Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища icon

Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Скачати 74.98 Kb.
НазваРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Дата конвертації18.01.2013
Розмір74.98 Kb.
ТипРішенняСТАНДАРТ

надання висновку та вимог щодо можливості

відведення земельної ділянки


1. Зміст послуги

1.1. Мета послуги – дотримання законодавчих норм у сфері охорони культурної спадщини.

1.2. Призначення послуги – надання висновку та вимог щодо можливості відведення земельної ділянки.

1.3. Надання послуги розпочинається у разі надання заяви про отримання висновку та вимог щодо можливості відведення земельної ділянки.

2. Виконавчий орган, який здійснює послугу

Управління охорони історичного середовища, вул.Валова, 20, м.Львів, 79008, тел. 235-45-38.

Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища.

^ 3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Фізичні особи.

4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

4.1. Заява на ім’я начальника управління охорони історичного середовища.

4.2. Скерування на розгляд від уповноваженого органу Львівської міської ради.

4.3. Копія заяви за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2009 № 113 (з додатками) – обгрунтування необхідності вилучення (викупу) та/або відведення земельної ділянки, позначене на відповідному графічному матеріалі, бажане місце розташування земельної ділянки з її орієнтовними розмірами.

4.4. Засвідчена нотаріально письмова згода землекористувача (землевласника) на вилучення (викуп) земельної ділянки (її частини) з зазначенням розмірів передбаченої для вилучення (викупу) земельної ділянки та умов її вилучення (викупу).

4.5. Копії сторінок паспорта (ст.1, 2, 11 – завірені заявником) – 1 примірник.

^ 5. Склад і послідовність дій одержувача та виконавчого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Послідовність дій одержувача при отриманні висновку та вимог щодо можливості відведення земельної ділянки (надалі – висновки та вимоги):

5.1.1. Подання у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління заяви та документів, визначених у пункті 4.

5.1.2. Отримання висновку та вимог щодо можливості відведення земельної ділянки.

5.1.3. Можливість оскарження дій виконавчого органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України “Про звернення громадян“, або у судовому порядку.

5.2. Опис етапів надання адміністративної послуги:

5.2.1. Заявник, який має намір отримати висновок та вимоги, особисто чи через уповноважену ним особу або поштовим відправленням звертається у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління з заявою на ім’я начальника управління охорони історичного середовища про надання довідки за встановленою формою (додаток до цього стандарту).

5.2.2. Заява про надання висновку та вимог приймається та реєструється у відділі “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління.

5.2.3. Заява після реєстрації у відділі “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління реєструється в управлінні охорони історичного середовища і передається на розгляд начальника управління охорони історичного середовища.

5.2.4. Начальник управління охорони історичного середовища після розгляду скеровує заяву у відділ охорони та використання об’єктів культурної спадщини.

5.2.5. Працівник структурного підрозділу управління охорони історичного середовища проводить обстеження будівлі, споруди (при необхідності) та готує проект висновків та вимог.

5.2.6. Управління охорони історичного середовища надає висновок та вимоги протягом трьох тижнів від дня реєстрації відповідного звернення.

5.2.7. Висновок та вимоги щодо можливості відведення земельної ділянки надсилаються заявникові поштою через адміністративно-господарське управління протягом 3-х робочих днів після прийняття рішення.

5.2.8. Відділ контролю за виконанням документів організаційного управління протягом 1 робочого дня знімає звернення з контролю.

^ 6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Термін надання адміністративної послуги – три тижні.

^ 7. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

7.1. Оформлення звернення з порушенням вимог ст.5 Закону України “Про звернення громадян“, ст.32 Закону України “Про інформацію“, Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, організаціях, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 03.08.2007 № 551.

7.2. Відсутність повного пакета належно оформлених документів згідно з пунктом 4.

7.3. Невідповідність нормативним та законодавчим вимогам пропонованих проектних вирішень.

7.4. Відсутність в уповноваженої особи документа, який підтверджує її право отримати відповідь на звернення.

^ 8. Опис результату, який повинен отримати одержувач

8.1. За результатами розгляду заяви заявник отримує висновок щодо розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках в історичному ареалі міста.

8.2. Відмова у наданні довідки доводиться до відома заявника у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.3. Відповідь на звернення реєструється у базі даних “Внутрішні- УОІС“.

9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги

Послуга безоплатна.

^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи безпосередньо здаються заявником у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління за адресою: пл.Ринок, 1, м.Львів, 79006.

^ 11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Посадові особи з вищою освітою, знанням основних норм законодавства України, діловодства, вільним володінням української мови.

12. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Графік роботи відділу “Центр обслуговування мешканців“:

понеділок-четвер: з 8.00 год. до 19.00 год.

п’ятниця: з 8.00 год. до 17.45 год.

13. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження заяв і відповідних документів.

^ 14. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно через:

14.1. Розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Львівської міської ради: www.city-adm.lviv.ua.

14.2. Відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління, тел. 297-57-95 (інформаційна довідка міської ради).

14.3. Надання консультацій за телефоном відділу обліку та моніторингу об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища: 297-55-69.

^ 15. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Поділ суб’єктів на категорії при наданні адміністративної послуги не передбачено, послуга надається на загальних підставах.

^ 16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Порядок подачі, реєстрації та розгляду скарг на недотримання стандарту здійснюється відповідно до Законів України “Про звернення громадян“, “Про інформацію“.

^ 17. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відповідно до чинного закононодавства.

^ 18. Нормативно-правові акти:

18.1. Земельний кодекс України.

18.2. Закон України “Про звернення громадян“.

18.3. Закон України “Про інформацію“.

18.4. Закон України “Про охорону культурної спадщини“.

18.5. Закон України “Про планування та забудову територій“.

18.6. Закон України “Про архітектурну діяльність“.

18.7. Закон України “Про основи містобудування“.

18.8. Закон України “Про охорону археологічної спадщини“.

18.9. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності“.

18.10. Закон України “Про авторське право і суміжні права“.

18.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878 “Про затвердження Списку історичних населених місць України“.

18.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1761 “Про занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України“.

18.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 502 “Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб“.

18.14. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2004 № 427 “Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів“.

18.15. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 677 “Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок“.

18.16. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2009 № 113 “Про затвердження типової форми заяви (клопотання) про вибір місця розташування земельної ділянки“.

18.17. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 489 “Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування“.

18.18. Постанова Кабінету Міністрів України 13.03.2002 № 318 “Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць“.

18.19. Ухвала міської ради від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами та доповненнями).

18.20. Ухвала міської ради від 07.06.2007 № 899 “Про затвердження Положення про організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення у м.Львові“.

18.21. Рішення виконавчого комітету від 03.08.2007 № 551 “Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, організаціях“.

18.22. Рішення виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.

18.23. Рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1223 “Про затвердження Положення про управління охорони історичного середовища Львівської міської ради та його структури“ (зі змінами).

18.24. Рішення виконавчого комітету від 01.02.2002 № 28 “Про впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків на території м.Львова“.

18.25. Рішення виконавчого комітету від 23.03.2006 № 423 “Про затвердження зон охорони та режимів використання об’єктів археологічної спадщини на території історичного центру м.Львова“.Схожі:

Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Управління охорони історичного середовища, вул. Валова, 20, м. Львів, 79008, тел. 235-45-38
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо розміщення зовнішньої реклами та вивісок на території історичного ареалу міста та на...
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проекту відведення земельної ділянки
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо розміщення малої архітектурної форми (кіоску, павільйону), літнього майданчика
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги: надання довідки щодо коефіцієнту культурної цінності пам’ятки історії, архітектури та містобудування
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках в історичному ареалі міста
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги: надання інформації про приналежність будівлі до пам’яток історії, архітектури та містобудування
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проектної документації на відповідність будівельним нормам здійсненого (здійснюваного)...
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) реконструкції окремої будівлі...
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) спорудження нової будівлі та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи