Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, icon

Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил,
Скачати 96.69 Kb.
НазваПравила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил,
Дата конвертації13.03.2014
Розмір96.69 Kb.
ТипПравила прийому
1. Загальна частина.

1.1. До державного навчального закладу «Вище професійне училище № 7 м.Миколаїв» (далі ДНЗ «ВПУ № 7») приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни та особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до ДНЗ «ВПУ № 7» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.


2. Приймальна комісія.

2.1. Прийом до ДНЗ «ВПУ № 7» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «ВПУ № 7», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу за погодженням з Департаментом освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Відповідно до ліцензії серії АД № 072772 ДНЗ «ВПУ № 7» здійснює підготовку кваліфікованих робітників чоловічої та жіночої статі за денною формою навчання за наступними професіями:

з числа осіб, які мають базову загальну середню освіту з отриманням повної загальної середньої освіти:

Назва професії

Плановий обсяг прийому

Термін навчання

Кваліфікація, рівень

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

30

3 р.

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, 4 розряд. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 3 розряду

Соціальний робітник. Діловод.

30

3 р.

Соціальний робітник. Діловод;

Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Діловод

30

3 р.

Оператор комп’ютерного набору, 2 категорія. Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Діловод

Оператор комп’ютерного набору. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

30

3 р.

Оператор комп’ютерного набору, 2 категорія. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, 4 розряд


На базі повної загальної середньої освіти

Назва професії

Плановий обсяг прийому

Термін навчання

Кваліфікація

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

30

1 р.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Оператор комп’ютерної верстки

30

1 р.

Оператор комп’ютерної верстки II категорії

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; Електромонтажник силових мереж та електроустаткування

30

1,5 р.

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, 4 розряд. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування 2 розряд.

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин

30

1,5 р.

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, 4 розряд


2.6. Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок

вівторок

середа 800 - 1700

четвер

п’ятниця

2.7. Правила прийому до ДНЗ «ВПУ № 7» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди

2.8. Строки проведення прийому на навчання встановлюються з 01 червня по 25 серпня 2014 року.


3. Документи для вступу.

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ДНЗ «ВПУ № 7» із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ направлення.


4. Умови прийому

4.1. Прийом вступників на навчання до ДНЗ «ВПУ №7» проводиться за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.4. Прийом слухачів на професійно-технічне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора ДНЗ «ВПУ № 7». 

5.4. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що пройшли співбесіду, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до ДНЗ «ВПУ №7», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих Правил прийому професійно-технічними навчальними закладами незалежно від форм власності та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та Департаментом

освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями та створеними ними органами управління професійно-технічною освітою.


Правила прийому до державного навчального закладу «Вище професійне училище № 7 м. Миколаїв» розроблені на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 р. «Про затвердження Типових правил прийому до ПТНЗ України».


В.о. директора Л.Г.КриницькаСхожі:

Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, iconРічний план (орієнтовний на очікувану вартість) закупівель на 2013 рік Державного професійно-технічного навчального закладу "Чернігівське вище професійне училище"
Державного професійно-технічного навчального закладу "Чернігівське вище професійне училище" від "23" жовтня 2013р
Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, iconПоложення про Консультативну раду професійно-технічного навчального закладу Загальні положення
Це Положення врегульовує питання, пов'язані з утворенням та організацією роботи Консультативної ради професійно – технічного навчального...
Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, iconПоложення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу наказ міністерства освіти І науки України від 20 жовтня 2005 р. №609 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу
Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, iconДержавний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, iconПоложення про приймальну комісію Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету I. Загальні положення
Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік. Приймальна комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості...
Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, iconПравила користування бібліотекою Загальні положення
Закону України «Про бібліотеку І бібліотечну справу» (16. 03. 2000 р.), «Типових правил користування бібліотеками України» (наказ...
Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, iconПравила прийому до базового університету Державного вищого навчального закладу
Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, icon39 Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, які надійшли до районної державної адміністрації за 2013 рік
Забезпечити безумовне дотримання графіків особистого прийому громадян, у тому числі виїзного прийому
Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, iconНаказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів
Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1719-р...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи