Програма для створення презентацій Microsoft Power Point icon

Програма для створення презентацій Microsoft Power Point
НазваПрограма для створення презентацій Microsoft Power Point
Дата конвертації23.10.2013
Розмір49.4 Kb.
ТипПрограма


Методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій.

У своїй практичній діяльності кожен учитель, що проводить навчальні заняття з використанням ІКТ, обирає потрібний йому за різними параметрами набір педагогічних програмних засобів, що підвищує ефективність його праці, а   рівень теоретичних знань, практичних умінь і навичок його учнів  наближує до вимог сьогодення. Окрім цього, для кожного вчителя є важливим не лише досягнення максимального результату роботи, але і спосіб його досягнення.

Наша мета – проаналізувати і показати, як ефективно впливає на процес навчання математики застосування табличного процесора MS Excel, програми для створення презентацій Microsoft Power Point, пакета динамічної геометрії DG, контрольно-діагностичної системи Test-W.

Кожен елемент із зазначеного переліку  програмних засобів є достатньо досконалим у своєму роді. Вважаємо, що використовуючи їх на уроці по черзі або разом, можна значною мірою підвищити ефективність навчально-виховного процесу.

^ Програма для створення презентацій Microsoft Power Point є універсальним видом наочності і може бути застосованою у будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Та найефективнішим, на нашу думку, є підготовка та використання презентацій на таких етапах вивчення математики:

  • на уроках вивчення нового матеріалу у вигляді комп’ютерного діафільму з використанням елементів анімації; де учні не тільки слухають, продивляються інформацію на екранах, конспектують, а й відповідають на запитання, розв’язують задачі за наведеним зразком;

  • на уроках узагальнення і систематизації знань з теми -  у вигляді шаблону «навчальний посібник» (презентації з майстра автозмісту) або йому подібного, у якому розглядаються всі поняття, формули, співвідношення з теми, приведено матеріал з історії розвитку даного поняття, міститься яскравий ілюстративний матеріал – діаграми, схеми, ілюстрації, аудіо та відеофайли, матеріали для контролю та самоконтролю знань.

  • для контролю набутих теоретичних знань: на екрані містяться запитання з наступною появою правильної відповіді для самоконтролю;

  • для виконання тестових завдань з наступною появою правильної відповіді після його виконання;

  • для проведення усного рахунку;

  • інтегровані уроки математики з іншими предметами;

  • уроки-подорожі та інше.


Такий матеріал доцільно використовувати з мультимедійними засобами, демонструвати учням презентацію з оптимальною на конкретному етапі роботи швидкістю, за потреби повертаючись до деяких слайдів або повторюючи презентацію декілька разів.

Прикладом демонстраційного супроводу під час пояснень на уроці є презентація теми тригонометричні функції. ( 1 презентація) Пояснення учителя супроводжується інформацією на слайдах, що є не тільки яскравою динамічною ілюстрацією, а й способом фіксації найсуттєвішого у новому матеріалі. Для прикладу надані слайди з даної презентації.

………………………………………………….

До прикладу урок узагальнення і систематизації знань з теми «методи розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними» 7 клас ( 2 презентація). Демонстраційний супровід допоміг вивільнити час при повторенні теоретичного матеріалу, ефективно і швидко провести узагальнення способів розв’язання, виступив в ролі унаочнення при графічному розв’язанні систем.

                  

  Ефективним способом у процесі формування наукового світогляду та абстрактного мислення є розв’язування задач з геометрії. ( паралельні прямі 7 клас) ( 3 презентація) в даній презентації запропоновано усні завдання та задачі за готовими малюнками до яких за допомогою гіперпосилання учні повертаються в будь-який час. 

Ефективною виявилась і презентація на уроці геометрії 7 клас побудова циркулем і лінійкою, ( 4 презентація) в якій слайди з допомогою анімаційних ефектів виконали роль « живого унаочнення», до якого при потребі можна повернутися. Картинки рухомі і зрозумілі, з їх допомогою учні швидко відтворили побудови в зошитах та приступили до самостійного виконання творчих завдань. До такої ж можна віднести і презентацію до уроку геометрії в 10 класі « побудова перерізів» ( 5 презентація ). Учневі дуже важко уявити переріз, побудувати головний слід, на дошці не завжди стримуються вдалі малюнки, тому перш ніж будувати на дошці вчитель пропонує переглянути поетапну побудову перерізу на екрані.

Робота з учнями 5-6 класів має свою специфіку, оскільки поряд з навчальною ігрова діяльність займає в ній важливе місце. Навчальні ігри мають на меті, крім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання учневі можливості самовизначення, розвитку творчих здібностей, сприяють емоційному сприймання змісту навчання. Саме демонстрація мультимедійної презентації з залученням учнів дає можливість показати учням математику з найпривабливішого боку, викликати в дитини радість і задоволення від занять розумовою працею, зацікавити предметом. ( вивчення нового матеріалу 5 клас тема «прямокутний паралелепіпед») ( 6 презентація)

Досить ефективно використовувати слайди для проведення тестування з наступною появою правильних варіантів відповідей після їх виконання. На екран проектується тест, після виконання якого учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку.

Саме використання мультимедійних засобів навчання дає можливість пропонувати учням неординарні, частково-пошукові завдання на визначення закономірностей, на знаходження принципу розташування чисел, математичні кросворди, різноманітну наочність, супроводжувати звуковими ефектами, економить час на виконання геометричних побудов.

Систематичне використання комп’ютерних презентацій на уроках знімає актуальне питання наочності з математики. Більше того, постає інше питання – чи варто витрачати невеликі шкільні ресурси для придбання наочності, зокрема традиційних таблиць, плакатів тощо, якщо можна подати їх у вигляді презентації.

Вважаємо, що використання ІКТ сприяє вирішенню наявних утруднень у шкільному курсі математики. Наприклад, на етапі переходу від конкретних до загальних задач з умовою, заданою параметрично, традиційно виникають труднощі, пов’язані з віковими особливостями школярів. Якщо не подолати їх вчасно, учень важко засвоює і погано розуміє суть теорем, законів, зустрічається з труднощами під час формулювання висновків, узагальнень, проведенні досліджень тощо. Саме використання презентацій, залучення учнів до створення мультимедійних матеріалів веде до творчості, дослідження, формує компетентнісну особистість.

Комп'ютер - це не панацея від усіх шкільних негараздів, це - помічник, за допомогою якого учні повинні розкривати свої здібності. Він у жодному разі не повинен закреслювати ані учня, ані вчителя. В усьому має бути межа, як у застосуванні традиційних методів навчання, так і в упровадженні сучасних засобів до шкільного повсякдення. І цю межу не можна проводити на якомусь чіткому загально статистичному рівні. Ця межа, з одного боку, може бути проведена рівнем самовдосконалення вчителя, а з іншого - різним рівнем володіння учнів основами комп'ютерної грамоти.


   Схожі:

Програма для створення презентацій Microsoft Power Point iconMicrosoft Power Point одна з найбільш популярних програм для створення мультимедіа презентацій. Має уніфікований інтерфейс, завдяки цьому дана програма
Проблемою грамотного представлення інформації займалося І займається велика кількість вчених. Тому через це на практиці існує велика...
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point iconПоурочне планування з інформатики для 10 класу за навчальним посібником Глинський Я. М. «Інформатика. 10 клас» (академічний рівень, 35 год, 1 год на тиждень) Тема Комп’ютерні презентації
Різновиди презентацій. Поняття про презентації та їхнє призначення. Слайдові, потокові та 3D-презентації. Огляд засобів для створення...
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point iconПоурочне планування з інформатики для 10 класу за навчальним посібником Глинський Я. М. «Інформатика. 10 клас» (рівень стандарту, 35 год, 1 год на тиждень) Тема 1 (розділ 1 книжки). Комп’ютерні презентації
Різновиди презентацій. Поняття про презентації та їхнє призначення. Слайдові, потокові та 3D-презентації. Огляд засобів для створення...
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point iconТема. Створення комп'ютерних презентацій, опрацювання об'єктів презентацій
Навчальна. Ознайомити з інтерфейсом програми Power Point. Навчитися створювати найпростіші графічні та текстові об’єкти на слайдах,...
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point iconТема: „Створення презентацій в Power Point
Мета: Вчитися створювати презентації і працювати з ними. Розвивати навички демонстрації свого виступу, логічне мислення, мовлення,...
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point iconПоложення про конкурс «На краще створення презентації (power point) на тему «Бережи І зміцнюй здоров’я» Термін проведення: вересень- лютий Загальні положення Конкурс
Конкурс «На краще створення презентації (power point) на тему «Бережи І зміцнюй здоров’я» проводиться адміністрацією дитячого будинку...
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point iconТема: Презентації
Запустіть програму для створення презентацій: Пуск програми Microsoft PowerPoint
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point iconПлан роботи дитячого будинку «Центр захисту дітей» з 03. 02. 14 р по 10. 02. 14 р
Підсумки конкурсу «На краще створення презентації (power point) на тему «Бережи І зміцнюй здоров'я»
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point iconПрограма Microsoft Office PowerPoint 2007
Системи опрацювання комп’ютерних презентацій. Програма Microsoft Office PowerPoint 2007
Програма для створення презентацій Microsoft Power Point iconКонспект урока английского языка «London Sights», 5класс Автор: Редькина Виктория Владимировна, учитель английского языка, моу сош №10
Оснащение: применение икт технологий, интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор, магнитофон, программа Microsoft Power...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи