Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища icon

Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Скачати 69.77 Kb.
НазваРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Дата конвертації19.01.2013
Розмір69.77 Kb.
ТипРішення


СТАНДАРТ

надання висновку щодо проектної документації (архітектурно-

будівельних рішень) реконструкції окремої будівлі і споруди та

їх приміщень в історичному ареалі


1. Зміст послуги

1.1. Мета послуги – дотримання законодавчих норм у сфері охорони культурної спадщини.

1.2. Призначення послуги – надання висновку щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) реконструкції окремої будівлі і споруди та їх приміщень в історичному ареалі.

1.3. Надання послуги розпочинається у разі надання заяви про отримання висновку щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) реконструкції окремої будівлі і споруди та їх приміщень в історичному ареалі.

^ 2. Виконавчий орган, який здійснює послугу

Управління охорони історичного середовища, вул.Валова, 20, м.Львів, 79008, тел.235-45-38.

Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища.

^ 3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Фізичні особи.

4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

4.1. Заява на ім’я начальника управління охорони історичного середовища.

4.2. Технічний паспорт наявних будівель чи споруд (копія, завірена заявником) – 1 примірник.

4.3. Документи, що підтверджують право власності чи користування земельною ділянкою у разі нового будівництва чи добудови (копія, завірена заявником) – 1 примірник.

4.4. Ліцензія проектувальника на проектні роботи на пам’ятках культурної спадщини (копія, завірена керівником проектної організації) – 1 примірник.

4.5. Проектна документація, виготовлена ліцензованою проектною організацією (копія зброшурована, завірена заявником) – 1 примірник.

4.6. Згода власника (співвласників) будівлі чи споруди (у разі проведення реконструкції приміщення орендарем) – 1 примірник.

4.7. Копії сторінок паспорта (ст.1, 2, 11 – завірені заявником) – 1 примірник.

^ 5. Склад і послідовність дій одержувача та виконавчого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Послідовність дій одержувача при отриманні висновку щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) реконструкції окремої будівлі і споруди та їх приміщень в історичному ареалі (надалі – висновок):

5.1.1. Подання у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління заяви та документів, визначених у пункті 4.

5.1.2. Отримання висновку щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) реконструкції окремої будівлі і споруди та їх приміщень в історичному ареалі.

5.1.3. Можливість оскарження дій виконавчого органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України “Про звернення громадян“, або у судовому порядку.

5.2. Опис етапів надання адміністративної послуги:

5.2.1. Заявник, який має намір отримати висновок, особисто чи через уповноважену ним особу або поштовим відправленням звертається у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління з заявою на ім’я начальника управління охорони історичного середовища про надання довідки за встановленою формою (додаток до цього стандарту).

5.2.2. Заява про надання висновку приймається та реєструється у відділі “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління.

5.2.3. Заява після реєстрації у відділі “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління реєструється в управлінні охорони історичного середовища і передається на розгляд начальника управління охорони історичного середовища.

5.2.4. Начальник управління охорони історичного середовища після розгляду скеровує заяву у відділ охорони та використання об’єктів культурної спадщини.

5.2.5. Працівник структурного підрозділу управління охорони історичного середовища проводить обстеження будівлі, споруди (при необхідності) та готує проект висновку.

5.2.6. Управління охорони історичного середовища надає висновок протягом одного місяця від дня реєстрації відповідного звернення.

5.2.7. Висновок щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) реконструкції окремої будівлі і споруди та їх приміщень в історичному ареалі надсилається заявникові поштою через адміністративно-господарське управління протягом 3-х робочих днів після прийняття рішення.

5.2.8. Відділ контролю за виконанням документів організаційного управління протягом 1 робочого дня знімає звернення з контролю.

^ 6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

6.1. Термін надання адміністративної послуги – 30 календарних днів.

6.2. Якщо у термін, вказаний у пункті 6.1, надати адміністративну послугу неможливо, начальник управління охорони історичного середовища або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється заявник. При цьому загальний термін надання адміністративної послуги не може перевищувати 45 календарних днів.

^ 7. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

7.1. Оформлення звернення з порушенням вимог ст.5 Закону України “Про звернення громадян“, ст.32 Закону України “Про інформацію“, Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, організаціях, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 03.08.2007 № 551.

7.2. Відсутність повного пакета належно оформлених документів згідно з пунктом 4.

7.3. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.

7.4. Недотримання вимог нормативно-правових та/або відомчих актів, державних норм у поданих заявником проектних документах.

7.5. Проектні вирішення суперечать вимогам збереження історично сформованого середовища чи пам’ятки.

7.6. Відсутність в уповноваженої особи документа, який підтверджує її право отримати відповідь на звернення.

^ 8. Опис результату, який повинен отримати одержувач

8.1. За результатами розгляду заяви заявник отримує висновок щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) реконструкції окремої будівлі і споруди та їх приміщень в історичному ареалі.

8.2. Відмова у наданні довідки доводиться до відома заявника у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.3. Відповідь на звернення реєструється у базі даних “Внутрішні- УОІС“.

9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги

Послуга безоплатна.

^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Документи безпосередньо здаються заявником у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління за адресою: пл.Ринок, 1, м.Львів, 79006.

^ 11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Посадові особи з вищою освітою, знанням основних норм законодавства України, діловодства, вільним володінням української мови.

12. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Графік роботи відділу “Центр обслуговування мешканців“:

понеділок-четвер: з 8.00 год. до 19.00 год.

п’ятниця: з 8.00 год. до 17.45 год.

13. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у разі перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

13.1. Послуга надається у міру надходження заяв і відповідних документів.

13.2. У разі необхідності одержання заключення науково-дослідної організації або установи про приналежність будівлі, споруди до пам’яток історії, архітектури та містобудування термін надання довідки продовжується на 15 календарних днів.

^ 14. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно через:

14.1. Розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Львівської міської ради: www.city-adm.lviv.ua.

14.2. Відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління, тел. 297-57-95 (інформаційна довідка міської ради).

14.3. Надання консультацій за телефоном відділу обліку та моніторингу об’єктів культурної спадщини управління охорони історичного середовища: 297-55-69.

^ 15. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Поділ суб’єктів на категорії при наданні адміністративної послуги не передбачено, послуга надається на загальних підставах.

^ 16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Порядок подачі, реєстрації та розгляду скарг на недотримання стандарту здійснюється відповідно до Законів України “Про звернення громадян“, “Про інформацію“.

^ 17. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відповідно до чинного закононодавства.

^ 18. Нормативно-правові акти:

18.1. Закон України “Про звернення громадян“.

18.2. Закон України “Про інформацію“.

18.3. Закон України “Про охорону культурної спадщини“.

18.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 489 “Про затвердження Порядку надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування“.

18.5. Рішення виконавчого комітету від 03.08.2007 № 551 “Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, організаціях“.

18.6. Рішення виконавчого комітету від 09.12.2005 № 1311 “Про затвердження меж історичного ареалу та зони регулювання забудови міста Львова“.

18.7. Рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1223 “Про затвердження Положення про управління охорони історичного середовища Львівської міської ради та його структури“ (зі змінами).

18.8. ДБН А.2.2-3-2004 “Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва“.


Додаток – 14.21.01Схожі:

Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Управління охорони історичного середовища, вул. Валова, 20, м. Львів, 79008, тел. 235-45-38
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо розміщення зовнішньої реклами та вивісок на території історичного ареалу міста та на...
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проекту відведення земельної ділянки
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку та вимог щодо можливості відведення земельної ділянки
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо розміщення малої архітектурної форми (кіоску, павільйону), літнього майданчика
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги: надання довідки щодо коефіцієнту культурної цінності пам’ятки історії, архітектури та містобудування
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках в історичному ареалі міста
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги: надання інформації про приналежність будівлі до пам’яток історії, архітектури та містобудування
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проектної документації на відповідність будівельним нормам здійсненого (здійснюваного)...
Рішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища iconРішення щодо надання послуги приймає начальник управління охорони історичного середовища
Призначення послуги – надання висновку щодо проектної документації (архітектурно-будівельних рішень) спорудження нової будівлі та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи