Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс icon

Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від "13" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс
Скачати 60.31 Kb.
НазваДодаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від "13" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс
Дата конвертації18.03.2013
Розмір60.31 Kb.
ТипДодаток

Додаток № 2 до наказу управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації

від "13" 12. 2011 р.1712


ПОЛОЖЕННЯ

про обласний щорічний конкурс

на кращий навчально-методичний матеріал

туристсько-краєзнавчої тематики

Обласний щорічний конкурс на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики (далі - Конкурс) проводиться з метою подальшого розвитку позашкільної освіти учнівської молоді у позаурочний та позанавчальний час засобами туризму і краєзнавства.

^ Завдання Конкурсу:

 • оновлення програмно-методичного забезпечення розвитку дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;

 • виявлення нових педагогічних технологій позашкільного і позакласного на­вчання і виховання учнів засобами туризму і краєзнавства, ефективних форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю;

 • стимулювання творчого пошуку педагогів - новаторів щодо змісту, форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи з учнями;

 • сприяння пошуку та апробації нових форм роботи організаторів дитячо-юнацького туризму і краєзнавства;

 • виявлення позитивного досвіду туристсько-краєзнавчої роботи з учнівсь­кою молоддю, здобутків педагогів - новаторів у навчально - виховному процесі;

 • відбір та підготовка до видання кращих авторських методичних матеріалів, програм, навчальних посібників тощо;

 • пропаганда і популяризація дитячо-юнацького туризму і краєзнавства як ефективних засобів пізнання і успадкування історичних і культурних над­бань свого народу, формування національної свідомості, любові до рідної землі.

^ Керівництво Конкурсом.

Загальне керівництво Конкурсом здійснює Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво підготовкою і проведенням Конкурсу по­кладається на Луганський обласний центр дитячо - юнацького туризму і краєзнавства, який розробляє і затверджує Порядок суддівства матеріалів.

Проведення обласного етапу конкурсу здійснює журі, склад якого затверджується Луганським обласним центром дитячо - юнацького туризму і краєзнавства.

До складу журі конкурсу включаються педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, які мають досвід роботи з туристсько-краєзнавчого напрямку позашкільної освіти та відповідну кваліфікацію.

^ Учасники Конкурсу.

У Конкурсі беруть участь педагогічні працівники навчальних закладів області – автори методичних матеріалів туристсько-краєзнавчої тематики.

^ Термін проведення Конкурсу.

Конкурс має довгостроковий характер і проводиться щороку. Конкур­сні матеріали надсилаються на адресу Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства (91015, м.Луганськ, кв.Зарічний, 15, а/с 78 КЗ ЛСШ № 57) протягом року по мірі їх видання. Останній термін подачі ма­теріалів - 1 листопада поточного року за поштовим штемпелем.

Підсумки Конкурсу підводяться до 1 грудня поточного року.

^ Вимоги до конкурсних матеріалів та умови проведення Конкурсу.

На Конкурс приймаються методичні рекомендації з питань організації туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи серед дітей та юнацтва за різ­ними напрямами, програми туристсько-краєзнавчих гуртків, методичні ма­теріали, які висвітлюють досвід туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю, туристські маршрути.

Матеріали, що надійшли на Конкурс за рішенням журі об'єднуються в такі розділи (орієнтовно):

 1. Методичних рекомендацій, розробок за напрямами:

 • організація гурткової роботи

 • загальні питання організації туристсько-краєзнавчої роботи

 • зміст і форми роботи музеїв навчальних закладів

 • спортивне орієнтування

 • спортивний туризм

 • краєзнавство

 • організація дозвілля (оздоровлення) учнів

 • патріотичне виховання

 1. Методичні матеріали, які висвітлюють досвід туристсько-краєзнавчої ро­боти з учнівською молоддю за різними напрямками діяльності.

 2. Туристсько-краєзнавча робота на туристських базах та таборах.

 3. Підготовка і проведення масових заходів туристсько-краєзнавчого профі­лю (змагань, конкурсів, конференцій, зльотів, походів, екскурсій тощо).

 4. Розробка маршрутів туристських походів, краєзнавчих екскурсій, навчаль­них екскурсій.

 5. Програми туристсько-краєзнавчих гуртків за різними напрямками.

Методичні рекомендації повинні складатися орієнтовно з таких розді­лів: вступ (актуальність теми, мета і завдання роботи, на яке коло читачів розраховані рекомендації), основна частина (розкриття теми), висновки, до­датки, список рекомендованої літератури.

Програми гуртків мають містити пояснювальну записку (актуальність введення програми; новизна; мета і завдання програми; характеристика зв'язку із загальною освітою; можливості програми для розвитку творчих здібностей особистості; рекомендації щодо організації та форм проведення занять); навчально-тематичний план з зазначенням кількості годин на теоре­тичні і практичні заняття, список рекомендованої літератури.

Матеріали, що висвітлюють досвід туристсько-краєзнавчої роботи окремими педагогами або педагогічними колективами, мають показувати об’єктивний аналіз, методику і систематичність роботи, її результативність і ефективність, можливість подальшого практичного застосування.

Туристські маршрути повинні висвітлювати привабливість маршруту з краєзнавчої і спортивної точки зору та обґрунтування вибору маршруту: мі­стити коротку фізико-географічну характеристику району подорожі, довідко­ві дані про маршрут ("нитка" маршруту, протяжність, тривалість подорожі у днях, категорія (ступінь) складності тощо), технічну характеристику маршру­ту, список рекомендованої літератури, доповнюва­тися картографічними та ілюстративними матеріалами.

Конкурсні матеріали мають бути написані українською мовою.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, а також матеріа­ли інструктивного характеру (накази, положення, умови проведення різних масових заходів і т.п.) не розглядаються.

Вимоги щодо оформлення та подання робіт:

 • роботу друкують за допомогою принтеру на папері формату А5 (148x210 мм) брошурою. Роботи, роздруковані на папері формату А4, не розглядаються;

 • шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту повинна бути однако­вою.

 • обов'язково повинні бути зазначені данні про авторів (повністю прізвище, ім'я та по батькові; місце роботи; посада);

 • матеріали до конкурсу подаються у друкованому виді в одному примірнику та на електронному носії (СД-диск) у текстовому редакторі Word.

 • разом з роботами на бланку навчального закладу подається заявка на участь у конкурсі за формою:

Пор. №

Назва роботи

Місце роботи і посада автора

Номінація

Напрям (для методичних рекомендацій)


^ Підведення підсумків та нагородження.

Кращі матеріали Конкурсу визначаються у кожному тематичному розділі. Робота визнається кращою, якщо набрала не менше 80% від макси­мальної кількості балів у відповідному виді методичних матеріалів. Автори кращих методичних матеріалів визначаються лауреатами Конкурсу.

Автори, роботи яких набрали 85% і більше від максимальної кількості балів (до 7 кращих робіт), нагороджуються грамотами Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації і цінними подарунками вартіс­тю до 200 грн. Ці роботи рекомендуються до участі у Всеукраїнському щорічному Конкурсі та видання (при наявності фінансування).

Автори, роботи яких набрали від 80% до 84,9% від максимальної кількості балів нагороджуються грамотами (дипломами) Луганського обласного центру ди­тячо-юнацького туризму і краєзнавства.

Фінансування.

Фінансування заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням місь­ких (районних) конкурсів, здійснюється за рахунок місцевих коштів. Фінан­сування обласного Конкурсу здійснюється за рахунок централізованих кош­тів управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, які виділені з бюджету на проведен­ня обласних масових заходів.Схожі:

Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс iconДодаток 1 до наказу уон луганської облдержадміністрації від 13. 01. 2010р. №12 положення про обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, Луганський обласний центр здоров’я, Луганський обласний інституту післядипломної...
Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс iconДодаток №1 до наказу управління освіти І науки від "13" 12. 201 1 р. №1712 інформація про підсумки обласного конкурсу
Луганської облдержадміністрації, Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства з 6 по 12 грудня 2011 року...
Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс iconДодаток 1 до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 10. 04. 2011 р. №149 Положення про щорічний регіональний конкурс
Кабінету Міністрів від 28 травня 2008 року №772-р, яка передбачає розроблення і впровадження різноманітних заходів, спрямованих на...
Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс iconДодаток 1 до наказу головного управління освіти І науки облдержадміністрації від 03. 10. 2012 №802 положення про обласний конкурс мовного плаката
Виявлення обдарованої учнівської молоді у жанрі образотворчого мистецтва, розвиток її таланту через долучення до мистецьких надбань...
Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс iconДодаток 1 до наказу уон луганської облдержадміністрації від 05. 10. 2011р. №1385 положення про обласний конкурс творчих та дослідницьких учнівських робіт
«Мій земляк Володимир Даль» розроблено відповідно до регіональної цільової програми розвитку і функціонування української та російської...
Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс iconДодаток до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації 29. 03. 2012 №158 Положення про обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» І
Кіровоградської облдержадміністрації та Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського...
Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс iconДодаток №1 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від 14. 03. 2012 №379 умови проведення обласного конкурсу на кращу розробку туристсько-краєзнавчого маршруту, тематичної екскурсії по рідному краю
Обласний конкурс на кращу розробку туристсько-краєзнавчого маршруту, тематичної екскурсії по рідному краю (надалі – Конкурс) проводиться...
Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс iconПоложення про обласний фестиваль конкурс «з різдвом у серці» від «26» грудня №166
Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації Львівський обласний Будинок учителяЛьвівська обласна організація профспілки...
Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс iconПоложення про обласний очний конкурс писанкарства «Писанка натхнення душі» на 2011-2014 р р. Організатори конкурсу Управління освіти і науки Луганської обласної держадміністрації
Луганський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (лоцнттум)
Додаток №2 до наказу управління освіти І науки Луганської облдержадміністрації від \"13\" 12. 201 1 р. №1712 положення про обласний щорічний конкурс iconПоложення про обласний фестиваль-конкурс «Співоча освітянська родина» фестиваль пісенної творчості працівників освіти мета фестивалю та його завдання
Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації Львівський обласний Будинок учителя Львівська обласна організація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи