Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» icon

Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа»
Скачати 44.46 Kb.
НазваПоложення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа»
Дата конвертації17.10.2013
Розмір44.46 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки України

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА


„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Голова приймальної комісії,

Ректор Української академії друкарства

_________________Б.В. ДУРНЯК

„_____”________________2012 р.


Програма вступних випробувань

до Української академії друкарства

(на основі ОКР молодший спеціаліст)

з дисипліни «Основи поліграфії»


ЛЬВІВ


Ця програма складена відповідно до Закону України „Про вищу освіту” на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 873 від 18 вересня 2009 р.. а також Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа».


  1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступне випробування з дисципліни «Основи поіграфії», що пропонується вступникам, які мають ОКР молодший спеціаліст для продовження навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалавра, проводиться за тестовими технологіями і є формою іспиту, програма якого розробляється вищим навчальним закладом та охоплює основні положення навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” напряму підготовки „Видавничо-поліграфічна справа”.


  1. ^ ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ

Тестовий білет фахового вступного випробовування містить 20 завдань, які ґрунтуються на виконання таких видів навчальних вправ, як пошук відповідності, визначення поняття, обчислення і охоплюють лекційний та практичний курс дисципліни «Основи поліграфії».

Завдання реалізовано як тести або тест-задачі з множинним вибором відповідей для контролю знань термінів, визначень, понять, формул тощо, перевірки уміння орієнтуватися в групі схожих понять, явищ, процесів, а також навичок практичного застосування теоретичних знань.

У завданнях передбачено від 3 до 5 варіантів відповідей, серед яких правильною є лише одна.

Час виконання завдання – 2 (дві) академічних години.


3. ОЦІНЮВАННЯ

За результатами перевірки відповідей на тестовий білет абітурієнту призначається кількість балів з розрахунку 5 балів за одну правильну відповідь. Максимальна кількість балів, отриманих на випробуванні складає 100 балів. Абітурієнти, які набрали нижче 20 балів, отримують оцінку «незадовільно» і вважаються такими, що не склали випробування.

4. ^ ТЕМАТИКА ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ


Відтворення інформації поліграфічним способом

Короткі історичні відомості про розвиток друкарства. Сучасний стан видавничо-поліграфічної справи. Основні види друку. Характеристики друкарських форм різних способів друку. Класифі­кація друкованої продукції. Видавничі текстові оригінали та їх класифікація. Вимоги до текстових оригіналів. Полі­графічний шрифт. Типометрична система вимірювання. Поліграфічне оформлення тексту. Особливості складання суцільного тексту, таблиць і формул.


^ Поліграфічне оформлення видання

Особливості верстки книжкових, газетних і журнальних полос. Основні відомості про технічне редагування поліграфічних видань. Коректура текстів. Комп'ютерні видавничі системи. Типи устаткування КВС і його призначення. Варіанти опрацювання текстової інформації. Основні одиниці вимірювання видавничо-поліграфічної продукції. Терміни та визначен­ня.


^ Відтворення ілюстраційних оригіналів

Ілюстрацій ні оригінали та їх класифікація. Фотографічний процес (матеріали та устатку­вання). Цифрова фотографія. Тоновідтворення і градаційні характеристики зображення. Технологічний процес вигото­влення штрихових і растрових фотографічних форм. Основні поняття про колір і кольоровідтворення. Технологічний процес виготовлення кольороподілених фотоформ. Відтворення тонового зображення у комп'ютерному репродукційному процесі. Комп'ютерні видавничі системи. Кольорова проба. Оцінювання якості кольорового зо­браження.


^ Технологічнія формних процесів

Виготовлення монтажів. Способи копіювання. Копіювальні шари. Устаткування. Технологічні процеси виготовлення друкарських форм для високого, офсетного, глибоко­го та інших видів друку (трафаретного, електрографічного, флексографічного). Цифрові поліграфічні технології. "Комп'ютер - фотоформа", "Комп'ютер - друкарська форма", Комп'ютер - друкарська машина".

^ Технологія друкарських процесів

Основні способи друку. Високий друк. Глибокий друк. Офсетний друк. Спеціальні способи друку. Технологічні особливості способів друку. Флексографічний друк. Трафаретний друк. Цифровий друк. Технологія процесу друкування. Типи друкарських машин відповідно, конструктивні і функціональні особливості.


^ Технологія брошуровально-палітурних процесів

Етапи брошуровально-палітурних процесів: зіштовхування, розрізування, фальцювання віддрукованих аркушів і пресування зошитів. Комплектування, скріплення і обробка книжкових блоків. Види шиття при виготовленні видань в обкладинці. Швейне і швейно-клейове скріплення блоків. Виготовлення видань в обкладинках. Виготовлення видань в оправах. Схеми брошуровально-палітурних процесів при виготовленні видань в обкладинках і оправах.


^ Оздоблення друкованої продукції

Поліграфічні прийоми оздоблення друкованої продукції. Лакування і типи лаків. Припресування плівки. Ламінування. Тиснення (блінтове; конгревне; фольгою). Фігурна висічка. Оздоблення окремих конструктивних елементів книги. Палітурні матеріали для оздоблення друкованої продукції.


Поліграфічні матеріали

Виробництво паперу. Умови зберігання паперу. Властивості паперу. Класифікація друкарських паперів. Друкарські фарби: класифікація, властивості. Поліграфічні матеріали для формних процесів. Поліграфічні матеріали для друкарських процесів. Поліграфічні матеріали для брошурувально-палітурних процесів.Схожі:

Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» iconПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»
Фахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів, які повинні
Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» iconПоложення про порядок видання науково-технічного збірника праць Української академії друкарства «поліграфія І видавнича справа»
Української академії друкарства та інших наукових організацій і вищих навчальних закладів України й з-за кордону, засновником якого...
Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» iconПрограма вступних випробувань з англійської мови як другої іноземної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки бакалаврів/молодих спеціалістів з англійської мови як другої іноземної....
Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» iconПрограма вступних випробувань з напряму підготовки 170201 " Цивільний захист"
Цивільна безпека” до подальшого навчання в Університеті за спеціальністю 17020101 “Цивільний захист” (на базі освітньо-кваліфікаційного...
Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи видавничо-друкарських процесів” для студентів спеціальності “Видавничо-поліграфічна...
Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» iconПрограма фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Перевага надається фундаментальним дисциплінам, що лежать в основі підготовки бакалаврів: анатомії та морфології вищих рослин, систематиці...
Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» iconПротокол №143/7 від 27 грудня 2011 року
Програма фахових вступних випробувань для вступників за напрямом “психологія для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» iconПрограма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр»
Фахові вступні випробування перевіряють рівень підготовки кандидатів з англійської мови (основної). Вони повинні
Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» iconПрограма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на механіко-математичний факультет
Програмою вступних випробувань з французької мови освітньо-кваліфікаційного рівня магістр передбачене лексично-граматичне тестування...
Положення про екзаменаційну комісію для організації та проведення вступних випробувань до Української академій друкарства на навчання за освітньо-професійним напрямом підготовки бакалаврів за напрямком «Видавничо-поліграфічна справа» iconПрограма вступних випробувань з французької мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» на факультет прикладної математики
Програмою вступних випробувань з французької мови освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» передбачено лексично-граматичне тестування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи