М. Львів – 2011 Загальні положення icon

М. Львів – 2011 Загальні положення
Скачати 102.84 Kb.
НазваМ. Львів – 2011 Загальні положення
Дата конвертації14.02.2013
Розмір102.84 Kb.
ТипДокументи


Державне підприємство

«Львівський державний ювелірний завод»

Інструкція

з оформлення операцій по наданню платних побутових послуг

державним підприємством «Львівський державний ювелірний завод»


м.Львів – 2011

 1. Загальні положення
  1. Дана Інструкція встановлює порядок надання державним підприємством «Львівський державний ювелірний завод» (надалі – ДП «ЛДЮЗ») платних побутових послуг (надалі – «побутові послуги») з:

   1. виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння/обручок за індивідуальним замовленням;

   2. обміну лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби;

   3. ремонту ювелірних виробів.
  1. Інструкція розроблена відповідно Законів України «Про захист прав споживачів», «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними», на виконання вимог Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 року №313 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.1999 року №974), Переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року №1258, Інструкції щодо надання послуг з ремонту та виготовлення ювелірних виробів та інших виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 27.08.2000 року №20.
  1. Приймання, оформлення, виконання та видача замовлень з надання побутових послуг здійснюються відповідно до вимог Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.1999 року №974 «Про внесення змін до Правил побутового обслуговування населення», Інструкції щодо надання послуг з ремонту та виготовлення ювелірних виробів та інших виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 27.08.2000 року №20, та цієї Інструкції.
 1. Порядок надання побутових послуг
  1. Приймання, оформлення та виконання замовлень проводиться в приміщеннях структурних підрозділів ДП «ЛДЮЗ»: магазині – салоні та фірмовому магазині підприємства.
  1. На робочому місці працівників підприємства, що надають побутові послуги (приймальники дорогоцінних металів та сировини, ювелір (модельєр), повинна бути розміщена табличка з його прізвищем, ім’ям та по батькові.
  1. Працівники підприємства, що надають побутові послуги, повинні забезпечити високу професійну етику обслуговування (культуру мови, доброзичливе ставлення до замовника, професійну грамотність працівників, ознайомити замовника з вимогами нормативних документів, які належать до цих послуг).
  1. Побутові послуги надаються згідно з переліком та за цінами, затвердженими на підприємстві. Розрахунок здійснюється у готівковій формі через реєстратори розрахункових операцій.
  1. Побутові послуги надаються замовникам згідно з угодами (договорами), документальним підтвердженням укладення яких є такі документи: квитанція, розрахунковий документ встановленої форми.

Права, обов’язки, відповідальність ДП «ЛДЮЗ» і замовника, передбачені цими Правилами, діють з моменту укладення угоди про надання побутової послуги.


  1. ДП «ЛДЮЗ» має право на відмову у прийманні замовлень на побутові послуги, якщо не може забезпечити належне їх виконання.
  1. Термін виконання замовлення встановлюється за погодженням сторін.
  1. Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання послуги, є: фіскальний (касовий) чек – у розрахунках із замовниками із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (розрахункова квитанція у разі виходу такого реєстратора з ладу або тимчасового відключення електроенергії).
  1. Розрахунки із замовниками за надані послуги здійснюються у готівковій формі.
  1. Розрахунок проводиться замовником з ДП «ЛДЮЗ» під час отримання замовлення. Після сплаченої операції з надання послуги замовнику видається розрахунковий документ.
  1. Вартість послуг і матеріалів ДП «ЛДЮЗ» оплачується замовником за цінами, що діяли на день оформлення замовлення, якщо інше не передбачено умовами угоди.
  1. Вартість наданих дорогоцінних матеріалів замовника визначається та оформлюється документально.
  1. Види, кількість і якість матеріалів, необхідних для надання послуг, визначаються виконавцем відповідно до нормативно – технічних документів.
  1. Підставою для одержання замовлення (послуги) є пред’явлена квитанція.
  1. У разі втрати замовником документа, що надає йому право на отримання замовлення, останнє видається за письмовою заявою замовника та поданням документа, який посвідчує його особу. Одночасно поновлюється право замовника на гарантійне обслуговування.
  1. При наданні побутових послуг з виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння/обручок за індивідуальним замовленням та/або обміну лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби приймальник встановлює особу, яка звернулась особисто за наданням такої послуги.

Установлення особи здійснюється за паспортом або іншими документами, які унеможливлюють будь – які сумніви щодо особи громадянина (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення водія, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи).


 1. ^ Особливості приймання та оформлення замовлення

з виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння/обручок за індивідуальним замовленням


  1. Виготовлення ювелірних виробів виконується з дорогоцінних матеріалів замовника в термін, погоджений сторонами.
  1. Для виготовлення приймаються наступні дорогоцінні матеріали: банківські метали у вигляді зливків, лом ювелірних виробів із золота та лом золота різних проб, золоті монети, коронки та мостовидні протези 850 проби, зубопротезні диски.
  1. Лом дорогоцінних металів замовника приймається у чистому вигляді, без сторонніх включень. Очищення дорогоцінних металів до їхнього зважування проводиться за рахунок замовника.
  1. При оформленні замовлення на переробку дорогоцінних металів приймальник проводить в присутності замовника зважування лому дорогоцінних металів, визначення проби.
  1. При оформленні замовлення проставляються проба та маса отриманого лому дорогоцінного металу, проводиться перерахунок на іншу пробу (при необхідності).

При видачі замовлення вказується маса готового виробу, фактичні витрати, залишки лому дорогоцінного металу та вартість наданих побутових послуг.


  1. Замовлення заповнюються у вигляді: замовлення, квитанція та копії квитанції. Другий примірник форми (квитанція) видається замовнику, а перший (замовлення) та третій (копія квитанції) – залишається на підприємстві.  1. При замовленні нового виробу робиться опис замовлення, зазначаються фасони, розмір каблучки за кільцеміром, розмір браслету за довжиною, шириною, маса виробу та каменю (якщо виріб його має); вказується проба, втрата дорогоцінних металів, вартість послуг. Квитанція підписується приймальником і замовником.

Якщо опис не задовольняє характеристику замовлення, то складається ескіз, який підписується замовником і додається до квитанції (договору).


  1. Під час оформлення побутової послуги замовник попереджається про можливий залишок дорогоцінного металу або його недостачу. Залишок має бути повернений замовнику. Кількість дорогоцінного металу, якої не вистачає, може бути додана замовником з відповідним зазначенням у квитанції при отримані замовлення.
  1. У разі анулювання замовлення повернення дорогоцінного металу провадиться за письмовою заявою замовника з пред'явленням ним паспорта або іншого документа, що засвідчує його особу, та виданого йому другого примірника договору (копії квитанції).
  1. Під час видачі замовлення приймальник проводить розрахунок із замовником та проставляє фактичну дату видачі замовлення. При розрахунках із замовником йому видається фіскальний (касовий) чек. Разом з чеком замовнику видається другий примірник замовлення (квитанції).
  1. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, визначених цими Правилами та угодою, виконавець несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством та угодою між ним і замовником.
  1. Замовник зобов’язаний прийняти та оплатити вартість наданих згідно з умовами угоди побутових послуг.
  1. У разі неотримання замовником без поважних причин замовлення у визначений угодою термін він повинен відшкодувати виконавцю вартість зберігання замовлення.
 1. Особливості оформлення операцій з надання побутових послуг з обміну лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби
  1. Під час оформлення операції з надання побутової послуги з обміну лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби замовник пред’являє крім документу, що засвідчує його особу, документ про присвоєння фізичній особі – платнику податків ідентифікаційного номера.
  1. Замовник здійснює відбір раніше виготовлених підприємством ювелірних виробів для обміну лому дорогоцінних металів із асортименту, що представлений на демонстраційних вітринах у торговельних приміщеннях.
  1. Приймальник на основі вибраного замовником асортименту ювелірних виробів здійснює розрахунок потреби кількості дорогоцінного металу і вартості замовлення, оформляє його на підставі діючих на підприємстві норм втрат та прейскуранту цін.
  1. Лом дорогоцінних металів замовника приймаються у чистому вигляді, без сторонніх включень. Очищення дорогоцінних металів від бруду та сторонніх включень до їхнього зважування проводиться за рахунок замовника.
  1. Лом дорогоцінних металів приймається у вигляді:

   1. банківських металів у вигляді зливків;

   2. лому ювелірних виробів стандартних проб без вставок та інших включень;

   3. зубних протезів з дорогоцінних металів;

   4. монет з дорогоцінних металів.
  1. Зважування наданого замовником лому дорогоцінних металів, визначення проби (процентного вмісту дорогоцінних металів) проводиться у присутності замовника. Зважування здійснюється на електронних вагах відповідного класу.
  1. Приймальник перевіряє наданий замовником лом дорогоцінних металів та здійснює його відбір у необхідній кількості для оформлення операції з обміну лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні виробі.
  1. Приймання лому дорогоцінних металів проводиться по фактичній пробі, вказаній на ломі дорогоцінних металів та підтвердженій приймальником.
  1. Якщо на ломі дорогоцінних металів, що наданий замовником, відсутній відбиток державного пробірного клейма (відтиск проби), то проба встановлюється приймальником в порядку, встановленому на підприємстві.
  1. При неможливості встановлення проби або у випадках, коли замовник не погоджується з пробою, встановленою приймальником, лом дорогоцінного металу повертається замовнику.
  1. Оформлення операції з надання побутової послуги з обміну лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби проводиться згідно квитанції, згідно якої замовником власноручним підписом засвідчується отримання обраної послуги. Квитанція оформляється у двох примірниках: один примірник залишається у замовника, другий – на підприємстві.
  1. В квитанції зазначаються короткий опис лому дорогоцінного металу та інша інформація, що розкриває зміст операції з обміну лому дорогоцінного металу на раніше виготовлені ювелірні вироби, зокрема:

   1. дата надання послуги;

   2. назва лому дорогоцінного металу, наданого замовником;

   3. фактична проба дорогоцінного металу;

   4. фактична вага;

   5. вага в чистоті (999,9º);

   6. ціна 1 грама дорогоцінного металу в чистоті;

   7. вартість наданого дорогоцінного металу;

   8. вартість наданого дорогоцінного металу за мінусом податку на доходи фізичних осіб;

   9. розрахунок потреби лому дорогоцінного металу для виготовлення ювелірних виробів.
  1. Після проведення повного розрахунку із замовником приймальник надає йому замовлені ювелірні вироби, квитанцію на здійснення даного виду операції та фіскальний чек, в якому вказується вартість наданої послуги з обміну лому дорогоцінних металів на раніше виготовлені ювелірні вироби.
 1. ^ Особливості оформлення операцій з надання побутових послуг

з ремонту ювелірних виробів


  1. Підприємство надає платні побутові послуги з дрібного ремонту ювелірних виробів згідно з Переліком (Додаток 3).
  1. Надання побутової послуги з дрібного ремонту ювелірних виробів здійснюється в присутності замовника.
  1. По факту надання послуги з дрібного ремонту ювелірних виробів замовнику надається розрахункова квитанція, форма якої затверджується у встановленому чинним законодавством (зразок додається).

Один примірник розрахункової квитанції разом з фіскальним (касовим) чеком залишається у замовника, другий – на підприємстві.


 1. ^ Порядок виконання послуг
  1. Виконання побутових послуг проводиться відповідно до замовлення, діючих стандартів та технологічних процесів (інструкцій), затверджених на підприємстві.

Терміни виконання замовлення узгоджуються із замовником і позначаються у замовленні (квитанції).


  1. Виготовлені ювелірні вироби із дорогоцінних металів повинні мати відповідну пробу.
 1. Порядок видачі замовлення
  1. Замовник має право на перевірку якості наданих послуг та їх відповідності замовленню.
  1. Гарантійні зобов’язання ДП «ЛДЮЗ» та гарантійні терміни на надані послуги визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» та ДСТУ 3527-97 «Вироби золотарські з коштовних металів. Загальні технічні умови».
  1. Документами, що надають право замовникові на вимогу усунення недоліків у гарантійний термін, є фіскальний (касовий) чек та квитанція. У період гарантійного терміну виконавця дефекти, що виникли з його вини, усуваються безкоштовно.

Схожі:

М. Львів – 2011 Загальні положення iconПоложення про Громадську раду з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова Львів-2011 Розділ I. Загальні положення
Громадської ради з питань розвитку підприємництва при міському голові міста Львова
М. Львів – 2011 Загальні положення iconПоложення про спілку молоді профспілки працівників атомної енергетики та промисловості україни зміст стор. 1 Загальні положення 3 2 загальні принципи діяльності спілки Молоді 3
Загальні збори (конференція) організації молоді профспілкової організації, об’єднання 7
М. Львів – 2011 Загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування у Львівській державній фінансовій академії Львів-2008 Загальні положення
Це Положення регламентує порядок створення і функціонування студентського самоврядування у Львівській державній фінансовій академії...
М. Львів – 2011 Загальні положення iconПоложення (норми) проекту акта Закон України "Про стандартизацію" Розділ I загальні положення розділ I загальні положення стаття Основні терміни та їх визначення
Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні умови"
М. Львів – 2011 Загальні положення iconПоложення про атестацію педагогічних працівників I. Загальні положення
Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту №1473 від 20. 12. 2011
М. Львів – 2011 Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Кращий переклад 2011» Загальні положення Конкурс «Кращий переклад 2011» проводиться з метою
Завдання конкурсу: виявлення та підтримка талановитих, здібних дітей, здатних до творчої перекладацької діяльності
М. Львів – 2011 Загальні положення iconПоложення про індивідуальний навчальний план студента львів 2007 положення індивідуальний навчальний план студента* 1 загальні відомості
Нпс — це робочий документ студента, що формується виходячи з вимог освітньо-професійної програми відповідного рівня підготовки та...
М. Львів – 2011 Загальні положення iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агроспецмонтаж» м. Новоселиця 2010р. Розділ загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агроспецмонтаж" (далі – Положення) розроблено відповідно...
М. Львів – 2011 Загальні положення iconПоложення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Побут» м. Новоселиця 2011р. Розділ загальні положення 1
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Побут" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...
М. Львів – 2011 Загальні положення iconПоложення про відділ освіти Ізюмської міської ради (нова редакція) м. Ізюм 2011 р. Загальні положення
Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи