги виробництва, в основному продукції переробки, з метою реалізації її на зовнішньому ринку, що дасть можливість покращити економічне становище підприємств лісопромислового комплексу, отримати надійне джерело валютних надходжень, що, у свою чергу, зумовить підвищення якісного рівня продукції, вдосконалення технологічних процесів, упровадження передових технологій.

Основні заходи покращення стану лісопромислового виробництва повинні охоплювати структурно-організаційні та практичні напрями.

До першого напряму слід віднести такі заходи:

 • проведення модернізації, реконструкції, доведення процесів лісопромислового виробництва до міжнародних стандартів, а також виведення з експлуатації фізично зношених виробничих споруд, технологічного устаткування, які не відповідають вимогам охорони праці і становлять потенційну загрозу для життя і здоров’я робітників;

 • створення на кожному робочому місці належних умов для безпечного проведення виробничих операцій та відпочинку працівників.

Лісопромислове виробництво Львівщини на сьогоднішньому етапі вимагає серйозного матеріально-технічного забезпечення. На період до 2015 року заплановано встановлення двох канатних установок загальною вартістю 1515,0 тис. грн, закупівлі 43 трелювальних тракторів на суму 8656,0 тис. грн та 42 гідроманіпуляторів вартістю 5460,0 тис. грн. Усього ж для забезпечення функціонування лісозаготівельного виробництва на лісогосподарських підприємствах Львівської області необхідно придбати техніки на суму 15,631 млн. грн. Таке технічне забезпечення лісопромислового виробництва в найближчий час дасть можливість:

 • замінити в лісогосподарських підприємствах гусеничну трелювальну техніку на колісну типу МТЗ-82, ЛКТ-81Т, ТАФ-840 або аналогічну, які позитивно зарекомендували себе в роботі. На гірських територіях при крутизні схилів більше 25º забезпечити поступовий перехід трелювання деревини канатними установками потужністю 4 – 5 тонн;

 • до 2015 року забезпечити обладнання автомобілів на вивезенні деревини гідроманіпуляторами, що дозволить перейти з хлистової та напівхлистової вивозки на сортиментну.

Іншим важливим напрямом розвитку лісопромислового виробництва у Львівській області є нарощення виготовлення продукції переробки за рахунок збільшення відсотка якісної та конкурентноздатної, яка користується попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. З цією метою необхідно здійснити:

 • поетапне впровадження вивезення готової лісопродукції з верхніх складів на склади споживачів за рахунок використання великотоннажних сортиментовозів;

- заміну застарілого верстатного парку на більш продуктивне енерго- та ресурсозберігаюче обладнання;
^

- ефективне використання наявного обладнання, будівництво та організація нових виробництв, модернізація існуючих цехів.


Для розвитку деревообробного виробництва лісогосподарських підприємств передбачається збільшення об’ємів виготовлення пиломатеріалів необрізних та інших видів продукції переробки.

З метою забезпечення ефективної охорони, захисту та відтворення лісів, своєчасного освоєння лісосічного фонду, до 2015 року щорічно планується будівництво лісових доріг на суму не менше як 10 млн. грн.

Новозбудовані дороги сприятимуть забезпеченню сталого розвитку лісового господарства, раціональному використання ресурсного потенціалу, охороні лісів від пожеж, виконанню робіт по ліквідації осередків шкідників та хвороб деревостанів, а також їх рекреаційному використанню.


^ 2.4. Перспективи використання недеревної продукції лісу

Термін «недеревні продукти лісу» включає в себе все різноманіття тваринних і рослинних ресурсів біологічного походження, які не є деревиною. Сюди відносять другорядні лісові матеріали: заготівля живиці, пнів, лубу, кори, деревної зелені, деревних соків; побічні лісові користування: заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин тощо. Перспективним з економічної, екологічної та соціальної точки зору є використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей.

На сьогодні у світі доходи від використання недеревних лісових ресурсів переважають над доходами, отриманими від реалізації деревної продукції, що зумовлено, насамперед, усвідомленням їх важливої ролі для економіки та суспільства, де також враховуються екологічний аспект і користь від виконання лісом захисних, водорегулюючих, рекреаційно-оздоровчих, кліматоутворюючих функцій тощо.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй (ФАО), близько 80 % населення в країнах, що розвиваються, інтенсивно використовують недеревні продукти для їжі та/або лікування. Заготівля недеревних лісових продуктів забезпечує сировиною потужні промислові підприємства. Чималий відсоток міжнародної торгівлі займають такі товари, як мед, горіхи, гриби, ягоди, лікарські рослини. Ліси Львівщини багаті на різноманітні види лісових недеревних продуктів. Значна їх частина може використовуватися людиною без шкоди для розвитку лісових екосистем. Загалом у державі нараховують понад 20 груп товарів, вироблених з продукції лісу. Найбільш корисними з них є лікарські, технічні, харчові, кормові рослини – дикорослі ягоди і плоди: чорниця, ожина, малина, гриби, шипшина, глід, горобина, калина; лікарська сировина; соснова живиця; березовий сік тощо. З них виробляють медичні, ветеринарні препарати, харчові продукти, напої, косметичні та парфумерні вироби, дубильні речовини, інсектициди, фарби.

Використання недеревних ресурсів Львівської області є дуже перспективним, воно відповідає екологічним вимогам, економічним і соціальним пріоритетам України.

Серед стратегічних пріоритетів розвитку цього сектору економіки необхідно виділити такі:

 • забезпечення раціонального невиснажливого та економічно доцільного користування недеревними лісовими продуктами в інтересах місцевого населення, регіону та держави;

 • зменшення експорту сировини за рахунок її перероблення українськими підприємствами;

 • реалізація готових товарів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

 • державний контроль за об’ємом збору всіх видів недеревної продукції.

На сьогодні основна частина недеревної лісової продукції заготовляється приватними підприємствами, які експортують її в європейські країни.

Держава недоотримує чималі кошти через зниження контролю за суб’єктами підприємництва. Хоча в Лісовому кодексі України зазначено, що промислова заготівля недеревної продукції лісу з метою її подальшого перероблення або реалізації дозволяється за умови сплати податку за “спеціальне використання лісових ресурсів”, однак це положення ігнорується приватними структурами, оскільки, відповідно до нього, місцеве населення має право на безкоштовний збір недеревних ресурсів лісу. Збирання недеревної продукції місцевим населенням є важливим джерелом заробітку, але реальна ціна, яку воно отримує, є у 8-10 разів меншою за його реальну вартість.

Існуюча ситуація повинна бути змінена. Для цього необхідно:

 • створення асоціації заготівельників з місцевого населення, що дозволило б своєчасно отримувати інформацію про закупівельні ціни в регіонах, на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також відстоювати вигідні умови оплати праці;

 • розширення вітчизняної переробки сировини недеревної продукції лісу;

 • тарифікація спеціального користування недеревними ресурсами і регулювання їх заготівлі;

 • створення централізованої системи видачі ліцензій, в яких повинні зазначатися місця заготівель, обсяги і види тієї чи іншої сировини;

 • впровадження раціонального невиснажливого користування недеревною продукцією лісу.ІІІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми


Для досягнення поставлених перед Програмою розвитку лісового господарства Львівської області завдань та цілей на її реалізацію на 2010 – 2015 рр. необхідно витратити 1 264 678,0 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету – 59 948,0 тис. грн та 1 204 730,0 тис. грн за рахунок інших джерел (додаток 2).


ІV. Очікувані результати


Програма розвитку лісового господарства Львівської області передбачає покращення економічного, екологічного та соціального становища в лісовому господарстві регіону.

Основними результатами виконання поставлених завдань будуть:

1. У природоохоронній сфері:

1.1. Зменшення негативного впливу шкідливих природних процесів на навколишнє середовище призведе до покращення екологічної ситуації в лісах області та регіону загалом.

1.2. Зростання площі лісів, особливо в гірських районах області, покращить гідрологічний режим річкових басейнів, що, у свою чергу, зменшить негативний вплив паводків на територію не тільки Львівщини, а й навколишніх регіонів та сусідніх країн, і таким чином забезпечить економію значних коштів на ліквідацію наслідків паводків та повеней.

1.3. Створення нових природоохоронних територій дозволить зберегти природне різноманіття регіону, збільшити чисельність основних видів тварин, ліквідувати загрозу зникнення багатьох представників флори і фауни, у першу чергу, занесених до Червоної книги України.

2. В економічній сфері:

2.1. Збільшення площі лісів дозволить наростити лісоресурсний потенціал області, який стане базою розвитку суміжних галузей економіки.

2.2. Із впровадженням сучасних технологій у лісогосподарському та лісопромисловому виробництві Львівської області істотно покращаться економічні показники, насамперед, за рахунок повнішого використання деревини, раціоналізації її переробки та створення безвідходних технологій на підприємствах.

2.3. Збільшення асортименту готових виробів підприємствами лісопромислового виробництва та підвищення їх якості дозволить задовольнити внутрішній попит на готову продукцію і розширити експортні поставки, що забезпечить надходження необхідних коштів для подальшого розвитку лісопромислового комплексу.

2.4. Використання недеревної продукції лісу, її переробка дасть можливість збільшити грошові надходження до підприємств лісового господарства і таким чином поетапно – на їх реконструкцію та модернізацію.

3. У соціальній сфері:

3.1. Зростання чисельності працівників у лісовому господарстві і доведення їх до 2,5 % від усієї кількості трудових ресурсів області дозволить працевлаштувати значну кількість населення, особливо в трудонадлишкових гірських районах, в яких лісове господарство, у багатьох випадках, залишається єдиним джерелом заробітку місцевих жителів.

3.2. Покращення умов праці на підприємствах лісопромислового комплексу приведе до зниження числа випадків травматизму на виробництві.


^ V. Здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання Програми, внесення змін до неї та припинення її дії


1. Відповідальний виконавець Програми:

- щоквартально (нарощуваним підсумком), до 25 числа наступного місяця після звітного періоду подає до головного управління економіки облдержадміністрації звіти про стан виконання заходів Програми за встановленою формою згідно з додатком 3;

- не пізніше, ніж через місяць після завершення року готує звіт про результати виконання Програми за його підсумками і подає до головного управління економіки та головного фінансового управління облдержадміністрації;

- не пізніше, ніж через два місяці після закінчення визначеного терміну дії Програми готує та подає головному управлінню економіки і головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, а також на розгляд сесії обласної ради підсумковий звіт щодо результатів її виконання.

2. Річні та підсумкові звіти повинні містити, крім табличних матеріалів, визначених у додатку 3 до Програми, пояснювальну записку щодо виконаної роботи.

У пояснювальній записці надається інформація стосовно рівня досягнення мети Програми, виконання запланованих завдань, заходів та результативних показників, з роз’ясненням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

3. Головне управління економіки облдержадміністрації здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання Програми, проводить аналіз поданих звітів і готує зведені інформації для інформування керівництва облдержадміністрації та облради, а також долучає його результати до щорічних звітів про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку області.

4. Відповідальний виконавець Програми, щороку здійснює аналіз результатів виконання Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, внесення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо.

У разі необхідності внесення змін до Програми проект змін до неї з уточненими показниками і заходами проходить експертизу, погоджується та затверджується.

5. У разі виникнення потреби або за ініціативою облради, облдержадміністрації чи відповідального виконавця (головного розпорядника коштів) Програм на сесіях облради можуть розглядатися проміжні звіти про хід виконання завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів обласного бюджету.

6. Відповідальний виконавець може опублікувати основні результати реалізації Програми в місцевій пресі.

7. Дострокове припинення виконання Програми відбувається в разі втрати актуальності її мети за спільним поданням відповідального виконавця Програми, головного управління економіки та головного фінансового управління облдержадміністрації.

Рішення про дострокове припинення Програми приймається на сесії обласної ради.

Схожі:

Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено iconПогоджено Голова Львівської обласної державної адміністрації М. Цимбалюк “ ” 2011 року Погоджено
Голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради
Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено iconРішення Львівської обласної ради від 10. 03. 2009р. Погоджено Погоджено Голова комісії з питань бюджету Голова комісії з питань використання та соціально-економічного земель та регулювання земельних
України” від 29 червня 2005 року “Про стан додержання вимог законодавства та заходи щодо підвищення ефективності державної політики...
Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено iconОбласна програма розвитку освіти львівщини на 2013 – 2016 роки
Голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради
Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено iconПротокол №15 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та соціального захисту Слухання щодо розгляду проекту
Блавацький Михайло Васильович – голова постійної комісії з питань контролю за ефективністю виконання державних і обласних програм...
Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено iconПротокол №53 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та соціального захисту
Я. Качмарик – голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності обласної ради
Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено iconПорядок денний №53 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та соціального захисту
Я. Качмарик – голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності обласної ради
Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено iconРішення № від 2011 року Про перерозподіл коштів обласного бюджету
Львівської обласної ради від 19 травня 2011 року №130 "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області...
Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено iconРішення № від 2011 року Про перерозподіл коштів обласного бюджету
Львівської обласної ради від 19 травня 2011 року №130 "Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області...
Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено iconРішення №998 від 22 вересня 2009 року Про затвердження заходів із забезпечення виконання Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області
Львівської обласної ради від 30. 06. 2009 р. №954 "Про схвалення Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області",...
Погоджено Голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Р. Бондаренко 2010 року Погоджено iconІнформація по роботі постійної комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів за період з січня по грудень 2011 року
Одним із основних завдань постійної комісії є попередній розгляд міського бюджету, внесення змін, розгляд звіту про виконання бюджету,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи