Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" icon

Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"
Скачати 269.92 Kb.
НазваРішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"
Дата конвертації07.08.2013
Розмір269.92 Kb.
ТипРішення


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

V сесія VI скликання

РІШЕННЯ № 177

від 24 травня 2011 року


Про затвердження Програми

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім”

на 2011 рік


Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Львівської обласної ради від 04.01.2011 р. № 18 “Про обласний бюджет Львівської області на 2011 рік”, враховуючи висновки постійних комісій з питань розвитку села та агропромислового комплексу і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, Львівська обласна рада


ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” на 2011 рік (далі – Програма), що додається.

 2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (О. Демків) забезпечити фінансування Програми на 2011 рік.

 3. Головному управлінню агропромислового розвитку облдерж­адміністрації (Д. Мороз) на початку 2012 року подати звіт про виконання Програми та використання коштів.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку села та агропромислового комплексу (П. Пешко).Голова обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ

^ Погоджено Погоджено

Голова Львівської обласної Голова Львівської обласної

державної адміністрації ради

____________М. ЦИМБАЛЮК ___________О. ПАНЬКЕВИЧ


ПРОГРАМА

^ ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ

«ВЛАСНИЙ ДІМ»


Погоджено Погоджено

Голова постійної комісії з питань Голова постійної комісії з питань

бюджету та соціально- розвитку села та АПК

економічного розвитку Львівської

обласної ради

______________Я. КАЧМАРИК ____________П. ПЕШКО

«___»__________20__ «___»__________20__


^ Погоджено Погоджено

Перший заступник голови Заступник голови Львівської

Львівської обласної державної обласної державної адміністрації

адміністрації

______________М. ЯНКІВ ____________І. СТЕФАНИШИН

«___»__________20__ «___»__________20__


^ Погоджено Погоджено

Начальник головного В.о. начальника головного управління

фінансового управління економіки Львівської обласної

Львівської обласної державної державної адміністрації

адміністрації

_____________О. ДЕМКІВ ___________М. ПОЛЬОВИЙ

«___»__________20__ «___»__________20__


МП МП


Начальник головного управління

агропромислового розвитку

Львівської обласної державної

адміністрації

_____________ Д. МОРОЗ

«___»__________20__


МП


Львів - 2011


ПРОГРАМА

^ ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО

БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ «ВЛАСНИЙ ДІМ»


 1. Основні цілі і завдання реалізації програми «Власний дім»


Обласна цільова програма «Власний дім» на 2011 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 року №222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі»; постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року №376 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», від 3 серпня 1998 року №1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального будівництва на селі» та від 5 жовтня 1998 року №1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі»; а також Регіональних Правил надання довгострокових кредитів у Львівській області, затверджених розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від 2 березня 2007 року № 204.

Цільова програма «Власний дім» спрямована на :

 • реалізацію державної політики України в галузі житлового будівництва;

 • збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва;

 • забезпечення можливості будівництва житла для всіх громадян області , які потребують поліпшення житлових умов.

Програма – це узагальнюючий організаційно-економічний документ, що визначає можливість вирішення однієї з важливих і найбільш гострих проблем області – забезпечення упорядкованим житлом населення в сільській місцевості.

Програма втілюється у життя за рахунок створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва в сільській місцевості завдяки наданню довгострокових пільгових позик, забезпеченню забудовників будівельними матеріалами, виконання окремих видів будівельних робіт та послуг.


^ II. Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам


2.1. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім’ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або не повним сім’ям (мати (батько) віком до 35 років) – до 30 років з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох відсотків річних.

Позичальник компенсує витрати фонду на оформлення та обслуговування кредиту згідно з тарифом, затвердженим Фондом, в розмірі до 3 відсотків від суми наданого кредиту.

2.2. Позичальник, який на дату укладання кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

2.3. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фонду можуть бути громадяни України, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях сільського господарства, переробних та обслуговуючих галузей агропромислового комплексу незалежно від форми власності, в інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, а також у соціальній сфері села та в органах місцевого самоврядування на селі і будують або придбавають індивідуальне житло в сільській місцевості.

Враховуючи наявний стан з забезпеченням робочими місцями в сільській місцевості, в окремих випадках за клопотанням органів місцевого самоврядування кредити можуть надаватися громадянам, що будують житло в селах і селищах, а працюють в інших галузях господарства незалежно від форми власності, установах та організаціях, розташованих в межах району.

Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови постійного його проживання або переселення на постійне місце проживання у сільську місцевість.

2.4. Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит, визначаються фондами на підставі відповідних списків, що ведуться органами місцевого самоврядування. Список позичальників погоджується з постійною комісією з питань розвитку села та АПК.

У першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва індивідуального житла та молодим спеціалістам, що скеровуються на роботу в сільську місцевість.

2.5. Сума кредиту визначається фондом з урахуванням платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості індивідуального житлового будинку та надвірних підсобних приміщень і граничного розміру кредиту у сумі 50.0 тис.грн. для добудови (придбання) будинку і 100.0 тис.грн. для спорудження нового житлового будинку.


III. Порядок оформлення і видачі кредиту


3.1. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення розміру кредиту згідно з рішенням виконавчого органу Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд).

3.2. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми індивідуальний забудовник подає до фонду такі документи:

- заяву на ім'я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту;

- клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

- паспорт громадянина України (для перевірки особи);

- довідку про склад сім’ї (форма № 3);

- документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів його сім’ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців, тощо);

- довідку, видану бюро технічної інвентаризації про наявність (або відсутність) приватного житла;

- витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову;

- проектно-кошторисну документацію на спорудження або добудову житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, погоджену з районним архітектором, вартість виготовлення якої, за згодою позичальника, може входити до суми кредиту;

- довідку органу місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір.

- заява продавця до Фонду про згоду продати житло, що належить йому на праві приватної власності, з зазначенням погоджених з покупцем-позичальником кредиту ціни (для осіб, що бажають одержати кредит на придбання завершеного або незавершеного будівництвом житлового будинку);

3.3. Рішення про надання або про відмову у наданні індивідуальному забудовникові кредиту приймає виконавчий орган фонду на підставі поданих документів у термін не пізніше 30 днів з дати реєстрації заяви забудовника.

У разі прийняття рішення про відмову у наданні кредиту виконавчий орган або відділення фонду в місячний термін у письмовій формі повідомляє про це індивідуального забудовника з обґрунтуванням причин відмови (відсутність фінансових ресурсів, не проживання в сільській місцевості, не зайнятість в галузях агропромислового комплексу в сільській місцевості).

Позитивне рішення виконавчого органу фонду є підставою для укладання з індивідуальним забудовником кредитної угоди.

3.4. Зміни та доповнення до кредитної угоди оформляються додатковою угодою і є невід’ємною частиною кредитної угоди.

3.5. Зобов’язання позичальника за кредитною угодою мають забезпечуватися такими документами:

- договором поруки, за яким поручителем може бути підприємство, установа або організація, що є місцем роботи позичальника, або нотаріально посвідчене поручительство одного чи кількох громадян;

- договором про іпотеку будівель, що споруджуються за рахунок кредиту, а у разі коли житло будується на земельній ділянці, яка належить позичальнику за правом приватної власності - також про іпотеку земельної ділянки;

3.6. Кредитна угода укладається на всю суму кредиту, яка видається частинами, поетапно згідно з графіком будівництва.

За згодою сторін кредитної угоди графік будівництва може бути змінений.

Графік будівництва з визначеними термінами виконання етапів є складовою кредитної угоди.

3.7. Видача кредиту здійснюється авансом, у міру виконання робіт, згідно з актами про завершені попередні етапи будівництва, складеними позичальником, підрядною організацією та відділенням фонду, а у разі виконання робіт власними силами позичальника – позичальником і відділенням фонду. Авансування першого етапу будівництва здійснюється відповідно до укладеної кредитної угоди


^ IV. Умови погашення кредиту та внесення інших платежів, які мають передбачатися в кредитних угодах


4.1. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним розпочинається позичальником через два місяці після завершення терміну використання кредиту, встановленого в кредитній угоді.

4.2. Погашення кредиту та внесення плати за користування ним може проводитися в терміни, визначені кредитною угодою, рівними частинами щоквартально, до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4.3. За бажанням позичальника може передбачатися дострокове погашення кредиту та або внесення плати за користування ним. Фонд, не має права чинити перешкод позичальникам у реалізації цього права.

4.4. У разі порушення умов кредитних угод, в тому числі у разі використання кредиту не за призначенням, фонд має право вимагати дострокового погашення кредиту та дострокового внесення позичальниками інших платежів, передбачених цими угодами.

За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.

4.5. Факт повного виконання позичальником фінансових зобов’язань за кредитною угодою оформляється відповідним актом сторін кредитної угоди.


^ V. Контроль за цільовим використанням коштів кредиту


5.1. Позичальники повинні надавати представникам фонду безперешкодну можливість для огляду споруджуваних житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями і перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредиту, а також актів виконаних робіт (рахунки, квитанції, чеки торгівельних організацій тощо).

5.2. Перевірка освоєння та цільового використання кредиту оформляється актом, який підписується представником фонду та позичальником.


^ VI. Фінансове забезпечення Програми


Джерелами забезпечення реалізації Програми «Власний дім» у 2011 році є:

6.1. Цільові кошти, виділені з державного бюджету.

6.2. Цільові кошти, виділені з обласного бюджету.

6.3. Цільові кошти, виділені з місцевих бюджетів за рішенням відповідних місцевих рад.

6.4. Кошти від погашення кредитів позичальниками Фонду, наданих в попередні роки.

Вищезазначені кошти акумулюються на спеціальних казначейських рахунках Фонду.


VII. Основні показники обласної Програми на 2011 рік


7.1. За час діяльності Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі для підтримки сільських забудовників було надано 256 кредитів на загальну суму 12,75 млн . грн , у тому числі:

- за рахунок коштів державного бюджету – 8,8 млн грн ;

- за рахунок коштів обласного бюджету – 3,9 млн грн ;

- за рахунок коштів районних бюджетів – 50,0 тис . грн .

Це дало змогу ввести в експлуатацію 64 житлові будинки загальною площею 12,5 тис. кв. м та в 31 будинку здійснено облаштування інженерних мереж (газифікація, тепло- та водопостачання). Для реалізації Програми з обласного бюджету на 2011 рік виділяються кошти в сумі 0,9 млн. грн по коду КФК 250911 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам», у тому числі 0,4 тис. грн – за рахунок повернення кредитів позичальниками попередніх років.

Це дасть можливість прокредитувати не менш ніж 30 сільських забудовників. Очікується введення в експлуатацію 25 будинків загальною площею 2230 кв. м за рахунок освоєння кредитів, наданих у 2007 – 2010 роках

7.2. Головним розпорядником виділених коштів є головне управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, виконавцем – Фонд.

Кредитування Фондом є прямим, зворотним і здійснюється у межах кредитних ресурсів Фонду.

Фінансування головним управлінням агропромислового розвитку Фонду індивідуального житлового будівництва на селі здійснюється на підставі укладеної між сторонами угоди, кошторису витрат на утримання Фонду і розрахунку витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам і затверджених облдержадміністрацією. Визначений та затверджений у встановленому порядку перелік позичальників подається Фондом головному розпоряднику коштів.

Повернуті кредити індивідуальними забудовниками підлягають перерахуванню в бюджет і використовуються для рефінансування, а відсотки за користування ним залишаються в розпорядженні Фонду для фінансування витрат на утримання .

Відповідальність за повне використання коштів за цільовим призначенням покладається на Фонд. Фінансова звітність про використання коштів обласного бюджету складається і подається Фондом у встановленому порядку і визначені терміни. До фінансової звітності додається інформація про обсяги кредитування в розрізі позичальників.

Ефективність виконання Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» за 2010 рік подано в додатку 2, інформація про стан виконання цієї Програми – у додатку 3.

Обгрунтування обласної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» у 2011 році подано в додатку 4, ресурсне забезпечення цієї Програми – у додатку 5, напрями діяльності та заходи Програми – у додатку 6.

Додаток 1 до Програми

^ ПАСПОРТ

( загальна характеристика обласної цільової програми )

Програма

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі « Власний дім »

( назва програми )

1. Ініціатор розроблення Програми

Львівська обласна державна адміністрація

2. Дата, номер документа про затвердження Програми

3. Розробник Програми

головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

4. Співрозробники Програми

обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

5. Відповідальні виконавці Програми:

- головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

- обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;

6. Учасники Програми

- головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

- обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі

7. Термін реалізації Програми 2011 рік

7.1. Етапи виконання Програми ( для довгострокових програм ) 2011 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми ( для комплексних програм ) обласний та районні бюджети

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми, усього 1880,0 тис. грн

у тому числі:

9.1. кошти державного бюджету 900,0 тис. грн (розрахунковий

показник)

9.2. кошти місцевих бюджетів 980,0 тис. грн

у тому числі з обласного бюджету 900,0 тис. грн

- з районних бюджетів 80,0 тис. грн

Додаток 2 до Програми


Ефективність виконання Програми "Власний дім" у 2010 році


Фінансування Програми – 1576,1 тис. грн

тис. грн

Державний бюджет

Усього

Обласний бюджет

Усього

Яворівський районний

бюджет

заг. фонд

спецфонд

заг. фонд

спец фонд

спецфонд

-

613,2

613,2

596,9

316,0

912,9

50,0


Надано кредитів на загальну суму 1480,5 тис. грн, у т. ч.:

тис. грн

Державний бюджет


Усього

Обласний бюджет


Усього

Яворівський районний

бюджет

заг. фонд

спецфонд

заг. фонд

спец фонд

спецфонд

-

613,2

613,2

543,3

274,0

817,3

50,0


Обсяг кредитів, наданих сільським забудовникам у 2010 році, становив за призначенням:

 • на добудову житлових будинків – 300,0 тис. грн – 9 сімей;

 • на будівництво нових житлових будинків – 839,4тис. грн – 15 сімей;

 • на придбання житлових будинків – 100,0 тис. грн – 2 сім’ї;

 • на газифікацію та влаштування систем опалення житлових будинків –241,1 тис. грн – 12 сімей.

У тому числі в районах:

- Буський – 70,9 тис. грн (2 сім’ї);

- Бродівський – 150,0 тис. грн (2 сім’ї);

- Жидачівський – 60,0 тис. грн ( 2 сім’ї);

- Жовківський – 123,4 тис. грн (7 сімей);

- Золочівський – 111,5 тис. грн (4 сім’ї);

- Перемишлянський – 160,3 тис. грн (3 сім’ї);

- Пустомитівський – 150,0 тис. грн (2 сім’ї);

- Сокальський – 279,4 тис. грн (6 сімей );

- Сколівський – 50,0 тис. грн (1 сім’я);

- Старосамбірський – 50,0 тис. грн (1 сім’я);

- Яворівський – 212,5 тис. грн (6 сімей);

- Дрогобицький – 37,5 тис. грн (1 сім’я);

- Миколаївський – 25,0 тис. грн (1 сім’я).


За рахунок кредитів, наданих Фондом у попередніх роках, у 2010 році введено в експлуатацію 16 житлових будинків загальною площею 2664,54 м кв. та здійснено облаштування інженерних мереж (газифікація, тепло- водопостачання) в 7 будинках, а з початку діяльності – 93 будинки площею 12192,34 м кв.


Зареєстровано фінансових зобов’язань на кінець року ( не проведені кредити ), усього 95,5 тис. грн, у т.ч.:

тис. грн

Обласний бюджет

Заг. фонд

Спецфонд

Усього

53,5

42,0

95,5


Додаток 3 до Програми


Інформація

про стан виконання обласної цільової Програми за 2010 рік


Головний розпорядник коштів програми – головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Повна назва програми, ким і коли затверджена – Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"

Затверджена рішенням Львівської обласної ради від _______________________________________

№ з/п

Зміст заходу

Фактичні обсяги фінансування,

тис. грн

Профінансовано за звітний період, тис. грн

Що зроблено

фінансові джерела

у тому числі:

фінансові джерела

у тому числі:

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

усього

загальний фонд

спеціальний фонд

1.Нарощування обсягів житлового будівництва на селі шляхом

надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам

Кошти обласного бюджету

960,9

596,9

364,0

Кошти обласного бюджету

912,9

596,9*


316,0**

Надано кредити населенню для добудови, будівництва , придбання житла на селі та влаштування інженерних мережКошти державного бюджету

700,0

-

700,0

Кошти державного бюджету

613,2

-

613,2

Надано кредити населенню для добудови, будівництва , придбання житла на селі та влаштування інженерних мережКошти Яворівського районного бюджету

50,0

-

50,0

Кошти Яворівського районного бюджету

50,0

-

50,0

Надано кредити населенню для добудовиі та влаштування інженерних мереж
Усього
1710,9

596,9

1114,0
1576,1

596,9

979,2

* у тому числі 53,5 тис. грн – повернене фінансування (непроведені казначейством кредити )

** у тому числі 42,0 тис. грн – повернене фінансування (непроведені казначейством кредити )

Додаток 4 до Програми


^ Обґрунтування Програми «Власний дім»

на 2011 рік

За статистичними даними, кількість незавершених житлових будинків у сільській місцевості становить близько 21 тисячу, з них біля 9 тисяч - припинені через відсутність коштів у сільських забудовників при постійному подорожчанні будівельних матеріалів, високих процентних ставок за банківськими кредитами.

Регіональна Програма «Власний дім» надає відчутну допомогу сільським жителям для покращення умов проживання, зменшення кількості довгобудів. За час діяльності Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі для підтримки сільських забудовників було надано 256 кредитів на загальну суму 12,75 млн. грн, у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету – 8,8 млн. грн, обласного бюджету – 3,9 млн. грн, районного бюджету – 0,05 млн. грн. Це дало змогу ввести в експлуатацію 93 житлових будинків загальною площею 12,2 тис. кв. м.

У 2011 році потреба в коштах за рахунок обласного бюджету оцінюється в 0,9 млн грн, очікується виділення з державного бюджету – 0,9 млн грн, районних бюджетів – 0,08 млн. грн. Це дасть можливість прокредитувати не менше як 30 сільських забудовників.

У 2011 році очікується введення в експлуатацію 25 житлових будинків загальною площею 2,23 тис. кв. м за рахунок коштів, освоєних у попередніх роках.


Розподіл коштів, що планується скерувати за рахунок всіх джерел фінансування в розрізі районів області у 2011 році, представлений в таблиці.


Розрахунок потреби в коштах для фінансування цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі « Власний дім » за рахунок всіх джерел у 2011 році, тис. грн
з/п

Райони

Надано

кредитів

у

2000-2009

роках

Надано

кредитів

у 2010 році

Потреба в коштах на 2011 рік

За рахунок

держбюджету

За рахунок

обласного

бюджету

За рахунок районних бюджетів

Всього

1

Бродівський

285,0

150,0

45,0

45,0

-

90,0

2

Буський

630,6

70,9

45,0

45,0

-

90,0

3

Городоцький

360,0

-

45,0

45,0

-

90,0

4

Дрогобицький

361,7

37,5

45,0

45,0

-

90,0

5

Жидачівський

337,0

60,0

45,0

45,0

-

90,0

6

Жовківський

968,3

123,4

45,0

45,0

-

90,0

7

Золочівський

1887,8

111,5

45,0

45,0

-

90,0

8

Кам’янка-Бузький

300

-

45,0

45,0

-

90,0

9

Миколаївський

75,0

25,0

45,0

45,0

-

90,0

10

Мостиський

47.0

-

45,0

45,0

-

90,0

11

Перемишлянський

1874,9

160,3

45,0

45,0

30,0

120,0

12

Пустомитівський

782,2

150,0

45,0

45,0

-

90,0

13

Радехівський

210,0

-

45,0

45,0

-

90,0

14

Самбірський

300,0

-

45,0

45,0

-

90,0

15

Сколівський

620,0

50,0

45,0

45,0

-

90,0

16

Сокальський

260,7

279,4

45,0

45,0

-

90,0

17

Старосамбірський

122,1

50,0

45,0

45,0

-

90,0

18

Стрийський

85.0

-

45,0

45,0

-

90,0

19

Турківський

-

-

45,0

45,0

-

90,0

20

Яворівський

1677,5

212,5

45,0

45,0

50,0

140,0

УСЬОГО

11184,8

1480,5

900,0

900,0

80,0

1880,0


* розподіл коштів у розрізі районів може бути скоректований з врахуванням рівня підтримки Програми «Власний дім» районами області за рахунок місцевих бюджетів

Додаток 5 до Програми


^ Ресурсне забезпечення регіональної цільової Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011 рік


тис. грн


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми


Усього витрат на виконання Програми

I

II

III


2011

рік


20__

рік


20__

рік


20__

рік


20__

рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:


державний бюджет


місцевий бюджет


районні, міські ( міст обласного підпорядкування ) бюджети


бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування


кошти небюджетних джерел

1880,0


900,0


900,0


80,0


-


-

1880,0


900,0


900,0


80,0


-


-


Додаток 6 до Програми


^ Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми підтримки індивідуального

житлового будівництва на селі "Власний дім " на 2011рік

з/п


Назва напряму діяльності

( пріоритетні завдання )


Перелік заходів програми


Строк виконання заходу


Виконавці


Джерела фінансуванняОрієнтовні обсяги фінансування у 2011 р.

тис. грнОчікуваний результат


1


Нарощування обсягів житлового будівництва на селі


Надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам2011 р.


Фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі


Державний бюджет


Обласний бюджет


Районні бюджети900,0


900,0


80,0


Кредитування не менше 30 сільських забудовників,

уведення в експлуатацію 25 житлових будинків площею 2,23 тис. кв/ мСхожі:

Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" iconРішення від 29 квітня 2011 року №63 смт. Новгородка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва
«Про обласну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2011-2015 роки», пункту 16 частини...
Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" iconРішення №756 від 16 травня 2013 року Про затвердження Регіональної програми підтримки індивідуального
...
Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" iconРішення від 7 червня 2011 року №79 смт Олександрівка Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки
Про районну програму підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2011-2015 роки
Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 25. 05. 2012 №255 районна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім»
Схвалити проект районної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення...
Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" iconПрограма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «власний дім»
«Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі»; а також Регіональних Правил...
Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" iconРішення про затвердження цільової районної програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
Нововбузького району "Власний дім" на 2012-2017 роки затвердженої рішенням обласної ради від 26. 05. 12р. №16, з метою досягнення...
Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" iconРішення №265 від 17 квітня 2007 року Про затвердження Програми "Власний дім" з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
Оврядування в Україні” та на виконання рішення Львівської обласної ради №187 від 29 грудня 2006 року „Про обласний бюджет Львівської...
Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" iconРішення №524 від 18 березня 2008 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"
Цеве самоврядування в Україні” та на виконання рішення Львівської обласної ради від 04. 01. 08 р. №454 „Про обласний бюджет Львівської...
Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" iconРішення №893 від 10 квітня 2009 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"
Дування в Україні" та рішення Львівської обласної ради від 23. 01. 2009 р. №815 "Про обласний бюджет Львівської області на 2009 рік",...
Рішення №177 від 24 травня 2011 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі \"Власний дім\" iconРішення №389 від 28 лютого 2012 року Про затвердження Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім"
Львівської обласної ради від 05. 01. 2012 №360 “Про обласний бюджет Львівської області на 2012 рік”, враховуючи висновки постійних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи