Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на icon

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на
Скачати 92.51 Kb.
НазваПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань на
Дата конвертації30.06.2013
Розмір92.51 Kb.
ТипПротокол

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


Програма

фахових вступних випробувань на

напрям 0202 Мистецтво

спеціальність 7.020201, 8.020201 Театральне мистецтво (театрознавство)

освітньо-кваліфіційний рівень Спеціаліст, Магістр

2012 р.


Театрознавство


 1. Театрознавство як наука, його складові.

 2. Театральна критика як практичне театрознавство.

 3. Предмет і завдання театральної критики.

 4. Етапи розвитку науки про театр.

 5. Театр і суспільство: принцип віддзеркалення, евристичні, естетично-виховні, суспільно-громадянські функції.

 6. Жанри театральної критики, їхні особливості та призначення.

 7. Морально-етичні засади праці театрального критика.

 8. Іван Франко – історик українського театру та театральний критик.

 9. Типи теаральних колективів (академічний, студійний, державний, приватний): завдання, структура, особливості.

 10. Три текстові рівні постави (за К. Бальме).

 11. Типології постав: автотекстуальна, ідеотекстуальна, інтертекстуальна. Їхні особливості та відмінності. Приклади.

 12. Моделі аналізу постави: трансформаційний аналіз

 13. Моделі аналізу постави: структурний аналіз.

 14. Поняття “партитура” у драматичному театрі. Види партитур у драматичному театрі.

 15. К. Станіславський: робота актора над роллю. Поняття надзавдання, наскрізної дії, темпоритму.

 16. К. Станіславський – реформатор театру.

 17. М. Чехов про методологію роботи актора над роллю.

 18. Драматургія і театр: проблеми сценічної інтерпретації української класики на сучасній сцені.

 19. Драматургія і театр: проблеми сценічної інтерпретації зарубіжної класики на сучасній сцені

 20. Драматургія і театр: проблеми інтерпретації сучасної української п’єси на сучасній сцені.

 21. Драматургія і театр: проблеми сценічної інтерпретації зарубіжної сучасної п’єси (друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.) на українській сцені.

 22. Епічний театр Бертольда Брехта та система “відчуження”.

 23. Лесь Курбас та принципи “перетворення”.

 24. В. Мейєрхольд і “біомеханіка”.

 25. Є. Вахтангов та його внесок у театральну реформу.

 26. Театр жорстокості А. Арто: світоглядні засади, естетика, технологія.

 27. Репертуарна політика театру та її вияв у творчій діяльності сценічних колективів (на прикладі професійних театрів України)

 28. Режисура як професія. Історія становлення та основні функції.

 29. Творчий портрет митця (режисера, актора, сценографа) у театральній критиці: завдання, особливості, вимоги.

 30. Психологія творчості актора.

 31. Релігійний театр в Україні: історичний аспект і сучасна практика.

 32. Мізансцена, її визначення та місце у театральній образності. Типи мізансцен.

 33. Музичне рішення у драматичній виставі.

 34. Режисер і актор в роботі над виставою: методи, проблеми.

 35. Театрознавчий аналіз вистави: типи постав (автотекстуальна, ідеотекстуальна, інтертекстуальна).

 36. Театрознавчий аналіз вистави. Три підходи: “процесуальний”, “естетичний”, “рецептивний”.

 37. Оглядова стаття як театрально-критичний жанр. Різновиди театральних оглядів.

 38. Театральні періодичні видання в Україні: історія, георафія, сучасний стан.

 39. Простір, час, ритм у театрі. Лесь Курбас про простір, час, ритм на сцені.

 40. Пластика актора. Евдженіо Барба про мову тіла сучасного актора.

 41. Пітер Брук – видатний режисер світового театру.

 42. Є. Ґротовський – реформатор сучасного європейського театру.

 43. А. Васильєв – провідний режисер сучасного російського театрального простору.

 44. Головні театральні фестивалі України. Їхні цілі, програми, діяльність, досвід.

 45. Режисер В. Кучинський: особливості індивідуального стилю, творчий доробок.

 46. Режисер А. Бабенко: особливості індивідуального стилю, творчий доробок.

 47. Режисер В. Сікорський: особливості індивідуального стилю, творчий доробок.

 48. Ф. Стригун: актор, режисер, художній керівник Національного театру ім. М. Заньковецької.

53. .Актор як професія: особливості творчості, місце у структурі вистави. Визначення поняття “актор”.

 1. Розвиток аматорського акторського мистецтва в історичному аспекті.

 2. Розвиток професійного акторського мистецтва в історичному аспекті.

 3. Співвідношення аматорського та професійного акторського мистецтва у сучасному та зарубіжному українському театрі.

 4. Режисура як професія: генеза, формування, утвердження.

 5. Режисер і п’єса: мотивація вибору, поняття “репертуарних ліній” у творчості режисера (на матеріалі режисерів львівських театрів).

 6. Режисерський задум та ідейно-мистецьке вирішення вистави: етапи реалізації.

 7. Дієвий аналіз п’єси та його використання у режисерській практиці. Перший та останній конфліктний факт вистави.

 8. Матеріал режисури.

 9. Проблема авторства в режисурі.

 10. Репертуарні лінії режисера як його творча характеристика.

 1. Психологія сприйняття простору вистави та використання її законів у режисурі.
^

Історія світового театру1. Роль античної культури в історії розвитку світового театру.

2. Давньогрецька трагедія: Есхіл, Софокл, Еврипід.

3. Давньогрецька комедія. Творчість Аристофана.

6. “Поетика” Арістотеля: поняття катарсису як естетичної категорії у театральному мистецтві Давньої Греції.

7. Роль хору в давньогрецькому театрі. Особливості його сценічної функції в трагедії та комедії.

9. Новоаттична комедія доби еллінізму. Творчість Менандра.

10. Театральне мистецтво Римської республіки. Драматурги жанру трагедії: Лівій Андронік, Гней Невій і комедії: Плавт і Теренцій.

11. Трагедія в епоху римської імперії. Творчість Сенеки.

12. Театральні жанри доби Середньовіччя: літургія, напівлітургія, міракль, містерія, мораліте, фарс; їхні особливості.

13. Італійський театр доби Відродження. Комедія дель арте.

14. Театр доби Відродження в Іспанії. М. де Сервантес та П. Кальдерон. драматургія.

15. Театр доби Відродження в Англії. Попередники В. Шекспіра.

16. Естетика “єлизаветинського театру”: сценічний простір, спосіб гри акторів, комунікація з глядачем. Театри Лондона.

17. В. Шекспір. Періодизація творчості. Коротка характеристика періодів.

18. Театр французького класицизму. Творчість П. Корнеля.

19. “Бургундський отель” і творчість Ж. Расіна.

20. Творчість Ж. Б. Мольєра і його театральна трупа.

21. “Поетичне мистецтво” Нікола Буало. Організація “Комеді Фрасез”.

22. Французька драматургія XVIII ст. Поява міщанської драми як прояв світоглядної катини Просвітництва. Д. Дідро – драматург і теоретик драми. Творчість Вольтера.

23. Реформа італійської комедії у XVIII ст. Карло Гольдоні – засновник італійської національної літературної комедії.

24. Г. Е. Лессінг. Естетичні погляди і критична діяльність.

25. Й. В. Гете. Літературна та театральна діяльність. Філософська драма “Фауст”.

26. Драматургія Ф. Шіллера та її значення для розвитку европейського театру.

27. Англійське сценічне мистецтво XVIII ст.: “Друрі-Лейн”, “Ковент-Гарден”. Акторське мистецтво: Т. Баттертон, Дж. Квін, Д. Гаррік.

28. Французьтка романтична драма ХІХ ст. Формування основних засад романтичної драми у передмові до драми”Кромвель” В. Гюго.

29. Французьке сценічне мистецтво ХІХ ст.: Тальма, М-м Марс, М-ль Жорж, Рашель.

30. Англійське сценічне мистецтво ХІХ ст. Е. Кін та Г. Ірвінг: провідні англійські актори ХІХ ст.

31. Діяльність Саксо-Майнінгенської трупи та її вплив на розвиток європейського татру кінця ХІХ ст..

32. Реалізм і натуралізм у Франції: від Е. Золя до А. Антуана.

33. Реалізм і натуралізм у Росії: творчість К. Станіславського, В. Немировича-Данченка, А. Чехова.

34. Символізм у драматургії і театрі: драматургія М. Метерлінка; теорія та практика А. Аппіа, нове мистецтво акторської гри Е. Далькроза.

35. Експресіонізм як художньо-стильовий напрям у мистецтві, зокрема, в зарубіжній драматургії та театрі.

36. Експресіонізм та його модифікації у Росії: творчість Всеволода Мейєрхольда,М. Євреїнова, О. Таїрова, Є. Вахтангова .

37. Полістилістика творчості Макса Рейнгардта.

38. Епічний театр Бертольда Брехта.

39.Естетичні засади театрального об’єднання «Картелю чотирьох»: творчість Шарля Дюлена та Луї Жуве, Гастона Баті та Жоржа Пітоєва.

40.Французька «інтелектуальна драма»: Жан Ануй, Жан Жіроду, Арман Салакру. (2)

41. Теорія «театру жорстокості» Антонена Арто.

42. Драматургія Луїджі Піранделло – філософсько-психологічні особливості, композиція, образи.

43. Фольклорні традиції, засоби фарсу, поетична символіка у драматичних творах Гарсіа Лорки.

44. Театр абсурду – заснування, основні естетичні принципи, представники.

45. Американські драматурги Юджин О’Ніл, Кліфорд Одетс, Ліліан Хелман, Тортон Уальдер – стилістичні особливості творчості, репертуарність творів.

46. Англійська драматургія 50-60-х рр. ХХ ст. – основні стилістичні та ідейні напрямки.


^

Історія українського театру1. Пратеатральні елементи в українських обрядових циклах.

2. Розвиток шкільного театру в Україні. Барокові засади шкільної драми.

Кріпацький театр на Україні як мистецьке та соціальне явище.

 1. Перший професійний український театр. Історія створення, репертуар, виконавці.

 2. Реформа сценічного мистецтва М. Щепкіна та її значення в розвитку українського й російського театру ХІХ ст.

 3. Професійний український театр в Галичині. Історія створення, репертуар, персоналії (друга половина ХІХ ст.).

 4. Розвиток українсього театру у другій половині ХІХ ст.: “театр корифеїв” – історія створення, естетика, організаційні засади.

 5. М. Кропивницький – видатний український театральний діяч, режисер, антрепренер, актор, педагог, драматург.

 6. М. Заньковецька – видатна українська актриса. Творчий доробок та його значення у формуванні національної сцени.

 7. М. Садовський – видатний театральний діяч, актор, режисер.

 8. Розвиток української професійної сцени у перші десятиліття ХХ ст. Театр Миколи Садовського та його місце в історії національного театру.

 9. Українська модерна драматургія початку ХХ ст. та її значення для розвитку українського театру.

 10. Особливості драматургічної творчості Лесі Українки. Новаторство в царині жанрів. Місце та значення в формуванні засад модерного українського театру.

 11. Йосип Стадник – видатний діяч української сцени в Галичині першої половини ХХ ст. Особливості репертуарної політики та антрепренерської діяльності.

 12. Формування модерного філософського та мистецького світогляду Леся Курбаса. Відень-Львів.

 13. Лесь Курбас – актор театру товариства “Руська бесіда”, “Тернопільських театральних вечорів”, Театру Миколи Садовського.

 14. Лесь Курбас та театральна реформа у практиці ”Молодого театру”.

 15. Лесь Курбас і його праця у “Кийдрамте”.

 16. “Березіль”: київський період. Естетичні пошуки, репертуарні лінії, вистави.

 17. “Березіль”: харківський період. Естетичні пошуки, репертуарні лінії, вистави.

 18. Останній період життя та творчості Л. Курбаса (1933 –1937).

 19. Створення перших державних театрів в Україні (1917/1918).

 20. Авангардні пошуки українського театру 1920-х рр.

 21. В. Блавацький і діяльність театру “Заграва” (1933 – 1938).

 22. Український театр на окупованих землях в період Другої світової війни.

 23. Діяльність Львівського оперного театру (1941 –1944).

 24. Український театр в діаспорі (після 1944 р.): проблеми адаптації та виживання.

 25. Український театр в добу “шістдесятництва”: репертуар, режисери, актори.

 26. Основні тенденції розвитку українського театру у 1970 – 1980 рр.

 27. Твори В. Шекспіра на українській сцені.

 28. Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: історичний огляд.

 29. Національний академічний драматичний театр ім. М. Заньковецької: історичний огляд.

 30. Видатні українські сценографи: Д. Лідер. Коротка харатеристика творчості.

 31. Сергій Данченко – видатний український режисер. Загальна характеристика творчості.Теорія драми


 1. Вистава як інтерпретація драматургічного тексту.

 2. Матеріал п’єси і вистави.

 3. Тема та ідея п’єси і вистави.

 4. Жанр п’єси і вистави.

 5. Конфлікт у п’єсі та виставі.

 6. Розв’язання конфлікту у п’єсі та виставі.

 7. Фабула у п’єсі та виставі

 8. Сюжет у п’єсі та виставі.

 9. Драматична дія у п’єсі та виставі.

 10. Час і простір у п’єсі та виставі.

 11. Дійові особи у п’єсі та виставі.

 12. Мова персонажів у п’єсі та виставі.Сценографія

  1. Просторове рішення вистави. Типи сценічних просторів.

  2. Режисер і художник: пошуки зорово-емоційного вирішення вистави.

  3. Художник у театрі: історичний аспект.

  4. Театрально-декораційне мистецтво: історичні межі та естетичні особливості.

  5. Поняття конфлікту у сценографії.

  6. Поняття композиції у сценографії.

  7. Предметний світ вистави.

  8. Типи сценографічних вирішень: місце дії, сценічне середовище, сценічна конструкція, дієва сценографія.

  9. Видатні українські сценографи: Євген Лисик.

  10. Видатні українські сценографи: Данило Лідер.

  11. Видатні українські сценографи: Мирон Кипріян.

  12. Театральна машинерія, технічні засоби у театрі.

  13. Сучасні роботи сценографів у театрах Львова (чинний репертуар).Схожі:

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань

Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на iconП. М. Якібчук програма фахових вступних випробувань з
Фізика", спеціальностей 040120301 та 040120301 "Фізика" проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вступні випробування...
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста». Програма
Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «магістра» та «спеціаліста»
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань з Культурології на окр «балавра». Програма
Етапи національного та культурного «відродження» української культури в ХІХ ст
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань на
Урок музики в сучасній загальноосвітній національній школі (специфіка, особливості, типи уроків)
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань
Гіпотези походження японської мови. Генетичні зв’язки з іншими мовами. Джерела та методи дослідження
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань
Функции русского языка в современном мире, его юридический статус в Украине. Деятельность мапрял и уапрял
Протокол №19 Програма фахових вступних випробувань на iconПротокол №19 Програма фахових вступних випробувань
Антології до ісламської поезії: „Му”аллакат”, „Муфаддаліят”, „Хамаса”, „ Класи поетів”. Питання автентичності пам”яток древньоарабської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи