Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" icon

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"
НазваПро затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці"
Сторінка4/5
Дата конвертації13.03.2014
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

також вимог з охорони праці.

Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці.

Матеріальне та моральне стимулювання роботи з охорони праці.

Контроль за ефективністю функціонування системи управління

охороною праці, виконанням працівниками своїх обов'язків, правил,

норм та інструкцій з охорони праці, за станом охорони праці на

робочих місцях.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки

виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Планово-запобіжні ремонти засобів праці. Метрологічне забезпечення

охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є

потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких

роботах згідно з нормами та правилами.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова

сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки

безпеки.

Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації

аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.


Тема 4. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист


Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз

характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами,

вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності

залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від

кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних

речовин, що використовуються в технологічній системі.

Основні положення Конвенції 174 від 2 червня 1993 р.

Міжнародної організації праці "Про запобігання значним промисловим

аваріям".

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Ламінарне,

дефлаграційне горіння і детонація в різних агрегатних станах:

парогазових, дисперсних середовищ, сконденсованих вибухових

речовин.

Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому

приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому

просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку

середовища; фактори, що характеризують небезпеку вибуху, ГОСТ

12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования".

Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби

руйнування, тяжкість наслідків. Тротиловий еквівалент; частка

участі вибухопожежонебезпечних продуктів у вибуху, приведена маса;

енергетичний потенціал вибухонебезпеки, баланс розподілу енергії

вибуху.

Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних

процесів; показники рівня руйнування промислових аварій.

Установлені визначення: хіміко-технологічна система, технологічний

блок, середовище, об'єкт. Значення параметрів: регламентовані,

критичні, гранично допустимі; потенційно вибухонебезпечний

технологічний об'єкт. Кількісні характеристики гідродинамічних,

тепломасообмінних процесів та їх вплив на рівень вибухонебезпеки.

Кількісні показники, що складають енергетичний потенціал

вибухонебезпеки. Можливі показники вибухів.

Методи стабілізації процесів та оцінка надійності систем.

Фізико-хімічні характеристики речовин, що використовуються в

технологічній системі, та їх вплив на вибухонебезпеку; оцінка

рівня небезпечності процесу; обгрунтованість та надійність

способів і засобів контролю допустимої кількості небезпечних

речовин; засоби запобігання критичним значенням параметрів.

Оцінка експлуатаційної надійності та безпеки обладнання,

трубопроводів, обгрунтування їх вибору. Поняття про строки служби

(ресурсу) і безвідмовної роботи обладнання; обгрунтування вибору

ущільнень, методів і засобів запобігання перевищенням тиску,

ефективних систем аварійного скидання вибухонебезпечних продуктів

закритого типу.

Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту

(ПАЗ). Обгрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості)

систем контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру

технологічного процесу і енергетичного потенціалу об'єкта.

Локалізація аварій, захист персоналу від уражень, будинків і

споруд від руйнування.

Поблочні моделі виникнення і розвитку аварій; технічні засоби

і послідовність аварійного відключення технологічних блоків.

Методи і послідовність локалізації аварій при різних схемах їх

розвитку.

Методи оцінки інтенсивності впливу ударної хвилі на об'єкти

при можливому вибуху. Основні принципи розрахунку зон за рівнями

небезпеки та їх класифікація.

Обгрунтованість розміщення вибухонебезпечних технологічних

об'єктів на території підприємства. Стійкість будинків і споруд до

дії ударної хвилі. Технічні та організаційні заходи щодо захисту

персоналу від дії ударної хвилі та вторинних факторів вибуху.

Основні напрямки в удосконаленні технологічних процесів,

розробці сучасного обладнання, засобів контролю, управління і

протиаварійного захисту, швидкодійної та регулювальної апаратури.

Підвищення якості сировини, матеріалів та обладнання.

Раціональне планування території підприємства.

Вибір та використання ефективних і надійних, переважно на

базі ЕОМ і мікропроцесорної техніки, засобів контролю, регулювання

та протиаварійного захисту.

Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем,

займанню аварійних викидів.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для

виробництв підвищеної вибухонебезпеки.


Тема 5. Пожежна безпека


Основні нормативні документи, що регламентують роботу із

забезпечення пожежної безпеки об'єктів: Закон України "Про пожежну

безпеку" ( 3745-12 ), стандарти, будівельні норми та правила,

Правила пожежної безпеки ( z0219-95 ) та інше. Обов'язки керівника

підприємства та інших посадових осіб щодо забезпечення пожежної

безпеки об'єкта та окремих дільниць виробництва.

Порядок організації і робота добровільної пожежної дружини.

Положення про добровільні пожежні дружини ( z0248-94 ). Обов'язки

членів добровільних пожежних дружин щодо запобігання пожежам та їх

гасіння. Пільги та заохочення, встановлені для них.

Порядок створення та роботи пожежно-технічної комісії. Типове

положення про пожежно-технічні комісії ( z0249-94 ).

Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна

відповідальність громадян, посадових та юридичних осіб за

порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі.

Коротка характеристика виробництва та пожежна небезпека

технологічного процесу, сировини, готової продукції, агрегатів,

установок тощо.

Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і

несправність виробничого обладнання, іскри електрогазозварювальних

робіт і необережне поводження з вогнем, іскри котельних та інших

установок, порушення правил користування інструментами і

електронагрівальними приладами. Заходи пожежної безпеки, яких

необхідно додержуватись перед початком роботи, під час роботи та

по її закінченні з метою запобігання пожежам.

Утримання території підприємства, протипожежні розриви,

джерела протипожежного водопостачання, протипожежний режим на

об'єкті.

Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при

експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем

вентиляції, при проведенні електрогазозварювальних, паяльних та

інших вогневих робіт, при фарбуванні, знежирюванні та митті

виробів і обладнання.

Вимоги пожежної безпеки в лабораторіях, архівах, складських

приміщеннях, гаражах, на складах зберігання хімічних речовин,

паливно-мастильних матеріалів, при роботі з

пожежовибухонебезпечними матеріалами, в приміщеннях з масовим

перебуванням людей (клубах, поліклініках, їдальнях тощо).

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних

систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації.

Призначення та місцезнаходження на об'єкті засобів

пожежогасіння, протипожежного обладнання та інвентарю

(вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з

піском, стаціонарні установки пожежогасіння). Загальні уявлення

про спринклерне і дренчерне обладнання, автоматичну пожежну

сигналізацію, вуглекислотні, порошкові, газові та інші установки

пожежогасіння.

Порядок утримання на об'єкті засобів пожежогасіння влітку та

взимку.

Правила використовування вогнегасних засобів, протипожежного

інвентарю і обладнання для пожежогасіння.

Засоби зв'язку і сповіщення про пожежу, що наявні на об'єкті,

в цеху, місця розташування телефонів, пристроїв для подачі

звукових сигналів пожежної тривоги. Правила використання цих

засобів у разі виникнення пожежі.

Дії працівників при виявленні в цеху чи на території об'єкта

задимлення, загорання або пожежі.

Порядок повідомлення про пожежу в пожежну охорону,

газорятувальну та інші аварійні служби, організація зустрічі

пожежних частин, команд чи добровільних пожежних дружин.

Виключення при необхідності технологічного обладнання,

комунікацій, електроустановок та вентиляції. Гасіння пожежі

наявними на об'єкті засобами пожежогасіння, порядок включення

стаціонарних установок, евакуації людей і матеріальних цінностей.

Дії працівників після прибуття пожежних підрозділів (надання

допомоги в прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації

матеріальних цінностей та виконання інших робіт за розпорядженнями

керівника гасіння пожежі).

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо

запобігання пожежам та загибелі людей на них.


Тема 6. Електробезпека


Статистичні відомості про стан виробничого

електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги,

потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх

шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини

електроструму, напруги. Залежність дії електроструму на людину від

тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів,

фізичного стану людини. Поняття напруги кроку та дотику. Статична

і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від

них.

Будова промислових електроустановок та їх елементи:

електричні станції, підстанції, розподільчі пристрої,

перетворювачі електроенергії; повітряні та кабельні лінії

електропередач вище 1000 В; розподільчі електромережі напругою до

1000 В.

Розподіл електроустановок за класами напруги: 0,4 кВ; 6-10

кВ; 35 кВ; 110-1150 кВ. Особливості будови та сфера застосування.

Охоронні зони електромереж до і вище 1000 В. Допустимі

(безпечні) відстані до струмопровідних частин діючого обладнання,

що перебувають під напругою.

Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження

працівників електричним струмом.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в

електроустановках. Порядок їх використання, зберігання та обліку.

Періодичність та види випробувань. Плакати та знаки безпеки, що

використовуються в електроустановках.

Заземлення та занулення електроустановок, їх захисна дія;

найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом,

зварювальними та понижувальними трансформаторами, переносними

світильниками тощо.

Вимоги безпечного застосування машин і механізмів у діючих

електроустановках. Особливості виробництв з наявністю

електротехнологій.

Порядок виконання робіт у діючих електроустановках:

організаційні та технічні заходи, наряд-допуск до роботи,

інструктаж, групи електробезпеки.

Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих

електроустановках.

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус,

кваліфікація, група електробезпеки, обов'язки та відповідальність.


Тема 7. Гігієна праці і виробнича санітарія.

Медичні огляди


Поняття гігієни праці та виробничої санітарії. Нормативні

акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні

нормативи, стандарти тощо.

Принципи, закладені в показники оцінки умов праці на

виробництві.

Критерії оцінки умов праці (класи умов і характеру праці) на

виробництві.

Аналіз та оцінка захворюваності з тимчасовою втратою

працездатності (в Україні, у галузі, регіоні, на підприємстві).

Організація та здійснення контролю за факторами виробничого

середовища і трудового процесу.

Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища.

Взаємодія різних служб підприємства з гігієни праці.

Планування та організація робіт з охорони здоров'я

працівників.

Засоби індивідуального та колективного захисту працівників.

Порядок забезпечення ними працівників. Класифікація засобів

захисту.

Вибір засобів колективного та індивідуального захисту.

Основні шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, інфразвук,

ультразвук, іонізуючі та неіонізуючі випромінювання тощо),

характерні для даного виробництва, джерела їх утворення,

класифікації, гранично допустимі рівні, можливий вплив на

працівників.

Шкідливі речовини, джерела їх утворення, класифікація,

приблизний перелік (з 2 тисяч найменувань навести декілька

найбільш поширених у виробництві).

Організація гігієнічної оцінки нових технологічних

виробництв, обладнання, хімічних речовин, що впроваджуються у

виробництво.

Вибір технологічних процесів: безперервність, замкнутість

циклу в герметичній апаратурі з максимальним використанням

самопливу, використання технологічних параметрів (тиск, вакуум,

низька температура).

Застосування дистанційних автоматичних засобів контролю,

управління і протиаварійного захисту тощо.

Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих приміщень.

Види вентиляції. Проектування, монтаж, приймання та експлуатація

вентиляційного устаткування, обслуговування газопиловловлювального

обладнання.

Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та

праці неповнолітніх.

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей

жінками-робітницями та неповнолітніми.

Організація вивільнення жінок і неповнолітніх із шкідливих та

важких робіт відповідно до чинних переліків важких робіт і робіт з

шкідливими або небезпечними умовами праці, на яких забороняється

використання праці жінок та праці неповнолітніх. Рекомендації щодо

використання праці вагітних.

Забезпечення нагляду за виробничим середовищем. Гігієнічний

лабораторний контроль виробничого середовища і основні методи

(фотометричний, газохроматографічний, полярографічний). Вимоги до

методів вимірювань і досліджень. Організація лабораторного

контролю на підприємствах.

Санітарно-побутове забезпечення працівників. Основні

нормативні документи. Конкретні приклади недоліків у

санітарно-побутовому обслуговуванні.

Медичні огляди - попередні та періодичні, поняття медоглядів.

Нормативні акти щодо їх організації та проведення.

Види профзахворювань. Застосування Положення про

розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій

на підприємстві, в установах та організаціях при розслідуванні

профзахворювань. Реєстрація та облік профзахворювань.

Визначення придатності працівника до даної роботи, потреба

переведення на іншу роботу, відновлювання працездатності. Оцінка

стану здоров'я працівників.

Основні вимоги до складання санітарно-гігієнічної

характеристики умов праці.


Тема 8. Надання першої допомоги потерпілим

в разі нещасного випадку


Стислі основи анатомії та фізіології людини.

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої

допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість,

спокій. Перша допомога при кровотечі. Класифікація кровотечі.

Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярній

кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі.

Засоби зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням

пошкодженої судини до підлеглої кістки, максимальним згинанням

кінцівки. Зупинка кровотечі за допомогою джгута чи

джгута-закрутки.

Способи реанімації підготовлення потерпілого до реанімації.

Штучне дихання способом "з рота в рот" чи "з рота в ніс". Непрямий

(закритий) масаж серця. Перша допомога при потопленні.

Види електротравм.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного

струму. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму

на організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілим від

ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в

області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і

розтягненні зв'язок.

Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація

ран. Види перев'язувального матеріалу. Типи пов'язок. Правила

накладання пов'язок.

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила

накладання шин.

Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних та

термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та

сонячному ударах.


Тема 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики,

попередження, локалізації та ліквідації наслідків

техногенних аварій і катастроф


Великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив

техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і

здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та

їх наслідки. Законодавчі та інші нормативні акти світової

спільноти та України щодо забезпечення контролю та захисту від

основних видів виробничих небезпечних чинників. Класифікація

виробничих небезпечних чинників (різновиди вибухів, пожеж; вибухи

киплячих рідин, що викидають пар, викиди токсичних речовин;

порушення цілісності інженерних споруд, будівель тощо).

Ідентифікація небезпечних промислових установок. Роль

адміністрації підприємства в системах попередження аварій великих

виробничих установок. Мета і методика виявлення небезпечних

чинників виробничих аварій. Промислові установки - джерело великих

аварій відповідно до директиви ЄС "Севізо". Визначення

пріоритетів. Прогнозування аварій на виробництві. Методики оцінки

можливостей виникнення аварій при виконанні окремих технологічних

процесів. Роль адміністрації та керівників підрозділів

підприємства у виявленні небезпечного промислового устаткування,

проведенні оцінки небезпечних промислових факторів, розробці

планів ліквідації аварій та аварійно-рятувальних заходів, розробці

заходів щодо підвищення рівня безпеки виробництва, організації

навчання та протиаварійних тренувань персоналу. Формування звітів

про стан безпеки праці, проведену протиаварійну роботу та про

аварії, що сталися.

Роль місцевих органів виконавчої влади при вирішенні питань

розміщення небезпечних промислових установок, у наданні допомоги

підприємствам, проведенні інспекцій, ліквідації наслідків аварій,

забезпеченні безпеки населення. Функціональна структура управління

роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. Взаємодія

органів місцевої влади та керівників аварійно небезпечних

виробництв щодо попередження аварій та ліквідації їх наслідків.

Складання переліку промислових установок - джерел загрози великих

виробничих аварій. Узгодження місць розташування виробництв.

Проведення інспекцій.

Комплекс інженерно-технічних заходів, спрямованих на
1   2   3   4   5Схожі:

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconНаказ № Про призначення громадського інспектора з охорони праці
Відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про працю”, Статуту профспілки працівників освіти і науки, нормативних документів...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці"
Днаоп 00 03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, днаоп...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconНаказ №120 Про організацію роботи з питань охорони праці, пожежної та електробезпеки
На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», «Про пожежну безпеку», з метою забезпечення нормативних показників...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» і поширюється на навчальний заклад
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconРозпорядження від 08. 11. 2011 р. №46-р м. Чернівці Про призначення відповідальної особи та затвердження інструкцій з охорони праці в Садгірській
України "Про охорону праці", на підставі Положення про розробку інструкції з охорони праці, затвердженого Наказом Комітету по нагляду...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення Закону України «Про охорону праці». Тема законодавство України про працю. Тема психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. Тема вибухонебезпека виробництв І вибухозахист. Тема пожежна безпека
Типові тематичний план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та "Про освіту" ( 1060-12 ), Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
Про освіту ( 1060-12 ), Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПро затвердження Правил охорони праці на об'єктах з переробки пластичних мас Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці"
Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі Загальні положення
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» І поширюється на навчальний заклад – зош...
Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці Відповідно до Законів України \"Про охорону праці\" iconПрограма навчання з питань охорони праці посадових осіб План
Основні положення Законів України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи