Президента україни про Державну премію України в галузі освіти icon

Президента україни про Державну премію України в галузі освіти
Скачати 187.31 Kb.
НазваПрезидента україни про Державну премію України в галузі освіти
Дата конвертації13.03.2014
Розмір187.31 Kb.
ТипДокументи

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про Державну премію України в галузі освіти


Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції

України ( 254к/96-ВР ), статей 4 і 11 Закону України "Про державні

нагороди України" ( 1549-14 ) п о с т а н о в л я ю:


1. Утворити при Президентові України Комітет з Державної

премії України в галузі освіти як допоміжний орган, що забезпечує

здійснення Главою держави повноважень із нагородження Державною

премією України в галузі освіти.


2. Призначити ТАБАЧНИКА Дмитра Володимировича - Міністра

освіти і науки України - головою Комітету з Державної премії

України в галузі освіти.


3. Затвердити:


Положення про Державну премію України в галузі освіти

(додається);


Положення про Комітет з Державної премії України в галузі

освіти (додається);


персональний склад Комітету з Державної премії України в

галузі освіти (додається).


4. Голові Комітету з Державної премії України в галузі освіти

подати у місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо

описів та зразків Диплома і Почесного знака лауреата Державної

премії України в галузі освіти.


5. Керівникові Державного управління справами утворити

секретаріат Комітету з Державної премії України в галузі освіти та

призначити керівника секретаріату.


Президент України В.ЯНУКОВИЧ


м. Київ, 30 вересня 2010 року

N 929/2010


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 30 вересня 2010 року N 929/2010


ПОЛОЖЕННЯ

про Державну премію України в галузі освіти


1. Державна премія України в галузі освіти (далі - Державна

премія) є державною нагородою України, яка присуджується

громадянам України за видатні досягнення в галузі освіти за

номінаціями:


дошкільна і позашкільна освіта - за видатні досягнення в

розробленні та впровадженні сучасних освітніх методик, технологій,

кращого педагогічного досвіду в галузі дошкільної освіти, в тому

числі за створення посібників, дитячої літератури, що відповідають

сучасним вимогам і сприяють ефективному вихованню дітей,

оволодінню ними знаннями, уміннями, навичками, за досягнення в

розробленні і впровадженні в систему діяльності позашкільного

закладу оригінальної виховної системи з високим результатом

виховного впливу на навчання, розвиток та соціалізацію дітей, у

тому числі за навчально-методичні роботи в галузі позашкільної

освіти;


загальна середня освіта - за видатні досягнення в розробленні

та впровадженні сучасних освітніх методик, технологій, кращого

педагогічного досвіду в галузі загальної середньої освіти, в тому

числі за створення підручників, навчально-методичної літератури,

які відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному

оволодінню знаннями;


професійно-технічна освіта - за видатні досягнення в

розробленні та впровадженні новітніх технологій навчання та

виробництва, що сприяють розвитку професійно-технічної освіти і

підготовці кваліфікованих робітничих кадрів та молодших

спеціалістів, у тому числі за створення підручників, які

відповідають вимогам сучасних технологій виробництва, сприяють

ефективному засвоюванню учнями знань, набуттю ними умінь та

навичок, забезпечують якісний рівень професійно-технічної освіти;


вища освіта - за видатні досягнення у діяльності, що

відкривають нові напрями в розвитку педагогіки вищої школи,

науково-теоретичні, прикладні здобутки у модернізації змісту вищої

освіти, педагогічну майстерність у впровадженні новітніх розробок

в освітню діяльність, створення ефективних технологій навчання і

виховання у вищих навчальних закладах, розроблення та впровадження

інформаційних технологій у навчальний процес вищої школи, а також

за значний внесок у наукове забезпечення процесу інтеграції

вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній

простір;


наукові досягнення в галузі освіти - за видатні досягнення в

наукових дослідженнях з педагогіки, психології, теорії освіти, які

сприяють дальшому розвитку педагогічної науки, позитивно впливають

на суспільний прогрес та інтелектуальний розвиток, утверджують

високий авторитет вітчизняної науки в галузі освіти у світі.


2. Щорічно присуджується п'ять Державних премій, по одній у

кожній номінації.


Нагородження (присудження) Державною премією провадиться

указом Президента України.


3. На здобуття Державної премії можуть висуватися громадяни

України, які є фахівцями в галузі освіти (далі - кандидати).


На здобуття Державної премії за спільне досягнення може бути

висунуто разом як колектив декілька фахівців у галузі освіти (далі

- колектив). Склад колективу, який висунуто на здобуття Державної

премії, не може перевищувати десяти осіб.


4. Висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної

премії здійснюється за номінаціями, визначеними у пункті 1 цього

Положення.


Зміна номінації, за якою кандидата (колектив) висунуто на

здобуття Державної премії, не допускається.


Кандидата (колектив) може бути висунуто на здобуття Державної

премії за однією номінацією.


5. Висування кандидатів (колективів) провадиться з 1

листопада року, що передує року, в якому присуджується Державна

премія, Національною академією наук України, Національною

академією педагогічних наук України, всеукраїнськими громадськими

організаціями, статутна діяльність яких пов'язана з галуззю

освіти, Міністерством освіти і науки України, міністерством освіти

і науки Автономної Республіки Крим, головними управліннями освіти

і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних

адміністрацій, вищими навчальними закладами, які за результатами

висування вносять Комітету з Державної премії України в галузі

освіти (далі - Комітет) відповідні подання разом із документами та

матеріалами про кандидатів (колективи).


Кандидат (фахівець у складі колективу) може бути висунутий на

здобуття Державної премії за відповідною номінацією лише за його

згодою, збір у зв'язку з цим документів і матеріалів щодо нього

здійснюється також лише за його згодою.


6. Подання про висування кандидатів (колективів), у якому

зазначається номінація, за якою висувається кандидат (колектив),

разом із документами та матеріалами щодо кандидатів (колективів),

висунутих на здобуття Державної премії, приймаються Комітетом

щорічно до 1 березня.


Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття

Державної премії та оформлення подань про висування кандидатів

(колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів

(колективів), які подаються суб'єктами, зазначеними у пункті 5

цього Положення, визначаються Комітетом.


7. Для інформування громадськості про висунутих на здобуття

Державної премії кандидатів (колективи), громадського обговорення

видатних досягнень кандидатів (колективів) Комітет забезпечує

публікацію щорічно до 1 квітня в газеті "Урядовий кур'єр" та інших

друкованих засобах масової інформації списку таких кандидатів

(колективів) із зазначенням номінацій, видатних досягнень

кандидатів (колективів) та суб'єктів їх висування.


8. Результати громадського обговорення, зауваження та

пропозиції щодо кандидатів (колективів) надсилаються Комітету

щорічно до 1 липня.


Відповідні матеріали та документи кандидатів (колективів),

результати громадського обговорення розглядаються спеціалізованими

секціями Комітету, які утворюються за номінаціями. За результатами

такого розгляду спеціалізовані секції Комітету проводять

рейтингове голосування щодо висунутих кандидатів (колективів) за

відповідною номінацією.


Порядок проведення рейтингового голосування щодо кандидатів

(колективів) визначається Комітетом.


На розгляд Комітету виносяться по п'ять кандидатів

(колективів) у кожній номінації, які набрали найбільшу кількість

голосів за результатами рейтингового голосування у спеціалізованих

секціях Комітету.


9. Комітет приймає рішення щодо кандидатів (колективів) на

присудження Державної премії шляхом таємного голосування та

вносить щорічно до 15 вересня на розгляд Президентові України

пропозиції щодо кандидатів (колективів) на присудження Державної

премії за кожною номінацією (крім випадку, передбаченого абзацом

четвертим цього пункту).


Під час прийняття рішення щодо кандидатів (колективів) на

присудження Державної премії член Комітету має право голосувати за

одного кандидата (колектив) у кожній номінації.


У разі якщо в результаті голосування жодний кандидат

(колектив) не набрав двох третин голосів членів Комітету, які

взяли участь у голосуванні, Комітет проводить повторні обговорення

і таємне голосування щодо таких кандидатів (колективів).


Якщо за результатом повторного таємного голосування жодний

кандидат не набрав двох третин голосів членів Комітету, які взяли

участь у голосуванні, Комітет приймає рішення про невнесення

Президентові України пропозиції щодо присудження Державної премії

з відповідної номінації.


10. Державна премія присуджується громадянину один раз за

життя.


Присудження Державної премії посмертно не провадиться.


11. Громадянину, удостоєному Державної премії, присвоюється

звання лауреата Державної премії і вручаються Диплом та Почесний

Знак лауреата державної премії.


Описи Диплома та Почесного знака лауреата Державної премії

затверджуються Президентом України.


12. Лауреатам Державної премії виплачується грошова частина

премії в розмірі, який визначається щороку Президентом України за

пропозицією Комітету.


У разі відзначення Державною премією колективу Диплом та

Почесний знак видаються кожному лауреату, а грошова частина премії

ділиться між ними порівну.


Указ Президента України про присудження Державної премії

оприлюднюється у засобах масової інформації до 1 жовтня поточного

року.


Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 30 вересня 2010 року N 929/2010


ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет з Державної премії України в галузі освіти


1. Комітет з Державної премії України в галузі освіти (далі -

Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення

Президентом України повноважень із нагородження Державною премією

України в галузі освіти (далі - Державна премія).


2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією

( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,

Кабінету Міністрів України та цим Положенням.


3. Комітет для здійснення покладених на нього завдань:


приймає подання, документи та матеріали про кандидатів

(колективи), які висунуті в установленому порядку на здобуття

Державної премії, розглядає та аналізує такі документи і

матеріали;


забезпечує публікацію у друкованих засобах масової інформації

списку кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної

премії, із зазначенням номінацій, видатних досягнень кандидатів

(колективів) та суб'єктів їх висування, організовує громадське

обговорення видатних досягнень кандидатів (колективів);


розглядає та обговорює видатні досягнення кандидатів

(колективів), які висунуті на здобуття Державної премії, внесені

документи та матеріали щодо них;


розглядає та аналізує одержані за результатами громадського

обговорення зауваження та пропозиції щодо кандидатів (колективів);


утворює спеціалізовані секції Комітету за відповідними

номінаціями для розгляду документів та матеріалів, результатів

громадського обговорення щодо кандидатів (колективів), які

висунуті на здобуття Державної премії, визначає порядок роботи

таких секцій;


приймає рішення щодо кандидатів (колективів) на присудження

Державної премії шляхом таємного голосування та вносить на розгляд

Президентові України пропозиції щодо кандидата (колективу) на

присудження Державної премії за кожною номінацією або про

невнесення Президентові України пропозиції щодо присудження

Державної премії з відповідної номінації;


організовує в межах компетенції вручення в урочистій

обстановці Дипломів, Почесних знаків лауреатів Державної премії та

виплату лауреатам її грошової частини;


сприяє поширенню досвіду лауреатів Державної премії.


4. Комітет має право:


запитувати та одержувати в установленому порядку від

державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань

громадян, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію,

документи і матеріали, висновки стосовно документів та матеріалів

щодо кандидатів (колективів), які висунуті на здобуття Державної

премії;


запрошувати та заслуховувати на засіданнях Комітету,

спеціалізованих секцій кандидатів (колективи), які висунуті на

здобуття Державної премії, залучати до обговорення внесених

документів та матеріалів, відповідних питань представників

державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань

громадян, підприємств, установ, організацій, фахівців;


організовувати та проводити в Комітеті відкриті слухання,

круглі столи для обговорення документів та матеріалів щодо

кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії.


5. Комітет утворюється у складі голови, заступників голови,

одним з яких є за посадою керівник секретаріату Комітету, та інших

членів Комітету, які беруть участь у його роботі на громадських

засадах.


Персональний склад Комітету затверджує Президент України за

поданням голови Комітету.


До складу Комітету включаються в установленому порядку

високопрофесійні, авторитетні, відомі в Україні педагогічні і

науково-педагогічні працівники, працівники органів управління

освітою, представники органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування, громадських організацій, а також учені

Національної академії наук України, Національної академії

педагогічних наук України.


Якщо на здобуття Державної премії висунуто кандидата, який є

членом Комітету або його близьким родичем, такий член Комітету не

бере участі в роботі Комітету (спеціалізованої секції) протягом

розгляду та обговорення видатних досягнень кандидата (колективу),

під час прийняття рішень спеціалізованою секцією, Комітетом щодо

кандидатів (колективів) на присудження Державної премії у

відповідній номінації.


6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає

та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності - один із

заступників голови Комітету за його дорученням.


Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності

на ньому не менше двох третин від його складу.


Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів

Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого

голосування, крім рішень щодо кандидатів (колективів) на

присудження Державної премії, що приймаються не менш як двома

третинами голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні,

шляхом таємного голосування.


Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується

головою Комітету, а в разі його відсутності - одним із заступників

голови Комітету за його дорученням.


7. Для здійснення організаційного та іншого забезпечення

діяльності Комітету утворюється секретаріат, який очолює керівник.


Керівник секретаріату призначається на посаду та звільняється

з посади Керівником Державного управління справами за поданням

голови Комітету.


Працівники секретаріату працюють на постійній основі.


Керівник секретаріату здійснює керівництво секретаріатом,

затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади

та звільняє з посад інших працівників секретаріату Комітету та

вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з

діяльністю секретаріату.


Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності

секретаріату Комітету здійснюється Державним управлінням справами.


Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 30 вересня 2010 року N 929/2010


СКЛАД

Комітету з Державної премії України в галузі освіти


ТАБАЧНИК - Міністр освіти і науки України, голова

Дмитро Володимирович Комітету


КРЕМЕНЬ - президент Національної академії

Василь Григорович педагогічних наук України, заступник

голови Комітету (за згодою)


АНДРУЩЕНКО - ректор Національного педагогічного

Віктор Петрович університету імені М.П. Драгоманова,

голова Асоціації ректорів педагогічних

університетів (за згодою)


БЕХ - директор Інституту проблем виховання

Іван Дмитрович Національної академії педагогічних наук

України (за згодою)


БОБАЛО - ректор Національного університету

Юрій Ярославович "Львівська політехніка" (за згодою)


БОЛЮБАШ - директор департаменту вищої освіти

Ярослав Якович Міністерства науки і освіти України


БРЕГІН - начальник Головного управління освіти і

Михайло Григорович науки Львівської обласної державної

адміністрації


ВОРОНІНА - головний редактор педагогічних видань

Тетяна Василівна "Дитячий садок" видавництва "Шкільний

світ" (за згодою)


ГОНЧАР - директор Дніпропетровського

Неля Григорівна дитячо-юнацького центру міжнародного

співробітництва (за згодою)


ГОРЮНОВА - начальник Головного управління освіти і

Віра Зіновіївна науки Київської міської державної

адміністрації


ГУБЕРСЬКИЙ - ректор Київського національного

Леонід Васильович університету імені Тараса Шевченка,

голова Спілки ради ректорів вищих

навчальних закладів України (за згодою)


ЖЕБРОВСЬКИЙ - перший заступник Міністра освіти і науки

Борис Михайлович України


ЗАЙЦЕВА - заступник Міністра освіти і науки

Ірина Павлівна України


ЗАПОРОЖАН - ректор Одеського національного медичного

Валерій Миколайович університету (за згодою)


ЗГУРОВСЬКИЙ - ректор Національного технічного

Михайло Захарович університету України "Київський

політехнічний інститут", голова

Асоціації ректорів вищих технічних

навчальних закладів України (за згодою)


ЙОЛКІНА - Германівський сільський голова,

Людмила Володимирівна Обухівський район Київської області (за

згодою)


КАЧАЛОВСЬКИЙ - директор Київського вищого професійного

Петро Іванович училища будівництва і архітектури,

голова громадської ради з питань

професійно-технічної освіти (за згодою)


КІБИШ - директор дошкільного навчального закладу

Лідія Андріївна с. Рогозів Бориспільського району

Київської області (за згодою)


КОСИЛО - директор Івано-Франківського обласного

Михайло Юрійович державного центру туризму і краєзнавства

учнівської молоді (за згодою)


КРАВЕЦЬ - ректор Тернопільського національного

Володимир Петрович педагогічного університету імені

Володимира Гнатюка (за згодою)


КУДРЯВЦЕВА - професор Київського національного

Людмила Олексіївна університету імені Тараса Шевченка,

президент Всеукраїнської асоціації

викладачів російської мови і літератури

(за згодою)


ЛИТВИНЕНКО - директор спеціального загальноосвітнього

Лідія Семенівна дитячого будинку змішаного типу для

дітей дошкільного та шкільного віку,

дітей з затримкою психічного розвитку

"Малятко", м. Київ (за згодою)


ЛУГОВИЙ - віце-президент Національної академії

Володимир Іларіонович педагогічних наук України, директор

Інституту вищої освіти Національної

академії педагогічних наук України (за

згодою)


ЛУЦЬКИЙ - перший заступник голови Комітету

Максим Георгійович Верховної Ради України з питань науки і

освіти (за згодою)


МАДЗІГОН - перший віце-президент Національної

Василь Миколайович академії педагогічних наук України,

директор Інституту педагогіки

Національної академії педагогічних наук

України (за згодою)


МАЗАРАКІ - ректор Київського національного

Анатолій Антонович торговельно-економічного університету

(за згодою)


МАКСИМЕНКО - академік-секретар відділення психології,

Сергій Дмитрович вікової фізіології та дефектології

Національної академії педагогічних наук

України, директор Інституту психології

імені Г.С. Костюка Національної академії

педагогічних наук України (за згодою)


МИХАЛКО - директор Чернігівського вищого

Світлана Олексіївна професійного училища побутового

обслуговування (за згодою)


НЕКЛЕСА - директор Дніпродзержинського вищого

Вадим Вікторович професійного училища (за згодою)


НЕЧИПОРЕНКО - директор Хортицького національного

Валентина Василівна навчально-реабілітаційного

багатопрофільного центру (за згодою)


НИЧКАЛО - академік-секретар відділення педагогіки

Неля Григорівна і психології професійно-технічної освіти

Національної академії педагогічних наук

України (за згодою)


ПАВЛЕНКО - ректор Київського національного

Анатолій Федорович економічного університету імені Вадима

Гетьмана (за згодою)


ПАЛТИШЕВ - вчитель фізики загальноосвітньої школи

Микола Миколайович I-III ступенів N 5, м. Одеса (за згодою)


ПАЛЬЧУК - директор Кримського республіканського

Марина Іванівна професійно-технічного навчального

закладу "Сімферопольське вище професійне

училище ресторанного сервісу і туризму"

(за згодою)


ПОХОДЕНКО - віце-президент Національної академії

Віталій Дмитрович наук України (за згодою)


ПРОКОПЕНКО - ректор Харківського національного

Іван Федорович педагогічного університету імені

Г.С. Сковороди (за згодою)


РАФАЛЬСЬКИЙ - заступник Глави Адміністрації Президента

Олег Олексійович України - Керівник Головного управління

документального забезпечення


РЄЗНІКОВИЧ - завідувач кафедри акторського мистецтва

Михайло Юрійович та режисури драми Київського

національного університету театру, кіно

і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

(за згодою)


РОГОВИК - директор дошкільного навчального закладу

Ірина Анатоліївна N 350, м. Київ (за згодою)


РУДЕНКО - директор навчально-виховного комплексу

Наталія Іванівна "Українська школа-гімназія",

м. Сімферополь (за згодою)


СВИРСЬКА - голова Всеукраїнської асоціації

Тетяна Іванівна керівників позашкільних навчальних

закладів (за згодою)


СУЛІМА - заступник Міністра освіти і науки

Євген Миколайович України


СУХОМЛИНСЬКА - академік-секретар відділення теорії та

Ольга Василівна Історії педагогіки Національної академії

педагогічних наук України (за згодою)


ТЕЛЄГІНА - директор ліцею N 100 "Поділ", м. Київ

Вікторія Григорівна (за згодою)


ТКАЧЕНКО - генеральний директор Державного

Тамара Віталіївна спеціалізованого підприємства "Освіта"

(за згодою)


УДОД - директор Інституту інноваційних

Олександр Андрійович технологій і змісту освіти Міністерства

освіти і науки України (за згодою)


ЧАЙКОВСЬКИЙ - керівник Навчально-методичного центру з

Анатолій Степанович історії органів внутрішніх справ

Київського національного університету

внутрішніх справ (за згодою)


ЧЕМБЕРЖІ - ректор Київської дитячої академії

Михайло Іванович мистецтв (за згодою)


ШАТАЛОВ - педагог-новатор, почесний доктор

Віктор Федорович Національної академії педагогічних наук

України (за згодою)


ШИМАНСЬКИЙ - майстер виробничого навчання вищого і

Володимир Степанович професійного училища N 7, м. Кременчук

Полтавської області (за згодою)


ЯКІР - вчитель математики Києво-Печерського

Михайло Семенович ліцею N 171 "Лідер", м. Київ

(за згодою).


Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


( Текст взятo з сайта BPУ )Схожі:

Президента україни про Державну премію України в галузі освіти iconУ к а з президента україни про Державну премію України в галузі освіти Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-вр ), статей 4 І 11 Закон
Утворити при Президентові України Комітет з Державної премії України в галузі освіти як допоміжний орган, що забезпечує
Президента україни про Державну премію України в галузі освіти iconПоложення про Державну премію України в галузі освіти (додається); Положення про Комітет з Державної премії України в галузі освіти (додається); персональний склад Комітету з Державної премії України в галузі освіти (додається)
Утворити при Президентові України Комітет з Державної премії України в галузі освіти як допоміжний орган, що забезпечує
Президента україни про Державну премію України в галузі освіти iconРішення 17. 02. 2012 р. №1 Про підсумки роботи освітньої галузі у 2011 році та завдання на 2012 рік
України про освіту, Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку...
Президента україни про Державну премію України в галузі освіти iconРозпорядження №857 м. Київ Про організацію участі молодих науковців нан україни у конкурсі на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених
Галузі науки Комітет) листом від 01. 12. 04 №982 повідомив Президію нан україни, що в січні 2005 р в газетах „Урядовий кур'єр" та...
Президента україни про Державну премію України в галузі освіти iconУкраїна львівська обласна рада XXV сесія Львівської обласної ради
Про звернення до Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора України, Кабінету Міністрів України, Фонду державного...
Президента україни про Державну премію України в галузі освіти iconПоложення про Державну інспекцію навчальних закладів постанова кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. №1614 Зміна тексту: пкм №1106 17. 07. 2003 Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. №539 "Про Державну інспекцію закладів освіти при Міністерстві освіти України"
Президента україни про Державну премію України в галузі освіти iconРішення керівника державної служби в державному органі щодо порушення наданих Законом України «Про державну службу» прав на державну службу або виникнення перешкод у їх реалізації
«Про державну службу» та на виконання завдань Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на...
Президента україни про Державну премію України в галузі освіти iconРішення керівника державної служби в державному органі щодо порушення наданих Законом України «Про державну службу» прав на державну службу або виникнення перешкод у їх реалізації
«Про державну службу» та на виконання завдань Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на...
Президента україни про Державну премію України в галузі освіти iconНаказ №1845/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р за №2103/22415 Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об'єднань
Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року...
Президента україни про Державну премію України в галузі освіти iconПротокол № від
Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» №926/2010, Комплексної програми розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи