Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи icon

Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи
Скачати 48.82 Kb.
НазваУрок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи
Дата конвертації12.10.2013
Розмір48.82 Kb.
ТипУрок

Сучасний урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи.


Аналізуючи тему нашого семінару перш за все хотілося б акцентувати увагу на тому, що ж ми розуміємо під поняттям сучасний урок. Отже, сучасний урок повинен дотримуватись таких основних вимог:

1. Мати, насамперед, виховний характер
2. Формувати в учнів позитивне ставлення до навчання та потребу в отриманні знань
3. Розвивати конкретні здібності кожної дитини
4. Проводитися з використанням сучасних технічних засобів (найкраще для цього підходить комп'ютер)
5. Озброїти учнів міцними й глибокими знаннями
6. Формувати в учнів самостійність, активність, творчу ініціативу
7. Формувати в учнів вміння самостійно навчатися, здобувати й поглиблювати свої знання та творчо застосовувати їх на практиці.


Особливістю сучасного уроку є:

 • комунікативна спрямованість;

 • діяльнісний та текстоцентричний підхо­ди.


У зв'язку з цим змінюється змістовна лінія уроку, по-іншому викладається структура навчального матеріалу, модель уроку ви­дозмінюється. Вчитель, виконуючи одну з своїх функцій — проектування педагогічної системи, вносить корективи як в формальну частину поурочного плану, так і аналітичну (діагностичну), змістовну лінію. Формальна частина плану може бути такою:


^ Дата. № уроку в календарно-тематичному плані та № уроку в темі.


Тема (яка точно відповідає програмі)


Тема для озвучування чи записування на дошці.


^ Мета: розвиваюча (розвиток...)

 • Навчаюча (познайомити...)

 • Виховна (виховати...)


Задачі: (відпрацювання навичок, виконувати мисленнєві операції: пізнавання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка).


^ Тип уроку, наприклад, комбінований.


Вид (жанр), наприклад, лабораторна робота, практикум, тренінг.


Обладнання: дидактичний та роздатковий матеріал, відеофільм, комп'ютерний диск, аудіокасета, підручник, документи та ін.


Змістовна частина поурочного плану — ком­бінування елементів комунікативної, лінг-вокультурологічної та діяльнісної ліній.


Типологію уроків за основними дидак­тичними цілями можна представити, спи­раючись на основні елементи — складові частини уроку:

 • Перевірка опорних знань та умінь.

 • Вивчення нового матеріалу.

 • Його закріплення і узагальнення.

 • Домашнє завдання.


На підставі класифікації за дидактичною метою, була спроба створити тезаурус різ­них типів, видів і форм.


За дидактичною метою можна виділити такі типи уроків:

 • вступні уроки;

 • уроки вивчення нового матеріалу;

 • уроки формування умінь;

 • уроки перевірки, контролю та корекції;

 • комбіновані уроки;

 • уроки повторення вивченого;

 • узагальнюючі уроки.

У методиці навчання інформатики використовують аналогічні типи уроків, до кожної з яких додають ще й уроки за способами використання комп'ютера:

1) демонстрація;

2) фронтальна практична робота;

3) лабораторна робота;

4) практикум;

5) навчально-дослідницька робота (робота над проектом);

6) контрольна або самостійна робота;

7) екскурсія.

А ще сучасний урок не можна уявити без використання мультимедійних технологій. Сучасних учнів якнайкраще характеризує давнє китайське прислів'я: «Почую — забуду, побачу — запам'ятаю, зроблю сам — зрозумію». І саме мульти­медійний урок дає можливість не тільки почути, щоб забути, а й побачити, щоб запам'ятати. А далі — вда­лий дидактичний матеріал або інтерактивні засоби Smart Board завершують цикл — дають можливість зробити завдання самому, щоб усе зрозуміти. Доречно було б зазначити, що зараз є дуже багато різних готових вітчизня­них програмних розробок уроків, але вони є або не досконалими, або важкими у використанні.

У той же час створений власноруч урок повністю реалізує авторське бачення подання матеріалу, дозволяє дося­гнути поставленої мети, а також дає можливість ко­регувати створене залежно від виявлених недоліків або зміни акцентів, що є дуже важливим під час роботи в диференційованих класах. У своїй роботі ми стараємось створювати презентації до всіх своїх уроків. Пізніше ці розробки ми об’єднуємо в електронні підручники. Так на сьогоднішній день вже є створені електронні підручники «Вивчення презентацій Microsoft Power Point» та «Пропедевтичний курс інформатики у 5 класі». На далі в планах до кожної теми створити такі електронні підручники.

Досвід показує, що найбільш доцільно використо­вувати мультимедійні технології під час тих уроків, які вимагають від учителя реалізації максимальної на­очності, а від учня постійної уваги, та тих, які не­суть велике теоретичне навантаження.

Проведення уроків з використанням комп'ютерів суттєво відрізняється від традиційних.


По-перше, ускладнюється діяльність вчителя з підготовки до проведення уроку в комп'ютерному класі. Від пе­дагога вимагається наявність спеці­альних навичок, прийомів педагогіч­ної діяльності.


По-друге, особливість сучасного комп'ютерно-орієнтованого уроку полягає в тому, що центр уваги по­ступово переноситься на учня, який активно вибудовує свій навчальний процес, самостійно вибираючи певну траєкторію отримання знань. Важливим завданням вчителя є: підтримка пізнавальної діяльності учня, сприяння його успішному руху в інформаційний простір, допомога у вирішенні проблем освоєння різ­ної інформації.


По-третє, проведення комп'ютерно-зорієнтованих уроків більш активно посилює взаємодію між учителем та учнем, що вимагає від педагога додат­кових зусиль; учитель виступає коор­динатором творчої діяльності учнів.

Використання новітніх мультимедійних технологій на сучасному уроці має ряд переваг:

 • Якщо ж учень за деяких обставин пропустив урок, учитель може записати урок-презентацію на електро­нний носій і віддати його учневі для домашнього пере­гляду разом із робочим зошитом. Читаючи підручник,переглядаючи презентацію і виконуючи вправи з робо­чого зошита і підручника, учень зможе самостійно опра­цювати пропущений матеріал.

 • Також учні за завданням учителя можуть самі створювати презентації і потім де­монструвати їх на уроці, відчуваючи себе вчителем.

Вчителі гімназії в своїй роботі широко використовують новітні інформаційні технології. Зокрема хотілося б представити Вам відео фрагменти уроків, де вчителі гімназії на своїх уроках застосовують мультимедійний проектор на різних типах сучасних уроків:

 • Урок захисту проектів «Частини мови» з української мови – вчитель Комашко Л.М.

 • Урок узагальнення і систематизації знань з теми «Похідна» – вчитель Ільюх С.М.

 • Пояснення нового матеріалу із зарубіжної літератури –вчитель Царенко Р.М.

І це не поодинокі випадки проведення таких уроків. Уже протягом п’яти років у нашій гімназії працює творча група «Інформаційні технології в навчальному процесі». (показати папку). Крім того роботи наших вчителів, які використовували мультимедійні технології, були надруковані у фаховій газеті (Ростун В. І.) та відзначені грамотою обласного управління освіти (Царенко Р. М.)Схожі:

Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи iconУрок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи

Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи iconУдк в’ячеслав Шинкаренко мультимедійні технології як засіб компетентнісного становлення майбутніх eчителів музики
Тті на основі вивчення та аналізу психолого-педагогічної, літератури розглянуті мультимедійні технології як засіб компетентнісного...
Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи iconНаціональна академія наук України Інститут регіональних досліджень надія мікула єврорегіони: досвід та перспективи
Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. – Львів: ірд нан україни, 2003. – 222 с
Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи iconФізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід І перспективи» Інформаційний лист Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід І перспективи»
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід і перспективи», яка відбудеться...
Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи iconМультимедійні технології – технології ХХІ століття
Ххі століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості...
Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи iconОпис впровадження трвз у навчально-виховний процес вчителя Помічнянської зш №3 Зогової Олени Тимофіївни
«Вода джерело життя на Землі» у журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» 2011. №1
Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи iconУрок-екскурсія (10 клас) Автор: вчитель української мови та літератури Штефан Любов Вікторівна Опубліковано: журнал «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» №6/2011
Під час екскурсії, як тільки названо ім’я письменника, вчитель ставить запитання: «Які твори цього автора ви можете пригадати? Коротко...
Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи iconЗа последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку»
Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку»...
Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи icon«Підвищення наукової активності студентів: досвід, стан та перспективи»

Урок і мультимедійні технології. Досвід та перспективи iconМультимедійні технології у навчальному процесі середньої та старшої школи
Роль вчителя змінюється: він має не стільки дати певні знання, скільки навчити учня самостійно здобувати їх [1]
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи