Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю icon

Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" наказу ю
Скачати 170.29 Kb.
НазваПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" наказу ю
Дата конвертації15.12.2012
Розмір170.29 Kb.
ТипДокументи

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(методичні поради)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


16.08.2004 № 658


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

31 серпня 2004 р. за N 1071/9670


Про внесення змін до Порядку державної атестації

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних

навчальних закладів


З урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту"


Н А К А З У Ю:


1. Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 N 553 ( z0678-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2001 за N 678/5869, і викласти його в новій редакції, що додається.

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести до відома керівників органів управління освітою нову редакцію Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів.


Міністр В.Г. Кремень


Затверджено:

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

31 серпня 2004 р. за N 1071/9670


ПОРЯДОК

державної атестації загальноосвітніх, дошкільних

та позашкільних навчальних закладів


1. Цей Порядок визначає основні завдання і принципи проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) згідно з вимогами Законів України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), відповідних положень про ці заклади та інших нормативно-правових актів.

2. Атестація є основною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типу та форм власності і проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

3. Атестація навчальних закладів проводиться не рідше одного разу на десять років.

Позачергова атестація дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності може здійснюватись, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням органу громадського самоврядування навчального закладу або відповідного органу управління освітою.

Позачергова атестація державних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти або інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади.

Позачергова атестація комунальних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та органів місцевого самоврядування.

Позачергова атестація приватних позашкільних навчальних закладів проводиться, як виняток, лише за рішенням власника (засновника) або спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління, у сфері яких перебувають позашкільні навчальні заклади, та органів місцевого самоврядування.

4. Основним завданням атестації є оцінка: реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу, позаурочної виховної, корекційно-відновної, реабілітаційної та лікувальної роботи з урахуванням заявленого статусу та специфіки навчального закладу; відповідності навчально-виховних досягнень учнів (вихованців) вимогам навчальних програм, підготовки до продовження навчання або подальшої трудової діяльності; умов роботи навчального закладу; матеріально-технічної, науково-методичної, навчально-виробничої, культурно-спортивної, корекційно-відновної, лікувально-оздоровчої бази; санітарно-гігієнічних норм; можливостей здійснення загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти; реалізації навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку; забезпечення використання та навчання українською мовою, задоволення освітніх потреб у вивченні російської та інших мов національних меншин України; якісного складу та професійної майстерності керівних і педагогічних працівників; ефективності управління навчальним закладом.

5. Основними принципами атестації навчальних закладів є плановість, об'єктивність, науковість, компетентність, гласність, коректність.

6. Атестація навчальних закладів державної форми власності здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні відповідні навчальні заклади.

7. Атестація загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів комунальної та приватної форм власності здійснюється Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Атестація позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється відповідними органами управління, підпорядкованими Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, до сфери управління яких належать позашкільні навчальні заклади, органам місцевого самоврядування (далі - відповідні органи управління).

Атестація позашкільних навчальних закладів приватної форми власності здійснюється органами управління місцевих органів виконавчої влади відповідно до типу позашкільного навчального закладу та місця його розташування.

8. Атестація навчальних закладів здійснюється шляхом проведення атестаційної експертизи. Атестаційну експертизу навчальних закладів державної форми власності системи Міністерства освіти і науки проводить Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

9. Організаційне забезпечення і контроль за проведенням атестаційної експертизи навчальних закладів комунальної і приватної форм власності здійснюють регіональні експертні ради, що створюються при відповідних органах управління.

10. Регіональні експертні ради з урахуванням пропозицій органів управління районних і міських державних адміністрацій, до сфери управління яких належать навчальні заклади, складають план проведення атестаційної експертизи, який затверджується відповідними органами управління та доводиться до відома керівника навчального закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення атестації.

11. Для проведення атестаційної експертизи навчального закладу відповідним органом управління створюється експертна комісія з числа провідних фахівців відповідного органу управління, навчальних закладів і установ освіти, підприємств, організацій, які мають відповідну спеціальну освіту, високу професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками. Склад експертних комісій не повинен перевищувати 15 осіб.

12. До складу експертної комісії у разі потреби можуть входити представники інших органів державного управління, регіональної експертної ради, Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки. У складі експертної комісії не можуть перебувати працівники навчального закладу, що атестується, або особи, які мають пряме відношення до діяльності цього навчального закладу.

13. Основою організації діяльності експертної комісії робоча програма атестаційної експертизи, що складається для конкретного навчального закладу і затверджується керівником відповідного органу управління. Робоча програма доводиться до відома керівника навчального закладу за місяць до початку проведення атестаційної експертизи.

14. Не пізніш як за 2 місяці до проведення атестації навчальний заклад подає експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що містять основні відомості про заклад: стан матеріально-технічного, кадрового навчально-методичного забезпечення; організація та здійснення навчально-виховного процесу; копії навчальних планів і програм тощо.

15. Термін роботи експертної атестаційної комісії у навчальному закладі не повинен бути більшим, ніж 15 календарних днів.

16. Експертна атестаційна комісія у термін до 20 днів після звершення роботи складає акт атестаційної експертизи навчального закладу, у якому містяться висновки з основних напрямів його діяльності та пропозиції щодо визнання закладу освіти: атестованим відзнакою, атестованим, атестованим умовно або неатестованим. Акт атестаційної експертизи подається регіональній експертній раді і керівнику навчального закладу.

17. Регіональна експертна рада у двомісячний термін розглядає матеріали атестаційної експертизи і готує вмотивований висновок щодо атестації навчального закладу. На основі цього висновку відповідний орган управління, на який покладено проведення атестації, приймає рішення про атестацію навчального закладу. Указане рішення доводиться до відома керівника навчального закладуть відповідного органу управління у місячний термін з дня надходження висновку від регіональної експертної ради.

18. У разі незгоди керівника навчального закладу з висновками атестаційної комісії протягом 10 днів з моменту отримання акта експертизи керівник навчального закладу може подати апеляцію до регіональної експертної ради. Якщо апеляція визнається правомірною, то регіональна експертна рада призначає експертну комісію у новому складі та в погоджений з навчальним закладом термін проводить повторну експертизу. Висновки цієї експертизи остаточними.

19. Залежно від рівня освітньої діяльності і результативності навчально-виховного процесу навчальний заклад визнається атестованим з відзнакою, атестованим, атестованим умовно або неатестованим.

20. Атестованому закладу видається свідоцтво встановленого зразка.

21. Атестованому навчальному закладу, що здійснює підготовку за рівнем повної або базової загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документа про освіту державного зразка.

22. Для навчальних закладів, які атестовані з відзнакою, можуть застосовуватись заходи щодо матеріального і морального стимулювання праці педагогічних колективів та їх керівників.

23. Навчальний заклад визнається атестованим умовно, якщо його діяльності наявні недоліки, які істотно не впливають на результати його роботи і можуть бути ліквідовані. У рішенні про умовну атестацію навчального закладу повинні бути визначені конкретні заходи щодо вдосконалення його діяльності, виконання яких у встановлений термін є обов'язковим для збереження права видачі документів про освіту державного зразка.

24. Навчальний заклад визнається не атестованим, якщо результати його освітньої діяльності та/або наявні умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам. Для таких навчальних закладів установлюються причини незадовільної роботи і, у залежності від можливості їх ліквідації, у встановленому порядку приймаються рішення щодо виправлення недоліків і повторної атестації закладу через 1 - 2 роки або зміни типу, реорганізації, ліквідації закладу відповідно до чинного законодавства. У такому разі неатестований навчальний заклад позбавляється ліцензії на надання освітніх послуг.

25. У разі незгоди з висновком про неатестацію керівник навчального закладу протягом місяця з моменту отримання рішення відповідного органу управління, на який покладено проведення атестації, має право подати апеляцію до Міністерства освітиш науки України, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад. Міністерство освіти і науки України або інший центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить заклад, протягом місяця розглядає матеріали атестації та приймає рішення, яке доводить до відома керівника навчального закладуть відповідного органу управління.

26. Результати атестації навчальних закладів оприлюднюються через засоби масової інформації.

27. Витрати на організацію і проведення атестації навчальних закладів здійснюються за рахунок коштів відповідних органів виконавчої влади. Позачергова атестація навчального закладу метою зміни його типу і підвищення статусу здійснюється за рахунок власних надходжень навчального закладу.

28. За особами, які залучаються до роботи в експертних комісіях на час проведення атестації навчальних закладів, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

29. Програмно-методичне забезпечення атестації навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки та контроль за її проведенням здійснює Державна інспекція навчальних закладів міністерства освіти і науки України.


Заступник начальника управління

виховної роботи, позашкільної освіти

та захисту прав дитини М.М.Рогожа


АЛГОРИТМ

^ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ


1.За 3-4 місяця до атестації видається наказ по закладу «Про створення комісії з проведення самоаналізу освітньої діяльності дошкільного закладу» (термін державної атестації визначається управлінням освіти і науки Луганської облдержадміністрації)

2. Комісією закладу, що буде проводити самоаналіз, складається робоча програма самоаналізу освітньої діяльності закладу, яка затверджується наказом по закладу.

3. Протягом місяця комісією закладу проводиться самоаналіз діяльності закладу (за останні 3 роки), проводиться оцінка діяльності закладу за протоколами самооцінки та складається звіт про проведений самоаналіз освітньої діяльності закладу .

4. Звіт про проведений самоаналіз освітньої діяльності оголошується на педагогічній раді закладу.

5. За 2 місяці до атестації звіт про проведений самоаналіз освітньої діяльності закладу подається в атестаційну комісію відповідного органу управління освітою.

6. Атестаційна комісія відповідного органу управління освітою протягом визначених 2-х тижнів проводить атестаційну експертизу діяльності закладу освіти, вивчає роботу закладу, оцінює її за протоколами експертизи.

7. Протягом 20 днів після роботи атестаційна комісія складає акт атестаційної експертизи, робить відповідні висновки, розробляє рекомендації щодо поліпшення стану діяльності у закладі освіти.

Висновки та рекомендації оголошуються перед колективом на педагогічній раді.

8. За рекомендаціями атестаційної комісії закладом освіти складаються заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час атестації, які затверджуються на педагогічній раді.

9. Обласна регіональна рада з питань ліцензування та атестації навчальних закладів розглядає матеріали атестаційної експертизи і готує вмотивований висновок щодо атестації навчального закладу. На основі цього висновку управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації приймає рішення про атестацію навчального закладу.

10. Матеріали з атестації переплітаються у друкарні: 1 примірник надається в управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, 1 примірник – залишається у закладі.

11. Закладу освіти видається свідоцтво встановленого зразка.


^ ОРІЄНТОВАНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


1. Матеріально – технічні та медико–педагогічні умови перебування дітей у дошкільному закладі.

1.1. Відповідність будівель, приміщень, території дошкільного навчального закладу завданням реалізації дошкільної освіти

1.2. Наявність та стан групових приміщень, спортзалу, музичного залу, методичного кабінету, медичного блоку, харчоблоку, пральні, спортивних майданчиків, ігрових майданчиків та ін., передбачених для даного типу та профілю закладу.

1.3.Забезпечення приміщень для роботи з дітьми необхідним обладнанням, іграшками, канцелярськими товарами у відповідності до навчальних програм та профілю закладу.

1.4.Забезпечення посібниками, навчально–методичною та довідковою літературою.

1.5.Виконання правил техніки безпеки, температурного режиму та санітарно – гігієнічних норм.

1.6.Фінансове забезпечення діяльності закладу, залучення додаткових джерел раціональність використання матеріально – технічних та фінансових ресурсів.


^ 2. Кадрове забезпечення.

2.1.Укомплектування закладу педагогічними кадрами, раціональність їх розстановки.

2.2. Освітній рівень педагогічних працівників, їх професійна компетентність.

2.3.Результативність проходження атестації педагогічними працівниками

2.4. Підвищення кваліфікації та перепідготовка педагогічних працівників закладу (за останні 5 років).

2.5. Робота по заохоченню працівників закладу (наявність у закладі педагогічних працівників, які мають відзнаки і нагороди: звання, грамоти та інші нагороди центральних та місцевих органів виконавчої влади).

2.6.Організація роботи з молодими спеціалістами.

2.7.Забезпечення закладу технічним та обслуговуючим персоналом.


^ 3. Управлінська діяльність.

3.1.Здійснення контролю за дотриманням санітарно – гігієнічних, протипожежних норм правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.

3.2. Організація спільної роботи закладу з батьками та громадськістю (рада закладу, батьківський комітети, профспілковий комітет, піклувальна рада)

3.3.Ведення та стан ділової документації

3.4.Стан соціально – психологічного мікроклімату в колективі

3.5.Результативність та якість внутрішнього контролю та педагогічного аналізу усіх напрямів роботи закладу.

^ 4. Рівень організації та результативність навчально-виховного процесу. Методична та фізкультурно-оздоровча робота. Співпраця з сім’єю.

4.1.Планування роботи дошкільного закладу

4.2.Організація навчально-виховного процесу

4.3.Мова навчання і виховання у закладі.

4.4.Організація розвиваючого середовища (рівномірне балансування різних складників розвивального середовища – природного, предметно-ігрового, соціального з внутрішнім життям дитини)

4.5.Експертиза програмно – методичного забезпечення закладу

4.6.Узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду у закладі.

Використання педагогічних технологій вихователями в роботі (застосування сучасних методів в педагогічній діяльності, врахування індивідуальних особливостей дошкільників, творче використання програм, схильність до експериментування)

4.7.Аналіз стану освітньо-виховної роботи закладу та її відповідність державним вимогам до змісту дошкільної освіти.

4.8.Участь закладу у методичних заходах району, міста, області

4.9.Наступність у роботі дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу

4.10.Співпраця закладу з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами та ін., спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі.

4.11.Спільна робота дошкільного навчального закладу і сім'ї по збереженню та зміцненню здоров'я дітей, розвитку їх творчих здібностей, набуття ними життєвої компетентності.

4.12.Створення умов та стан фізкультурно–оздоровчої роботи у закладі.

4.13.Проведення просвітницької роботи щодо здорового способу життя серед дітей, батьків та осіб, які їх замінюють, працівників закладу


^ 5. Медичне обслуговування та харчування дітей у закладі.

5.1.Організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я дітей. Правильність комплектування груп дітьми.

5.2.Стан організації і проведення медичних оглядів дітей, профілактичних та лікувально–оздоровчих заходів.

5.3.Організація оздоровлення дітей у літній період.

5.4.Здійснення контролю за виконанням санітарно – гігієнічного та протиепідемічного режиму.

5.5.Стан забезпечення закладу продуктами харчування. Організація та забезпечення дітей збалансованим харчуванням, дотримання натурального добору продуктів.

5.6.Здійснення контролю за організацією та якістю страв, закладкою продуктів харчування дітей (вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів).


6. Додаткові показники діяльності.


^ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ,

ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИВЧЕННЮ ЕКСПЕРТНОЮ КОМІСІЄЮ

- Технічна документація дошкільного навчального закладу (технічний паспорт, план закладу, акт прийому до експлуатації, акти перевірки контурів заземлення електроустановок та опору ізоляції тощо);

- ^ Бухгалтерські документи (документи по обліку матеріальних цінностей, штатний розпис, тарифікаційні списки, кошторис доходів та видатків на поточний рік, табель щоденного відвідування дітьми закладу, графік відпусток працівників, графік роботи працівників закладу, книга реєстрації робочого часу, документи по даванню додаткових освітніх послуг тощо);

- ^ Документація керівника закладу (статут дошкільного закладу, графік особистого прийому, книга особистого прийому, книги наказів, книга обліку особового складу працівників, книга реєстрації вихідної документації, книга реєстрації вхідної документації, журнал обліку дітей дошкільного віку згідно мікрорайону, журнал прибуття (вибуття) дітей в дошкільному закладі, графік роботи працівників, книга реєстрації відряджень, книга реєстрації приймання і передачі документів при зміні керівника, особові справи працівників, книги протоколів засідань ради навчального закладу, загальних зборів колективу, педагогічної ради, виробничих та профспілкових нарад, колективна угода (договір), матеріали щорічного звіту керівників перед громадськістю, правила внутрішнього трудового розпорядку, трудові книжки, журнал обліку трудових книжок; статистичні звіти дошкільного навчального закладу (ф. 85 -к), діловий щоденник контролю тощо);

- ^ Документація методиста (картотеки передового педагогічного досвіду, публікацій періодичних видань, психолого-педагогічної та методичної літератури, книга обліку педпосібників, ігрового та дидактичного обладнання, книга проведення консультацій, матеріали спільних заходів дошкільного закладу і школи, матеріали відкритих заходів, матеріали консультацій, методичні розробки, авторські розробки, публікації закладу у періодичних виданнях, матеріали узагальнення досвіду роботи педагогів, плани семінарів, педгодин, консультацій ,щоденник педагогів з підвищення професійного рівня, методичні наробки творчої групи тощо);

- ^ Планування роботи дошкільного закладу (річний план закладу, перспективний план корекційно-відновлюваної роботи (спец групи), перспективний план підвищення кваліфікації, план заходів на літній оздоровчий період, плани роботи музичного керівника, практичного психолога, вчителя-логопеда тощо, план роботи творчої групи, плани освітньо-виховної роботи тощо);

- ^ Документи з атестації педагогічних працівників (наявність нормативно-правових документів з проведення курсової перепідготовки та атестації, накази з проведення атестації, протоколи засідань атестаційної комісії, річний план роботи з атестації педпрацівників, атестаційні листи педагогів, матеріали творчих звітів педагогів, перспективний план атестації та курсової підготовки педагогічних працівників тощо)

- ^ Документи щодо роботи з батьками (матеріали щодо передового досвіду сімейного виховання, матеріали групових батьківських куточків, протоколи загальних батьківських зборів, засідань батьківського комітету (піклувальної ради), протоколи групових батьківських зборів, соціальний паспорт закладу тощо;

- ^ Документація з організації харчування (наявність нормативно-правових документів з організації харчування, накази про організацію харчування, двотижневі меню, меню-розгортки, журнал бракеражу готової продукції, журнал бракеражу сирої продукції, журнал дотримання натуральних норм продуктів харчування (накопичувальна відомість), журнал обстеження робітників харчоблоку, журнал С-вітамінізації, книга заявок на продукти харчування, картотека страв, сертифікати якості продуктів харчування, договори з організаціями, які постачають продукти харчування, матеріали щодо роботи з поліпшення організації харчування, моніторинг виконання норм харчування тощо);

- ^ Матеріали з моніторингу якості освіти (діловий щоденник аналізу освітньо-виховної роботи, діловий щоденник контролю керівника, протоколи педагогічних рад, відповідні накази, довідки за результатами тематичних та комплексних перевірок, матеріали з перевірки рівня знань, умінь та навичок вихованців, журнал обстеження звуковимови вихованців ясельних та молодших дошкільних груп, журнал обстеження основних фізичних показників вихованців, матеріали контролю щодо проведення занять з фізичної культури, матеріали моніторингових досліджень знань, умінь, навичок дітей тощо);

- ^ Медичні документи (журнал антропометричних даних, журнал відвідування дітей, журнал обліку захворюваності, журнал обстеження дітей на педикульоз журнал сан-просвітницької роботи з батьками та співробітниками, листок здоров'я, медичні картки дітей, санітарні книжки працівників, план профілактичних щеплень, документи щодо стану фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, матеріали медико-педагогічних нарад, матеріали щодо загартування дітей тощо);

- Документація з охорони праці, техніки безпеки, безпеки життєдіяльності дітей, протипожежних заходів, цивільної оборони;

- Документація практичного психолога;

- Документація вчителя-логопеда.;

- Документація інших вузьких спеціалістів.


Укладач Попова Нінель Миколаївна головний спеціаліст з питань організації дошкільної освіти Луганського міського відділу освітиСхожі:

Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) наказ у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) наказ у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) наказ у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) н а к а з у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( ) н а к а з у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів
Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю iconПояснювальна записка до орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів
На виконання статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту”, наказу Міністерства освіти і науки України від 24. 07. 2001 р. №553...
Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю iconНаказ №36 Про проведення тарифікації педагогічних педпрацівників загальноосвітніх навчальних закладів І, І-ІІ та І-ІІІ ступенів, дошкільних І позашкільних навчальних закладів району
Ю освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20....
Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю iconПро затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті Закону України
Ну України "Про загальну середню освіту", наказу Міністерства освіти І науки України від 24. 07. 2001 "Про затвердження Порядку державної...
Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю iconНаказ №380 Про проведення атестаційної експертизи Вільхівецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів дитячий садок» Богуславської районної ради
Закону України “Про загальну середню освіту”, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних...
Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України \"Про позашкільну освіту\" наказу ю iconНаказ №1 Про проведення атестаційної експертизи Ісайківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок» Богуславської районної ради Київської області
Закону України «Про загальну середню освіту», Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи