Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) icon

Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру)
Скачати 71.63 Kb.
НазваРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру)
Дата конвертації18.01.2013
Розмір71.63 Kb.
ТипРегламент

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)


Державна реєстрація припинення юридичної особи

(за рішенням засновників)

(назва документа дозвільного характеру)


Державні реєстратори виконавчого комітету Львівської міської ради

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


1.

Найменування

дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Управління державної реєстрації

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

м.Львів, вул.Весняна, 4

3.

Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру

Щоденно, крім неробочих днів:

– для громадян та суб’єктів

підприємницької діяльності:

з 9.30 год. до 13.00 год.

– для представників органів державної

влади та їх територіальних органів:

з 14.00 год. до 16.00 год.

– опрацювання документів, що

надходять поштою:

з 16.00 год. до 18.00 год.

Перерва з 13.00 год. до 13.45 год.

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних

за видачу документа дозвільного характеру

Номери контактних телефонів державних реєстраторів виконавчого комітету Львівської міської ради:

252-90-04, 252-93-00, 252-29-55, 252-15-59

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
5.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Ст.ст.34, 35, 36 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

___

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

___

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/

органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

___

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

1. Для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

1.1. Нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

1.2. Документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

У випадках, встановлених законом, додатково подається документ, який підтверджує одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи.

У разі припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписується уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, що припиняються, та юридичної особи –правонаступника.

Якщо документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт.

Якщо такі документи подаються представником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт та подається документ (нотаріально посвідчена копія документа), що посвідчує повноваження представника.

2. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше 2-х місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

2.1. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв’язку з ліквідацією.

2.2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

2.3. Оригінал установчих документів.

2.4. Акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу.

2.5. Довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів).

2.6. Довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості.

2.7. Довідки відповідних фондів соціального страхування про відсутність заборгованості.

2.8. Довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

У випадках, що встановлені законом, додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

Підписи голови та членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально посвідчені.

Якщо документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації подаються головою ліквідаційної комісії або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред’являється його паспорт та документ, що підтверджує повноваження.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно

7.1.

Нормативно-правові

акти, на підставі яких стягується плата (назва

та реквізити нормативно-правового акта)

Ст.22 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“

7.2.

Розмір плати

51,00 грн. (три неоподатковувані

мінімуми доходів громадян)

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок № 26003301812

Ідентифікаційний код 33499803

Код установи банку 300465

Найменування установи банку:

ГОУ ВАТ “Ощадбанк“ м.Київ

Одержувач платежу: ДП “Інформаційно-ресурсний центр“

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Не повинен перевищувати три робочих дні

з дати надходження документів

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Документи повертаються без розгляду, якщо:

1. Документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації.

2. Документи не відповідають вимогам частин 1, 2 ст.8 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“ (документи повинні бути викладені державною мовою; якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений). підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці має бути засвідчений відповідною посадовою особою та скріплений печаткою цієї юридичної особи або нотаріально засвідчений.

3. Підписи на ліквідаційному балансі нотаріально не посвідчені.

4. Документи подані не у повному обсязі.

5. Документи подані раніше строку – раніше 2-х місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)


Необмеженість строку дії

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

___

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

___
У разі платності:
12.1.

Нормативно-правові

акти, на підставі яких стягується плата (назва

та реквізити нормативно-правового акта)

___

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

___

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

___

13.

Примітки


Схожі:

Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням (назва документа дозвільного характеру)
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) (назва документа дозвільного характеру)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що пов’язане з банкрутством (назва документа дозвільного характеру) Державні реєстратори
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру)
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (назва документа дозвільного характеру)
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Резервування назви юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) Державні реєстратори виконавчого комітету Львівської міської ради
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (на підставі судового рішення, що не пов’язане з банкрутством)
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця (за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством)
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця (за судовим рішенням щодо визнання її банкрутом)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Регламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця (назва документа дозвільного характеру)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи