Приказом по школе от 2011г., № icon

Приказом по школе от 2011г., №
Скачати 39.91 Kb.
НазваПриказом по школе от 2011г., №
Дата конвертації22.12.2012
Розмір39.91 Kb.
ТипДокументи

УТВЕРЖДЕНО


приказом по школе

от «____» _____________ 2011г., №_______


________________С.В. Удачин


ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ №_____

ДЛЯ КАБІНЕТУ (ЛАБОРАТОРІЇ) ФІЗИКИ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Примірна інструкція з безпеки для кабінету (лабораторії) фізики навчального закладу системи загальної середньої освіти (далі — Примірна інструкція) поширюється на всіх учасників навчально- виховного процесу під час проведення занять з фізики (демон­страційних дослідів, лабораторних і практичних робіт) у загально­освітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих нав­чальних закладах першого і другого рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, (далі — навчальні заклади) незалеж­но від форм власності.

 2. Примірна інструкція розроблена на основі державного нор­мативного акту про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06-98 «Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів», затверд­женого Наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98 № 222.

 3. Примірна інструкція є основою для розробки інструкцій з безпеки під час проведення занять в кабінетах (лабораторіях) фі­зики навчальних закладів (далі - кабінети фізики). Така інструкція розробляється завідувачем кабінету фізики та затверджується керівником (власником) навчального закладу. Вимоги зазначеної інструкції є обов'язковими для виконання.

Відповідно до Правил безпеки під час проведення навчально- виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів учні, лаборант проходять інструктаж з безпеки праці та навчання, надання першої (долікарської) допомоги при харак­терних пошкодженнях, який проводить учитель фізики перед почат­ком занять у кабінеті фізики і реєструється в журналі.

^ II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

 1. Чітко з'ясуйте порядок і правила безпечного проведення досліду.

 2. Звільніть робоче місце від усіх не потрібних для роботи предметів і матеріалів.

2.3. Перевірте наявність і надійність з'єднувальних провідників, приладів та інших предметів, необхідних для виконання завдання.

^ III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 1. Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя. Виконуйте тільки ту роботу, що передбачена завданням або доруче­на вчителем.

 2. Розміщуйте прилади, матеріали, обладнання на своєму ро­бочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню.

 3. Для ввімкнення телевізора (комп'ютера), магнітофона ви­користовуйте стабілізатор напруги.

 4. Під час проведення дослідів не допускайте граничних на­вантажень вимірювальних приладів.

 5. Стежте за справністю всіх кріплень у приладах і пристро­ях. Не доторкайтесь до обертових частин машин і не нахиляйтесь над ними.

 6. Для складання експериментальних установок користуйтесь провідниками (з кінцевиками і запобіжними чохлами) з міцною ізо­ляцією без видимих пошкоджень.

 7. Складаючи електричне коло, уникайте перетину провідників; забороняється користуватися провідниками із спрацьованою ізоляцією і вимикачами відкритого типу.

 8. Джерело струму в електричне коло вмикайте в останню чергу. Складене коло вмикайте тільки після перевірки і з дозволу вчителя. Наявність напруги в колі можна перевіряти тільки прила­дами або покажчиками напруги.

 9. Не доторкайтесь до елементів кола, що не мають ізоляції й перебувають під напругою. Не виконуйте повторно з'єднань у колах і не замінюйте запобіжники до вимикання джерела електроживлення.

 10. Стежте за тим, щоб під час роботи випадково не доторк­нутися до обертових частин електричних машин. Не виконуйте по­вторно з'єднань в електроколах машин до повної зупинки якоря або ротора машини.

 11. Не доторкуйтесь до корпусів стаціонарного обладнання, до затискачів відімкнутих конденсаторів.

Користуйтесь інструментом з ізолюючими ручками.

  1. Після закінчення роботи вимкніть джерело електрожив­лення, а потім розберіть електричне коло.

  2. Не залишайте робочого місця без дозволу вчителя.

Виявивши несправність в електричних пристроях, що пе­ребувають під напругою, негайно вимкніть джерело електроживлен­ня і повідомте про це вчителя.

  1. Для приєднання споживачів до мережі користуйтеся штепсельними з'єднаннями.

  2. Під час ремонту і роботи електроприладів користуйтеся розетками, гніздами, затискачами з невиступаючими контактними поверхнями.

^ IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Прибирання робочих місць після закінчення практичних занять виконуйте з дозволу вчителя.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

 1. У разі травмування (поранення, опіків тощо) або при не­домаганнях повідомте вчителя.

 2. У разі виникнення пожежі необхідно:

 • вивести учнів з приміщення;

 • повідомити пожежну охорону;

 • вимкнути електромережу, зачинити вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусіднього приміщення;

приступити до ліквідації осередка вогню, при цьому легко­займисті та горючі рідини і електропроводку слід гасити піском, во­гнетривким покривалом, порошковим вогнегасником, знеструмлену електропроводку можна гасити водою або будь-якими наявними вогнегасниками.Схожі:

Приказом по школе от 2011г., № iconПриказом директора школы от 2011г., №
Відкриті спортивні майданчики повинні бути розміщені в спортивній зоні на відстані не менше, як 10 м від навчальних корпусів
Приказом по школе от 2011г., № iconПриказом директора школы от 2011г., №
Відповідальний за проведення спортивно-масових заходів (спортивних свят, змагань, конкурсів) дотримується гігієнічних норм і вимог...
Приказом по школе от 2011г., № iconУтверждаю приказом директора школы от 2011г., № С. В. Удачин інструкція №
...
Приказом по школе от 2011г., № iconПриказом директора школы от 2011г., №
На підставі даних про стан здоров'я і фізичний розвиток, учнів роз­ поділяють для занять фізичними вправами на медичні групи: а основну;...
Приказом по школе от 2011г., № iconРусский язык 1-4 классы общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения Пояснительная записка
Цели, задачи и содержание курса русского языка в начальной школе определяются отраслью «Языки и литературы» Государственного стандарта...
Приказом по школе от 2011г., № iconРешение от 17. 05. 2011г. №65 «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства района в осенне-зимний период 2010-2011г г.»

Приказом по школе от 2011г., № iconПо оценкам родителей, около 20% детей имеют проблемы с мелкой моторикой рук
Большинство первоклассников (95%) ходили в детский сад (в янао 91 %). Подготовку к школе дети проходили в детском саду и в школе....
Приказом по школе от 2011г., № iconПриложение к приказу №584-п от 19. 04. 2011 г. Мбоу оош №31 Х. Свободного
Ф. И. О. и должность, осуществляющего контроль по состоянию на 05. 2011г по состоянию на 14. 05. 2011г
Приказом по школе от 2011г., № iconИнформация о состоянии финансово-бюджетной дисциплины распорядителей бюджетных средств Центрального района в 2011г
В результате снижение расходов на выплату заработной платы в сравнении с 2011г составило 2124, тыс грн
Приказом по школе от 2011г., № iconПротокол №2 от «25» ноября 2011г. Председатель собрания работников /Н. С. Максименко 2011г
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи