З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон icon

З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Скачати 374.2 Kb.
НазваЗ а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Сторінка1/2
З А К О Н У К Р А Ї Н И<> <><><> <> <> Про захист рослин <><><>(
Дата конвертації24.01.2013
Розмір374.2 Kb.
ТипЗакон
  1   2З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро захист рослин

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 50-51, ст.310 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.362
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 141-V ( 141-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.420
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78


- зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3042-VI ( 3042-17 ) від 17.02.2011 }
{ У тексті Закону слова "Державна міжвідомча комісія України
у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та
регуляторів росту рослин і добрив (Укрдержхімкомісія)"
та "органи охорони навколишнього природного середовища"
в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища"; слова "Міністерство
агропромислового комплексу України" в усіх відмінках
замінено словами "спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади з питань аграрної політики" згідно
із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 }
Цей Закон регулює правовідносини, пов'язані із захистом
рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних
і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого
грунту, продукції рослинного походження від шкідників, хвороб та
бур'янів, визначає права і обов'язки підприємств, установ,
організацій усіх форм власності та громадян, повноваження органів
виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:

захист рослин - комплекс заходів, спрямованих на зменшення
втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин
сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і
лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого
грунту, продукції рослинного походження через шкідників, хвороби і
бур'яни;

шкідники - види тварин (комахи, кліщі, мікроорганізми,
нематоди, гризуни), здатні заподіяти шкоду рослинам, чагарникам,
деревам, продукції рослинного походження, збитки від якої
економічно доцільно відвернути; { Абзац третій статті 1 в редакції
Закону N 3042-VI ( 3042-17 ) від 17.02.2011 }

хвороби - порушення нормального обміну речовин у рослині під
впливом фітопатогенів (віруси, бактерії, гриби) або несприятливих
умов середовища;

бур'яни - небажана рослинність в угіддях, посівах,
насадженнях культурних рослин, яка конкурує з ними за світло,
воду, поживні речовини, а також сприяє поширенню шкідників та
хвороб;

шкідливі організми - шкідники, збудники хвороб і бур'яни;

особливий режим захисту рослин - особливий правовий режим
діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямований
на локалізацію і ліквідацію особливо небезпечних шкідників і
хвороб у межах населеного пункту, району, області, кількох
областей;

фітосанітарний стан - сукупність шкідливих організмів, рівень
їх чисельності, інтенсивності розвитку та потенційної загрози;

фітосанітарна діагностика - принципи, методи, ознаки,
технічні засоби, за допомогою яких визначаються види комах,
кліщів, нематод, гризунів, бур'янів та хвороби рослин;

прогноз - передбачення рівня поширення та розвитку комах,
кліщів, нематод, гризунів, бур'янів і хвороб рослин;

методи захисту рослин - способи, за допомогою яких
здійснюється захист рослин (організаційно-господарські,
агротехнічні, селекційні, фізичні, біологічні, хімічні та інші);

інтегрований захист рослин - комплексне застосування методів
для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих
організмів до невідчутного господарського рівня на основі
прогнозу, економічних порогів шкодочинності, дії корисних
організмів, енергозберігаючих та природоохоронних технологій, які
забезпечують надійний захист рослин і екологічну рівновагу
довкілля;

засоби захисту рослин - препарати, які вміщують одну або
декілька діючих речовин і використовуються з метою захисту рослини
або продукції рослинництва від шкідливих організмів та знищення
небажаних рослин або окремих частин рослин; ( Абзац тринадцятий
статті 1 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004 )

регламенти зберігання, транспортування, застосування та
торгівлі засобами захисту рослин - сукупність вимог до зберігання,
транспортування, застосування та торгівлі засобами захисту рослин;
{ Абзац чотирнадцятий статті 1 в редакції Закону N 3042-VI
( 3042-17 ) від 17.02.2011 }

сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та
сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової
кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів - разовий
документ, що підтверджує стан партії сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів,
з обов'язковим зазначенням результатів лабораторних досліджень;
{ Статтю 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом
N 3042-VI ( 3042-17 ) від 17.02.2011 }

розширений контроль - процес перевірки сільськогосподарської
продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів
за висновками їх лабораторного дослідження і процес перевірки
дотримання умов зберігання сільськогосподарської продукції та
сировини рослинного походження, які проводяться спеціально
уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин;
{ Статтю 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом
N 3042-VI ( 3042-17 ) від 17.02.2011 }

сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів
і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у
сільськогосподарській продукції та сировині рослинного
походження - разовий документ, що підтверджує стан дотримання
регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки
регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та
сировині рослинного походження; { Статтю 1 доповнено абзацом
сімнадцятим згідно із Законом N 3042-VI ( 3042-17 ) від
17.02.2011 }

ринковий нагляд - постійне спостереження за відповідністю
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження,
введених в обіг, технічним регламентам, повнотою і достовірністю
інформації про таку продукцію. { Статтю 1 доповнено абзацом
вісімнадцятим згідно із Законом N 3042-VI ( 3042-17 ) від
17.02.2011 }

Стаття 2. Законодавство України про захист рослин

Відносини у сфері захисту рослин регулюються цим Законом,
законами України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ), "Про
карантин рослин" ( 3348-12 ), іншими нормативно-правовими актами.

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ РОСЛИНСтаття 3. Основні принципи державної політики у сфері захисту
рослин

Основними принципами державної політики у сфері захисту
рослин є:

формування єдиної державної політики у сфері захисту рослин;

здійснення державного контролю за захистом рослин;

визначення доцільності здійснення заходів щодо захисту
рослин;

пріоритетність застосування інтегрованих та інших екологічно
безпечних заходів щодо захисту рослин;

гарантування безпеки здоров'я людини та охорони довкілля при
здійсненні заходів щодо захисту рослин.

Стаття 4. Основні вимоги щодо захисту рослин

Основними вимогами щодо захисту рослин є:

додержання технології вирощування рослин
сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і
лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого
грунту;

екологічне та економічне обгрунтування доцільності захисту
рослин від шкідливих організмів;

обов'язковість здійснення заходів щодо захисту рослин
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
громадянами, діяльність яких пов'язана з користуванням землею,
лісом, водними об'єктами, вирощуванням рослин
сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і
лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого
грунту, а також реалізацією, переробкою, зберіганням і
використанням рослин та продукції рослинного походження;

суворе додержання регламентів зберігання, транспортування,
торгівлі та застосування засобів захисту рослин; { Абзац п'ятий
статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3042-VI
( 3042-17 ) від 17.02.2011 }

збереження корисної флори і фауни;

недопущення пошкодження рослин, погіршення їх стану та
забруднення продукції рослинного походження і довкілля засобами
захисту рослин.

Стаття 5. Фітосанітарна діагностика, нагляд та прогноз
розвитку і поширення шкідливих організмів

Фітосанітарна діагностика та нагляд за розвитком, поширенням
і шкодочинністю шкідливих організмів здійснюється спеціально
уповноваженими органами виконавчої влади у сфері захисту рослин.

Нагляд за фітосанітарним станом угідь, посівів, насаджень,
рослинності закритого грунту здійснюють підприємства, установи,
організації усіх форм власності та громадяни, діяльність яких
пов'язана з користуванням землею, лісом, водними об'єктами,
вирощуванням рослин сільськогосподарського та іншого призначення,
багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності
закритого грунту, а також реалізацією, переробкою, зберіганням і
використанням рослин та продукції рослинного походження;

Прогноз розвитку і поширення шкідливих організмів
здійснюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у
сфері захисту рослин разом із науково-дослідними установами.

Стаття 6. Основні завдання державного контролю у сфері
захисту рослин

Основними завданнями державного контролю у сфері захисту
рослин є:

організація обстеження сільськогосподарських та інших угідь,
посівів, насаджень, рослинності закритого грунту, розробка
прогнозів, виявлення і своєчасне інформування про наявність і
розвиток шкідників та хвороб рослин, а також бур'янів;

проведення підприємствами, установами, організаціями усіх
форм власності та громадянами, діяльність яких пов'язана із
захистом рослин, систематичних обстежень угідь, посівів,
насаджень, рослинності закритого грунту, а також продукції
рослинного походження на заселеність та зараження їх шкідливими
організмами;

запобігання масовому розмноженню та поширенню шкідливих
організмів;

своєчасне здійснення рекомендованих заходів щодо захисту
рослин, додержання підприємствами, установами, організаціями усіх
форм власності та громадянами встановлених регламентів
застосування засобів захисту рослин; ( Абзац п'ятий статті 6 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV ( 1628-15 ) від
18.03.2004 )

своєчасне проведення профілактичних та винищувальних заходів
щодо боротьби з шкідниками у місцях зберігання запасів продукції
рослинного походження;

здійснення державного контролю за дотриманням регламентів
застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту
рослин), відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту
рослин, які ввозяться на територію України, вмістом у
сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів.
{ Статтю 6 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом
N 3042-VI ( 3042-17 ) від 17.02.2011 }

Стаття 7. Органи, що здійснюють державну політику у сфері
захисту рослин

Державна політика у сфері захисту рослин здійснюється
Кабінетом Міністрів України, Урядом Автономної Республіки Крим,
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, а також спеціально уповноваженими органами
виконавчої влади у сфері захисту рослин.

Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері
захисту рослин

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері захисту
рослин належить:

здійснення державної політики;

здійснення державного контролю;

забезпечення розроблення і виконання загальнодержавних і
міждержавних цільових програм із захисту рослин;

запровадження на території України особливого режиму захисту
рослин у разі масового розвитку і поширення особливо небезпечних
шкідливих організмів;

керівництво зовнішніми зв'язками України;

виконання інших функцій відповідно до законів України.

Стаття 9. Повноваження місцевих органів виконавчої влади у
сфері захисту рослин

До повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері
захисту рослин належить:

здійснення контролю за проведенням підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності та громадянами
заходів щодо захисту рослин і сприяння державним інспекторам
захисту рослин у виконанні ними службових обов'язків;

створення надзвичайних комісій із боротьби з особливо
небезпечними шкідливими організмами у разі масового їх розмноження
і поширення;

запровадження у межах компетенції особливого режиму захисту
рослин на період масового розвитку і поширення особливо
небезпечних шкідливих організмів.

Стаття 10. Повноваження органів місцевого самоврядування у
сфері захисту рослин

Органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження у
сфері захисту рослин відповідно до Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

Стаття 11. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у
сфері захисту рослин

Спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері
захисту рослин є:

Головна державна інспекція захисту рослин, що діє у складі
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань аграрної політики і підпорядковується йому; державні
інспекції захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і
районів. Начальник Головної державної інспекції захисту рослин
одночасно за посадою є Головним державним інспектором захисту
рослин України, його заступники - заступниками Головного
державного інспектора захисту рослин України, а всі спеціалісти -
державними інспекторами захисту рослин, на яких поширюється дія
Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ). { Абзац другий
частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 141-V ( 141-16 ) від 14.09.2006 }

( Частина перша статті 11 в редакції Закону N 1628-IV ( 1628-15 )
від 18.03.2004 )Начальники державних інспекцій захисту рослин одночасно за
посадою є головними державними інспекторами захисту рослин
Автономної Республіки Крим, області, району, а їх заступники -
заступниками головних державних інспекторів захисту рослин
Автономної Республіки Крим, області, району.

{ Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 141-V ( 141-16 ) від 14.09.2006 }Організаційна структура спеціально уповноважених органів
виконавчої влади у сфері захисту рослин затверджується
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань аграрної політики.

У містах та інших населених пунктах, на територіях та
об'єктах природно-заповідного фонду, у лісопаркових частинах
зелених зон, захисних лісових насадженнях у смугах відводу
залізниць та автомобільних доріг захист рослин здійснюють
підрозділи захисту рослин підприємств, установ та організацій, у
власності чи користуванні яких вони знаходяться.

Стаття 12. Компетенція Головної державної інспекції
захисту рослин спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з
питань аграрної політики

До компетенції Головної державної інспекції захисту рослин
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань аграрної політики належить:

керівництво державними інспекціями захисту рослин Автономної
Республіки Крим, областей і районів, спеціалізованими
територіальними лабораторіями; { Абзац другий частини першої
статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 141-V
( 141-16 ) від 14.09.2006 }

участь у розробленні загальнодержавних і міждержавних
цільових програм захисту рослин;

організація розроблення та здійснення регіональних цільових
програм захисту рослин;

впровадження інтегрованої системи захисту рослин;

визначення асортименту та обсягів виробництва засобів захисту
рослин вітчизняною промисловістю, координація закупівлі їх за
імпортом, контроль за оптовою та роздрібною торгівлею засобів
захисту рослин; { Абзац шостий частини першої статті 12 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 3042-VI ( 3042-17 ) від
17.02.2011 }

організація та здійснення державного контролю за своєчасним
проведенням підприємствами, установами, організаціями усіх форм
власності та громадянами заходів щодо захисту рослин, додержанням
регламентів застосування засобів захисту рослин, вмістом у
сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;
{ Абзац сьомий частини першої статті 12 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004, N 3042-VI
( 3042-17 ) від 17.02.2011 }

погодження асортименту засобів захисту рослин, технічних умов
їх виробництва і застосування, плану державних випробувань і
реєстрації засобів захисту рослин, переліку пестицидів, дозволених
до використання в Україні, асортименту пестицидів, що завозяться в
Україну; ( Абзац восьмий частини першої статті 12 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004,
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 )

організація впровадження у практику захисту рослин досягнень
науки, техніки та екологічно безпечних для людини і довкілля
методів та заходів щодо захисту рослин;

забезпечення аналітичних досліджень щодо відповідності
вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, у тому числі
пестицидів, які завозяться в Україну, а також додержання
регламентів їх застосування;

виконання інших заходів щодо захисту рослин згідно з
законодавством;

видача погодження на ввезення на територію України засобів
захисту рослин. { Частину першу статті 12 доповнено абзацом
дванадцятим згідно із Законом N 3042-VI ( 3042-17 ) від
17.02.2011 }

Головна державна інспекція захисту рослин проводить свою
діяльність разом з іншими службами спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики,
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища, державною
санітарно-епідеміологічною службою України, місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері
захисту рослин є органами з оцінки відповідності
сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження
щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів
та важких металів.

{ Статтю 12 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3042-VI
( 3042-17 ) від 17.02.2011 }Нормативно-правові акти з питань захисту рослин, видані
Головною державною інспекцією захисту рослин у межах його
компетенції, є обов'язковими для виконання юридичними та фізичними
особами.

{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV
( 1628-15 ) від 18.03.2004 }Стаття 13. Компетенція державних інспекцій захисту рослин
Автономної Республіки Крим, областей, районів

{ Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 141-V
( 141-16 ) від 14.09.2006 }До компетенції державних інспекцій захисту рослин Автономної
Республіки Крим, областей, районів належить: { Абзац перший
частини першої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 141-V ( 141-16 ) від 14.09.2006 }

забезпечення виконання загальнодержавних, міждержавних,
регіональних цільових програм захисту рослин;

впровадження інтегрованих систем захисту рослин;

визначення потреби у засобах захисту рослин, спеціальних
машинах і обладнанні, координація їх закупівлі підприємствами,
установами, організаціями та громадянами;

запобігання поширенню та організація ліквідації шкідливих
організмів, забезпечення цільового спрямування коштів Державного
бюджету України на ці цілі;

здійснення державного контролю за проведенням підприємствами,
установами, організаціями усіх форм власності та громадянами
нагляду за фітосанітарним станом рослин сільськогосподарського та
іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев,
чагарників, рослинності закритого грунту, місць зберігання та
переробки продукції рослинного походження, а також захистом їх від
шкідливих організмів, додержанням технологій та регламентів
застосування і торгівлі засобами захисту рослин; { Абзац шостий
статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1628-IV
( 1628-15 ) від 18.03.2004, N 3042-VI ( 3042-17 ) від 17.02.2011 }

проведення фітосанітарної діагностики та нагляду за розвитком
і шкодочинністю шкідливих організмів, прогноз та повідомлення про
строки проведення захисних заходів;

проведення навчання та надання консультативних послуг із
захисту рослин;

здійснення відповідних заходів у разі запровадження
особливого режиму захисту рослин;

здійснення державного контролю за вмістом у
сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження
залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів,
а також за дотриманням регламентів застосування пестицидів,
агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), відповідністю
вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться
на територію України; { Статтю 13 доповнено абзацом десятим згідно
із Законом N 3042-VI ( 3042-17 ) від 17.02.2011 }

здійснення ринкового нагляду; { Статтю 13 доповнено абзацом
одинадцятим згідно із Законом N 3042-VI ( 3042-17 ) від
17.02.2011 }

видача сертифікатів про дотримання регламентів застосування
пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у
сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження
і сертифікатів відповідності сільськогосподарської продукції та
сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової
кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів. { Статтю 13
доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 3042-VI
( 3042-17 ) від 17.02.2011 }
  1   2Схожі:

З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон iconЗ а к о н у к р а ї н и про відходи ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 36-37, ст. 242 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон iconЗ а к о н у к р а ї н и про оренду землі ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 46-47, ст. 280 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон iconЗ а к о н у к р а ї н и про безпечність та якість харчових продуктів ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 19, ст. 98 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон iconЗ а к о н у к р а ї н и про захист суспільної моралі ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 14, ст. 192 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон iconЗ а к о н у к р а ї н и про захист суспільної моралі ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 14, ст. 192 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон iconЗ а к о н у к р а ї н и про захист суспільної моралі ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2004, n 14, ст. 192 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон iconЗ а к о н у к р а ї н и про захист тварин від жорстокого поводження ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2006, n 27, ст. 230 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон iconЗ а к о н у к р а ї н и про захист населення від інфекційних хвороб ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 29, ст. 228 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон iconЗ а к о н у к р а ї н и про безпечність та якість харчових продуктів ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 19, ст. 98 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Цей Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових
З а к о н у к р а ї н и про захист рослин ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1998, n 50-51, ст. 310 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон iconЗ а к о н у к р а ї н и про судовий збір ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2012, n 14, ст. 87 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи