Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» icon

Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»
Скачати 85.89 Kb.
НазваНаказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»
Дата конвертації13.10.2013
Розмір85.89 Kb.
ТипНаказ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ


Н А К А З


«26» березня 2013 р. № 30–А


м. Київ


Про затвердження документів щодо

проведення Всеукраїнського конкурсу

на кращу туристсько-краєзнавчу

експедицію учнівської молоді з

активним способом пересування

«Мій рідний край»


Відповідно до пункту 3.1. наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.02.2013 № 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 286/22818 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»


НАКАЗУЮ:


  1. Затвердити рекомендації щодо складання звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом пересування (додаток 1).
  1. Затвердити критерії експертної оцінки звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом пересування (додаток 2).
  1. Відділу краєзнавства та наукових досліджень учнів (Бондарчук Д.О.) направити даний наказ на адреси Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів.
  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Омельченка Д.Г.
ДиректорН. В. Савченко


Додаток 1

до Наказу Українського державного центру

туризму і краєзнавства учнівської молоді

від 26 березня 2013 № 30А


РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо складання звіту про туристськокраєзнавчу експедицію

з активним способом пересування для участі

у конкурсі «Мій рідний край»


1. Загальні положення


1.1. Метою складання звіту про туристськокраєзнавчу експедицію з активним способом пересування є збереження інформації про неї, оцінка краєзнавчодослідницької роботи, виявлення та пропаганда цікавих туристськокраєзнавчих маршрутів у різних куточках України, об’єктів для екскурсійного відвідування тощо.


1.2. Звіт складається у письмовій формі.

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 60 сторінок, в тому числі текстової частини – до 40 сторінок.

Звіт подається надрукованим та на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt, інтервал  1,5 на аркушах А-4), а також переплетеним і пронумерованим разом з додатками. Нумерація наскрізна.


2. Зміст та структурні складові звіту


2.1. Звіт повинен мати такі розділи:

титульна сторінка;

зміст;

анотація;

довідкові відомості про маршрут, його туристськоспортивну складову ;

відомості про район експедиції;

картографічний матеріал;

фотографії;

опис краєзнавчої та дослідницької роботи;

додатки;

підсумки, висновки, рекомендації;

маршрутні документи (відповідно до вимог Положення);

список літератури та джерел інформації.

2.2. Текстова частина краєзнавчодослідницької роботи повинна носити науковий та офіційноділовий стиль і бути пов’язаною з фотографіями, картографічним матеріалом, схемами, додатками шляхом посилання в тексті. Опис цікавих туристськоекскурсійних об’єктів може носити нарисовий характер.

2.3. Титульна сторінка.

На титульній сторінці дається повна назва організації, яка проводить експедицію, напрям краєзнавчих досліджень, вид туризму та складність маршруту, тема, географічний район, терміни проведення, прізвище, ім’я, по батькові керівника, контактний телефон за формою:


_________________________________

(навчальний заклад, організація, що проводить експедицію)


З В І Т


про експедицію з _______________________ краєзнавства

(напрям краєзнавчих досліджень)

з активним способом пересування - __________________________

(вид туризму, складність маршруту)

Тема:______________________________________________


Здійснена по _______________________________________

(географічний район подорожі)


з _______ до _____________ року


Керівник_______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


______________________ (контактний телефон)


2.4. Зміст.

У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються.


2.5. Анотація.

В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея експедиції, її особливість, новизна інше. Обсяг – до 1 сторінки.


2.6. Довідкові відомості :

вид туризму, складність маршруту;

нитка та довжина активної частини маршруту;

графік руху на маршруті;

тривалість подорожі;

засоби під’їзду до маршруту, інша інформація, що сприятиме більш повній уяві про маршрут;

список групи: прізвище та ім’я учасника, навчальний заклад, клас, рік народження, туристський досвід для учнів; прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи та посада керівника (керівників) експедиції.

Розділ складається у формі короткого змістовного переліку з фотографіями, що висвітлюють проходження маршруту.

Фото звіт про проходження туристсько-спортивної частини експедиції (маршруту) повинен містити загальне (групове) фото розміром не менше 13х18 см на фоні специфічного об’єкту; групове фото початку та завершення маршруту експедиції та 2-3 фото за кожний день активного пересування.

2.7. Відомості про район експедиції: загальні історикогеографічні, туристськокраєзнавчі, екскурсійнопізнавальні. Матеріал подається у стислій формі і повинен стосуватися безпосередньо району подорожі.


2.8.Картографічний матеріал.

Оглядові та робочі карти масштабом не менше 1:200000, у разі необхідності, можуть доповнюватись схемами такої якості, щоб за копіями з них можна повторити експедицію або провести екскурсію.

2.9. Фотографії.

Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету даної експедиції, відображати природні об’єкти та історикокультурні місця району експедиції, підтверджувати проходження маршруту всією групою, дотримання вимог техніки безпеки, а також проведення дослідницької, краєзнавчої роботи.

Фотографії повинні мати номер, підписи назв об’єктів, містити пояснення.

У звіті фотографії розміщуються у місцях, де на них є посилання або на окремих листах.

Розмір фотографій повинен бути не менше 10 х 15 см.

2.10. Опис краєзнавчодослідницької краєзнавчої роботи:

обґрунтування вибору теми та району експедиції;

матеріали про краєзнавчодослідницьку роботу, що розкривають форми та зміст проведеної експедиційної роботи відповідно до теми пошуку;

використання польових методів дослідження.

2.11. Додатки.

орієнтовний кошторис витрат;

розклад руху транспорту, розміщення медичних закладів, контрольно- рятувальних служб тощо.

2.12. Підсумки, висновки, рекомендації.

У розділі відмічаються найбільш характерні особливості району експедиції, можливі інші варіанти проведення експедиції, екскурсійні можливості району. Рекомендації щодо проходження маршруту (з досвіду).

Розділ містить підсумок краєзнавчо-дослідницької роботи, виконаної в експедиції.

2.13. Список літератури та джерел інформації.

Подається список літератури та інших джерел інформації, які використовувались при підготовці та проведенні експедиції, а також під час складання звіту.

Якщо під час експедиції та за її підсумками відзнятий відеофільм (кліп) тощо, вказати його постійне місцезнаходження, можливість перегляду, умови виготовлення копії.


Завідувач відділу краєзнавства

та наукових досліджень учнів Д.О. Бондарчук


Додаток 2

до Наказу Українського державного центру

туризму і краєзнавства учнівської молоді

від 26 березня 2013 № 30А


КРИТЕРІЇ

експертної оцінки звіту про туристсько-краєзнавчу експедицію

Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»
з/п

Критерій оцінювання

Максимальний

бал

1.

2.

3.


4.

5.


6.


7.


8.


9.

10.


11.


12.

Графік руху та фото звіт проходження маршруту

Якість оформлення маршрутної документації

Висновки та рекомендації щодо туристсько-спортивної частини експедиції

Теоретичне та (або) практичне значення дослідження

Системність викладення матеріалу та повнота розкриття досліджуваної теми

Пошуково-дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

Наявність, доцільність та якість матеріалів, що підтверджують викладений зміст дослідженого (фотографії, карти, схеми, плани, графіки, малюнки, топографічні та геологічні прив’язки об’єктів дослідження), інші супроводжуючі матеріали

Аргументованість висновків, їх відповідність змістовним результатам експедиційних досліджень

Використання польових методів дослідження

Висвітлення результатів експедиції у ЗМІ; використання їх у навчально-виховному процесі навчального закладу

Якість оформлення звіту: стиль, грамотність, логічність викладу матеріалу; відповідність вимогам щодо складання звіту

Наявність електронної версії звіту

15

5


3

10


10


10


10


7

10


10


7

3

ВСЬОГО:

100 балівЗавідувач відділу краєзнавства

та наукових досліджень учнів Д.О. БондарчукСхожі:

Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» iconІнформація про підсумки проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» Лілія Гулковська
Вивчення історико-культурної спадщини українського народу та природного різноманіття рідного краю, 9 листопада 2011 року підведено...
Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» iconКонкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування „Мій рідний край
Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування
Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» iconНаказ №401 м. Київ Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Мій рідний край»
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» підведено підсумки обласного конкурсу на...
Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» iconНаказ №28-а м. Київ Про підсумки ІІ (Всеукраїнського) туру конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 02. 06. 2011 №1/9-425 та лист Українського державного центру туризму І краєзнавства...
Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» iconПлан масових краєзнавчих заходів на 2011-2012 навчальний рік
Умови проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом пересування...
Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» iconІнформація про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Мій рідний край»
Сумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Мій рідний край». Захід...
Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу Туристсько краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край»
Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та з метою залучення учнівської молоді до активних форм краєзнавчо пошукової...
Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» iconІнформація про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Мій рідний край»
Саме завдяки експедиціям юні краєзнавці ведуть активну пошукову роботу з вивчення і дослідження свого краю
Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» iconНаказ №223 Про проведення районного конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Мій рідний край»
Листа монмолодьспорт від 02. 06. 2011 №1/9-425, з метою залучення учнівської молоді до активної краєзнавчої та пошуково-дослідницької...
Наказ №30-а м. Київ Про затвердження документів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» iconУмови проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування
Пізнай свою країну ”, затвердженої спільним наказом Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи