Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення icon

Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради загальні положення
Скачати 48.34 Kb.
НазваПоложення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради загальні положення
Дата конвертації29.06.2013
Розмір48.34 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин
департаменту “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відділ промоції є структурним підрозділом управління інформаційної політики та зовнішніх відносин (надалі - управління) департаменту “Адміністрація міського голови“ Львівської міської ради (надалі департамент), утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006р. № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ та згідно з чинним законодавством України.
1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним директорові департаменту, підпорядкованим начальнику Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту та начальника управління та цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.


^ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


Основними завданнями відділу промоції є:
1.Формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про Львів в Україні та за кордоном.


^ 3. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ


3.1. Відділ очолює начальник, який призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту за поданням начальника управління у порядку, визначеному законодавством.
3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління, йому підконтрольний та підзвітний.
3.3. До складу відділу входять такі структурні підрозділи:
3.3.1 сектор внутрішньої промоції;
3.3.2; сектор зовнішньої промоції
3.4. Сектори очолюють завідувачі секторів

3.5. Начальник відділу:
3.5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед директором департаменту та начальником управління за виконання покладених на відділ завдань.
3.5.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів відділу.
3.5.3. Вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.

3.5.4. Підписує видані у межах компетенції відділу документи, організовує перевірку виконання своїх доручень.
3.5.5. Розробляє та затверджує у начальника управління посадові інструкції працівників відділу.
3.5.6. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови наказами директора департаменту та начальника управління та цим Положенням.


^ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ВІДДІЛУ


До компетенції відділу відносяться такі повноваження:
4.1 здійснення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації.
4.2 вивчення громадської думки шляхом аналізу соціологічних опитувань;
4.3 організація співробітництва з містами-партнерами, іншими містами в Україні та поза її межами;
4. 4 розробка та впровадження концепції промоції м. Львова в Україні та за кордоном;
4.5 популяризація м. Львова, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції м. Львова;
4. 6 підготовка і координація промоційних заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про м. Львів, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо;
4.7 пошук спонсорів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном;
4.8 видання промоційної літератури та сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо;
4.9 підготовка і координація дій для участі та представництва м. Львова у виставково-торговельних заходах, спрямованих на популяризацію міста;
4.10 розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації Львівської міської ради;
4.11 розробка та впровадження системи міської інформації (інформаційні таблички, дороговкази, вказівники, стаціонарні карти і схеми тощо);
4.12 виконання інших повноважень відповідно до чинного законодавства.


^ 5. ПРАВА ВІДДІЛУ


Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, відділ має право:
5.1. Залучати спеціалістів та фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
5.2. Здійснювати аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.
5.3. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.
5.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

^ 6. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ


6.1. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис відділу затверджує начальник Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин за погодженням з директором департаменту “Адміністрація міського голови“ та директором департаменту фінансової політики.
6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.
6.3. Граничну чисельність працівників відділу встановлює міський голова у межах загальної чисельності працівників виконавчих органів, затвердженої міською радою. Структура відділу затверджується виконавчим комітетом.
6.4. Штатний розпис відділу затверджує начальник управління за погодженням з директором департаменту “Адміністрація міського голови“ та директором департаменту фінансової політики.


^ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ


7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов'язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.
7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законом порядку.


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


8.1. Ліквідація та реорганізація відділу проводиться міською радою за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.


Директор департаменту Березюк О. Р.


Візи:

Начальник Управління інформаційної політики

та зовнішніх відносин Процик О. Я.Схожі:

Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ закордонної співпраці управління інформаційної політики та зовнішніх відносин
Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ це Положення визначає організацію, повноваження...
Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення iconЗатверджую" В. о директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. О. Павлюк (підпис), ініціали І прізвище) (число, місяць рік) М. П. „Погоджую"
Начальник управління молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення iconРішення 23 сесії міської ради шостого скликання від 28. 03. 2012 р. №23/11 функціональні обов′язки секретаря Кремінської міської ради Колесніченко Л. В. Загальні положення
Секретар міської ради працює на постійній основі, обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією...
Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення iconПоложення про науково-методичну раду міського методичного центру відділу освіти Виконавчого комітету Славутицької міської ради загальні положення
Славутицької міської ради (далі – нмр) є колегіальним органом керівництва міським методичним центром (далі ммц), який сприяє реалізації...
Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю Загальні положення
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесією міської ради для здійснення виконавчих функцій та повноважень місцевого...
Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення iconПоложення про загальний відділ Чернівецької міської ради Загальні положення Загальний відділ є виконавчим органом Чернівецької міської ради
Загальний відділ Чернівецької міської ради (надалі – Відділ) створений відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України «Про місцеве...
Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення iconПоложення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях І. Загальні положення 1
Положення про департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, затверджене рішенням 23 сесії...
Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення iconНаказ №3/453 м. Луганськ Про закріплення працівників управління освіти відповідальними за закладами освіти міста
Положення про управління освіти луганської міської ради, затвердженого розпорядженням Луганського міського голови від 24. 12. 2010...
Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення iconРішення виконкому від № Додаток 2 Затверджено рішенням виконкому від 27. 10. 2006 №1204 Структура управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради
Структура управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради
Положення про відділ промоції міста управління інформаційної політики та зовнішніх відносин департаменту \"Адміністрація міського голови\" Львівської міської ради загальні положення iconРішення 23 сесії міської ради V скликання №500 Положення про відділ державної реєстрації Чернівецької міської ради I. Загальні положення
Відділ державної реєстрації Чернівецької міської ради (далі по тексту – Відділ) є виконавчим органом Чернівецької міської ради, реорганізованим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи