Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»
Скачати 351.62 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»
Сторінка1/4
Дата конвертації07.01.2013
Розмір351.62 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

3.3.Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 8.17020301 «Пожежна безпека»


Назва розділу, теми

Зміст

СТРАХОВИЙ ФОНД ДОКУМЕНТАЦІЇ

Система та структура управління страховим фондом документації України

Система нормативно-правового забезпечення функціонування СФД України.

 • Загальний огляд законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів МНС України щодо сталого функціонування державної системи СФД України.

 • Контроль за додержанням законодавства у сфері створення СФД України.

 • Основні пріоритети щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності державної системи СФД України.

Система та структура управління державною системою страхового фонду документації України.

 • Мета формування, завдання та складання страхового фонду документації України.

 • Механізм управління функціонуванням страхового фонду документації України.

 • Система управління створення обласного (регіонального) страхового фонду документації.

 • Система управління створення галузевого страхового фонду документації.

Основні закономірності формування, ведення та використання страхового фонду документації України.

- Підготовка документації до зйомки на мікрофільм.

- Зберігання СФД.

- Проведення документів СФД на архівне зберігання або анулювання.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Теоретичні основи управління в діяльності підрозділів МНС України

Теоретичні основи управління.

- Основні поняття процесу управління в системі МНС України.

- Поняття та типи організаційних структур управління.

- Загальні поняття про правлінське рішення.

- Управлінське рішення в циклі управління.

Технологія розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень.

- Основні поняття процесу розробки управлінських рішень в системі МНС України.

- Підготовка управлінських рішень.

- Організація виконання управлінських рішень.

- Контроль реалізації рішень.

Наукові підходи до управління.

- Поняття та основні напрямки наукової організації праці в МНС.

- Поняття організації раціонального використання робочого часу.

- Календарний, номінальний та ефективний фонд часу.

- Трудовий процес.

Система управління МНС України

- Керівництво й управління діяльністю в органах МНС України.

- Характерні риси управління на рівні МНС України.

- Закономірності оперативної діяльності СЦЗ.

- Організація управління профілактичною діяльністю.

Функції, методи управління, керівник та стиль управління в МНС України.

- Поняття та особливості функцій управління.

- Методи управління. їх класифікація.

- Керівник та керівництво.

- Влада та форми влади керівника над підлеглими.

- Типи керівництва.

- Виховання задатків керівника системи МНС України.

Культура управління як система знань керівника в МНС України.

- Методологічні основи культури управління.

- Компоненти професійної культури.

- Вплив культури управління на організаційну поведінку.

- Взаємозв'язок між організаційною поведінкою і культурою.

ПРАВОЗНАВСТВО

^ Розділ 1. Основи теорії держави та права

Закономірності виникнення держави і права.

- Поняття держави і права.

- Загальними причинами виникнення держави і права.

- Поняття, ознаки, форми, функції та механізм держави.

^ Розділ 2. Конституційне право України

Поняття, предмет, принципи конституційного права України.

- Джерела конституційного права України.

- Суб’єкти і об’єкти конституційно-правових відносин.

- Поняття і принципи конституційного устрою України.

- Виборча система України.

^ Розділ 3. Трудове право України

Основи трудового права України

- Поняття трудового права та його джерела.

- Трудові правовідносини.

- Соціальний захист в Україні та його види.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ І ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ СИЛ

Розділ 1. Організація оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

Організація оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

 • Організація оперативно-рятувальної служби МНС.

 • Види оперативно-рятувальних служб, призначення та завдання.

 • Структура органів управління та підрозділів ОРС МНС України.
Розділ 2. Організація служби в пожежно-рятувальних підрозділах

Особливості організації караульної служби

 • Призначення, завдання та організація караульної служби в оперативно-рятувальних підрозділах.

 • Порядок проведення зміни чергових караулів.

 • Посадові особи чергового караулу.
Розділ 3. Організація службової підготовки в органах і підрозділах оперативно-рятувальної служби МНС України

Службова підготовка особового складу органів управління та підрозділів МНС України

 • Порядок проведення занять з особовим складом чергових караулів.

 • Документи планування службової підготовки.

 • Форми, види та методи проведення занять із службової підготовки.

^ ПРАВОВІ ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Правова база діяльності підрозділів МНС України у сфері цивільного захисту

Основні положення законодавства України у сфері цивільного захисту.

- Загальні засади політики держави в сфері цивільного захисту населення від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

- Органи управління цивільного захисту та їх повноваження.

- Стандартизація, державна експертиза та ліцензування у сфері цивільного захисту.

Роль органів і підрозділів служби цивільного захисту у забезпеченні пожежної безпеки в Україні.

- Основні положення законодавства України у сфері цивільного захисту.

- Запобіжні заходи адміністративного впливу.

- Основні положення адміністративного законодавства з питань цивільного захисту

Основні положення адміністративного законодавства з питань цивільного захисту.

- Закон України "Про адміністративні правопорушення", його суть та основні положення.

- Основні поняття адміністративного законодавства та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

- Порядок ведення справ про адміністративні правопорушення.

- Права органів державного пожежного нагляду в провадженні адміністративної практики.

- Порядок розгляду скарг та заяв щодо накладених адміністративних стягнень.

Запобіжні заходи адміністративного впливу.

- Запобіжні заходи адміністративного впливу та правові основи їх застосування.

- Права посадових осіб ДПН щодо застосування запобіжних заходів.

- Види запобіжних заходів та сфери діяльності, на які вони поширюються.

- Перевірка виконання постанови про застосування запобіжних заходів.

Дослідження пожеж в практичній діяльності підрозділів МНС України.

- Поняття дослідження пожеж та НС.

- Завдання та функції органів дізнання.

- Порядок дослідження НС техногенного та природного походження


^ Організація пожежно-профілактичної роботи

Розділ 1. Загальний порядок організації пожежної безпеки та встановлення протипожежного режиму на об’єкті

Основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності

 • Порядок, строки здійснення та періодичність проведення планових перевірок.

 • Особливості проведення позапланових перевірок.

 • Оформлення матеріалів за результатами перевірки протипожежного стану об’єкта.

Загальний порядок організації пожежної безпеки та встановлення протипожежного режиму на об’єкті

 • Вимоги законодавства щодо обов’язків державних установ, підприємств, відомств у сфері забезпечення пожежної безпеки.

 • Загальний порядок організації пожежної безпеки та протипожежного режиму.

Розділ 2. Організація наглядово-профілактичної роботи

Пожежно-профілактична робота в населених пунктах та на об’єктах

 • Комплексне обстеження населених пунктів.

 • Пожежно-профілактична робота на об’єктах народного господарства.

Організація нормативно-технічної роботи

 • Експертиза та погодження проектної документації.

 • Організація нормативно-технічної роботи на об’єктах народного господарства.

 • Порядок видачі дозвільних документів.

Пропаганда та агітація

 • Форми, види, методи пропаганди та агітації.

 • Протипожежна масово-роз’яснювальна робота.

Діяльність добровільних протипожежних формувань

 • Види і задачі добровільних протипожежних формувань.

 • Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні дружини.

Взаємодія держпожнагляду з органами влади

 • Правила видачі та оформлення інформації.

 • Види інформації та її оформлення.

 • Порядок подання інформації.

 • Періодичність перевірок відомчих установ об’єднань та міністерств.
Статистика та аналіз пожеж і їх наслідки

 • Особливості обліку та аналізу пожеж.

 • Порядок складання актів про пожежу, картки обліку пожеж.

 • Визначення матеріальних збитків від пожеж.

^ СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Розділ 1. Зовнішній протипожежний водопровід

Системи і схеми водопостачання.

- Системи і схеми водопостачання. Визначення системи водопостачання.

- Класифікація систем водопостачання. Основні схеми водопостачання. Схеми протипожежного водопостачання.

- Вибір схеми водопостачання.

Норми і режими водопостачання.

- Норми і режими водопостачання.

- Водоспоживачі і їх вимоги до якості води. Питоме водоспоживання, годинні, добові та секундні витрати води.

- Витрати води на пожежогасіння.

- Режим водоспоживання. Коефіцієнт нерівномірності.

Джерела водопостачання та водозабірні споруди.


- Джерела водопостачання та водозабірні споруди. Класифікація джерел водоспоживання.

- Споруди для забору підземних вод. Водозабірні свердловини, їх фільтри. Водопідйомні насоси. Дебіт свердловини. Шахтні колодязі. Променеві водозабори. Горизонтальні водозабори. Каптаж джерельних вод.

- Споруди для забирання води з поверхневих джерел. Берегові водозабори. Руслові водозабірні споруди.

- Водозабірні споруди на каналах та річках, з недостатніми глибинами.

- Штучні водоймища. Технологія їх будівництва. Протипожежні вимоги до їх улаштування. Водозабірні споруди.

- Експлуатація штучних водоймищ. Протипожежні вимоги до водозабірних споруд.

- Очистка води.

Регулюючі споруди і насосні станції.


- Напірно-регулюючі споруди і насосні станції.

- Класифікація споруд. Водонапірні башти і гідроколони. Підземні резервуари. Визначення висоти башти. Визначення ємності регулюючих споруд. Пневматичні водонапірні установки.

- Насоси і насосні станції. Насоси насосних станцій I-го підйому. Насоси насосних станцій ІІ-го підйому. Методи підбору насосів.

Водоводи та водопровідні мережі.


- Водоводи та водопровідні мережі.

- Основні принципи проектування. Трасування водопроводів і водопровідних мереж. Розгалуджені, кільцеві, комбіновані мережі. Труби, їх захист від корозії. Способи з`єднання труб.

- Водопровідні колодязі. Водопровідна арматура: запірно-регулююча, запобіжна, контрольно-вимірювальна, гідранти пожежні (підземні, надземні), гідрант-колонка. Розміщення арматури та деталювання мереж і водоводів. Монтажна схема мережі.

- Гідравлічні розрахунки. Визначення розрахункових витрат рідини (вузлових, шляхових, транзитних, на зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння). Втрати напору в трубопроводах.

- Підбір діаметрів труб. Вільні напори у водопровідній мережі. Особливості розрахунку кільцевих водопровідних мереж. Ув`язка кільцевих водопровідних мереж.

Спеціальні протипожежні водопроводи.

- Особливості водопостачання складів нафти та нафтопродуктів. Лафетні стволи. Системи зрошення.

- Протипожежні водопроводи з пінними установками пожежогасіння.

^ Розділ 2. Внутрішній протипожежний водопровід

Внутрішні системи водопроводу.


- Внутрішні системи водопроводу. Класифікація. Схеми. Основні елементи внутрішнього водопроводу. Вводи. Водомірні вузли. Трубопроводи, арматура: запірна, регулююча, водорозбірна. Способи прокладки трубопроводів.

- Гідравлічні розрахунки. Аксонометричні схеми. Визначення витрат та втрат напору. Необхідний вільний та гарантований напори. Підбір лічильника, насоса та регулюючих ємностей. Підбір діаметрів труб з урахуванням критичних швидкостей.

- Протипожежне водопостачання висотних будівель, театрів, виробничих будівель великих площ.

- Визначення витрат та втрат напору. Необхідний вільний та гарантований напори. Підбір лічильника, насоса та регулюючих ємностей. Підбір діаметрів труб з урахуванням критичних швидкостей.

- Розрахунок елементів внутрішнього протипожежного водопроводу.


Протипожежне водопостачання висотних будівель, театрів, виробничих будівель великих площ.

- Особливості водопостачання культурно-видовищних установ, висотних будівель та виробничих підприємств з великими площами.


Забезпечення надійності роботи водопровідних споруд та мереж в умовах обмеження водопостачання.

- Вимоги до надійності роботи елементів систем водопостачання та методи її забезпечення.


Безводопровідне протипожежне водопостачання.


- Забезпечення надійної роботи водоводів та водопровідної мережі. Вимоги до схем подачі води. Берегові споруди. Мінімальні глибини. Місткість резервуарів.

- Напори. Стан засувок та вентилів, пожежних кранів. Безперебійність подачі води по системах (внутрішніх та зовнішніх).

- Надійність насосних станцій. Автоматизація насосів. Резервні насоси.

Експертиза проектів спеціального водопостачання.


- Експертиза проектів. Ознайомлення з пояснюючими записками проектів. Визначення відповідності вимогам СНиП, ДВН.

- Визначення правильності вибору джерела водопостачання та водозабірних споруд. Експертиза по насосних станціях та резервуарах чистої води.

- Перевірка водопровідної мережі, правильності установки підземних гідрантів в колодязях, пропускної спроможності трубопроводів. Наявності автоматизації насосів. Відповідність вимогам СНиП 2.04.01-85 внутрішнього водопроводу, ДСТУ 4401-2:2005 та СНиП 2.04.02-84 зовнішнього водопроводу.

- Порядок оформлення документації по результатах експертизи проектів.
  1   2   3   4Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 170203 «Пожежна безпека» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» iconПрограма вступного екзамену з німецької мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» iconПрограма вступного екзамену з французької мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» iconПрограма вступного екзамену з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 03010301 «Практична психологія» загальна психологія
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» icon1 Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 040106 «Екологія, охорона
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17020301 «Пожежна безпека» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 17010302 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи