*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації icon

*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації
Скачати 64.79 Kb.
Назва*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації
Дата конвертації18.06.2013
Розмір64.79 Kb.
ТипДокументи

*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації / A meghívó vállalat / szervezet neve és címe

Pro Family Travel

H-1094 Budapest Berzenczey u.39-41Номер(-и) телефону(-ів) та факсу підприємства чи організації / A vállalat / szervezet telefonszáma és faxszáma

 tel. (+36-1) 219-5833

 fax. (+36-1) 219-5513 


Autobus

Прізвище, ім’я, адреса, номери телефону та факсу, та адреса електронної пошти контактної особи у підприємстві чи організації:/ A vállalat / szervezet kapcsolattartójának vezetékneve, utóneve, címe, telefonszáma, faxszáma és e-mail címe:

Koman Zhanna, H-1136 Budapes, Pannonia utca 6.2, +36 70 932 54 83,

incoming@profamily.hu, komanzs@profamily.hu*33. Витрати на подорож та проживання заявника під час його перебування покриваються: / A kérelmező tartózkodása során felmerülő utazási és megélhetési költségeket самим заявником / maga a kérelmező fedezi


Кошти на перебування / Anyagi fedezet

 Готівка / Készpénz

 Дорожні чеки / Utazási csekk

 Кредитні картки / Hitelkártya

 Оплачене житло / Előre fizetett szállás

 Оплачений транспорт / Előre fizetett közlekedés

 Інше (прохання уточнити) / Egyéb (Nevezze meg)
 Спонсор (приймаюча сторона, підприємство, організація) / az a költségviselő (vendéglátó, vállalat, szervezet) (nevezze meg) fedezi, aki

 Вказане в пунктах 31 або 32 / a 31. vagy a 32. mezőben szerepel

 Інше (прохання уточнити) / egyéb (nevezze meg)


Кошти на перебування / Anyagi fedezet

 Готівка / Készpénz

 Наявність житла / Szállás biztosítva

 Всі витрати на перебування покриваються / A tartózkodás időtartama alatt felmerülő összes költség fedezve

 Оплачений транспорт / Előre fizetett közlekedés

 Інше (уточніть) / Egyéb (Nevezze meg)

^ 34. Особисті дані члена сім'ї, який є громадянином ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації /

Az EU-, EGT- vagy svájci állampolgár családtag személyes adatai

Прізвище(-а) / Vezetéknév(-nevei)

     Ім’я (Імена) / Utónév (-nevek)

     

^ Дата народження / Születési idő

     

Громадянство / Állampolgárság

     

Номер проїзного документу чи посвідчення особи / Úti okmány vagy személyi igazolvány száma

     


^ 35. Родинний зв'язок з громадянином ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації / EU-, EGT- vagy svájci állampolgárhoz fűződő családi kapcsolat

 чоловік або дружина / házastárs  син або донька / gyermek  онук або онука / unoka

 батьки або прабатьки на утриманні / eltartott felmenő ági rokon

^ 36. Місце і дата / Kelt (hely és idő)

Lviv, 11.12.2010

37. Підпис (замість неповнолітньої дитини підписує один з батьків або опікунів) / Aláírás (kiskorú gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló személy/törvényes gyám aláírása)^ Мені відомо, що відмова у видачі візи не є приводом для повернення візового збору


Tudomásul veszem, hogy a vízumdíjat nem térítik vissza a vízumkérelem elutasítása esetén.

Для заявників на багаторазову візу(див пункт № 24):


Мені відомо про необхідність мати медичну страховку як для першої подорожі, так і для наступних поїздок на територію країн-членів ЄС


Többszöri beutazásra jogosító vízum kérelmezése esetén alkalmazandó (vö. a 24. mezővel):


Tudomásul veszem, hogy megfelelő utazási egészségbiztosítással kell rendelkeznem a tagállamok területén való első tartózkodásom, valamint későbbi tartózkodásaim során is.* Члени сім’ї громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації (подружжя, діти, батьки на утриманні), які подорожують згідно з угодою про вільне пересування, не мають заповнювати поля, відмічені зірочкою. Члени сім’ї громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації мають подати документи, що підтверджують родинний зв'язок та заповнити пункти номер 34 і 35. / A *-gal jelölt mezőket az EU-, EGT- vagy svájci állampolgárok családtagjainak (házastárs, gyermek vagy eltartott felmenő ági rokon) nem kell kitölteniük abban az esetben, ha szabad mozgáshoz való jogukat gyakorolják. Az EU-, EGT- vagy svájci állampolgárok családtagjainak ezt a kapcsolatot okmánnyal kell igazolniuk, és ki kell tölteniük a 34. és a 35. mezőtМені відома наступна інфомація і я з нею погоджуюсь: дані, які потрібно вказати в цій заяві, надання фотографії, і, у разі необхідності, моїх відбитків пальців є обов’язковими для розгляду заяви на отримання візи; мої персональні дані та дані, вказані у заяві на отримання візи, а також мої відбитки пальців та фотографія будуть передані до компетентних органів країн-членів ЄС та розглядатимуться цими органами при прийнятті рішення щодо видачі візи.


Ця інформація, а також рішення щодо заяви на отримання візи, анулювання, відкликання або подовження виданої візи зберігатиметься у системі VIS¹ протягом п’яти років та буде доступною для компетентних органів, що здійснюють візовий контроль на зовнішніх кордонах та на території країн-членів ЄС; для міграційних служб, установ, що розглядають надання політичного притулку країн-членів ЄС з метою перевірки виконання вимог в’їзду, законного перебування та проживання на території країн-членів ЄС; з метою встановлення особи громадян, які не дотримуються або перестали виконувати ці вимоги; з метою вивчення заяви на отримання політичного притулку та встановлення ступені відповідальності за це. У певних випадках, також зможуть перевіряти ці дані компетентні органи країн-членів ЄС та Європол з метою уникнення, розкриття або розслідування терористичних або інших тяжких злочинів. Угорською установою, яка уповноважена обробляти дані: [Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – 1117 Budafoki út 60.; Telefon: +36 (1) 463 9100].


Мені відомо, що я маю право отримати від будь-якої країни-члена ЄС мої персональні дані, які фігурують у системі VIS та яка країна їх внесла, а також вимагати виправити ту інформацію, яка є неточною та видалити ті дані, які були отримані нелегально. Якщо я подаю відкрите клопотання, установа, яка обробляє мою заяву, має поінформувати мене, яким чином я можу перевірити мої персональні дані, та яким чином можна їх виправити або знищити, та як це зробити відповідно до внутрішнього законодавства країни-члена ЄС, до якої я звернувся. Національна установа, що здійснює контроль [Adatvédelmi Biztos Irodája – 1051 Budapest Pf. 40.; Telefon: +36 (1) 475 7100; e-mail: adatved@obh.hu] вивчає всі клопотання, пов’язані із захистом персональних даних.


Я заявляю, що надав правдиві дані у повному обсязі. Мені відомо, що будь-яка фальшива інформація може стати приводом для відмови у видачі візи, в анулюванні виданої візи та дозволяє розпочати судову справу проти мене, відповідно до законодавства країни-члена ЄС, яка розглядає мою заяву на отримання візи.


Я зобов’язуюсь покинути територію країн-членів ЄС до закінчення строку дії виданої візи. Мене поінформували, що віза-це одна з вимог для в’їзду на територію країн-членів ЄС. Факт отримання візи не означає, що я маю право на повернення грошей, якщо я порушив положення статті 5, пункту 1 Регламенту ЄС № 562/2006 (Шенгенський прикордонний кодекс), внаслідок чого мені заборонили в’їзд до країни призначення. Виконання вимог в’їзду перевірятиметься при в’їзді на територію країн-членів ЄС.


Tudatában vagyok és elfogadom az alábbiakat: az ehhez a kérelemhez szükséges adatgyűjtés és a fényképkészítés, és szükség esetén az ujjnyomatvétel kötelező a vízumkérelem vizsgálatához. Az e vízumkérelmen megadott személyes adataimat, valamint az ujjlenyomataimat és fényképemet a tagállamok illetékes hatóságaihoz továbbítják, amely hatóságok azokat a vízumkérelmemről történő döntés meghozatala céljából feldolgozzák.


Ezen adatokat, valamint a kérelemről vagy a kiadott vízum megsemmisítéséről, visszavonásáról vagy meghosszabbításáról szóló döntésre vonatkozó adatokat rögzítik és legfeljebb öt évig tárolják a Vízuminformációs Rendszerben (VIS)1, amely időtartam alatt hozzáférhetőek a vízumhatóságok és a vízumokat a külső határokon és a tagállamok területén ellenőrizni jogosult hatóságok, valamint a tagállamok bevándorlási és menekültügyi hatóságai számára annak érdekében, hogy e hatóságok ellenőrizni tudják, teljesülnek-e a tagállamok területére történő jogszerű belépés, tartózkodás és ottlakás feltételei, valamint hogy azonosítani tudják azon személyeket, akik e feltételeknek nem vagy már nem felelnek meg, továbbá hogy a menedékjog iránti kérelmet megvizsgálják, és meghatározzák, ki a felelős az ilyen vizsgálat elvégzéséért. Bizonyos körülmények mellett az adatokhoz a tagállamok kijelölt hatóságai és a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása érdekében az Europol is hozzáférhet. Az adatfeldolgozásáért felelős tagállami hatóság: [Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal – 1117 Budafoki út 60.; Telefon: +36 (1) 463 9100].


Tudatában vagyok , hogy jogomban áll bármelyik tagállamban tájékoztatást kérni a velem kapcsolatosan a VIS-ben rögzített adatokról és az azokat oda továbbító tagállamról, továbbá kérni, hogy a rám vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítsék, valamint a személyemmel kapcsolatos, nem jogszerűen feldolgozott adatokat töröljék. Kifejezett kérésemre a kérelmemet megvizsgáló hatóság tájékoztat arról a módról, ahogyan a személyes adataim ellenőrzésére vonatkozó jogaimat gyakorolhatom, és ahogyan módosításukat és törlésüket kérhetem, ideértve az érintett állam nemzeti joga által biztosított jogorvoslatokat is. E tagállam nemzeti felügyeleti hatósága [Adatvédelmi Biztos Irodája – 1051 Budapest Pf. 40.; Telefon: +36 (1) 475 7100; e-mail: adatved@obh.hu] meghallgatja a személyes adatok védelmével kapcsolatos követeléseket.


Kijelentem, hogy legjobb tudomásom szerint az általam megadott adatok pontosak és teljesek. Tudatában vagyok annak, hogy bármely hamis nyilatkozat a kérelmem elutasításához, illetve a már megadott vízum érvénytelenítéséhez vezet, és a kérelmet feldolgozó tagállam joga értelmében büntetőeljárást vonhat maga után ellenem.


Vállalom, hogy a tagállamok területét elhagyom a vízum lejárta előtt, amennyiben a vízumot megadják. Tájékoztattak arról, hogy a vízum birtoklása a tagállamok európai területére történő beutazásnak csak egyik előfeltétele. A vízum megadásának puszta ténye nem jelenti azt, hogy kártérítésre leszek jogosult, ha a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex 5. cikkének (1) bekezdésében foglalt vonatkozó rendelkezéseknek nem teszek eleget, és ezért beutazásomat megtagadják. A beutazás előfeltételeit a tagállamok európai területére történő belépéskor ismételten ellenőrzik.


Місце і дата / Kelt (hely és idő)


Lviv, ДД.ММ.ГГГГ

Підпис (замість неповнолітньої дитини підписує один з батьків або опікунів) / Aláírás (kiskorú gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló személy / törvényes gyám aláírása):
.

Схожі:

*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації iconЛоготип і назва підприємства (установи, фірми) Адреса, телефони і електронні координати підприємства (установи, фірми)
Видана (піб) у тому, що він (вона) дійсно працює в (на) (назва підприємства, фірми, установи) на посаді (назва посади, відділу І...
*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації iconІнформації (форма для подання у паперовому вигляді) Інформація про запитувача інформації Прізвище, ім’я та по батькові (або назва юридичної особи чи організації) Поштова адреса Адреса електронної пошти
Відомості про інформацію, яка запитується* Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації iconІнформації (форма для подання у електронному вигляді) Інформація про запитувача інформації Прізвище, ім’я та по батькові (або назва юридичної особи чи організації) Поштова адреса Адреса електронної пошти*
Відомості про інформацію, яка запитується* Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації iconАнкета на участь у семінарі Назва організації (повна) Адреса організації Індекс Область
Направляємо форму заяви-анкети для проходження навчання з питань організації та здійснення закупівель
*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації iconБланк навчального закладу/підприємства
Назва навчального закладу/підприємства/установи, які представляють інноваційну розробку (адреса, контактні телефони та контактна...
*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації iconІнформація про підприємство/організацію Повна назва
Назва підприємства/ організації
*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації iconПротокол зборів найманих працівників підприємства, установи, організації (повна назва підприємства, установи, організації)
Визначення органу (особи, осіб), що буде представляти інтереси найманих працівників
*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації iconІнформація про організацію Назва організації Повна адреса Телефон організації Контактний телефон особи або відповідального за делегацію (мобільний)

*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації iconПовна назва підприємства Рекламна назва підприємства
Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області Відкрите акціонерне товариство "Туристичний комплекс "Черемош"
*32. Назва та адреса приймаючого підприємства чи організації iconПозивач (п.і. п б.)(адреса) Відповідач
Я працювала (посада, виконувана робота) на (в) (найменування підприємства, установи чи організації) з (число, місяць, рік)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи