Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Скачати 194.91 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Дата конвертації07.01.2013
Розмір194.91 Kb.
ТипПрограма

1.2.Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 6.070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Назва розділу, теми

Зміст

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Розділ 1. Попит на пасажирські перевезення

Пасажиропотоки

Прогнозування пасажиропотоків на окремих об’єктах та видах перевезень пасажирів у відповідності з видами транспорту.

Обстеження пасажиропотоків

Методика обстеження пасажиропотоків з урахуванням особливостей перевезень залізничним, автомобільним, водним, авіаційним та міським електротранспортом. Складання планів заходів щодо організації та проведення обстеження пасажиропотоків і виконання цих обстежень. Визначення характеристик пасажиропотоків за допомогою імовірнісно-статистичних методів.

Оптимізація пасажиропотоків

Запис планів перевезень в термінах математики. Вирішення задач оптимізації пасажиропотоків.

^ Розділ 2. Організація маршрутів перевезень пасажирів

Шляхи сполучення та об’єкти забезпечення перевезень

Обстеження шляхів сполучення та об’єктів забезпечення перевезень у відповідності до конкретного виду транспорту.

Відкриття, закриття та зміна маршрутів пасажирського транспорту

Попит на перевезення. Обґрунтування відкриття, закриття та зміни маршрутів пасажирського транспорту.

Визначення типу та кількості транспортних засобів при пасажирських перевезеннях

Вибір типу та визначення кількості пасажирських транспортних засобів та рейсів.

^ Розділ 3. Техніко-експлуатаційні показники і собівартість

пасажирських перевезень

Аналіз впливу техніко-експлуатаційних показників на собівартість пасажирських перевезень

Визначення впливу на величину собівартості перевезень експлуатаційних факторів.

^ Розділ 4. Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних

засобів при пасажирських перевезеннях

Методи організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при пасажирських перевезеннях

Обґрунтування вибору доцільного методу організації руху і роботи екіпажів транспортних засобів при пасажирських перевезеннях.^ Розділ 5. Розробка розкладів руху

Розклади руху

Ррозроблення розкладів руху за маршрутами та транспортними об’єктами (станції, вокзали, порти тощо).


Вибір оптимального графіка руху

Використовуючи нормативно-правові джерела з урахуванням прийнятого методу доставки вантажів (пасажирів) і режиму роботи екіпажів транспортних засобів для визначених умов експлуатації:

- розраховувати варіанти графіків руху;

- вибирати та будувати оптимальні графіки руху.

^ Розділ 6. Вибір рухомого складу

Вимоги до рухомого складу

Аналіз конструктивних і експлуатаційних властивостей. Визначення вимог до транспортних засобів.

Вибір рухомого складу

Обґрунтування вибору рухомого складу.

^ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праціНавчання працівників

Визначення вимог щодо навчання працівників з урахуванням їх функціональних обов’язків.

Виробничий травматизм

Визначення коефіцієнту частоти травматизму для конкретних умов на основі даних щодо травматизму і кількості працюючих.

Нещасні випадки на виробництві

Використовуючи нормативно-правові акти, за допомогою певних методик в умовах відповідного виробничого підрозділу організовувати розслідування нещасних випадків на виробництві.

^ Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Санітарно-гігієнічні умови праці

Оцінка відповідності санітарно-гігієнічних умов праці

Методи нормалізації умов праці

Обґрунтування раціональних методів нормалізації умов праці в конкретній виробничій ситуації.

Аналіз умов праці

Аналіз умов праці за шкідливими факторами.

Обмеження надходження шкідливих речовин

Вибір заходів обмеження надходження шкідливих речовин у повітря робочої зони.

Виробнича санітарія

Контроль за дотриманням вимог з виробничої санітарії.

Інструктаж з захисту від шкідливих факторів

Інструктажі на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів.

^ Розділ 3. Основи техніки безпеки

Електронебезпека

Заходи попередження електротравматизму при переході напруги на неструмоведучі частини.

Долікарська допомога

Надання долікарської допомоги при електричних ударах.

^ Розділ 4. Вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів

Вимоги безпеки при експлуатації транспортних засобів

Вимоги безпеки до технічного стану та обладнання транспортних засобів. Шум і інфразвук. Вібрація робочого місця водія. Токсичні речовини у кабінах. Мікроклімат у кабінах. Освітленість. Вимоги безпеки при навантаженні, розвантаженні та перевезенні вантажів.


^ АВТОМОБІЛЬНА ПІДГОТОВКА

Розділ 1. Правила дорожнього руху

Нормативні документи у сфері дорожнього руху. Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов’язки та права учасників дорожнього руху.

Закон України “Про дорожній рух”. Міжнародні конвенції про дорожній рух, знаки та сигнали. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за метод створення безпечних умов для його учасників. Загальна структура Правил дорожнього руху. Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам дорожнього руху. Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. Обов’язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. Обов’язки і права пішоходів Обов’язки і права пасажирів Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів. Вимоги до осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин.

Дорожні знаки, дорожня розмітка

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху. Нові знаки та їх застосування. Назва знаків та їхні вимоги. Правила встановлення знаків та зона їхньої дії. Особливості застосування тимчасових знаків. Порядок уведення нових знаків. Дорожня розмітка та її характеристика. Призначення та умови застосування кожного виду розмітки. Дорожнє обладнання. Дії водіїв відповідно до вимог дорожньої розмітки та дорожнього обладнання.

Вимоги до технічного стану транспортних засобів. Номерні, розпізнавальні знаки та сигнали.

Номерні, розпізнавальні знаки, написи і позначення. Технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Окремі питання дорожнього руху, що потребують узгодження з Державтоінспекцією.

^ Розділ 2. Загальна будова автомобіля. Автомобільні двигуни, їх механізми та системи

Класифікація, загальна будова автомобільних двигунів.

Класифікація автомобільних ДВЗ. Принцип роботи газових турбін. Принцип роботи рідинних реактивних двигунів. Принцип роботи комбінованих ДВЗ. Класифікація ДВЗ за різними класифікаційними ознаками. Будова та основні параметри поршневих ДВЗ. Робочий цикл двотактного поршневого ДВЗ. Робочий цикл чотиритактного поршневого ДВЗ.

Кривошипно-шатунний механізм поршневого автомобільного двигуна.

Схеми компонування КШМ. Конструкція нерухомих деталей КШМ. Призначення, конструкція картера. Призначення, конструкція циліндрів. Призначення, конструкція блок-картера. Призначення, конструкція головки циліндра. Конструкція рухомих деталей КШМ. Призначення, конструкція поршневої групи. Призначення, конструкція шатунної групи. Призначення, конструкція колінчастого вала. Призначення, конструкція маховика.

Механізм газорозподілу поршневого автомобільного двигуна.

Призначення, типи ГРМ, вимоги до конструкції. Конструкція механізму газорозподілу. Конструкція приводу механізму газорозподілу. Призначення, конструкція клапанів ГРМ. Призначення, конструкція приводу клапанів. Призначення, конструкція розподільчого вала. Фази газорозподілу.

^ ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ТРАНСПОРТУ

Розділ 1. Транспортна система країни і її регіонів

Поняття транспортної системи держави

Роль транспорту в економіці держави. Поняття транспортної інфраструктури держави. Транспортна система. Територіальна організація транспортної системи. Види транспорту. Транспортний вузол. Типи транспортних мереж. Вплив економіко-географічного положення на проходження транзитних магістралей, трубопроводів. Територіальна організація транспортної системи. Загальна характеристика автомобільних, залізничних, водних, авіаційних, трубопровідних, міських та промислових транспортних систем України.

Особливості транспортних систем

Поняття економічного районування. Економічне районування автомобільних транспортних систем. Економіко-географічні характеристики автомобільних транспортних систем за економічними районами (регіонами України). Транспортно-дорожній комплекс економічних районів. Основні показники, що характеризують автотранспортний потенціал економічних районів. Кількість автомобілів за регіонами України та загальний обсяг перевезень вантажів автомобільним транспортом. Автотранспортна забезпеченість економічних районів. Класифікація автомобільного транспорту. Рухомий склад автомобільного транспорту. Характеристика важливих автомобільних транспортних вузлів України.

^ Розділ 2. Діяльність різних видів транспорту

Діяльність різних видів транспорту

Система управління автомобільним транспортом. Автотранспортні підприємства. Перевезення вантажів (пасажирів) автомобільним транспортом. Особливості роботи автомобільного транспорту. Безпека дорожнього руху. Вантажно-розвантажувальні роботи на автомобільному транспорті. Проблеми подальшого розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту. Організація перевезення вантажів (пасажирів) автомобільним транспортом.

Взаємодія видів транспорту та нові види транспорту

Взаємодія видів транспорту при перевезенні вантажів. Взаємодія видів транспорту при перевезенні пасажирів. Системи змішаних перевезень. Термінальне обслуговування. Особливості міжнародних комбінованих перевезень. Особливості розвантажувально-завантажувальних робіт при перевезенні вантажів різними видами транспорту. Технічне забезпечення взаємодії видів транспорту. Організація роботи транспортних вузлів. Змішані вантажні перевезення.

^ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Розділ 1 . Загальна характеристика об'єктів вантажних перевезень

Вантажні характеристики та упаковування вантажів

Вантаж. Вантажне місце. Маркування. Пакетування. Загальні вимоги до збереження вантажів. Специфічні вантажі та характеристики їх властивостей. Вимоги до конструкції транспортних засобів щодо збереження вантажів. Спеціалізація транспортних засобів за видами вантажів. Вимоги до тари і упаковки. Вимоги до водіїв. Вимоги до обслуговуючого персоналу. Вантажні характеристики (показники) вантажів. Упаковування вантажів. Види і класифікація тари. Об’ємно-масові характеристики вантажів. Показники використання вантажності транспортних засобів. Товарне, вантажне транспортне і спеціальне маркування. Замарковані місця. Маніпуляційні і попереджувальні знаки. Позначення габаритів і маси.

Підготовка вантажів до перевезення

Визначення маси вантажів. Маркування вантажів. Пломбування вантажів. Види вантажів. Класифікація вантажів за видом продукції, за фізичним станом, за вагою, за вагою відповідно до вимог охорони праці, за розмірами відправлень, за габаритами, за ступенем забруднення кузова. Упаковування вантажів. Вимоги до упаковок. Види та класифікація тари. Характеристика тари для окремих видів вантажів.

Навантаження, розвантаження, транспортування

Процеси навантаження і розвантаження. Навантажувально-розвантажувальні пристрої і механізми. Обов’язки замовника і перевізника. Навантаження, закріплення, укриття, зв'язка вантажу. Порядок розміщення вантажів. Час прибуття і час завантаження. Основні правила транспортування.

Транспортна робота і транспортна продукція

Транспортна робота. Транспортна продукція. Транспортний шлях і транспортний час. Балансовий метод визначення обсягу перевезень. Нормативний метод визначення обсягу перевезень. Метод прямого обліку. Транспортний шлях і транспортний час. Тривалість етапу транспортування.

^ Розділ 2. Продуктивність рухомого складу автотранспортного підприємства

Планування вантажних перевезень. Тарифи і собівартість перевезень

Принципи планування перевезень. Витрати на здійснення перевезень автомобільним транспортом. Поточне планування. Тарифи на перевезення. Законодавчі акти ціноутворення в галузі транспорту. Тарифи на вантажні перевезення. Система оподаткування транспортних послуг. Прямі і непрямі витрати на вантажні перевезення. Структура собівартості вантажних перевезень.

Вантажопотоки

Основні характеристики вантажопотоків. Формування вантажопотоків. Управління вантажопотоками. Збір, обробка і аналіз інформації про вантажопотоки. Оптимізація вантажопотоків.

ЛОГІСТИКА

^ Розділ 1. Поняття і суть логістики

Поняття і суть логістики

Предмет та об’єкт логістики. Логістичні завдання та логістична діяльність. Інфраструктура логістичних процесів. Інструменти формалізації і прийняття рішень в логістиці.

Концепція і функції логістики

Концепція логістики, її основні положення. Функції логістики. Функціональний взаємозв'язок логістики з маркетингом фінансами і плануванням виробництва. Функціональні області логістики і їх основні характеристики. Прогнозування обсягів перевезень. Визначення оптимальних обсягів і напрямів матеріальних потоків. Організація складування. Організація упаковки, транспортування.

Матеріальні потоки і логістичні операції

Логістичне управління в постачанні. Об’єкти логістичного управління в постачанні. Спеціалізація виробництва і стратегія постачання. Вибір постачальника. Розрахунок оптимальної партії замовлення. Обґрунтування транспортно-складської технології в постачанні. Цільові конфлікти в постачанні.

Логістичні системи

Логістика збуту. Об’єкти логістичних рішень у збуті. Збутова політика і логістична стратегія. Прогнозування попиту та планування потреб дистрибуції. Управління запасами у збуті. Вибір каналів дистрибуції в логістиці збуту. Цільові конфлікти у збуті.

^ Розділ 2. Перевезення в логістичній системі

Перевезення в логістичній системі

Оптимізація системи перевезень. Характеристики транспортних систем. Логістична трансформація транспортних організацій. Вибір способу перевезення та перевізника. Транспортні витрати. Складування і упакування в системі перевезень

Управління логістичним ланцюгом поставок

Концепція ефективного обслуговування споживача. Технологія логістичними ланцюгом поставок. Основи прийняття логістичних рішень. Інформаційне забезпечення логістичних ланцюгів поставок.

Логістика окремих фаз виробничого підприємства

Логістика інфраструктурних фаз виробничого підприємства. Логістика замінних частин. Логістика власного відділу доставки. Логістика утилізації та рециклювання.

Економіка і організація логістики

Економіка і організація логістики. Синергічний ефект логістики. Логістичні витрати і логістичний сервіс. Цінова політика в логістичних системах. Економіка логістичного продукту. Організація логістики.

^ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Розділ 1. Конструктивні властивості транспортних засобів

Вимоги до конструкції транспортних засобів

Тягово-швидкісні і гальмівні властивості, паливна економічність, керованість, маневреність, стійкість, плавність ходу, прохідність, надійність, технологічність обслуговування і ремонту та мінімальна собівартість транспортних робіт.

Невелика вартість автомобіля і його експлуатації, безвідмовність і ремонтопридатність, легкість управління, безпека, комфортабельність.

Мінімальні розміри і маса, простота конструкції і обслуговування, технологічність, ремонтопридатність, низький рівень шуму.

Конструктивні властивості транспортних засобів

Швидкісні характеристики двигуна, коефіцієнт корисної дії трансмісії, номінальний та статичний радіуси коліс, координати центру ваги та моменти інерції автомобіля і його частин.^ Розділ 2. Вимоги до конструкції вузлів та агрегатів транспортних засобів

Вимоги до конструкції зчеплення

Зчеплення та його будова. Вимоги.

Вимоги до конструкції роздавальної коробки на карданної передачі

Роздавальна коробка. Коробка передач. Карданна передача. Будова. Принцип роботи.

^ Розділ 3. Огляд конструкцій транспортних засобів

Класифікація та схеми компонувань рухомого складу автомобільного транспорту

Види рухомого складу за типом встановленого двигуна; за величиною осьового навантаження на опорну поверхню; за конструктивною схемою; за розмірністю; за видом перевезень; за прохідністю.

Особливості конструкції автомобілів підвищеної прохідності

Експлуатаційні якості автомобілів підвищеної прохідності. Схеми додаткових силових передач. Характеристика.

^ Розділ 4. Конструкція транспортних засобів та їх пристосованість до перевезень

Автомобілі-самоскиди та автопоїзди-самоскиди

Визначення, класифікація, коротка характеристика автомобілів-самоскидів та автопоїздів-самоскидів.

Автомобілі та автопоїзди-цистерни

Визначення, класифікація, коротка характеристика автомобілів-самоскидів та автопоїздів-цистерн.

^ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Розділ 1. Предмет і система транспортного права

Предмет і система транспортного права

Транспорт як загальна складова суспільного виробництва. Поняття, предмет і метод транспортного права України. Система, функції та принципи транспортного права.

Транспортно-правові норми

Поняття, ознаки, структура норм транспортного права. Види норм транспортного права. Джерела транспортного права. Транспортні правовідносини. Поняття, ознаки та їхня характеристика.

^ Розділ 2. Законодавство України про транспорт

Правопорушення на транспорті та юридична відповідальність

Поняття та види правопорушень на транспорті. Транспортні злочини та особливості кримінальної відповідальності. Адміністративні проступки на транспорті та особливості адміністративної відповідальності за них.

Законодавство України про транспорт

Поняття, структура системи та види. Повноваження суб’єктів управління транспортом. Правові основи діяльності суб’єктів транспорту.

основи економіки транспорту

^ Розділ 1. Предмет дисципліни “Основи економіки транспорту”

Предмет дисципліни “Основи економіки транспорту”

Транспортна система України та її характеристика. Транспортне господарство як галузь національної економіки. Елементи транспортної системи: транспортні засоби, транспортні споруди, транспортні комунікації. Функції транспорту. Значення транспорту для економіки. Загальні і особливі критерії ефективності транспорту. Класифікація видів транспорту за сферою використання і підпорядкування, за характером перевезень, за дальністю перевезень, за місткістю. Економіка транспорту як об’єкт економічного дослідження. Еволюція уявлень про предмет «Економіка транспорту». Місце економіки транспорту в системі економічних наук, зв’язок дисципліни з іншими економічними науками. Основні поняття економіки транспорту Методи вивчення і дослідження економічних процесів та явищ у сфері транспорту, їх класифікація і аналіз.

Основні фонди та виробнича потужність автотранспортного підприємства

Економічна сутність основних фондів автотранспортного підприємства. Транспортні засоби, будівлі та споруди, передавальні засоби (електричної, теплової та механічної енергії; водовідведення та каналізаційна мережа; газова мережа); машини і обладнання (силові машини, робочі машини і обладнання, вимірювальні прилади, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка); інструменти, виробничий інвентар (розмножувальні, копіювальні та друкарські апарати, столи, шафи). Основні фонди та життєвий цикл рухомого складу. Виробничі (активна і пасивна частина) та невиробничі фонди. Облік та оцінка основних фондів автотранспортного підприємства. Оцінка в натуральних показниках. Грошова (вартісна) оцінка: оцінка за балансовою вартістю; оцінка за повною поновлювальною вартістю. Амортизація основних фондів автотранспортного підприємства. Фізичне і моральне зношення. Капітальний ремонт і модернізація. Методи нарахування амортизації основних виробничих фондів. Норми амортизації для трьох груп основних фондів: будівлі і споруди; оргтехніка й автомобілі; основні засоби, які є робочими машинами і механізмами. Показники стану і використання основних фондів автотранспортного підприємства: фондовіддача, коефіцієнт екстенсивного завантаження, коефіцієнт змінності, коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів, коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів, коефіцієнт зношення основних виробничих фондів.

^ Розділ 2. Оборотні фонди та оборотні кошти автотранспортного підприємства

Оборотні фонди та оборотні кошти автотранспортного підприємства

Суть, склад та класифікація оборотних засобів автотранспортного підприємства. Оборотні фонди автотранспортного підприємства: виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів. Джерела утворення оборотних засобів: власні та залучені. Матеріальні ресурси автотранспортного підприємства та показники їх використання. Управління запасами матеріальних ресурсів автотранспортного підприємства. Методи розрахунку нормативу оборотних засобів. Метод прямого розрахунку. Аналітичний метод розрахунку нормативу оборотних засобів.

Показники ефективності використання оборотних засобів на автотранспортному підприємстві: кількість оборотів і тривалість одного обороту оборотних фондів.

Продуктивність праці на автотранспортних підприємствах Персонал автотранспортного підприємства

Продуктивність праці, її суть. Продуктивність праці на автомобільному транспорті та її методи: прямі і обернені. Продуктивність праці: натуральні, трудові і вартісні показники. Трудомісткість продукції: нормативна і планова трудомісткість. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці на автотранспортних підприємствах. Зміна продуктивності праці під впливом різних факторів. Персонал автотранспортного підприємства. Поняття, класифікація та структура персоналу. Виробничий та невиробничий персонал. Категорії персоналу підприємства: керівники, спеціалісти, службовці, робітники основного і допоміжного виробництва. Професія. Спеціальність. Класифікація працівників за кваліфікаційним рівнем: спеціалісти найвищої, вищої і середньої кваліфікації, спеціалісти-практики; робітники висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані, некваліфіковані. Показники стану персоналу: коефіцієнт вибуття персоналу, коефіцієнт найму персоналу, коефіцієнт стабільності персоналу, коефіцієнт плинності персоналу.

Розрахунок планової чисельності персоналу працівників. Методи розрахунку. Розрахунок планової чисельності водіїв. Розрахунок планової чисельності ремонтних і допоміжних робітників. Розрахунок додаткової потреби в кадрах. Кадрова політика підприємства і її основні елементи.

Витрати автотранспортного підприємства

Витрати автотранспортного підприємства та їх характеристика. Класифікація витрат автотранспортного підприємства.

Роль показників та їх вплив на формування собівартості автотранспортної продукції. Собівартість автотранспортної продукції та її калькулювання. Локальна, індивідуальна та повна собівартість. Прямі і непрямі витрати. Умовно-змінні і умовно-постійні витрати. Суть калькулювання. Стандартна, планова, кошторисна і звітна калькуляція. Абсолютні та відносні показники собівартості автотранспортних послуг.

Особливості аналізу собівартості в транспорті. Порядок аналізу собівартості. Шляхи зниження собівартості автотранспортної продукції в умовах ринкової економіки як умова зростання прибутковості автотранспортного підприємства. Планування собівартості перевезень у розрізі окремих статей.Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 170203 «Пожежна безпека» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста icon1 Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 040106 «Екологія, охорона
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 03010301 «Практична психологія» загальна психологія
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» зміст
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 070101 «Транспортні технології» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи