1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon

1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Скачати 72.27 Kb.
Назва1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Дата конвертації12.04.2013
Розмір72.27 Kb.
ТипДокументи

СТАНДАРТ

вилучення земельної ділянки (розірвання договору оренди землі)


1. Зміст послуги

1.1. Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою.

1.2. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі.


2. Виконавчий орган, який здійснює послугу

2.1. Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування, пл.Ринок, 1, м.Львів, 79006, тел.2975-762.

2.2. Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування здійснює підготовку проекту ухвали міської ради про розірвання за згодою сторін договору оренди землі.

2.3. Рішення про надання послуги приймає міська рада.


^ 3. Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верств населення

Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.


4. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

4.1. Заява на ім’я міського голови (додаток до цього стандарту).

4.2. Копії правовстановлюючих документів, що засвідчують право користування земельною ділянкою (засвідчені нотаріально у поточному році).

4.3. Копії документів, що засвідчують факт відчуження нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (договори купівлі-продажу, дарування тощо, засвідчені нотаріально у поточному році).

4.4. Довідка про правовий статус земельної ділянки та засвідчена копія рішення виконавчого комітету від 06.02.1998 № 51 “Про інвентаризацію земель м.Львова“ у частині користування земельною ділянкою (у разі зсилання у довідці на це рішення), видані управлінням Держкомзему у місті Львів.

4.5. План земельної ділянки масштабу 1:500 з зазначеними межами земельної ділянки, яка пропонується для вилучення, виготовлений ліцензійною спеціалізованою землевпорядною організацією (два примірники).

4.6. Довідка про відсутність заборгованості з плати за користування земельною ділянкою, видана Державною податковою інспекцією у м.Львові.

4.7. Копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки) або копія документа, що посвідчує особу (у разі наявності).


^ 5. Склад і послідовність дій одержувача та виконавчого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Послідовність дій одержувача для отримання розірвання договору оренди землі:

5.1.1. Подання у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління заяви та документів, визначених у пункті 4.

5.1.2. Отримання засвідченої копії ухвали міської ради про розірвання за згодою сторін договору оренди землі.

5.1.3. Можливість оскарження рішення виконавчого органу про відмову у наданні адміністративної послуги у порядку, визначеному Законом України “Про звернення громадян“, або у судовому порядку.

5.2. Опис етапів надання адміністративної послуги:

5.2.1. Громадянин, який має намір розірвати договір оренди землі, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або поштовим відправленням звертається у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління з заявою на ім’я міського голови про вилучення земельної ділянки (розірвання договору оренди землі) за встановленою формою та надає документи, визначені у пункті 4.

5.2.2. Заява про вилучення земельної ділянки (розірвання договору оренди землі) разом з документами, що додаються до неї, приймається за описом, копія якого видається або надсилається одержувачу, з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи і реєструється у відділі “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління.

5.2.3. Заява з поданими одержувачем документами після реєстрації у відділі “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління передається на розгляд заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.

5.2.4. Заступник міського голови з питань містобудування та інфраструктури після розгляду та накладення резолюції скеровує заяву з поданими документами на розгляд директора департаменту містобудування.

5.2.5. Директор департаменту містобудування після розгляду та накладення резолюції скеровує заяву з поданими документами в управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування.

5.2.6. Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування здійснює підготовку проекту ухвали міської ради про розірвання за згодою сторін договору оренди землі і забезпечує процес візування.

5.2.7. Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування завізований проект ухвали міської ради скеровує в управління “Секретаріат ради“ для розгляду міською радою.

5.2.8. У разі прийняття міською радою позитивного рішення управління “Секретаріат ради“ реєструє ухвалу міської ради та надсилає в організаційне управління зі всіма документами.

5.2.9. Організаційне управління виготовляє, засвідчує 3 примірники копії ухвали міської ради про розірвання за згодою сторін договору оренди землі і скеровує в управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування.

5.2.10. Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування надсилає одержувачу засвідчену копію ухвали міської ради про розірвання за згодою сторін договору оренди землі через адміністративно-господарське управління протягом 3-х робочих днів від дати її одержання.

5.2.11. У разі відмови у наданні послуги управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування надає одержувачу обгрунтовану відповідь.


^ 6. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Строк надання адміністративної послуги – 30 календарних днів.

Для накладення резолюції посадовим особам надається один робочий день.


^ 7. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

7.1. Відсутність у зверненні даних, необхідних для прийнятття обгрунтованого рішення.

7.2. Відсутність документів, передбачених у пункті 4.

7.3. Неправильно оформлені документи (незаповнені або заповнені частково).


^ 8. Опис результату, який повинен отримати одержувач

8.1. У разі позитивного вирішення питання одержувач отримує засвідчену копію ухвали міської ради про розірвання за згодою сторін договору оренди землі.

8.2. Рішення про відмову у наданні адміністративної послуги доводиться до відома одержувача у письмовій формі з посиланням на чинне законодавство, мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.3. Ухвала міської ради реєструється у базі даних “Ухвали Львівської міської ради“ системи документообігу.

8.4. Відповідь одержувачу реєструється у системі документообігу.


9. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги

Послуга безоплатна.


^ 10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

10.1. Документи безпосередньо здаються одержувачем у відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління.

10.2. У разі поштового відправлення документи надсилаються за адресою: 79006, пл.Ринок, 1, відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно-господарського управління.

10.3. Відповідь за результатами розгляду звернення надсилається одержувачу поштою.


^ 11. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх кваліфікації

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги, встановлені законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування, Положенням про управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування Львівської міської ради, посадовими інструкціями.


12. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Графік роботи відділу “Центр обслуговування мешканців“:

понеділок-четвер: з 8.00 год. до 19.00 год.

п’ятниця: з 8.00 год. до 17.45 год.


13. Черговість надання адміністративної послуги (здійснення дій та прийняття рішень) у випадку перевищення попиту на адміністративну послугу над можливістю її надання без очікування, у тому числі терміни й умови очікування надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження звернень.


^ 14. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача під час звернення за одержанням та в ході надання адміністративної послуги

Інформація про цей стандарт та про надання адміністративної послуги надається одержувачеві безкоштовно через:

14.1. Розміщення у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Львівської міської ради: www.city-adm.lviv.ua.

14.2. Відділ “Центр обслуговування мешканців“ адміністративно- господарського управління за контактним телефоном: 297-57-95 (інформаційна довідка міської ради).

14.3. Надання консультацій за контактними телефонами управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування: 2975-796, 2975-825, 2975-945.


^ 15. Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

Поділ суб’єктів на категорії при наданні адміністративної послуги не передбачено, послуга надається на загальних підставах.


^ 16. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту здійснюється відповідно до Законів України “Про звернення громадян“, “Про інформацію“, у судовому порядку тощо.


^ 17. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

Відповідно до чинного законодавства.


^ 18. Нормативно-правові акти

18.1. Земельний кодекс України.

18.2. Цивільний кодекс України.

18.3. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні“.

18.4. Закон України “Про землеустрій“.

18.5. Закон України “Про оренду землі“.

18.6. Закон України “Про планування і забудову територій“.

18.7. Ухвала міської ради від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами і доповненнями).

18.8. Рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1198 “Про затвердження Положення про управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Львівської міської ради та його структури“ (зі змінами).


Додаток – 13.09.01Схожі:

1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon2. Виконавчий орган, який здійснює послугу
...
1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу одиноким матерям. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу при усиновленні дитини. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на державну допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права осіб, які постраждали внаслідок аварії на чаес, на щомісячну вартість харчування. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права осіб, які постраждали внаслідок аварії на чаес, на щорічну допомогу на оздоровлення. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на компенсацію особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за шкоду, заподіяну здоров’ю. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – реалізація права на виплату щомісячної компенсації потерпілим дітям до вступу їх до школи, але не старше 8-річного віку. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, а також в окремих випадках – іншим категоріям громадян. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, вул. Галицька, 21
1. Зміст послуги Мета послуги – припинення права користування земельною ділянкою. Призначення послуги – розірвання договору оренди землі. Виконавчий орган, який здійснює послугу icon1. Зміст послуги Мета надання послуги – встановлення правового статусу особи, яка не має права на пенсію, та гарантування її соціальної захищеності через надання державної соціальної підтримки. Виконавчий орган, який здійснює послугу
Відділи соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи