Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів icon

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від " " липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів
НазваПротокол засідання комітету з конкурсних торгів від " " липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів
Сторінка1/3
Дата конвертації21.01.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3


Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів

від “ ” липня 2011 року. №


Голова комітету з конкурсних торгів

________________ Іщук Ю.К.м.п.

Документація конкурсних торгів


для учасників щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів для участі в процедурі відкритих торгів на закупівлю

Послуг з прибирання будинків (Послуги з дезінфекції, дезінсекції та дератизації пасажирських вагонів та виробничих приміщень)
Код ДК - 74.70.1


м. Львів – 2011 р.


Керуючись Законом України Про здійснення державних закупівель №2289-VI від 01.06.2010р. (далі – Закон) та відповідними нормативно – правовими актами чинного законодавства України, Замовник застосовує процедуру відкритих торгів в порядку встановленому Законом, та умовами цієї документації конкурсних торгів.


Розділ 1. Загальні положення
1

2
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом
2. Інформація про замовника торгів:- повне найменування:

Державне територіально-галузеве об’єднання „Львівська залізниця”
- місцезнаходження:

79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1.
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:


Заступник начальника відокремленого підрозділу «Пасажирська служба» - Самборський Валентин Дмитрович, т. (032) 226-45-04;

Провідний інженер відділу ремонту і експлуатації вагонів Чумаков Микола Васильович, т. (032) 226-37-25
3. Інформація про предмет закупівлі- найменування предмета закупівлі:

Послуги з прибирання будинків (Послуги з дезінфекції, дезінсекції та дератизації пасажирських вагонів та виробничих приміщень).
- вид предмета закупівлі:

Згідно з документацією конкурсних торгів
- місце, кількість, обсяг надання послугЛот №1 м. Львів, вул. Рудненська, 32

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Львів»

дератизація площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень

Лот №2 м. Львів, вул. Рудненська, 32

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Львів»

Дезінсекція площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №3 м. Львів, вул. Рудненська, 32

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Львів»

дезінфекція площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №4 м. Чернівці, вул. Білоруська, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Чернівці» »

дератизація площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень

Лот №5 м. Чернівці, вул. Білоруська, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Чернівці» »

дезінсекція площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №6 м. Чернівці, вул. Білоруська, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Чернівці» »

дезінфекція площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №7 м. Івано-Франківськ, вул.Деповська,6а

Івано-Франківська дільниця Відокремленого підрозділу «Пасажирського вагонного депо Чернівці»

дератизація площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №8 м. Івано-Франківськ, вул.Деповська,6а

Івано-Франківська дільниця Відокремленого підрозділу «Пасажирського вагонного депо Чернівці» »

дезінсекція площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №9 м. Івано-Франківськ, вул.Деповська,6а

Івано-Франківська дільниця Відокремленого підрозділу «Пасажирського вагонного депо Чернівці» »

дезінфекція площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №10 м. Ковель вул. Ветеранів, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Ковель»

дератизація площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень

Лот №11 м. Ковель вул. Ветеранів, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Ковель»

дезінсекція площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №12 м. Ковель вул. Ветеранів, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Ковель»

дезінфекції площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №13 м. Ужгород, вул. Болгарська, 22

Відокремлений підрозділ «Ужгородська пасажирська вагонна дільниця»

дератизації площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №14 м. Ужгород, вул. Болгарська, 22

Відокремлений підрозділ «Ужгородська пасажирська вагонна дільниця»

дезінсекції площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.

Лот №15 м. Ужгород, вул. Болгарська, 22

Відокремлений підрозділ «Ужгородська пасажирська вагонна дільниця»

дезінфекції площі пасажирських вагонів, виробничих приміщень.


(згідно технічного завдання Додаток 7.)
- строк надання послуг:

2011 – 2012 роки (1 рік)
4. Процедура закупівлі

Відкриті торги
5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів складаються українською або російською мовою. Документи пропозиції, викладені іншими мовами подаються разом з легалізованим перекладом на українську мову Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав у Замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів не планується.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів по визначених частинах предмету закупівлі (лотах).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі, та договору про закупівлю, підтверджується одним із наступних документів або його завіреною копією: установчим договором; випискою з протоколу засновників, наказом про призначення директора, президента, голови правління; довіреністю, дорученням, рішенням учасника, витягом з торгівельного або судового реєстру (для нерезидентів), або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.

На конверті повинно бути зазначено:

- найменування і адреса замовника;

- назва предмету закупівлі

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: „Не відкривати до 14.00 год. ________2011 року.”
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям згідно Додатку 1.

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю;

- документи, які повинен надати Учасник для підтвердження свого права на участь у процедурі закупівлі у відповідності до закону згідно з Додатком 2

- документів, які підтверджують відповідність послуг, вимогам документації конкурсних торгів згідно з Додатком 3.

- Заповнену форму «Пропозиція конкурсних торгів»( згідно з Додатком 4), яка включає цінову інформацію, розраховану відповідно до розділу 5 п.3 даної документації конкурсних торгів;

- Основні умови, які обов’язково будуть включені до Договору про закупівлю( згідно з Додатком 6);
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право відхилити таку вимогу або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх вищезазначеним критеріям, зазначені Додатком 1)

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Додатком 7 згідно Додатку 3 .


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів


Замовником визначені окремі частини предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них згідно з нормами Закону (Додаток 7).
9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:


- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
Особисто або поштою


79000 м. Львів, вул. Листопадового Чину 22 каб. 516


Дата: 15.09.2011 року.

Час: до 11 год 00 хв.


Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:


- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

79000 м. Львів, вул. Гоголя, 1 каб. 201


Дата: 15.09.2011року.

Час: 14 год 00 хв.


До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується документом, або завіреною печаткою та підписом учасника копією документу : випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів на відповідний предмет закупівлі.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критеріюЗамовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію: ціни.

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів наведена у Додатку 5.
2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформаціяЦіна пропозиції конкурсних торгів зазначається у формі «Пропозиція конкурсних торгів», зробленій згідно з додатком №4 документації конкурсних торгів. та означає ціну за кожну одиницю послуги, по кожному лоту окремо, тобто

1 м² дератизації, 1 м² дезинсекції, 1 м² дезінфекції

.

Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує надати за договором, на підставі інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі (Додаток 7), з урахуванням основних умов, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю (додаток 6) та усіх своїх витрат, податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником вартість окремих послуг і робіт Замовником окремо сплачуватися не буде, а витрати на їх виконання вважаються врахованими в загальній ціні по лоту його пропозиції конкурсних торгів.

Ціна Пропозиції має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

Ціна Пропозиції повинна залишатися фіксованою на протязі всього строку дії Пропозиції. Пропозицію, яка має регульовані ціни, буде відхилено як невідповідну до вимог цих Документів.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулисяЗамовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю


1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

2.Умови договору про закупівлю послуг не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

предмет договору;

кількість послуг;

порядок здійснення оплати;

ціна договору;

термін та місце надання послуг;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

відповідальність сторін.

Основні умови, які будуть обов’язково включені до договору про закупівлю зазначені в додатку № 6 до документації конкурсних торгів.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагаєтьсяДОДАТОК 1


КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУТЬ ІНФОРМАЦІЮ УЧАСНИКІВ ПРО ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ ТАКИМ ВИМОГАМ


Для участі у процедурі закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають критеріям, наведеним у таблиці 1:

  1. Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії має бути завірена « мокрою» печаткою Учасника та підписом уповноваженої особи.

2. Учасники для яких встановлена законодавством скорочена за показниками фінансова звітність подають у складі пропозиції конкурсних торгів лише наявні документи.

3. Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни.

4. Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим у Таблиці 1, та за відсутності інших, передбачених цим Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

таблиця №1Критерії

Перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям

1

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

Довідка в довільній формі про наявність обладнання та матеріально технічної бази необхідних для виконання послуг Замовника.

2

Наявність фінансової спроможності


1. Копії балансу (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2) на останню звітну дату та за попередній рік;

2. Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) на останню звітну дату;

3. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами), що видана не раніше дати публікації оголошення про проведення закупівлі у Інформаційному бюлетні «Вісник державних закупівель».

3

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід подається за формою згідно таблиці №2 Додатку 1

4

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;


Копії листів - відгуків підприємств, що містять інформацію про надання учасником послуг дезінфекції, дезінсекції та дератизації згідно укладених договорів. ( не менше двох)таблиця №2

Довідка про наявність

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвідПосада

П.І.Б.

Загальний стаж роботи в років

Досвід роботи на цій посаді, років
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою, для фізичних осіб вимагається лише підпис.

Для підтвердження наявності та кваліфікації персоналу надати копії посвідчень про присвоєння відповідної кваліфікації в системі міністерства охорони здоров’я та проходження кваліфікаційних курсів.

ДОДАТОК 2

Документи,

які повинен надати Учасник для підтвердження свого права на участь

у процедурі закупівлі у відповідності до Закону.


1. Усі документи (за винятком оригіналів та документів, для яких вимагається нотаріальне посвідчення), видані іншими установами, повинні бути підписані уповноваженою особою та завірені власною печаткою Учасника. Учасники - фізичні особи завіряють документи підписом.

2. Нерезиденти, у разі неможливості надання зазначених документів, надають аналогічні документи у відповідності до особливостей законодавства своєї країни.

3. Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.1.

Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він у встановленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура


Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України, або його територіального органу, або Державного підприємства « Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність підприємства - Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.2

Документи, які підтверджують відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з Державної податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що дійсна на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів;

3

Документи, які підтверджують відсутність судимості

Для фізичних осіб:

Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки, виданої органом Міністерства внутрішніх справ , про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів та не має не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості. Довідка надається станом на дату не раніше ніж за 30 календарних днів до розкриття пропозицій конкурсних торгів


Для службових (посадових) осіб учасника:

Оригінал або нотаріально завірена копія Довідки, виданої органом Міністерства внутрішніх справ , про те, що службова (посадова) особа, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (керівник підприємства; особа, уповноважена на підписання документів пропозиції конкурсних торгів; особа, уповноважена на підписання договору про закупівлю;), не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, та не має не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості.

Довідка надається станом на дату не раніше ніж за 30 календарних днів до розкриття пропозицій конкурсних торгів.


4

Документи, які підтверджують, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його Статуту

Копія Статуту або інших установчих документів у разі відсутності Статуту .

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

Копія довідки ЄДРПОУ

Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, єдиного податку (при наявності);

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ( або нотаріально завірена копія) у якому зазначені такі відомості :

про юридичну особу:

  • Дані про розмір статутного фонду або складеного капіталу юридичної особи;

  • Керівник юридичної особи;

  • Засновники юридичної особи;

  • Відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності;

про фізичну особу:

дані про управителя майна фізичної особи - підприємця;

відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи-підприємця без довіреності.

(Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ( або нотаріально завірена копія) надається станом на дату не раніше ніж за 30 календарних днів до розкриття пропозицій конкурсних торгів.


Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – для учасників - фізичних осіб.


Копія довідки виданої Державною податковою адміністрацією про присвоєний ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб).


Копія паспорту (для фізичних осіб).


Для Філії (представництва) надаються:


Копія Положення про філію

( представництво)

Копія наказу ( документу про призначення керівника філії ( представництва)

Копія довіреності на здійснення діяльності філії ( представництва)
ДОДАТОК 3


Документи,

які підтверджують відповідність послуг, вимогам документації конкурсних торгів


При наданні пропозиції конкурсних торгів, учасник повинен обов’язково надати Замовнику:


- перелік дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних засобів, що будуть використовуватися при наданні послуг;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних засобів, що будуть використовуватися при наданні послуг;

- копію висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи МОЗ України на застосування кожного засобу;

- копію Методичної вказівки (Регламенту або Інструкції) із застосування деззасобу, затверджену МОЗ України , призначені для профілактичної дезінфекції, дезінсекції та дератизації на об’єктах залізничного транспорту;

- довідка з поясненням про формування ціни послуг по кожному лоту.


*Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів та документів, для яких вимагається нотаріальне посвідчення), видані іншими установами, повинні бути підписані уповноваженою особою та завірені власною печаткою Учасника. Учасники - фізичні особи звіряють документи підписом.


ДОДАТОК 4


форма „Пропозиція конкурсних торгів " подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ "

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Повне найменування учасника __________________________________________________________________

Адреса (юридична та фактична) __________________________________________________________________

Телефон/факс __________________________________________________________________

Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) __________________________________________________________________

Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація __________________________________________________________________

Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі __________________________________________________________________

Додаткові відомості __________________________________________________________________

Вивчивши документацію конкурсних торгів ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника

Далі надаємо текст нашої пропозиції згідно умов та вимог документації конкурсних торгів.


Лот №1 м. Львів, вул. Рудненська, 32

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Львів»


Дератизаціяз/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №2 м. Львів, вул. Рудненська, 32

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Львів»


Дезінсекція

з/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №3 м. Львів, вул. Рудненська, 32

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Львів»


Дезінфекція

з/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²


Лот №4 м. Чернівці, вул. Білоруська, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Чернівці»

Дератизація
з/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №5 м. Чернівці, вул. Білоруська, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Чернівці»


Дезінсекціяз/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №6 м. Чернівці, вул. Білоруська, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Чернівці»


Дезінфекціяз/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №7 м. Івано-Франківськ, вул.Деповська,6а

Івано-Франківська дільниця Відокремленого підрозділу «Пасажирського вагонного депо Чернівці»

Дератизація
з/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №8 м. Івано-Франківськ, вул.Деповська,6а

Івано-Франківська дільниця Відокремленого підрозділу «Пасажирського вагонного депо Чернівці»


Дезінсекціяз/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №9 м. Івано-Франківськ, вул.Деповська,6а

Івано-Франківська дільниця Відокремленого підрозділу «Пасажирського вагонного депо Чернівці»


Дезінфекція

з/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №10 м. Ковель вул. Ветеранів, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Ковель»


Дератизаціяз/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²


Лот №11 м. Ковель вул. Ветеранів, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Ковель»


Дезінсекціяз/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №12 м. Ковель вул. Ветеранів, 3

Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Ковель»


Дезінфекціяз/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №13 м. Ужгород, вул. Болгарська, 22

Відокремлений підрозділ «Ужгородська пасажирська вагонна дільниця»


Дератизація
з/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №14 м. Ужгород, вул. Болгарська, 22

Відокремлений підрозділ «Ужгородська пасажирська вагонна дільниця»


Дезінсекціяз/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

виробничі приміщення

м²Лот №15 м. Ужгород, вул. Болгарська, 22

Відокремлений підрозділ «Ужгородська пасажирська вагонна дільниця»
з/п


Найменування об’єкта

Од. вим

Вартість послуги за 1м²

без ПДВ

Вартість

послуги за 1м²

з ПДВ

1Пасажирські вагони,

В иробничі приміщення

м²1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти договір на умовах, визначених цією документацією конкурсних торгів і згідно нашої пропозиції конкурсних торгів, та виконати всі зобов’язання за цим договором.


2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.


3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.


4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, та не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою, для фізичних осіб вимагається лише підпис.


ДОДАТОК 5


КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА

ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ


Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію: ціни.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:


Методика оцінки


Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = (Цminобчисл)*100, де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Цmin найнижча ціна;

Цобчисл - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»


Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100 ).

У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
  1   2   3Схожі:

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від " 09 " березня. 2011 р. №2 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються...
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від «22» 09. 2011 №1 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. України «Про здійснення державних закупівель» ві 06. 2010 №2289-vi...
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів від "15" 03. 2011 р. №1 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. України «Про здійснення державних закупівель» ві 06. 2010 №2289-vi...
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від "22."06. 2011 р. №1 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. України «Про здійснення державних закупівель» ві 06. 2010 №2289-vi...
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від "12" 05 2011 р. №1 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. України «Про здійснення державних закупівель» від 01. 06. 2010...
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від "15 "04. 2011 р. №1 Голова комітету з конкурсних торгів
...
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від "21"10. 2011 р. №1 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. України «Про здійснення державних закупівель» ві 06. 2010 №2289-vi...
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від "21 "10. 2011 р. №1 Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. України «Про здійснення державних закупівель» ві 06. 2010 №2289-vi...
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від. 2011 № Голова комітету з конкурсних торгів
Закону України ”Про здійснення державних закупівель” від 01. 06. 2010 №2289-vi внести до документації конкурсних торгів для учасників...
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від \" \" липня 2011 року. № Голова комітету з конкурсних торгів iconПротокол засідання комітету з конкурсних торгів Від " " р. № Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» ві 06. 2010 №2289-vi...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи