Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) icon

Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання )
Скачати 145.56 Kb.
НазваКонкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання )
Дата конвертації30.03.2014
Розмір145.56 Kb.
ТипКонкурс
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ

"ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

СЛУЖБА БУДІВЕЛЬНО–МОНТАЖНИХ РОБІТ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД “

вул. Чернівецька, 15, м. Львів, 79018, тел. (032) 226-16-06, факс 226-16-30
„___”

______________

2013р._____________


Інформація про проведення конкурсу на закупівлю помп для рідин; підіймачів рідин

( насоси для систем опалення та водопостачання )


Конкурсна комісія відокремленого підрозділу "Служба будівельно монтажних робіт і цивільних споруд" ДТГО “Львівська залізниця”, місце знаходження 79018, м. Львів, вул.Чернівецька, 15 інформує про проведення конкурсу на закупівлю помп для рідин; підіймачів рідин ( насоси для систем опалення та водопостачання )

Вид та кількість товару, згідно Додатку № 1 (технічне завдання).

Місце отримання товару – територія Замовника.

Строк отримання товару – листопад 2013 року.

Цінові пропозиції подаються у строк до «12 » листопада 2013 року до 10 год.00 хв. письмово (особисто, або поштою) в запечатаному конверті (на адресу : 79018, м.Львів, вул. Чернівецька, 15, відділ постачання) з поміткою “На конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28.13.1 насоси для систем опалення та водопостачання )

. Конверт повинен бути адресований Замовнику конкурсу та містити повну назву, адресу учасника та його контактні телефони.

Відповідальний за надання додаткової інформації учасникам з організаційних питань: Дідун Роман Осипович, тел/факс: тел. (032)226-16-23, факс (032)226-16-23.

Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору про надання послуг, згідно додатку № 2.

Ціною пропозиції є загальна вартість Товару за всю кількість .

Оцінка конкурсної пропозиції здійснюється на основі одного критерію: ціна( при наявності всіх документів Додаток № 3)

Учасник конкурсу має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Про рішення конкурсної комісії учасників буде повідомлено додатково.

Додатки :

№1. Технічне завдання.

№2. Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору поставки.

№3. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника вимогам замовника.

№4. Цінова форма “Пропозиція”.


Голова конкурсної комісії М.І.Ребець


Додаток № 1


^ ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

помпи для рідин; підіймачі рідин 28.13.1 (насоси для систем опалення та водопостачання )Назва

Основні характеистики

Од. вим.

кількість

Циркуляційний насос Speroni SCR 32/80 для систем опалення. Виробник Італія

Максимальна продуктивність Q- 7 м³/год

Максимальна висота підйому Н- 8 м

Живлення 220 В

Тип з'єднання муфтовий

шт

2

Циркуляційний насос GHNM 50/70 F для систем опалення/ Виробник Словения

Максимальна продуктивність Q- 22 м³/год

Максимальна висота підйому Н- 6 м

Живлення 220 В

Тип з'єднання фланцевий

шт.

1

Циркуляційний насос GHNM 40/120F для систем опалення Виробник Словения

Максимальна продуктивність Q- 16 м³/год

Максимальна висота підйому Н- 12 м

Живлення 220 В

Тип з'єднання фланцевий

шт

5

Свердловинний насос Pedrollo 4SR 8/17 Виробник Італія

Максимальна продуктивність Q- 22 м³/год

Максимальна висота підйому Н- 6 м

Живлення 220 В

Тип з'єднання фланцевий

шт

1

Пульт керування QET-3001

Датчик тиску SP 3-5V1

Частотний перетворювач EL-7011-015H1Додаток № 2


^ ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ ОБОВ’ЯЗКОВО БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ

ДО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ


(м.Львів " " 2013р


ПОКУПЕЦЬ: Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"

в особі начальника Відокремленого підрозділу "Служба будівельно монтажних робіт і цивільних споруд" Ребця М.І., який діє на підставі довіреності начальника Львівської залізниці № НЮ-94 від 01.01.2013 року. з однієї сторони та

ПОСТАЧАЛЬНИК:_____________________________в особі __________________., який діє на підставі ________________ з другої сторони уклали цей Договір про наступне :


  1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. У відповідності з цим договором Постачальник зобов’язується поставити і передати у власність Покупцю певну продукцію (далі Товар), а Покупець зобов’язується приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату відповідно до умов даного договору.

    1. Кількість та асортимент товару передбачається у Специфікації, яка додається до договору (Додаток № 1) і є невід’ємною частиною договору.

1.3.Найменування товару : насоси

1.4. Виробник товару : Україна

1.5.Рік виготовлення : 2013


^ 2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ.


    1. Якість товару, що постачається, повинна відповідати наступним нормативним документам : _______________________________________________________

2.2. Гарантійний термін - 12 місяців з моменту отримання.

2.3. Дата виготовлення товару: 2013 рік.

2.4. Товар, що постачається, не перебував в експлуатації і не порушені терміни та умови зберігання.

2.5. Вхідний контроль Товару проводиться кінцевим одержувачем –відокремленим підрозділом залізниці згідно із вимогами ГОСТ 24297-87.

2.6. При виявленні невідповідності кількості або якості Товару, виклик представника Постачальника для складання двостороннього Акту обов'язковий.

2.7 Якщо при проведенні кінцевим одержувачем – відокремленим підрозділом залізниці вхідного контролю, або протягом гарантійного терміну будуть виявлені дефекти Товару, або його якість не буде відповідати умовам договору, Постачальник за свій рахунок проводить заміну невідповідного Товару на якісний в 20-ти денний термін з моменту виявлення дефектів.

2.8. При виявлені істотних порушень вимог щодо якості Товару, Покупець має право вимагати заміни Товару, або розірвати договір в односторонньому порядку і повернення сплаченої за Товар грошової суми.


^ 3. ЦІНА ТОВАРУ ТА СУМА ДОГОВОРУ


3.1. Ціна визначається даним Договором і приймається Сторонами в національній валюті України – гривні.

3.2. Покупець оплачує поставлений Постачальником товар за ціною, вказаною у специфікації (Додаток № 1).

3.3. Загальна сума договору складає ___________ грн., (прописом.) в тому числі ПДВ складає _________грн. (прописом..)  1. ^ УМОВИ І ТЕРМІНИ ПОСТАЧАННЯ


4.1. Товар повинен бути підготовлений до вивозу протягом 45 днів від дня погодження сторонами письмового замовлення Покупця.

4.2. . Постачання товару здійснюється на умовах , FCA згідно правил ІНКОТЕРМС 2000 за адресою: __________________________________________________________________________

4.3. Одержувачем товару зі сторони Покупця є:

  • ДТГО “Львівська залізниця”79052, м. Львів, вул. Рудненська 1; ВП „Львівська дистанція водопостачання” ДТГО “Львівська залізниця”;

  • 79025, м. Львів, вул. Таллінська 3; ВП „ Будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1” ДТГО “Львівська залізниця”;

4.4. В разі відмови Постачальника від здійснення поставок або прострочення поставки більше ніж на 15 календарних днів, Покупець має право в односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши про це Постачальника.


^ 5. ТАРА І ПАКУВАННЯ


5.1. Товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування та/або знищення його в період постачання до прийняття товару Покупцем.


^ 6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


6.1. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюється у безготівковій формі

6.2. Оплата поставленого товару здійснюється протягом 10 банківських днів з дня його отримання (днем отримання вважається день підписання представником Покупця видаткової накладної) відокремленим підрозділом, який прийняв Товар згідно з розділом 7 цього Договору.

6.2. Датою оплати вважається дата відправлення банком Покупця коштів за банківськими реквізитами Постачальника.


^ 7. ПЕРЕДАЧА і ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ


7.1.Прийом Товару здійснюється Покупцем при наявності товаросупроводжувальних документів,

- видаткова накладна

- рахунку-фактури Постачальника;

- податкової накладної.

Поставка Товару підтверджується Сторонами шляхом підписання видаткової накладної, яку Покупець повинен підписати і повернути після підтвердження Вантажоодержувачем факту отримання. Зі сторони Покупця всі товаросупроводжувальні документи підписує одержувач товару ВП „Будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1 ” . ВП „Львівська дистанція водопостачання”

7.2. Приймання Товару по кількості і якості проводиться Покупцем відповідно до Інструкції № П-6 від 15.06.65р. “О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству” та Інструкції П-7 від 25.04.66р. „О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству”, затверджених Держарбітражем з наступними змінами та доповненнями.

7.3 Покупець має право пред'явити Постачальнику претензії по кількості, асортименту товару на підставі видаткової накладної.

7.4 У разі постачання товарів неналежної якості, якщо протягом встановленого даним Договором терміну недоліки не усунуті, Покупець має право пред'явити Постачальнику претензії по якості протягом гарантійного терміну.

7.5 Постачальник на підставі визнаної претензії в погоджений термін, але не більше 20 днів, робить за свій рахунок заміну невідповідного асортименту, кількості, заміну дефектного товару на якісний товар, або усуває виявлені дефекти.

8. ФОРС-МАЖОР


8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо воно стало наслідком обставин нездоланної сили, а саме: стихійних лих, війни і воєнних дій, страйків, заборони експорту/імпорту, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. Належним доказом наявності вищевказаних обставин і їхньої тривалості повинні служити довідки Торгово-Промислової Палати України. Термін виконання зобов’язань, передбачених даним Договором продовжується відповідно з тривалістю цих обставин.

8.2. Сторона для якої склалася неможливість виконання зобов’язань за даним Договором, зобов’язана в 3-денний термін сповістити іншу сторону про настання або припинення форс мажорних обставин.

8.3. Якщо зазначені обставини продовжуються більше шести місяців, кожна сторона має право на розірвання в односторонньому порядку повідомивши про це іншу сторону в 5-ти денний строк. В цьому випадку жодна зі сторін не вправі вимагати від іншої сторони відшкодування своїх збитків.


^ 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


9.1. За постачання товарів неналежної якості Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% від вартості поставленого неякісного товару, при цьому власними силами та засобами замінює неякісний товар протягом 20 діб з моменту виявлення дефектів.

9.2. За несвоєчасну оплату поставленого товару Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,1 %, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення, включаючи день оплати.

9.3 За порушення термінів підготовки до вивозу товару, визначених договором, Постачальник сплачує Покупцю пеню 0,1% від суми непоставленої в строк продукції, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачується штраф 7% від суми непоставленої в строк продукції.

9.4 У разі передачі прав і обов'язків по укладеному договору постачання продукції іншим особам сторона, що порушила зобов'язання, сплачує іншій стороні штраф у розмірі 20% від суми договору.

9.5 За неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про зміну юридичної, фактичної, податкової адреси, індивідуального податкового номеру винна СТОРОНА сплачує штраф у розмірі 20% від суми договору.

9.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від взятих на себе зобов’язань.


^ 10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


10.1. Усі спори і розбіжності вирішуються шляхом переговорів на підставі

чинного законодавства України.

10.2.Не врегульовані в процесі переговорів спори вирішуються в господарському суді в порядку, встановленому чинним законодавством України.

^ 11. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


11.1. Сторони погодились, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору.

11.2. Дане застереження не розповсюджується у випадку, коли передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або сплати податків та інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін за договором.


^ 12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2013


13. ІНШІ УМОВИ


13.1. Специфікація до даного договору є його невід’ємною частиною.

13.2. Усі доповнення та зміни до даного Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані Сторонами.

13.3. Сторона зобов’язується в п’ятиденний термін повідомити іншу Сторону про зміни юридичної і фактичної адреси, зміни в банківських реквізитах, заплановану реорганізацію, або ліквідації. У випадку реорганізації, Сторона у п'ятиденний термін зобов'язується підписати з іншою Стороною додаткову угоду, в якій визначити подальший порядок взаємовідносин між сторонами.

13.4. Покупець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, Постачальник має статус платника податку на прибуток___________________________.

13.5 У всьому іншому , не передбаченому умовами цього Договору, відносини сторін регулюються нормами Цивільного, Господарського, Господарського процесуального кодексів України, Міжнародними правилами тлумачення комерційних термінів "ІНКОТЕРМС"(ред..2000р).

13.5. Даний Договір підписаний у 2-х примірниках, українською мовою, по одному примірнику кожній стороні.


^ ПОКУПЕЦЬ ПОСТАЧАЛЬНИК


Державне територіально-галузеве _____________________________________

об’єднання „ Львівська залізниця” _____________________________________

79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1 ^ Адреса місцезнаходження

Для розр: Відокремлений підрозділ _____________________________________

"Служба будівельно-монтажних _____________________________________

робіт і цивільних споруд" р/р _______________в___________________

79018 м.Львів, вул.Чернівецька,15 _____________________________________

ЄДРПОУ:26230855, ^ ЄДРПОУ

р/р 26008014514 в ЛФ АБ"Експресбанк" МФО

МФО325956 Інд.под.№010599013025 ІПН

Свід.пл.под.№17701889 Свід.пл.под


______________________/ Ребець М.І./ ___________________/ /


м. п. м.п


Примітка : У разі згоди з основними умовами договору (Додаток 2), Учасник конкурсу заповнює пропущені місця (в пунктах, в яких це передбачено) підписує даний документ і скріплює печаткою , в протилежному випадку пропозиція учасника торгів відхиляється, як така, що не відповідає вимогам Замовника.


^ ДОДАТОК № 3


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА


1. Копія Статуту та зміни до нього, або інших установчих документів у разі відсутності Статуту нотаріально посвідчених не раніше 30 днів до дати розкриття цінових пропозицій.

2. Копія довідки ЄДРПОУ.

3. Копія свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім осіб, що є нерезидентами України).

4. Довідка з банку про відкриття рахунку із зазначенням всіх реквізитів.

5. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП).


* Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів. що, видані іншими установами) повинні бути завірені власним підписом та печаткою учасника.


Додаток №4

^ ЦІНОВА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

1.Повне найменування Учасника конкурсу_____________________________________
2.Юридична адреса ________________________________________________________
3.Фактична адреса _________________________________________________________
4.Телефон, факс ___________________________________________________________
5.Інша інформація _________________________________________________________

Ми_______________________________________________________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на закупівлю помп для рідин; підіймачів рідин (28.13.1 насоси для систем опалення та водопостачання ) згідно з вимогами Замовника конкурсу.

Вивчивши технічне завдання ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Основні умови договору (Додаток №2) на суму__________(грн.) в т.ч. ПДВ, (сума вказується у гривнях (цифрами та прописом)) .


^ Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Насос SCR 32/8 SPERONI

шт

2Насос GHNM 50/70F

шт.

1Насос GHNM 40/120F

шт.

5Комплект гайок ДУ-32

шт.

2Насос Pedrollo 4SR 8/17

шт.

1Пульт керування QET-300

шт.

1Датчик тиску SP 3-5V

шт.

1Частотний перетворювач EL-7011-015H

шт.

1^ Вартість пропозиції ΣЯкщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі основні умови договору, визначені у Додатку №2 інформації про проведення конкурсу на закупівлю помп для рідин; підіймачів рідин ( насоси для систем опалення та водопостачання )


__________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою).


Учасник конкурсу заповнює пропущені місця (в пунктах, в яких це передбачено) підписує даний документ і скріплює печаткою, в протилежному випадку пропозиція учасника конкурсу відхиляється, як така, що не відповідає вимогам Замовника..Схожі:

Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) iconІдентифікаційна експертиза технічних рідин для транспортних засобів Ліпинська В., 5 курс тзф кнтеу, спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»
В роботі розглянуто процедуру ідентифікаційної експертизи технічних рідин, що використовується для митних цілей. Визначено критерії,...
Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) iconУрок 13/26. Тиск газів і рідин Мета уроку: пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії будови речовини. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку
Мета уроку: пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії будови речовини
Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) iconПоложення про надання одноразової муніципальної допомоги окремим категоріям громадян (мешканцям м. Львова) в умовах підвищення тарифів на теплову енергію для централізованого опалення та гарячого водопостачання
Львова в умовах підвищення тарифів на теплову енергію для централізованого опалення та гарячого водопостачання
Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) iconПоложення про надання одноразової муніципальної допомоги окремим категоріям громадян (мешканцям м. Львова) в умовах підвищення тарифів на теплову енергію для централізованого опалення та гарячого водопостачання
Львова в умовах підвищення тарифів на теплову енергію для централізованого опалення та гарячого водопостачання
Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) iconНаказ №106-аг Про експлуатацію тепловикористовуючих установок і мереж, систем опалення, гарячого водопостачання
...
Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) iconПрактикум для студентів вищих закладів освіти / В.І. Мандрус, В.І. Желяк, А. Я. Регуш // Збірник задач (рекомендовано до друку мнс україни). Львів: лду бжд, 2010. 176 с
Гідравліка неньютонівських рідин: Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вузів / О. М. Яхно, В.І. Желяк....
Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) iconРішення (проект) Про затвердження тарифів на теплову енергію для опалення та гарячого водопостачання, враховуючи економічно обґрунтовані витрати на їх виробництво, транспортування та постачання
Львова", від 15. 08. 2008р. №877 „Про відшкодування витрат виконавцям послуг з гарячого водопостачання та централізованого опалення”,...
Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) iconУрок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота "Визначення густини твердих тіл і рідин"
Тема: Густина речовини. Лабораторна робота “Визначення густини твердих тіл і рідин”
Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) iconКалькуляція тарифів на послуги з утримання будинків І споруд та прибудинкових територій
Технічне обслуговування внутрішньобудинковіх систем гарячого водопостачання, централізованого опалення
Конкурс щодо закупівлі помп для рідин; підіймачів рідин (28. 13. 1 насоси для систем опалення та водопостачання ) iconУрок 14/27 Закон Паскаля. Сполучені посудини Мета уроку: познайомити учнів із законом передачі тиску рідинами й газами; установити закономірність розподілу рідин у сполучених посудинах
Мета уроку: познайомити учнів із законом передачі тиску рідинами й газами; установити закономірність розподілу рідин у сполучених...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи