Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» icon

Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв»
Скачати 43.34 Kb.
НазваПоложення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв»
Дата конвертації13.03.2014
Розмір43.34 Kb.
ТипПоложення

«Затверджую»

Голова стипендіальної

комісії ДНЗ «ВПУ №7»


Л.Г.Криницька

08 січня 2014 року


Положення

про порядок призначення і виплати стипендії

учням державного навчального закладу

«Вище професійне училище №7 м. Миколаїв»


 1. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07. 2004р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» із змінами та доповненнями, Порядком призначення і виплати стипендії, затвердженим вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України, створюється стипендіальна комісія. До складу стипендіальної комісії ДНЗ «ВПУ №7» входить директор, заступники директора, головний бухгалтер, представник учнівського самоврядування. Стипендіальна комісія вирішує питання призначення та позбавлення академічної стипендії, надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні та участь у громадській, спортивній діяльності.
 1. У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами й іншими нормативно-правовими актами, які визначають права і обов'язки учнів, а також даним Положенням та Статутом ДНЗ «ВПУ №7». Нарахування стипендій здійснюється в межах, затверджених у кошторисах коштів на ці видатки.
 1. Стипендії виплачуються один раз на місяць, в тому числі за літній канікулярний період. На час проходження практики стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
 1. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період визначення результатів наступного семестрового контролю. До першого семестрового контролю академічна стипендія призначається у мінімальному розмірі.
 1. Мінімальний розмір академічної стипендії визначається чинним законодавством України.
 1. Стипендіальна комісія вирішує питання про першочергове (незалежно від результатів навчання) призначення академічної та соціальної стипендії учням:

а) з числа дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

б) з числа осіб, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантуються пільги при призначенні стипендії;

в) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

г ) які є інвалідами з дитинства та інвалідами 1-3 групи;

д) які за результатами семестрового контролю мають рівень навчальних досягнень з предметів не нижче 7 балів.


 1. До участі в рейтингу для призначення стипендії допускається також решта учнів, які мають семестрову атестацію з усіх предметів, рівень досягнень яких складає 1-12 балів із загальноосвітніх предметів та 4-12 балів з усіх предметів професійної підготовки, передбачених навчальними планами. (Лист Міністерства освіти і науки України від 14Д0,2004р. №1/9 - 506).
 1. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків виплачується соціальна стипендія, розмір якої визначається чинним законодавством України.
 1. Учням - інвалідам по зору і слуху, яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна стипендія у розмірі 50% академічної стипендії.
 1. Учням, які за результатами семестрового контролю мають 10-12 балів з усіх предметів за 12-бальною системою, розмір стипендії збільшується на 40 грн., порівняно з академічною стипендією, а учням з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, розмір соціальної стипендії збільшується на 40 грн.
 1. Учням, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, академічна стипендія зменшується на 20%, крім учнів з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 1. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, учень отримує академічну стипендію у призначеному йому розмірі. На підставі подання класних керівників, майстрів виробничого навчання при наявності пропусків занять з неповажних причин більше 50 % навчального часу протягом повного місяця, за період з 15 числа попереднього місяця по 15 число поточного місяця, стипендіальна комісія вирішує питання про позбавлення учнів стипендії за поточний місяць. Соціальна стипендія, відповідно до п.8, виплачується в обов'язковому порядку.
 1. У разі, коли строк закінчення навчання учня, який отримує академічну стипендію, настає до закінчення місяця або коли стипендіат вибуває з училища до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія в повному обсязі за останній місяць навчання.
 1. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання, виплачується щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком. За період перебування на лікарняному з причини пологів учениці надається право вибору одержання стипендії або допомоги по соціальному страхуванню.
 1. Учням, які не отримали семестрової атестації з теоретичного або виробничого навчання чи отримали 1-3 бали з предметів професійної підготовки, для нарахування стипендії призначається термін ліквідування заборгованості до 10 січня за І семестр (при ліквідації академічної заборгованості - академічна стипендія нараховується з січня у встановленому порядку) та до 10 вересня за II семестр (академічна стипендія не нараховується за канікулярний період, при ліквідації академзаборгованості - академічна стипендія нараховується з вересня у встановленому порядку). Учні, які в зазначений термін не ліквідували вказану заборгованість, втрачають право на отримання академічної стипендії.
 1. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів училище використовує 10% коштів, передбачених для виплати стипендій для надання їм матеріальної допомоги та заохочення.Розглянуто на засіданні стипендіальної комісії Протокол № __ від «08» січня 2014 р.

Секретар стипендіальної комісії М.І.ПетренкоСхожі:

Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» iconДиректору державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв»

Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» iconРічний план (орієнтовний на очікувану вартість) закупівель на 2013 рік Державного професійно-технічного навчального закладу "Чернігівське вище професійне училище"
Державного професійно-технічного навчального закладу "Чернігівське вище професійне училище" від "23" жовтня 2013р
Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» iconПравила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил,
До державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» (далі днз «впу №7») приймаються громадяни України, іноземці...
Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» iconПоложення про учнiвське самоврядування Державного навчального закладу «Вище професійне училище №7» м. Миколаїв
Одним iз важливих засобiв I методiв розв’язання цих завдань є учнiвське самоврядування, яке забезпечує участь всiх учнів в управлiннi...
Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» iconДержавний навчальний заклад Вище професійне училище №7 м. Миколаїв
Тема: Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки. Основи роботи на пк
Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» icon№ з/п Назва державного стандарту з конкретної професії
Дніпропетровськ Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій" 49038,...
Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» iconЛьвівської області
Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва м. Львова
Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» iconВище професійне училище №63 м. Львова Журнал про життя юних бухгалтерів
Тема уроку: Ведення обліку касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів
Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» iconВище професійне училище №63 м. Львова Журнал про життя юних бухгалтерів
Тема уроку: Ведення обліку касових операцій. Заповнення первинних документів та облікових регістрів
Положення про порядок призначення і виплати стипендії учням державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв» iconПоложення про стипендії Новоодеської міської ради для талановитої учнівської молоді
Стипендії Новоодеської міської ради призначаються учням 8, 9,10, 11 класів Новоодеських загальноосвітніх шкіл №1,2,3 та гуманітарної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи