Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин icon

Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин
Скачати 161.9 Kb.
НазваНаказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин
Дата конвертації24.01.2013
Розмір161.9 Kb.
ТипНаказ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ  УКРАЇНИ

 

Н А К А З


 20 травня 2008 року            м. Київ               № 316


Про затвердження форм типових

документів для часткової оплати

витрат за рахунок використання

коштів, передбачених у державному

бюджеті для проведення заходів

щодо боротьби з шкідниками та хворобами

сільськогосподарських рослин  

 

Відповідно до Закону України від 14.10.1998 № 180-ХІV «Про захист рослин», постанови Кабінету Міністрів  України від 23.04.2008 № 398 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин»

 

НАКАЗУЮ:


1. Затвердити такі типові форми документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, що додаються:


1.1. Форма заявки на виконання робіт із боротьби з шкідливими організмами, передбачених відповідно до прогнозованого у поточному році обсягу їх розвитку та поширення;

1.2. Форма акта обстеження сільськогосподарських угідь на заселеність шкідниками та ураженість хворобами сільськогосподарських рослин;

1.3. Форма заявки на придбання біологічних засобів захисту рослин;

1.4. Форма акта виконання робіт із боротьби з шкідливими організмами;

1.5. Форма акта виконання робіт із застосуванням біологічних засобів захисту рослин.


2. Головній державній інспекції захисту рослин Міністерства аграрної політики України (Довгань С.В.) довести цей наказ до відома державних інспекцій захисту рослин Автономної Республіки Крим та областей.


3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України  Мельника С.І.

 


Міністр                                                 Ю.Ф. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики України

«20» травня 2008 р. № 316

 

 

ЗАЯВКА

на виконання робіт із боротьби з шкідливими організмами,

передбачених відповідно до прогнозованого у поточному році

обсягу їх розвитку та поширення

 

«___» ____________ 200__ р. м.__________

 

ЗАМОВНИК ________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації, біолабораторії)

ФОРМА ВЛАСНОСТІ, ЇЇ КОД __________________________________________

 

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КОД _____________________________________

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА _______________________________________

 

ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ____________________________________________________

 

ЮРИДИЧНА АДРЕСА ________________________________________________

 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ________________________________________________

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ __________________________________________________

 

КЕРІВНИК _______________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Обсяг роботи із зазначенням результатів роботи в цілому і за етапами ___________

 

(площа (га), вид робіт та виплат, засоби захисту рослин, інше)

 

2. Термін виконання роботи в цілому і за етапами ______________________________

 

3. Вартість роботи, а за необхідністю й поетапна її вартість ______________________

 

4. Джерела фінансування ____________________________________________________

 

5. Інші необхідні умови _____________________________________________________

 

 

(керівник, посада особи, яка здійснює заявку)

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка здійснює заявку)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики України

«20» травня 2008 р. № 316

 

АКТ

обстеження сільськогосподарських угідь на заселеність шкідниками

та ураженість хворобами сільськогосподарських рослин № ________


 

«___» _________ 200__ р. м.____________


 

Мною, державним інспектором захисту рослин району __________________________

_________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала акт)

за участю _________________________________________________________________

(посади, прізвище, ім’я, по батькові осіб, що брали участь у обстеженні)

у присутності _____________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи обстеження)

 

відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 року № 398 проведено __________________________________________________________________________

(планове, за дорученням - зазначити орган, за пропозицією – зазначити орган, за заявою, первинне, повторне, інше)

обстеження сільськогосподарських угідь на заселеність шкідниками та ураженість хворобами сільськогосподарських рослин

 

ВЛАСНИК (КОРИСТУВАЧ) УГІДЬ __________________________________________

(підприємство, установа, організація)

ЮРИДИЧНА АДРЕСА _____________________________________________________

 

КЕРІВНИК________________________________________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

ТЕМАТИКА ОБСТЕЖЕННЯ ________________________________________________

(назва шкідливих організмів, сільськогосподарської рослини, перевірка фактів, викладених у зверненні, інше)

 

ПРИ ОБСТЕЖЕННІ ВСТАНОВЛЕНО:
п/п

№ поля сівозміни

Площа обсте-ження, (га)

Кількість шкідника,

екз. на кв.м.

Пошкоджено рослин, %

Уражено рослин хворобою, %

Розвиток,

%

Економіч-ний поріг шкідли-вості (ЕПШ)

Потреба в обробці, (га)

серед

макс

серед

макс


 

Обґрунтування необхідності проведення заходів щодо запобігання поширенню, локалізації та ліквідації особливо небезпечних шкідників та збудників хвороб сільськогосподарських рослин _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Державний інспектор захисту рослин району

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи)

 


(посада особи, яка брала участь у обстеженні)

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка брала участь у обстеженні)

 

 

(посада особи, яка брала участь у обстеженні)

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка брала участь у обстеженні)

 

З АКТОМ ОЗНАЙОМЛЕНИЙ І ОТРИМАВ ОСОБИСТО: ________________________

(підпис, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Акт направлено рекомендованим листом, квитанція ВЗ № _____від ____ _____ 20__р.

 

ДОДАТКИ ДО АКТА:

1._______________________________________________________________.

2._______________________________________________________________. 3._______________________________________________________________.

 

АКТ СКЛАДЕНИЙ У ______ ПРИМІРНИКАХ:

______ АДРЕСАТУ; ______ ІНСПЕКТОРУ; _______ КОМІСІЇ

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики України

« 20» травня 2008 р. № 316

 

ЗАЯВКА

на придбання біологічних засобів захисту рослин

 

«___» __________ 20__ р. м.________

 

  

ЗАМОВНИК ________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації, біолабораторії)

ФОРМА ВЛАСНОСТІ, ЇЇ КОД __________________________________________

 

ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, КОД _________________________________

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ___________________________________

ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ______________________________________________

ЮРИДИЧНА АДРЕСА ________________________________________________

 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ___________________________________________

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ _____________________________________________

 

КЕРІВНИК _________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Мета придбання біологічних засобів захисту рослин _________________________

_________________________ у кількості _________ на площу _______ (га).

(копія акта обстеження додається)

 

Термін дії заявки до «_____» ___________ 20__ року.


  

(керівник, посада особи, яка здійснює заявку)

 

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка здійснює заявку)

Головний бухгалтер

 

(підпис)

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики України

«20» травня 2008 р. № 316

 

АКТ

виконання робіт із боротьби з шкідливими організмами № ___

«___» ____________ 200__ р. м._________


 

(найменування робіт та сільськогосподарської рослини, етапи робіт)

Ми, що нижче підписалися, ЗАМОВНИК в особі _______________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи)

ВИКОНАВЕЦЬ в особі ________________________________ і Державний інспектор (посада, прізвище, ім’я, по батькові особи)

захисту рослин району __________________________________, склали цей акт про те, (прізвище, ім’я, по батькові особи)

що згідно з договором підряду ВИКОНАВЕЦЬ виконав такий обсяг робіт:

 

1. Найменування робіт _____________________________________________________

(робота авіаційної техніки, інше)

2. Обсяг робіт із зазначенням етапів __________________________________________

(площа (га), кількість обприскувань)

3. Засоби захисту рослин __________________________________________________ (найменування засобу захисту рослин і кількість)


4. Робота виконувалась з «___» ___________ 200__ р. до «___» ___________ 200__ р.

 

5. Ефективність виконуваної роботи (обґрунтування) ____________________________

(задовольняє, не задовольняє __________________________________________________________________________

відповідно до умов договору і завданням, роботи виконані в (не) повному обсязі (площа (га)), інше)

6. Договірна ціна становить за договором __________________________________ грн.

 

7. При здаванні роботи з урахуванням виконання умов договору встановлена надбавка (знижка) до договірної ціни у розмірі _____________________________ грн.

 

8. Загальна сума завдатків, перерахована за виконані етапи, становить _________ грн.

 

9. Належить до перерахування ___________________________________________ грн.,

(цифрами, літерами)

з урахуванням надбавки (знижки) до договірної ціни сумою __________________ грн.

РОБОТИ ЗДАВ

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

 

(підпис)

печатка

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

РОБОТИ ПРИЙНЯВ

ВІД ЗАМОВНИКА:

 

(підпис)

печатка

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Державний інспектор

захисту рослин району

 

(підпис)

печатка

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики України

« 20» травня 2008р. № 316

АКТ

виконання робіт із застосуванням біологічних засобів захисту рослин № ___

 

«___» _________ 200__ р. м.________________


__________________________________________________________________________

(найменування робіт та сільськогосподарської рослини, етапи робіт)

Ми, що нижче підписалися, ЗАМОВНИК в особі _______________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи)

ВИКОНАВЕЦЬ в особі _________________________________ і Державний інспектор

(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи)

захисту рослин району __________________________________, склали цей акт про те,

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

що згідно з договором підряду ВИКОНАВЕЦЬ виконав такий обсяг робіт:

1. Найменування робіт ______________________________________________________

(найменування сільськогосподарської рослини, праця робітників, діяльність яких пов’язана з використанням пестицидів, інше)

2. Обсяг робіт із зазначенням етапів __________________________________________

(площа (га), кількість обприскувань)

3. Засоби захисту рослин ____________________________________________________

(найменування засобу захисту рослин і кількість)


4. Робота виконувалась з «___» ___________ 20__ р. до «___» ________ 20__ р.

5. Ефективність виконуваної роботи (обґрунтування) ____________________________

(задовольняє, не задовольняє відповідно __________________________________________________________________________

до умов договору і завданням, роботи виконані в (не) повному обсязі (площа (га)), інше)

 

6. Договірна ціна становить за договором __________________________________ грн.

 

7. При здаванні роботи з урахуванням виконання умов договору встановлена надбавка (знижка) до договірної ціни у розмірі _____________________________ грн.

 

8. Загальна сума завдатків, перерахована за виконані етапи, становить __________грн.

 

9. Належить до перерахування ___________________________________________ грн.,

(цифрами, літерами)

з урахуванням надбавки (знижки) до договірної ціни сумою __________________ грн.

 

РОБОТИ ЗДАВ

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

 

(підпис)

печатка

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

РОБОТИ ПРИЙНЯВ

ВІД ЗАМОВНИКА:

 

(підпис)

печатка

 

 

 

 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Державний інспектор

захисту рослин району

 

(підпис)

печатка

 


Схожі:

Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин iconНаказ №12-у про забезпечення виконання постанови кму від 21. 03. 2012 року №245 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №245 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті...
Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин iconРозпорядження " 21 " 03 2012 р. №179-р Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання Регіональної програми запобігання
Міністрів України від 22. 02. 2012 №117 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації...
Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин iconПро затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Міжнародного дитячого центру "Артек" за рахунок бюджетних коштів { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту n 3022 ( ) від 26.
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей...
Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин iconПро використання коштів, передбачених у міському бюджеті м
Про використання коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2008 рік для виконання депутатських повноважень у частині житлово-комунального...
Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин iconКодекс України від 05 квітня 2001 р. №2341-ііі (витяг)
Порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що...
Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин iconРозпорядження " 19 " 07 2012 р. №462-р Про обласну комісію з питань забезпечення житлом інвалідів війни за рахунок коштів державного бюджету
України від 23. 05. 2012 №503 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом...
Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин iconЗастосування біологічних методів боротьби з хворобами І шкідниками культурних рослин
Наслідки застосування пестицидів у сільському господарстві та на присадибній ділянці
Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин iconРозпорядження " 16 " 07 2012 р. №449 р Про обласну комісію з питань забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів державного бюджету
Міністрів України від 23. 11. 2011 №1198 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення...
Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин iconНаказ №6-у про створення комісії по наданню одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28. 02. 2011 року №158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених...
Наказ №316 Про затвердження форм типових документів для часткової оплати витрат за рахунок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин iconПрограма підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів на 2011 рік
Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для часткової компенсації відсоткової ставки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи