Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 icon

Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4
Скачати 149.42 Kb.
НазваЗакон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4
Дата конвертації30.06.2013
Розмір149.42 Kb.
ТипЗакон

Тема

Завдання

Відповідь

Екологічна безпека

Нормативно-правова основа та теоретичні основи екологічної безпеки

Який нормативно-правовий документ та який його пункт визначає, що «Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи як катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави.»?

1. Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22.

2. Закон України «Про відходи», стаття 12.

3. Закон України «Про захист рослин», стаття 17.

4. Конституція України, стаття 16.

5. Конституція України, стаття 92.

4

Екологічна безпека

Методи оцінки стану навколиш­нього середовища

У чому полягає оцінка рівня екологічної безпеки методом зонування.

1. Встановленні концентрично-зональних ділянок навколо об’єктів негативного впливу на довкілля.

2. Виділенні зон екологічної норми, ризику, кризи і біди.

3. Зонуванні антропогенних впливів на довкілля.

4. Зонуванні техногенних впливів на довкілля.

5. Зонуванні небезпечних природних чинників впливу на довкілля.

2
тести фахових вступних випробувань ДЛЯ бакалаврів

зі спеціальності “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”
^

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


протокол № 75/12… від 22.12. 2010 року

засідання Вченої Ради геологічного факультетуПредмет

Тема

Завдання

Відповідь

Екологічна безпекаОсобливості будови літосфери, небезпечні екзогенні геологічні процеси, їх причини та наслідки, прогноз та попередження, способи забезпечення екологічної безпеки.

Укажіть шляхи забезпечення екологічної безпеки на зсувонебезпечних схилах

1. Обводнення, обвалування та розорювання зсувонебезпечних схилів.

2. Зрошування зсувного тіла та регульоване водовідверення.

3. Заморожування та розкристалізація води у зсувному тілі.

4. Хімічне та термічне закріплення зсувного тіла.

5. Заліснення, дренування та терасування зсувонебезпечних схилів.

5

Чинниками активізації селевих процесів є

1. загазованість та підвищена пористість грунту.

2. підвищений вміст важких металів та стійких органічних забруднювачів.

3. низька крутизна схилу та задернованість грунту.

4. висока крутизна схилу та значна кількість опадів.

5. глибоке залягання ґрунтових вод та дренованість схилу.

4

За яких умов можливе просідання грунтів?

1. осушення гравійно-піщаної товщі.

2. обводнення лесової товщі.

3. обвалування глинистої товщі.

4. дренування тріщинуватої гранітної товщі.

5. зрошування вапнякової товщі.

2

Екологічна безпека

Хімічний склад природних вод. Забруднення вод: причини та наслідки, джерела, шляхи забезпечення екологічної безпеки


Евтрофікація водойм зумовлена зростанням вмісту у воді

1. нітратів, нітритів, фосфатів.

2. сульфатів, сульфідів, боратів.

4. хлоридів, гідрокарбонатів, карбонатів.

5. фторидів, йодидів, бромідів.

1

Укажіть, з яким способом поводження з нафтою пов’язані найбільш масштабні екологічні катастрофи:

1. зберіганням у терміналах та транспортуванням по нафтопроводах.

2. видобутком на морських платформах і транспортуванням танкерами.

3. крекінгом та фракціонуванням на нафтопереробних заводах.

4. зневодненням та знесолюванням на нафтопереробних заводах.

5. маркетингом та лізингом продуктів нафтопереробки.

2

Екологічна безпека

Радіаційна та ядерна безпека.


Нормами радіаційної безпеки встановлена гранично-допустима доза опромінення для персоналу ядерних об’єктів на рівні

1. 5000 Бер/рік

2. 500 Бер/рік

3. 50 Бер/рік

4. 5 Бер/рік

5. 0,5 Бер/рік

3Предмет

Тема

Завдання

Відповідь

Екологічна безпека

Моделі деградації та виснаження ресурсів ізольованих екосистем. Техногенні небезпеки.


Під потенційно небезпечним для довкілля об'єктом розуміють:

1. об’єкт, який у процесі експлуатації чи форс-мажорних подій призводить до різкого погіршення стану навколишнього середовища

2. об’єкт, який споживає значну кількість природних ресурсів.

3. об’єкт, який продукує значну кількість відходів.

4. об’єкт, який змінив природний ландшафт.

5. об’єкт, навколо якого відсутня санітарно-захисна зона.

1

Екологічна безпека

Особливості будови атмосфери, хімічний склад та джерела забруднення атмосферного повітря, закономір­ності поширення.

При викидах продуктів згорання органічного палива від потужних стаціонарних джерел, найнебезпечнішим у приземному шарі повітря є:

1. веєроподібний шлейф.

2. обкурювальний шлейф.

3. конусоподібний шлейф.

4. похилий шлейф.

5. висотний шлейф

2

Екологічна безпека

Важкі метали у довкіллі: джерела надходження, шляхи забезпечення екологічної безпеки

Найбільш потужним джерелом надходження свинцю, цинку та кадмію у компоненти довкілля є:

1. автотранспорт.

2. нафто-хімічна промисловість.

3. целюлозо-паперова промисловість.

4. складування промислових відходів ІІІ-ІV классу небезпеки.

5. видубуток та збагачення поліметалічних руд.

5

Предмет

Тема

Завдання

Відповідь

Екологічна безпека

Оцінка екологічного ризику.


Під екологічним ризиком розуміють:

1. рівень потенційної небезпеки техногенного об’єкту за стандартних умов експлуатації.

2. рівень потенційної небезпеки техногенного об’єкту за форс-мажорних обставин.

3. ймовірність прояву негативних змін в екосистемах, викликаних антропогенним впливом з урахуванням величини можливих збитків.

4. показник екологічної небезпечності території, зумовлений проявом техногенних чинників.

5. показник екологічної небезпечності території, зумовлений проявом природних чинників.

3

Предмет

Тема

Завдання

Відповідь

Екологія міських систем

Загальні уявлення про міста та процеси урбанізації

^ Предмет дослідження урбоекології

1) урбофітоценози, 2) урбоекосистеми, 3) стан і прогнозування розвитку урбогеосоціосистем і взаємовплив їх окремих компонентів, 4) здоров’я людини у місті, 5) Стан будівель і споруд у місті

4

За якими ознаками класифікуються міста?

1) географічним положенням,

2) площею,

3) чисельністю населення, господарськими функціями

4) за кількістю районів

5) за кількістю промислових підприємств

3

Які функціональні зони виділяють у містах?

1) адміністративну, приміську, багатоповерхову, 2) центральну. середню, периферійну, 3) управлінську, сільськогосподарську, транспортну, рекреаційну, 4) промислову, транспортну, лікувальну, рекреаційну, 5) селитебну, промислову, комунальну, рекреаційну

5

Екологія міських систем

Міське середовище


Міське середовище, це

1) зелені насадження. 2) водні об’єкти і будівлі, 3) зелені насадження, водні об’єкти, транспортні мережі 4) ґрунтовий, рослинний покрив, будівлі, транспортна мережа 5) природна, антропогенна і соціокультурна та духовна складов

5

Антропогенні зміни

компонентів природного середовища у містах


Які зміни геологічного середовища відбуваються під впливом урбанізації?

1) екологічний стан покращується, 2) екологічний стан як консервативної складової природного середовища не змінюється, 3) погіршується стан грунтів, активізуються небезпечні процеси, 4) відбувається затоплення територій, 5 ) активізується виверження вулканів

3

Як впливає урбанізація на розвиток небезпечних геологічних процесів?

1) відбувається активізація процесів, 2) відбувається стабілізація процесів, 3) не впливає, 4) відбувається активізація одних і стабілізація інших процесів, 5) відбувається стабілізація всіх процесів

4
Предмет

Тема

Завдання

Відповідь

Екологія міських систем

^ Фізичні поля на території містНазвіть основні способи захисту мешканців міст від електромагнітного випромінювання

1) спеціальні технічні засоби, 2) скорочення часу перебування в зоні впливу, 3) створення санітарно-захисних зон, 4) зменшення потужності передавачів, 5) створення захисних екранів

3

^ Назвіть основні способи захисту мешканців міст від шуму

1)ліквідація джерел шуму,2) використання протишумних навушників, 3) створення шумозахисних споруд та санітарно-захисних зон,

4) використання підземного простору, 5) накладання штрафів

2

^ Побутові та промислові відходи на території міст


Основні вимоги до полігонів промислових відходів

1) розташування за межами підприємства, 2) розміщення полігонів на безпечній віддалі від міста, 3)сприятливі природні умови розміщення, 4) надійна гідро-і атмоізоляція,5) надійна шумоізоляція

4

^ Екологія міських систем

Екологічні проблеми міст України

Назвіть місто з відносно сприятливою екологічною ситуацією

1) Сєверодонецьк,2) Стебник, 3) Львів, 4) Дніпропетровськ,5) Запоріжжя

3

^ Управління екологічною безпекою міст

Які інституції у містах займаються екологічними проблемами?

1) міська рада,2) районні ради, 3) громадські організації,

4) управління екології, 5) управління земельних ресурсів

4
Предмет

Тема

Завдання

Відповідь

Заповідна справа

Класифікація територій та об`єктів природно-заповідного фонду України

До природно-заповідного фонду України належать:

 1. штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва);

 2. землі, які використовують для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів;

 3. земельні ділянки водно-болотних угідь;

 4. природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища);

 5. земельні ділянки, у межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність.

1, 4

Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом:

 1. встановлення заповідного режиму;

 2. введення надзвичайного стану;

 3. встановлення водоохоронних зон;

 4. ведення кадастрів природних ресурсів;

 5. встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх охорони та використання, а також за знищення та пошкодження заповідних природних комплексів та об'єктів.

1Природні заповідники


Природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки, це –

 1. біосферні заповідники;

 2. заказники;

 3. регіональні ландшафтні парки;

 4. заповідні урочища;

 5. природні заповідники.5

Предмет

Тема

Завдання

Відповідь

Заповідна справа

Біосферні заповідники

Згідно з функціональним зонуванням територія біосферних заповідників поділяється на такі зони:

 1. зона антропогенних ландшафтів;

 2. господарська зона;

 3. зона регульованої рекреації;

 4. заповідна зона;

 5. буферна зона.

1, 4, 5Національні природні парки.

Пам`ятки природи

Природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність, це -

 1. природні заповідники;

 2. національні природні парки;

 3. заповідні урочища;

 4. ботанічні сади;

 5. дендрологічні парки.
2

Окремі унікальні природні утворення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення, з метою збереження їх у природному стані без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів оголошуються:

 1. дендрологічними парками;

 2. регіональними ландшафтними парками;

 3. пам'ятками природи;

 4. зоологічними парками;

 5. заповідними урочищами.


3
Предмет

Тема

Завдання

Відповідь

Техноекологія

Вплив металургійної промисловості на довкілля

Найбільший внесок у забруднення атмосфери (у світі) вносить:

 1. металургійний комплекс (чорна і кольорова металургія)

 2. транспорт

 3. сільське господарство

 4. електроенергетика

 5. хімічна промисловість1Примітка: правильні відповіді на усі завдання оцінюються у 2 бали.Схожі:

Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 iconЗаконодавство для громадських організацій закон України
Конституцією України (стаття 36) та міжнародними договорами України, зокрема, Конвенцією про захист основоположних свобод і прав...
Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 iconСтаття Стаття Стаття
Порядок діяльності районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування...
Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 iconЗакон України «Про засади запобігання та протидії корупції») Попередня редакція (Закон України «Про боротьбу з корупцією) Примітка Стаття 1
Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність
Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 iconСтаття Визначення основних термінів 5 Стаття Функції та завдання поліції 9
Стаття 19. Деполітизація та позапартійність органів поліції і неприпустимість втручання в їх діяльність 17
Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 iconЗакон україни про захист персональних даних Стаття Сфера дії Закону Цей Закон регулює
Цей Закон регулює відносини, пов'язані із захистом персональних даних під час їх обробки
Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 iconЗакон україни про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів І їх шкідливого впливу на здоров'я населення Стаття Визначення термінів Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні
Стаття 178. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному...
Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 iconЗакон україни про органи самоорганізації населення
Стаття Мета Закону
Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 iconЗакон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060-хіі (зі змінами І доповненнями). Стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти». Закон України «Про загальну середню освіту»
...
Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 iconПоложення стаття Законодавство України про освіту Законодавство України про освіту базується на Конституції України І складається з цього Закону, інших актів законодавства України. Стаття Завдання законодавства України про освіту
Завданням законодавства України про освіту є регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової,...
Закон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4 iconЗакон УкраЇни Про метрологію та метрологічну діяльність Розділ I загальні положення стаття Визначення основних термінів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи