Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища icon

Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Скачати 81.73 Kb.
НазваРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Дата конвертації19.01.2013
Розмір81.73 Kb.
ТипРішення

СТАНДАРТ

надання висновку щодо можливості погодження прийняття в

експлуатацію закінченого будівництвом приватного житлового будинку

садибного типу, дачного та садового будинку з господарськими

спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання

будівельних робіт на території історичного ареалу


1. Зміст послуги

1.1. Мета послуги – дотримання законодавчих норм у сфері охорони культурної спадщини.

1.2. Призначення послуги – надання висновку щодо можливості погодження прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом приватного житлового будинку садибного типу, дачного та садового будинку з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт на території історичного ареалу.

1.3. Надання послуги розпочинається у разі надання заяви про отримання висновку щодо можливості погодження прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом приватного житлового будинку садибного типу, дачного та садового будинку з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт на території історичного ареалу.

^ 2. Виконавчий орган, який здійснює послугу

Управління охорони історичного середовища, вул.Валова, 20, м.Львів, 79008, тел.235-45-38.

Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища.

^ 3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Фізичні особи.

4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

4.1. Заява на ім’я начальника управління охорони історичного середовища.

4.2. Викопіювання з генплану міста земельної ділянки, на якій розташована приватна будівля, з нанесеними червоними лініями і проектними лініями охоронних зон, погоджене з відділом інженерних мереж, транспорту і геослужби управління архітектури департаменту містобудування (копія, завірена заявником) – 1 примірник.

4.3. Проект про відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам (копія, завірена заявником) – 1 примірник.

4.4. Погоджене історико-містобудівне обгрунтування (копія, завірена заявником) – 1 примірник.

4.5. Технічний паспорт об’єкта, виготовлений Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради “Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки“ (копія, завірена заявником) – 1 примірник.

4.6. Копії сторінок паспорта фізичної особи (ст.1, 2, 11 – завірені заявником) – 1 примірник.

4.7. Документ, який засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт будівництва (копія, завірена заявником, державного акта на право власності на землю чи на право постійного користування земельною ділянкою або договір оренди) – 1 примірник.

4.8. При погодженні прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями заявник додатково подає довідку про членство у кооперативі (оригінал) – 1 примірник.

^ 5. Склад і послідовність дій одержувача та виконавчого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Послідовність дій одержувача при отриманні висновку щодо можливості погодження прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом приватного житлового будинку садибного типу, дачного та садового будинку з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт на території історичного ареалу (надалі – висновок):

5.1.1. Подання у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління заяви та документів, визначених у пункті 4.

5.1.2. Отримання висновку щодо можливості погодження прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом приватного житлового будинку садибного типу, дачного та садового будинку з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт на території історичного ареалу.

5.1.3. Можливість оскарження дій виконавчого органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України “Про звернення громадян“, або у судовому порядку.

5.2. Опис етапів надання адміністративної послуги:

5.2.1. Заявник, який має намір отримати висновок, особисто чи через уповноважену ним особу або поштовим відправленням звертається у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління з заявою на ім’я начальника управління охорони історичного середовища про надання довідки за встановленою формою (додаток до цього стандарту).

5.2.2. Заява про надання висновку приймається та реєструється у відділі “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління.

5.2.3. Заява після реєстрації у відділі “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління реєструється в управлінні охорони історичного середовища і передається на розгляд начальника управління охорони історичного середовища.

5.2.4. Начальник управління охорони історичного середовища після розгляду скеровує заяву у відділ охорони та використання об’єктів культурної спадщини.

5.2.5. Працівник структурного підрозділу управління охорони історичного середовища проводить обстеження будівлі, споруди (при необхідності) та готує проект висновку.

5.2.6. Управління охорони історичного середовища надає висновок протягом одного місяця від дня реєстрації відповідного звернення.

5.2.7. Висновок щодо можливості погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт на території історичного ареалу надсилається заявникові поштою через адміністративно-господарське управління протягом 3-х робочих днів після прийняття рішення.

5.2.8. Відділ контролю за виконанням документів організаційного управління протягом 1 робочого дня знімає звернення з контролю.

^ 6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

6.1. Термін надання адміністративної послуги – 30 календарних днів.

6.2. Якщо у термін, вказаний у пункті 6.1, надати адміністративну послугу неможливо, начальник управління охорони історичного середовища або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється заявник. При цьому загальний термін надання адміністративної послуги не може перевищувати 45 календарних днів.

^ 7. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

7.1. Оформлення звернення з порушенням вимог ст.5 Закону України “Про звернення громадян“, ст.32 Закону України “Про інформацію“, Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, організаціях, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 03.08.2007 № 551.

7.2. Відсутність повного пакета належно оформлених документів згідно з пунктом 4.

7.3. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

7.4. Недотримання вимог нормативно-правових та/або відомчих актів, державних норм у поданих заявником проектних документах.

7.5. Проектні вирішення суперечать вимогам збереження історично сформованого середовища чи пам’ятки.

7.6. Відсутність в уповноваженої особи документа, який підтверджує її право отримати відповідь на звернення.

^ 8. Опис результату, який повинен отримати одержувач

8.1. За результатами розгляду заяви заявник отримує висновок щодо можливості погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт на території історичного ареалу.

8.2. Відмова у наданні довідки доводиться до відома заявника у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.3. Відповідь на звернення реєструється у базі даних “Внутрішні- УОІС“.

9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги

Послуга безоплатна.

^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи безпосередньо здаються заявником у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління за адресою: пл.Ринок, 1, м.Львів, 79006.

^ 11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Посадові особи з вищою освітою, знанням основних норм законодавства України, діловодства, вільним володінням української мови.

12. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Графік роботи відділу “Центр обслуговування мешканців“:

понеділок-четвер: з 8.00 год. до 19.00 год.

п’ятниця: з 8.00 год. до 17.45 год.

13. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

13.1. Послуга надається у міру надходження заяв і відповідних документів.

^ 14. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно через:

14.1. Розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Львівської міської ради: www.city-adm.lviv.ua.

14.2. Відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління, тел. 297-57-95 (інформаційна довідка міської ради).

14.3. Надання консультацій за телефоном відділу обліку та моніторингу об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища: 297-55-69.

^ 15. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Поділ суб’єктів на категорії при наданні адміністративної послуги не передбачено, послуга надається на загальних підставах.

^ 16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Порядок подачі, реєстрації та розгляду скарг на недотримання стандарту здійснюється відповідно до Законів України “Про звернення громадян“, “Про інформацію“.

^ 17. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відповідно до чинного закононодавства.

^ 18. Нормативно-правові акти:

18.1. Закон України “Про звернення громадян“.

18.2. Закон України “Про інформацію“.

18.3. Закон України “Про охорону культурної спадщини“.

18.4. Закон України “Про планування та забудову територій“.

18.5. Ухвала міської ради від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“.

18.6. Рішення виконавчого комітету від 03.08.2007 № 551 “Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, організаціях“.

18.7. Рішення виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.

18.8. Рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1223 “Про затвердження Положення про управління охорони історичного середовища Львівської міської ради та його структури“ (зі змінами).

18.9. Рішення виконавчого комітету від 05.02.2010 № 109 “Про порядок погодження прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт“.

18.10. ДБН В.3.2-1-2004 “Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини“.

18.11. ДБН А.2.2.-6-2008 “Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини“.

18.12. ДБН А.2.2-3-2004 “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва“.


Додаток – 14.23.01Схожі:

Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо розміщення зовнішньої реклами та вивісок на території історичного ареалу міста та на...
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проекту відведення земельної ділянки
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку та вимог щодо можливості відведення земельної ділянки
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо розміщення малої архітектурної форми (кіоску, павільйону), літнього майданчика
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги: надання довідки щодо коефіцієнту культурної цінності пам’ятки історії, архітектури та містобудування
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках в історичному ареалі міста
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги: надання інформації про приналежність будівлі до пам’яток історії, архітектури та містобудування
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проектної документації на відповідність будівельним нормам здійсненого (здійснюваного)...
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) реконструкції окремої будівлі...
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) спорудження нової будівлі та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи