Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) icon

Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру)
Скачати 84.11 Kb.
НазваРегламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру)
Дата конвертації12.04.2013
Розмір84.11 Kb.
ТипРегламент

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)


Проведення державної реєстрації юридичної особи

(назва документа дозвільного характеру)


Державні реєстратори виконавчого комітету Львівської міської ради

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)1.

Найменування

дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Управління державної реєстрації

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

м.Львів, вул.Весняна, 4

3.

Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру

Щоденно, крім неробочих днів:

– для громадян та суб’єктів

підприємницької діяльності:

з 9.30 год. до 13.00 год.

– для представників органів державної

влади та їх територіальних органів:

з 14.00 год. до 16.00 год.

– опрацювання документів, що

надходять поштою:

з 16.00 год. до 18.00 год.

Перерва з 13.00 год. до 13.45 год.

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних

за видачу документа дозвільного характеру

Номери контактних телефонів державних реєстраторів виконавчого комітету Львівської міської ради:

252-90-04, 252-93-00, 252-29-55, 252-15-59

5.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
5.1.

Закони України (назва, частина, стаття)

Ст.ст.24, 25, 26, 27, 28 Закону України

“Про державну реєстрацію юридичних

осіб та фізичних осіб – підприємців“

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт)

___

5.3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

___

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої влади/

органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

___

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

Засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:

1. Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи.

2. Примірник оригіналу або нотаріально посвідчену копію рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом.

3. Два примірники установчих документів.

4. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

У разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про резервування найменування юридичної особи.

У випадках, що передбачені законом, крім вказаних документів, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання.

У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу до статутного

фонду (статутного або складеного

капіталу) юридичної особи у розмірі,

який встановлено законом.

У разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

У разі державної реєстрації фермерського господарства подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського або

судового реєстру.

Якщо документи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється його паспорт.

Якщо документи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Платно

7.1.

Нормативно-правові

акти, на підставі яких стягується плата (назва

та реквізити нормативно-правового акта)

Ст.10 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“

7.2.

Розмір плати

170,00 грн. (десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Розрахунковий рахунок № 31414512700002

МФО 825014 ЗКПО 23949066

Код платежу 14060300

Одержувач платежу: міський бюджет м.Львова

Банк-одержувач коштів: ГУДКУ у

Львівській області

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Не повинен перевищувати три робочих

дні з дати надходження документів

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Документи повертаються без розгляду, якщо:

1.1. Документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації.

1.2. Документи не відповідають вимогам частин 1, 2, 4-7 ст.8 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб

та фізичних осіб – підприємців“ (документи повинні бути викладені державною мовою; якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на реєстраційній картці має бути засвідчений відповідною посадовою особою та скріплений печаткою цієї юридичної особи або нотаріально засвідчений; установчі документи, які відповідно до закону підлягають погодженню з Національним банком України, іншими органами державної влади, подаються з відміткою про їх погодження; установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження; підписи засновників (учасників) або уповноважених осіб на установчих документах повинні бути нотаріально посвідчені; у випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними органами державної влади; документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку; вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації) і частини 5 ст.10 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“ (документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку).

1.3. До державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій.

1.4. Документи подані не у повному обсязі.

1.5. Документи подано особою, яка не має повноважень.

2. Підставами для відмови проведення державної реєстрації юридичної особи є:

2.1. Невідповідність відомостей, які вказані у реєстраційній картці для проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені у документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи.

2.2. Невідповідність установчих документів встановленим законом вимогам.

2.3. Порушення порядку створення юридичної особи, який встановлений законом, зокрема, наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом, щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи.

2.4. Невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.5. Наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій: проведення державної реєстрації юридичної особи, засновником (учасником) якої є юридична особа, щодо якої прийнято рішення про припинення.

2.6. Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися.

2.7. Використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2.8. Встановлена іншими законами України заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Необмеженість строку дії

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

___

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

___
У разі платності:
12.1.

Нормативно-правові

акти, на підставі яких стягується плата (назва

та реквізити нормативно-правового акта)

___

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

___

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

___

13.

Примітки


Схожі:

Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (назва документа дозвільного характеру)
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця (назва документа дозвільного характеру)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (за рішенням засновників) (назва документа дозвільного характеру)
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Резервування назви юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) Державні реєстратори виконавчого комітету Львівської міської ради
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи (в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення) (назва документа дозвільного характеру)
Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення юридичної особи на підставі судового рішення, що пов’язане з банкрутством (назва документа дозвільного характеру) Державні реєстратори
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця за її рішенням (назва документа дозвільного характеру)
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Виготовлення витягу з Єдиного державного реєстру (назва документа дозвільного характеру)
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Виготовлення довідки, виписки з Єдиного державного реєстру (назва документа дозвільного характеру)
Реквізити адміністратора (-ів) та представника(-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Регламент (інформаційна картка) Проведення державної реєстрації юридичної особи (назва документа дозвільного характеру) iconРегламент (інформаційна картка) Погодження дозволів на встановлення атракціону (назва документа дозвільного характеру) Департамент гуманітарної політики
Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи