Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка icon

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
НазваЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Сторінка1/6
Дата конвертації30.06.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

27.02.2012 р. (протокол № 19)


юридичний факультет


Екзаменаційні завдання


з навчальної дисципліни


’Цивільне процесуальне право України’


Затверджено

на засіданні Вченої ради юридичного факультету

(протокол № 24 від « 26 » січня 2011 р.)


Голова Вченої ради ________________ А.М. Бойко


Львів – 2011


Екзаменаційні тести з цивільного процесуального права України для студентів

Тема 1: Поняття цивільного процесуального права

(І рівень)


1. Цивільне процесуальне право це:


2. В якій відповіді названа одна з ознак яка вирізняє цивільне процесуальне яку окрему галузь права серед інших галузей права:


3. Предметом цивільного процесуального права є:


4. Завданням цивільного судочинства є:


5. Які права, свободи чи законні інтереси захищаються судом в порядку цивільного судочинства:


6. Під методом цивільного процесуального права слід розуміти:


7. На характер методу цивільного процесуального права впливає:


8. Система цивільного процесуального права це:


9. Система цивільного процесуального права визначається:


10. Система цивільного процесуального права складається з:


11. Загальна частина цивільного процесуального права містить:


12. Особлива частина цивільного процесуального права містить:


13. Норми цивільного процесуального права діють:


14. Способи захисту, які застосовуються судом містяться в:


(ІІ рівень)


1. Що з нижче переліченого не входить до системи цивільно - процесуального законодавства:


2. Що з нижче переліченого входить до системи цивільно - процесуального законодавства:


3. Які положення, що стосуються дії норм цивільного процесуального права у часі є правильними:


4. Немає зворотної дії в часі цивільний процесуальний закон, який:


5. В яких відповідях правильно вказано коли цивільний процесуальний закон буде мати зворотну силу:


6. Які положення, що стосуються дії норм цивільного процесуального права у просторі є правильними:


7. Які з положень, що стосуються дії норм цивільного процесуального права щодо кола осіб є правильними:


8. Цивільне судочинство це:


9. Суд розглядає цивільні справи по першій інстанції в порядку:


10. Суд розглядає в порядку цивільного судочинства справи, які виникають з:


11. Види цивільного судочинства відрізняються між собою за:


12. В яких відповідях правильно вказані стадії цивільного процесу:


13. В яких відповідях неправильно вказані стадії цивільного процесу:


(ІІІ рівень)


1. В цивільному процесі виділяють такі стадії цивільного процесу:


2. В яких відповідях неправильно вказані стадії цивільного процесу:


3. Які положення, що стосуються дії норм цивільного процесуального права у часі є правильними:


4. Які з положень, що стосуються дії норм цивільного процесуального права щодо кола осіб є правильними:


5. До системи цивільно - процесуального законодавства відносяться:


6. До завданням цивільного судочинства відноситься:


7. В яких відповідях правильно вказано види цивільного судочинства:


8. Суд розглядає в порядку цивільного судочинства справи, що виникають із:


9. Суд розглядає цивільні справи по першій інстанції в порядку:


10. Суди в порядку цивільного судочинства розглядають справи про захист:


11. Які права, свободи чи законні інтереси захищаються судом в порядку цивільного судочинства:


12. В яких відповідях правильно вказано справи, які будуть розглядатися в порядку позовного провадження за правилами цивільного судочинства:


13. В яких відповідях неправильно вказано які справи будуть розглядатися в позовному провадженні за правилами цивільного судочинства:

Тема 2: Принципи цивільного процесуального права


(І рівень)


1. Принципи цивільного процесуального права це:


2. Яке з нижченаведених положень не розкриває поняття принципів цивільного процесуального права:


3. Кількісний склад системи принципів цивільного процесуального права:


4. Система принципів цивільного процесуального права складається з:


5. Систематизація принципів цивільного процесуального права це:


6. За змістом та сферою поширення виділяють такі принципи цивільного процесуального права:


7. До загально - правових принципів цивільного процесуального права відноситься:


8. До загально - правових принципів цивільного процесуального права не відноситься:


9. За формою нормативного закріплення виділяють такі принципи цивільного процесуального права:


10. За джерелом закріплення цивільно-процесуальні принципи поділяються на:


11. За предметом регулювання цивільно-процесуальні принципи поділяються на:


12. В якій відповіді правильно вказаний один із критеріїв класифікації принципів цивільного процесуального права:


13. До принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією, належить:


(ІІ рівень)


1. До принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією, належить:


2. До принципів цивільного процесуального права, закріплених Конституцією, не належить:


3. Серед принципів цивільного процесуального права, закріплених законодавством про цивільне судочинства виділяють наступні:


4. В яких відповідях не правильно вказано принципи, які закріплені в законодавстві про цивільне судочинство:


5. В яких відповідях названі загально – правові принципи цивільного процесуального права відноситься:


6. За формою нормативного закріплення цивільно-процесуальні принципи поділяються на:


7. За предметом регулювання цивільно-процесуальні принципи поділяються на:


8. В яких відповідях названі міжгалузеві принципи цивільного процесуального права відноситься:


9. В яких відповідях неправильно названі міжгалузеві принципи цивільного процесуального права:


10. В яких відповідях названі галузеві принципи цивільного процесуального права:


11. За змістом та сферою поширення виділяють такі принципи цивільного процесуального права:


12. За змістом та сферою поширення виділяють такі принципи цивільного процесуального права:


13. Які з нижченаведених положень розкривають зміст принципу демократизму в цивільному процесуальному праві:


(ІІІ рівень)


1. Які з нижченаведених положень розкривають зміст принципу гуманізму в цивільному процесуальному праві:


2. Які з нижченаведених положень розкривають зміст принципу законності в цивільному процесуальному праві:


3. Які з нижченаведених положень розкривають зміст принципу здійснення правосуддя виключно судами:


4. Які з нижченаведених положень розкривають зміст принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки законові:


5. Які з нижченаведених положень розкривають зміст принципу гласності та відкритості судового процесу:


6. Які з нижченаведених положень не стосуються принципу гласності судового процесу:


7. Які з нижченаведених положень розкривають зміст принципу рівності учасників судового процесу:


8. Які з нижченаведених положень не стосуються принципу рівності учасників судового процесу:


9. Які з нижченаведених положень стосуються принципу об’єктивної істини:


10. Які з нижченаведених положень стосуються принципу диспозитивності цивільного судочинства:


11. В яких відповідях зазначені положень, що не стосуються принципу диспозитивності цивільного судочинства:


12. Які з нижченаведених положень стосуються принципу змагальності:


13. В яких відповідях зазначені положення, що не стосуються принципу диспозитивності цивільного судочинства:


Тема 3: Цивільні процесуальні відносини та їх суб’єкти


(І рівень)


1. В які відповіді найбільш повно розкрито поняття цивільних процесуальних правовідносин:


2. Цивільні процесуальні відносини це:


3. В якій відповіді правильно названа одна з ознак поняття цивільних процесуальних правовідносин:


4. В якій відповіді не правильно названа одна з ознак поняття цивільних процесуальних правовідносин:


5. Для структури цивільних процесуальних правовідносини є характерним:


6. Структуру цивільних процесуальних правовідносини складає:


7. Специфіка цивільних процесуальних правовідносин полягає в тому, що:


8. Цивільні процесуальні відносини за своїм характером є:


9. Для виникнення цивільних процесуальних відносин необхідна наявність такої передумови (обставини) як:


10. Серед передумов виникнення цивільних процесуальних правовідносин виділяють:


11. В які відповіді неправильно вказано одну з передумов виникнення цивільних процесуальних правовідносин:


12. Процесуальні юридичні факти поділяються (класифікуються) на:


13. Процесуальні юридичні факти прийнято класифікувати на:


(ІІ рівень)


1. В яких відповідях правильно зазначені положення, що стосуються цивільної процесуальної правосуб’єктності та її елементів, як однієї з передумов виникнення цивільних процесуальних правовідносин:


2. В яких відповідях правильно вказано елементи цивільної процесуальної правосуб’єктності:


3. Якими джерелами права визначається цивільна процесуальна правосуб’єктність суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин:


4. В яких відповідях не правильно вказано джерелами права, якими визначається цивільна процесуальна правосуб’єктність суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин:


5. В яких відповідях правильно названо ознаки поняття цивільних процесуальних правовідносин:


6. В яких відповідях не правильно названо ознаки поняття цивільних процесуальних правовідносин:


7. Структуру цивільних процесуальних правовідносини складає:


8. Для виникнення цивільних процесуальних відносин необхідна наявність таких передумов (обставин) як:


9. ЦПК України поділяє суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин на:


10. Критеріями визначення належності того чи іншого суб’єкта цивільних процесуальних відносин до тої чи іншої групи, є :


11. Які з нормативних положень передбачених ЦПК України, що стосуються складу суду є правильними:


12. Які з нормативних положень передбачених ЦПК України, що стосуються складу суду є не правильними:


13. Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо:


(ІІІ рівень)


1. До осіб, які беруть участь у справі незалежно від видку провадження належать:


2. До осіб, які беруть участь у справі не належать:


3. У справах окремого провадження до осіб, які беруть участь у справі, належать:


4. За обсягом цивільної процесуальної дієздатності суб’єкти можуть розглядатися як такі, що:


5. Повним обсягом цивільної процесуальної дієздатності наділені:


6. Які з перелічених осіб будуть мати частковий обсяг цивільної процесуальної дієздатності:


7. Які з перелічених осіб вважаються у цивільному процесі недієздатними:


8. Які з перелічених осіб не вважаються у цивільному процесі недієздатними:


9. Суд порушує справу за заявою прокурора, якщо він звертається:


10. Які форми участі та права прокурора в цивільному процесі:


11. Формою участі в цивільному процесі органів державної влади управління є:


12. Якими процесуальними правами наділені органи державної влади та місцевого самоврядування, які беруть участь у справі:


13. До інших учасників цивільного процесу належать:


Тема 4: Сторони в цивільному процесі


Тести І складності:


1. Сторони в цивільному процесу це:


2. Сторонами в цивільному процесі є:


3. Сторони в цивільному процесу характеризуються такими ознаками, які відрізняють їх від інших суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин як:


4. В якій відповіді не правильно вказана одна з ознак, яка є характерною для сторони в цивільному процесі:


5. Процесуально-правове становище сторін визначається одним з таких принципів цивільного процесу як:


6. Позивачем може бути:


7. Позивачем в цивільній справі не може бути:


8. Позовне провадження може бути відкрите за умови:


9. Для залучення до участі в справі відповідача необхідно:


10. Якщо позивач в позовній заяві не називає відповідача, що порушив його право, суд:


11. Процесуальні права сторін поділяються на:


12. Процесуальні права сторін поділяються на:


13. Які з процесуальних прав сторін є загальними:


(ІІ рівень)


1. Процесуальні права сторін поділяються на:


2. Які з процесуальних прав сторін є спеціальними:


3. Які з процесуальних прав сторін не відносяться до загальних:


4. До процесуальних обов’язків сторін належать:


5. До процесуальних обов’язків сторін не належать:


6. Процесуально-правове становище сторін визначається такими принципами цивільного процесу як:


7. Сторін в цивільному процесі від інших суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин відрізняють такі ознаки, як:


8. Під процесуальною співучастю слід розуміти:


9. В яких випадках буде мати місце процесуальна співучасть:


10. Підставами для виникнення процесуальної співучасті є:

11. В якій відповіді не правильно вказані умови виникнення процесуальної співучасті:


12. Процесуальна співучасть характеризується тим, що:


13. Критеріями класифікації процесуальної співучасті на види є:


(ІІІ рівень)


1. Залежно від того, на чиєму боці виникає співучасть, вона поділяється на:


2. Для визнання відповідача неналежним і проведення його заміни необхідні такі обставини у сукупності як:


3. Які з положень, що стосуються інституту заміни неналежного відповідача та залучення співвідповідачів є правильними:


4. В яких відповідях не правильно вказані положення, що стосуються інституту заміни неналежного відповідача та залучення співвідповідачів:


5. Серед суттєвих відмінностей, які відрізняють інститут заміни неналежної сторони від процесуального правонаступництва виділяють:


6. В яких правовідносинах буде допускатися процесуальне правонаступництво:


7. Підставами процесуального правонаступництва є:


8. В яких відповідях не правильно вказані підстави процесуального правонаступництва:


9. Суттєвими відмінностями, які відрізняють інститут процесуального правонаступництва від заміни неналежної сторони є:


10. Процесуальне правонаступництво можливе стосовно:


11. До підстав, що зумовлюють виникнення процесуальної співучасті відносять:


12. Сторін від інших учасників цивільних процесуальних відносин в цивільному процесі відрізняють такі ознаки, як:


13. Які з процесуальних прав сторін не відносяться до загальних:


Тема 5: Треті особи в цивільному процесі


(І рівень)


1. Треті особи це:


2. В якій відповіді вказана одна з ознак третіх осіб, яка вирізняє їх з поміж інших суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин є:


3. В якій відповіді не правильно вказана одна з ознак третіх осіб:


4. Однією з ознак третьої особи є:


5. Треті особи відносяться до:


6. Однією з суттєвих відмінностей, що відрізняє третю особу від сторони є:


7. Критерієм класифікації третіх осіб на види є:


8. Метою участі третіх осіб у цивільні справ є:


9. Заінтересованість третіх осіб має:


10. Матеріально-правовий характер заінтересованості третіх осіб полягає в тому, що:


11. Процесуально-правова заінтересованість третіх осіб полягає в таму, щоб:


12. Залежно від матеріально – правової заінтересованості треті особи поділяються на:


13. Треті особи можуть вступити у справу:


(ІІ рівень)


1. До ознак третіх осіб належать:


2. В яких відповідях вказані ознаки третіх осіб, які вирізняють їх з поміж інших суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин є:


3. В яких відповідях не правильно вказані ознаки третіх осіб, які вирізняють їх з поміж інших суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин:

4. Суттєвими відмінностями, що відрізняють третю особу від сторони є:


5. Додатковими ознаками третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги є:


6. Які з положень, що стосуються третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги є правильними:


7. Які з положень, що стосуються третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги є не правильними:


8. До процесуальних прав третьої сторони, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору належать:


9. До процесуальних прав третьої сторони, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору не належать:


10. Які з положень, що стосуються пред’явлення позову третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору є правильними:


11. Третя особа, яка заявляє самостійні вимоги може пред’явити позов до:


12. Які з положень, що стосуються третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги є правильними:


13. Які з положень, що стосуються третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги є не правильними:


(ІІІ рівень)


1. До процесуальних прав третьої сторони, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору належать:


2. До процесуальних прав третьої сторони, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору не належать:


3. Які з положень, що стосуються третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги є не правильними:


4. Які з положень, що стосуються третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги є правильними:


5. Третя особа, яка заявляє самостійні вимоги може пред’явити позов до:


6. Які з положень, що стосуються пред’явлення позову третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору є правильними:


7. Які з положень, що стосуються пред’явлення позову третіми особами, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору є не правильними:


8. До процесуальних прав третьої сторони, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору належать:


9. До процесуальних прав третьої сторони, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору не належать:


10. Які з положень, що стосуються третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги є правильними:


11. Які з положень, що стосуються третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги є не правильними:


12. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть:


13. До ознак третіх осіб належать:

Тема 6. Участь у цивільному процесі прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб


(І рівень)


1. У випадках__________________ до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні інтереси.


2. Суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, якщо __________________.


3. У справах _________________органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.


4. Судді, слідчі, _______________ не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні представники.


5. Судді, слідчі, прокурори __________________, крім випадків, коли вони діють як представники відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні представники.


6. Судді, слідчі, прокурори не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як ________________________________, чи як законні представники.


7. Судді, слідчі, прокурори не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють як представники відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як ________________.


8. У випадках, _________________, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів та брати участь у цих справах.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка iconПрограма вступних випробувань з іспанської мови для вступників на навчання
Затверджено на засіданні Приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи