Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» icon

Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування»
Скачати 146.3 Kb.
НазваЗагальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування»
Дата конвертації25.03.2013
Розмір146.3 Kb.
ТипДокументи


1. Загальні положення.


1.1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування»

(скорочена назва - ЛОФСО), надалі Федерація, фізкультурно-спортивної спрямованості, яка створена і діє у відповідності із Конституцією України, законом України „Про об’єднання громадян” на засадах єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод та розвитку спортивного орієнтування.

1.2 Федерація діє на засадах законності, добровільності та рівноправності її членів, самоврядування, гласності.

1.3 Діяльність Федерації регламентується Конституцією України, Законом України “Про фізичну культуру і спорт”, чинним законодавством, Статутом ЛОФСО, Статутом ФСО України та Статутом IOF.

1.4 Реєстрація Федерації здійснюється відповідно до чинного законодавства. З моменту її реєстрації Федерація набуває прав юридичної особи, має рахунки в банківських установах, самостійний баланс, печатку та штампи із своєю назвою та емблемою; має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права та обов`язки, представляти та захищати свої інтереси та інтереси своїх членів в державних, громадських та приватних організаціях, розповсюджувати інформацію і пропагувати свої цілі та ідеї щодо популяризації та розвитку спортивного орієнтування на Львівщині.

1.5 Федерація визнає принципи, цілі та завдання Олімпійської хартії, правила Міжнародної федерації орієнтування (IOF) і здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з обласним органом виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту (далі - Держкомітет), Федерацією спортивного орієнтування України та іншими організаціями для забезпечення виконання статутних завдань.

1.6 Діяльність Федерації поширюється на всю територію Львівської області.

1.7 Засновниками Федерації є громадяни України, що об’єднуються для задоволення своїх потреб в галузі спортивного орієнтування.

1.8 Юридична адреса Федерації знаходиться за адресою м. Львів, вул. Машиністів, 23/3.


2. Мета та завдання Федерації.


2.1 Метою Федерації є задоволення та захист спільних інтересів своїх членів, які полягають у сприянні розвитку спортивного орієнтування у Львівській області, підвищенні його ролі у гармонійному розвитку особи, зміцненні здоров`я та формуванні здорового способу життя.


2.2 Основними завданнями Федерації є:

2.2.1 Сприяння у підготовці спортсменів, тренерів, суддів, картографів.

2.2.2 Забезпечення успішних виступів спортсменів Львівської області на чемпіонатах України, інших Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

2.2.3 Проведення разом з обласним Держкомітетом змагань із спортивного орієнтування у Львівській області.

2.2.4 Пропаганда і популяризація спортивного орієнтування та здорового способу життя серед населення.


3. Основні функції Федерації.


3.1 Федерація згідно з покладеними на неї завданнями, відповідно до чинного законодавства, виконує такі функції:

3.1.1 Розробляє і реалізовує програми розвитку спортивного орієнтування у Львівській області.

3.1.2 Надає практичну, організаційну і методичну допомогу своїм членам.

3.1.3 Подає пропозиції до обласного Держкомітету щодо Положення про збірні команди Львівської області зі спортивного орієнтування.

3.1.4 Готує Положення та інші документи про змагання та спортивні заходи серед своїх членів, здійснює контроль за їх дотриманням.

3.1.5 Організовує і проводить змагання, тренувальні збори спортсменів та інші заходи.

3.1.6 Бере участь у організації і проведенні наукових досліджень, виданні методичних, довідково-інформаційних та інших матеріалів.

3.1.7. Приймає участь у контролі за дотриманням чинного законодавства спортсменами, тренерами та іншими причетними до орієнтування людьми щодо використання стимуляторів, допінгових речовин або інших заборонених у спорті засобів.

3.1.8 Сприяє організації і проведенню спільно з зацікавленими організаціями, установами, закладами підготовки та підвищення кваліфікації тренерів, суддів та інших спеціалістів.

3.1.9 Приймає участь у проведенні науково-практичних конференцій семінарів, симпозіумів.

3.1.10 Здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

3.1.11 Сприяє виготовленню для внутрішніх потреб спортивного обладнання, картографічних матеріалів та іншої продукції, необхідної для діяльності Федерації.

3.1.12 Організовує виготовлення офіційної, пам`ятної атрибутики з символікою ЛОФСО.

3.1.13 Здійснює заходи дисциплінарного впливу до членів Федерації, обумовлені цим Статутом.

3.1.14 Проводить реєстрацію своїх членів, здійснює контроль за між клубними переходами спортсменів у відповідності до реєстраційного регламенту.

3.1.15 Представляє свої інтереси в різноманітних міжнародних і всеукраїнських спортивних організаціях та об`єднаннях.


3.2 Федерація розробляє та подає до обласного Держкомітету на затвердження такі документи стосовно розвитку спортивного орієнтування:

3.2.1 Пропозиції до Єдиного календарного плану спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів.

3.2.2 Кандидатури спортсменів, тренерів та інших фахівців штатних збірних команд Львівської області.

3.2.3 Склади збірних команд Львівської області для участі в різноманітних змаганнях.

3.2.4 Пропозиції про призначення у встановленому порядку пенсій спортсменам, а також про їх страхування.

3.2.5 Клопотання про присвоєння спортсменам, тренерам і суддям спортивних, кваліфікаційних і почесних звань, інших нагород.

3.2.6 Інші документи за зверненнями обласного Держкомітету до Федерації.


4. Члени федерації.


4.1 Федерація будується на засадах індивідуального та колективного членства.

4.2 Федерація визнає дві категорії членства: повне і асоціативне.

4.3 Членами Федерації можуть бути громадяни України, які досягли 14 років, що визнають Статут Федерації, своєчасно сплачують у встановленому порядку членські внески і сприяють діяльності Федерації.

4.4 Членство у Федерації є добровільним і підтверджується наявністю чергового членського внеску до Федерації та письмовою заявою, розглянутою на засіданні ПРЕЗИДІЇ.

4.5 Член Федерації може перебувати в іншій громадській організації, діяльність та статут якої не суперечать статуту ЛОФСО.

4.6 Вибуття з Федерації можливе добровільне та примусове.

4.7 Добровільне вибуття з Федерації відбувається шляхом подачі членом Федерації заяви про вихід з Федерації до Президії.

4.8 Примусове вибуття можливе за рішенням Президії Федерації у випадках невиконання членом Федерації вимог її Статуту, рішень конференції, дій, які шкодять основній меті та завданням Федерації, та дій, несумісних із загальнолюдськими нормами моралі, а також у випадку несплати членом Федерації у встановлений термін членського внеску. Примусове вибуття можливе на деякий термін, що встановлюється рішенням Президії Федерації. Відмінити рішення Президії про примусове вибуття з Федерації може Конференція простою більшістю голосів.


5. Права і обов’язки членів Федерації.


5.1 Повні члени Федерації мають право:

5.1.1 Брати участь у змаганнях, зборах та інших заходах Федерації.

5.1.2 Користуватись атрибутикою Федерації.

5.1.3 Отримувати організаційні, спеціальні та технічні матеріали, які видає Федерація.

5.1.4 Брати участь у плануванні, обговоренні та вирішенні питань діяльності Федерації, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи.

5.1.5 Подавати запити і своєчасно отримувати офіційні відповіді.

5.1.6 Після досягнення 18 років обирати та бути обраними до керівних органів Федерації.


5.2 Асоціативні члени Федерації мають право:

5.2.1 Брати участь у змаганнях, зборах та інших заходах Федерації.

5.2.2 Користуватись атрибутикою Федерації.

5.2.3 Отримувати організаційні, спеціальні та технічні матеріали, які видає Федерація.

5.2.4 Бути присутніми на засіданнях Конференції, Президії та інших зібраннях ЛОФСО без права голосувати.


5.3 Всі члени Федерації зобов’язані:

5.3.1 Дотримуватись норм цього Статуту та регламентів Федерації, діючих правил змагань з спортивного орієнтування.

5.3.2 Виконувати рішення Конференцій та Президії Федерації.

5.3.3 Вчасно сплачувати членські внески.


5.4 В змаганнях і заходах, що проводить Федерація, можуть брати участь тільки її члени, інші особи допускаються за рішенням керівних органів Федерації.

5.5 Особи, які зробили особливий внесок у розвиток виду спорту, за рішенням Президії, можуть бути удостоєні звання “Почесний член Федерації спортивного орієнтування Львівщини”.


6. Дисциплінарні санкції.


6.1 За порушення Статуту, регламентів, положень та інших нормативних документів Федерації, а також нанесення моральних, матеріальних збитків, порушення етичних норм, до членів Федерації та клубів можуть бути застосовані:

6.1.1 Зауваження.

6.1.2 Попередження.

6.1.3 Дискваліфікація.

6.1.4 Компенсаційні внески.

6.1.5 Примусове вибуття з Федерації.

6.2 Санкції накладаються Президією. Вони набувають чинності з моменту винесення рішення.

6.3 Рішення може бути оскаржене в контрольно-ревізійній комісії.


7. Структура Федерації.


7.1 Основою Федерації є її члени та місцеві осередки. Місцеві осередки створюються за територіальним принципом при наявності не менше трьох осіб.

7.2 В своїй діяльності члени Федерації та місцеві осередки керуються цим Статутом та своїми положеннями чи статутами, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Президією Федерації. Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки повинні реєструватися в порядку, установленому чинним законодавством. Ті місцеві осередки, які не є юридичними особами легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування у встановленому законом порядку.

7.3 Вищим керівним органом Федерації є Конференція, а в період між Конференціями - Президія Федерації. Конференції проводяться не рідше 1 разу в 2 роки. Позачергова Конференція може бути скликана за пропозицією Президії Федерації або за письмовою вимогою не менше 1/3 членів Федерації.


7.4 До компетенції Конференції належить право вирішення таких питань:

7.4.1 Визначення основних напрямків діяльності Федерації і затвердження відповідних документів.

7.4.2 Затвердження статуту Федерації і внесення змін до нього.

7.4.3 Обрання строком на 2 роки Президента, віце-президентів, Президію та Контрольно – ревізійну комісію Федерації. Також Конференція може обирати Почесного Президента Федерації.

7.4.4 Дострокове припинення повноважень Президента, віце-президентів, Президії та Контрольно – ревізійної комісії Федерації, в разі порушення ними даного статуту.

7.4.5 Заслуховування звітів Президента, голови Контрольно-ревізійної комісії і, при необхідності, керівників інших структур Федерації.

7.4.6 Прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Федерації.


7.5 Для участі в Конференції члени Федерації запрошуються Президією не пізніше, ніж за 10 діб до терміну її проведення. Особи, що є повними членами Федерації не менш, як два календарні роки, можуть делегувати свої повноваження довіреній особі. В цьому випадку довірена особа, що прибула на Конференцію, під час реєстрації має пред`явити заяву з підписом члена Федерації, який делегує свої повноваження.

7.6 Кожен член Федерації на момент голосування якому виконалось 18 років має один голос.

7.7 Рішення приймаються простою більшістю від числа присутніх на Конференції членів Федерації відкритим або таємним голосуванням.

7.8 Конференція є правомірною при наявності не менше половини від загальної кількості членів Федерації.


7.9 В час між Конференціями Федерацією керує Президія.

7.10 Президія збирається Президентом на засідання не рідше, ніж раз в квартал. Засідання вважається правомірним при наявності не менше половини від числа членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів від чисельного складу Президії.

7.11. Президія Федерації:

7.11.1 Розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на Федерацію статутом, рішеннями Конференції та договорами.

7.11.2 Розробляє та затверджує структуру технічних органів Федерації (технічний комітет, тренерська рада, колегія суддів тощо) і визначає їх функції.

7.11.3 Вирішує питання про прийом та виключення членів Федерації.

7.11.4 Розробляє та затверджує фінансово-майновий регламент, який має відтворювати механізм розподілу та використання коштів і майна Федерації.

7.11.5 Вирішує питання розподілу коштів і використання майна Федерації та контролю за їх виконанням, затверджує річний фінансовий звіт та кошториси видатків.

7.11.6 За поданням Президента затверджує штатний розклад Федерації.

7.11.7 Визначає строки, місце проведення і порядок денний Конференції.

7.11.8 Визначає розмір та структуру вступних, членських та інших внесків.

7.11.9 Вирішує питання про створення громадських та госпрозрахункових структур Федерації, затверджує їхні положення або статути.

7.11.10 Рекомендує Держкомітету кандидатуру на посаду провідного тренера зі спортивного орієнтування.


7.12 Президент Федерації:

7.12.1 Представляє інтереси Федерації у державних органах та міжнародних організаціях.

7.12.2 Діє без довіреності, від імені Федерації.

7.12.3 Входить до складу Президії за статусом та очолює її за посадою.

7.12.4 Розпоряджається коштами та майном Федерації згідно з рішеннями Конференції, Президії та фінансово-майновим регламентом.

7.12.5 Несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів.

7.12.6 Підписує фінансові документи.

7.12.7 Укладає договори та угоди з зацікавленими установами та організаціями.

7.12.8 Розробляє штатний розклад Федерації та подає на затвердження до Президії, якщо для діяльності Федерації необхідні штатні працівники. Штатні працівники Федерації підпорядковуються безпосередньо Президентові.

7.12.9 Приймає та звільнює штатних працівників Федерації.

7.12.10 Затверджує склади збірних команд Львівської області.


7.13 Віце-Президент Федерації:

7.13.1 Виконує функції Президента відповідно до цього статуту у випадку неспроможності останнього виконувати свої обов’язки без оформлення окремого доручення.

7.13.2 Керує роботою технічного комітету та колегії суддів.

7.13.3 Керує розробкою документів щодо функціонування Федерації та інших методичних матеріалів.

7.13.4 Розробляє календар змагань та організовує їх проведення.


7.14 Контрольно-ревізійна комісія, що підзвітна Конференції, обирає із свого складу голову і секретаря. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за виконанням бюджету Федерації, дотриманням законодавства у використанні фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, договірної, господарської та трудової дисципліни, а також контролює дотримання керівними органами Федерації положень цього Статуту.


7.15 Почесний Президент Федерації:

7.15.1 Захищає інтереси Федерації у державних органах та міжнародних організаціях.

7.15.2 Входить до складу Президії за статусом.

7.15.3 Сприяє залученню до розвитку спортивного орієнтування спонсорів, меценатів, ЗМІ.

7.15.4 Підтримує інтереси Федерації у державних і комерційних структурах, системі освіти, Міністерстві Оборони, МВС та будь-яких інших організаціях.


8. Кошти та господарська діяльність Федерації.


8.1 Господарська та інша комерційна діяльність Федерації здійснюється шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

8.2 Механізм фінансово-господарської діяльності Федерації спрямований на розвиток спортивного орієнтування в Україні, раціональне використання коштів, пошук додаткових джерел фінансування, саморозвиток ЛОФСО і не має на меті отримання прибутку.


8.3 Кошти Федерації, в тому числі валютні, можуть утворюватись із таких джерел:

8.3.1 Асигнувань обласного Держкомітету, обласного Олімпійського комітету України, інших державних і недержавних джерел, не заборонених чинним законодавством.

8.3.2 Заявочних внесків, одержаних на проведення національних та міжнародних заходів.

8.3.3 Надходжень від вступних, членських та інших внесків членів Федерації.

8.3.4 Відрахувань від контрактів і угод, укладених при сприянні Федерації спортсменами, тренерами та іншими спеціалістами України зі спортивного орієнтування.

8.3.5 Відрахувань суб'єктів господарської діяльності, заснованих за участю Федерації, а також від надходжень, в тому числі і призових, одержаних за кордоном.

8.3.6 Добровільних внесків фізичних і юридичних осіб.


8.4 Одержання коштів повинно відбуватись з урахуванням збереження гідності Федерації та її незалежності від будь-якої організації.

8.5 Кошти використовуються на здійснення статутних цілей та утримання штатних працівників.

8.6 Майно Федерації належить їй на правах власності і підлягає обліку згідно з чинним законодавством.

8.7 Федерація за рішенням президії має право передавати, обмінювати, здавати в оренду, передавати безоплатно в тимчасове користування або в позику іншим юридичним або фізичним особам свої кошти і майно, списувати його з балансу згідно чинного законодавства.

8.8 Федерація самостійно веде бухгалтерський та статистичний облік у встановленому законодавством порядку і несе відповідальність за його достовірність.

8.9 Федерація не несе відповідальності по майнових зобов’язаннях своїх членів, так само як останні не несуть відповідальності по майнових зобов’язаннях Федерації.

8.10 Фінансовий рік за винятком першого починається 1 січня і завершується 31 грудня поточного календарного року.


^ 9. Міжнародні зв`язки.


9.1 Федерація відповідно до чинного законодавства та діючих нормативних актів, міжнародних договорів, угод та контрактів самостійно здійснює міжнародні зв`язки по всім напрямкам діяльності, передбачених Статутом.

9.2 Федерація має право проводити спільно з іноземними партнерами спортивні змагання, конкурси, організовані виїзди на спортивні змагання за кордоном делегацій спортсменів та уболівальників.


^ 10. Офіційна, нагородна та пам`ятна атрибутика.


10.1 Федерація має:

10.1.1 Для оформлення документів - бланки, штамп та печатку зі своєю символікою та найменуванням.

10.1.2 Для протокольних заходів і нагородження - емблему, вимпел, знаки, жетони, грамоти та іншу нагородну атрибутику.

10.2 Статус та зразки зазначеної атрибутики затверджуються Президією Федерації.


^ 11. Припинення діяльності Федерації.


11.1 Припинення діяльності Федерації може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

11.2 Федерація ліквідується при неможливості здійснення своєї діяльності або у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

11.3 Реорганізація і ліквідація Федерації здійснюється за рішенням Конференції, причому, за це рішення повинно проголосувати не менше 2/3 членів Федерації. Реєстрація новоствореної Федерації здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.4 Для припинення діяльності Федерації створюється ліквідаційна комісія, яка визначає порядок використання коштів і майна Федерації у відповідності з чинним законодавством України.

11.5 Кошти та інше майно Федерації не може перерозподілятись між її членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в дохід держави.


_______________________________ Маясов Костянтин Валерійович


_______________________________ Волков Олег Юрійович


_______________________________ Воронін Олександр ВолодимировичСхожі:

Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» icon1. загальні положення громадська організація «Львівська обласна федерація риболовного спорту»
Громадська організація «Львівська обласна федерація риболовного спорту» (надалі Федерація) є місцевою неприбутковою, добровільною...
Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» iconПротокол за результатами 27. 10. 2012
Організатори Федерація спортивного орієнтування України, Федерація спортивного орієнтування міста Києва, клуб спортивного орієнтування...
Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» iconПрограма змагань: 26 жовтня 2013 субота Традиційні змагання присвячені пам'яті Михайла Аврутіса
Організатори Федерація спортивного орієнтування України, Федерація спортивного орієнтування міста Києва, клуб спортивного орієнтування...
Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» iconПоложення про міські змагання зі спортивного орієнтування у закритих приміщеннях «Новорічна естафета 2012» Організатори
Організатори: Клуб спортивного орієнтування «Славутич» відділу туризму та краєзнавства Київського Палацу дітей та юнацтва, Федерація...
Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» iconПоложення про тренерську раду федерації спортивного орієнтування Львівської області Загальні положення Тренерська рада є підрозділом Федерації спортивного орієнтування Львівської області
Діяльність здійснюється згідно статуту Федерації спортивного орієнтування Львівської області та даного Положення
Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» iconМіністерство, науки І культури, молоді та спорту України Федерація спортивного орієнтування України, Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернівецької облдержадміністрації Федерація спортивного орієнтування Чернівецької області сол.
Подяка від спортсменів, суддів та організаторів змагань за підтримку під час підготовки та їх проведення
Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» iconЗразок статут Львівської міської громадської організації "ххх" І. Загальні положення
Львівська міська громадська організація "xxx" (далі за текстом Організація ) є добровільною громадською організацією
Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» iconФедерація спортивного танцю східної європи асоціація спортивного танцю україни всеукраїнська громадська організація «лфст»
Київ, ст. Метро "Демеевская", Московська пл., пр. Голосєевський (40 років Жовтню) 6, будинок заводу Київгуму, актовий зал (паркет),...
Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» iconРішення про реєстрацію приймається уповноваженою особою Федерації протягом 7 днів
Членом громадської організації «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування України» (надалі Федерація або лофсо) на 2009...
Загальні положення. 1 Громадська організація «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування» iconРішення про реєстрацію приймається уповноваженою особою Федерації протягом 7 днів
Членом громадської організації «Львівська обласна федерація спортивного орієнтування України» (надалі Федерація або лофсо) на 2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи