Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 icon

Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013
Скачати 130.06 Kb.
НазваПоложення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013
Дата конвертації22.12.2012
Розмір130.06 Kb.
ТипПоложення

                                       

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З25.11.2011 N 1354

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1481/20219


Про затвердження Положення про громадське
спостереження за проведенням зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників загальноосвітніх навчальних закладів


Відповідно до Указів Президента України від 04.07.2005 N 1013
( 1013/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні", від 20.03.2008 N 244
( 244/2008 ) "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в
Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2004
N 1095 ( 1095-2004-п ) "Деякі питання запровадження зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти", від
31.12.2005 N 1312 ( 1312-2005-п ) "Про невідкладні заходи щодо
запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу
якості освіти" та з метою вдосконалення системи громадського
спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних
закладів Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про громадське спостереження за
проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних
досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, що
додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України від 01.04.2008 N 284 ( z0321-08, za321-08 )
"Про затвердження Положення про громадський контроль за
проведенням в Україні зовнішнього незалежного оцінювання
навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних
закладів і зарахуванням до вищих навчальних закладів",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.04.2009 за
N 321/15012.

3. Департаменту управління справами (Ворошиловський О.В.)
зробити відмітки в справах архіву про втрату чинності наказу
Міністерства освіти і науки України, зазначеного в пункті 2 цього
наказу.

4. Українському центру оцінювання якості освіти
(Зайцева І.П.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Міністр Д.В.Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України
25.11.2011 N 1354

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1481/20219


ПОЛОЖЕННЯ
про громадське спостереження за проведенням
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних
досягнень випускників загальноосвітніх
навчальних закладів
I. Загальні положення

1.1. Громадське спостереження за проведенням зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних закладів (далі - ЗНО) здійснюється з
метою забезпечення його відкритості та прозорості, широкого та
об'єктивного інформування громадськості про його перебіг.

1.2. Це Положення визначає організаційні та функціональні
засади громадського спостереження за проведенням ЗНО, права та
обов'язки громадських спостерігачів.

II. Етапи проведення ЗНО, на яких
здійснюється громадське спостереження

2.1. Громадське спостереження здійснюється на таких етапах
організації та проведення ЗНО:

реєстрація осіб, які виявили бажання пройти ЗНО;

проведення ЗНО в пунктах тестування;

перевірка та оброблення бланків відповідей абітурієнтів;

розгляд апеляційних заяв абітурієнтів.

2.2. Громадське спостереження не поширюється на:

розроблення та виготовлення тестів до моменту їх
оприлюднення;

організаційно-технологічні процеси, пов'язані із підготовкою
до проведення ЗНО;

технічні заходи, що вживаються для адміністрування
програмно-апаратних комплексів, які використовуються для обробки
та перевірки результатів ЗНО.

2.3. Під час здійснення громадського спостереження не
підлягає поширенню така інформація з обмеженим доступом:

службова інформація Українського та регіональних центрів
оцінювання якості освіти, визначена відповідними переліками;

конфіденційна інформація, яка обробляється в Українському та
регіональних центрах оцінювання якості освіти, зокрема персональні
дані учасників ЗНО та фахівців, залучених до організації та
проведення ЗНО.

III. Організація громадського спостереження

3.1. Громадське спостереження за проведенням ЗНО здійснюється
громадськими організаціями, батьківськими комітетами,
піклувальними радами навчальних закладів, засобами масової
інформації (далі - суб'єкти громадського спостереження) та
безпосередньо забезпечується через діяльність громадських
спостерігачів, делегованих суб'єктами громадського спостереження.

3.2. Засоби масової інформації та їхні представники,
здійснюючи спостереження за перебігом ЗНО з метою висвітлення його
перед громадськістю, керуються цим Положенням.

3.3. Громадськими спостерігачами можуть бути особи, які
досягли 18-річного віку й делеговані суб'єктами громадського
спостереження, зазначеними у пункті 3.1 цього розділу, для
здійснення громадського спостереження за проведенням ЗНО.

3.4. Статус громадського спостерігача надається особам після
їх реєстрації в Українському або регіональних центрах оцінювання
якості освіти.

3.5. Громадські спостерігачі здійснюють свою діяльність на
громадських засадах.

3.6. У своїй діяльності громадські спостерігачі керуються
законодавством України, у тому числі цим Положенням.

3.7. Повноваження у суб'єктів громадського спостереження та
громадських спостерігачів виникають з дня реєстрації громадських
спостерігачів Українським або регіональним центром оцінювання
якості освіти і припиняються з моменту завершення розгляду
апеляційних заяв абітурієнтів.

3.8. Суб'єкт громадського спостереження:

отримує інформацію від посадових осіб Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, Українського та регіональних
центрів оцінювання якості освіти про стан проведення ЗНО, за
винятком тієї, що передбачена у пункті 2.3 розділу II цього
Положення;

може звертатися до Українського або регіонального центру
оцінювання якості освіти з проханням організувати наради чи
семінари з навчальною або роз'яснювальною метою та брати у них
участь;

звертається до Українського або відповідного регіонального
центру оцінювання якості освіти у разі виявлення порушень порядку
проведення ЗНО з проханням вжити додаткових заходів щодо їх
припинення під час проведення ЗНО.

3.9. Громадський спостерігач має право:

ознайомлюватися з нормативними документами, що регламентують
проведення ЗНО;

бути присутнім в пунктах реєстрації абітурієнтів, в пунктах
тестування, аудиторіях, центрах обробки, пунктах перевірки, на
засіданнях апеляційної та регламентних комісій (далі - об'єкти
спостереження);

спостерігати за етапами організації та проведення ЗНО,
визначеними пунктом 2.1 розділу II цього Положення, за умови
дотримання вимог щодо порядку проведення ЗНО;

вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах
проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання
абітурієнтами завдань в аудиторіях, а також під час здійснення
перевірки бланків відповідей у центрах обробки;

підписувати протокол про завершення процедури тестування, у
разі необхідності вносити до нього свої зауваження та пропозиції,
отримувати його примірник.

3.10. Громадському спостерігачеві забороняється:

втручатися у процес проведення ЗНО;

перешкоджати проведенню ЗНО, чинити дії, що порушують порядок
його проведення або заважають здійснювати свої повноваження
персоналу, залученому до виконання роботи на об'єкті
спостереження;

заходити та виходити з аудиторій після початку виконання
завдань абітурієнтами (крім виникнення позаштатних ситуацій),
спілкуватися та допомагати в будь-якій формі абітурієнтам під час
виконання ними завдань в аудиторіях;

чинити дії, що відволікають увагу абітурієнтів під час
виконання ними тестових завдань (фото- та відеозйомка, аудіозапис
тощо);

мати при собі будь-які засоби зв'язку, пристрої зчитування,
обробки, збереження та відтворення інформації, друковані і
рукописні матеріали, що не передбачені процедурою тестування;

використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній зі
спостереженням за ходом проведення ЗНО.

3.11. Громадський спостерігач зобов'язаний:

ознайомитися із вимогами щодо проведення процедур ЗНО до
моменту прибуття на об'єкт спостереження;

після прибуття на об'єкт спостереження подати посадовій чи
службовій особі, відповідальній за проведення процедури ЗНО,
посвідчення громадського спостерігача за формою згідно з
додатком 1 ( za481-11 ) та документ, що посвідчує особу;

засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність
родинних або інших зв'язків із будь-якою особою з числа
абітурієнтів чи тих, хто проводить ЗНО, у пункті тестування, а
також факт ознайомлення з правами та обов'язками громадського
спостерігача у відомості реєстрації громадських спостерігачів за
проведенням зовнішнього незалежного оцінювання на пункті
тестування за формою згідно з додатком 2;

про виявлені порушення та недоліки під час проведення ЗНО
повідомляти уповноваженій особі Українського центру оцінювання
якості освіти, іншим особам, відповідальним за проведення
процедури ЗНО.

IV. Реєстрація громадських спостерігачів

4.1. Реєстрація громадських спостерігачів здійснюється
Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти за
поданням суб'єктів громадського спостереження.

4.2. У поданні про реєстрацію громадських спостерігачів
зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, роки народження, а
також територіальні межі (область), де планується проведення
громадського спостереження. Подання скріплюється печаткою
відповідного органу (організації чи навчального закладу).

До подання додаються:

письмові зобов'язання осіб, вказаних у поданні, дотримуватися
визначених цим Положенням прав та обов'язків громадського
спостерігача;

копії документів, які посвідчують особу представників
суб'єктів громадського спостереження;

письмові згоди осіб, вказаних у поданні, на обробку
персональних даних, оформлені відповідно до вимог Закону України
"Про захист персональних даних" ( 2297-17 ).

4.3. Строк реєстрації громадських спостерігачів становить 5
робочих днів з дня отримання подання, оформленого згідно з
вимогами пункту 4.2 цього розділу.

4.4. Український та регіональні центри оцінювання якості
освіти можуть відмовити у реєстрації громадських спостерігачів у
разі порушення вимог пункту 3.3 розділу III цього Положення та
пункту 4.2 цього розділу.

4.5. Громадські спостерігачі отримують посвідчення
встановленого зразка, що підтверджують їх повноваження.

У посвідченні громадського спостерігача обов'язково
зазначається територія, у межах якої він має право здійснювати
свої повноваження.

4.6. Посвідчення громадського спостерігача видається
громадському спостерігачеві особисто або представникові суб'єкта
громадського спостереження на підставі довіреності, виданої
керівником суб'єкта громадського спостереження.

Факт отримання посвідчення підтверджується підписом в журналі
обліку посвідчень громадських спостерігачів за формою згідно з
додатком 3.

4.7. Український та регіональні центри оцінювання якості
освіти оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах переліки
суб'єктів громадського спостереження, представників яких
зареєстровано як громадських спостерігачів за проведенням ЗНО.
Перелік оновлюється щотижня протягом строку проведення ЗНО.

V. Порядок допуску громадських спостерігачів
на об'єкти спостереження

5.1. Допуск громадських спостерігачів у приміщення пунктів
тестування, аудиторії, центри перевірки, пункти обробки,
приміщення, де проводяться засідання апеляційної та регламентних
комісій, здійснюється з дозволу уповноваженої особи Українського
центру оцінювання якості освіти або керівників центрів обробки чи
пунктів перевірки, голів апеляційної та регламентних комісій за
наявності посвідчення громадського спостерігача та документа, що
посвідчує особу.

5.2. Допуск громадських спостерігачів здійснюється:

за посвідченнями громадського спостерігача, виданими
Українським центром оцінювання якості освіти, - до об'єктів,
розташованих у будь-якому регіоні України;

за посвідченнями громадського спостерігача, виданими
регіональними центрами оцінювання якості освіти, - до об'єктів,
розташованих в областях, що віднесені до сфери обслуговування
відповідного центру.

5.3. Громадські спостерігачі, делеговані піклувальними радами
та батьківськими комітетами навчальних закладів системи загальної
середньої освіти, не можуть залучатися для спостереження в пункті
тестування, де проходять ЗНО учні цього навчального закладу. Не
можуть залучатися для спостереження за ЗНО близькі особи
абітурієнтів, які проходять ЗНО у пункті тестування.

5.4. Допуск на об'єкти спостереження з посиленим режимом
доступу здійснюється з дотриманням вимог щодо організації допуску
на відповідний об'єкт.

5.5. Час перебування громадських спостерігачів на об'єктах
спостереження не обмежується.

5.6. Кількість громадських спостерігачів та представників
засобів масової інформації, які одночасно можуть бути присутніми
під час проведення ЗНО, обмежується:

для ліній обробки реєстраційних документів - не більше 3 осіб
на одну лінію обробки;

для пунктів тестування - не більше 2 осіб на одну аудиторію;

для центрів обробки результатів - не більше 3 осіб на один
центр обробки;

для пунктів перевірки - не більше 2 осіб на одну аудиторію;

на засіданні регламентної чи апеляційної комісії - не більше
3 осіб.

Під час проведення процедури ЗНО в одному приміщенні
(аудиторії) не можуть бути присутніми більше одного громадського
спостерігача від однієї громадської організації чи одного органу
самоврядування навчального закладу і більше двох представників
одного засобу масової інформації.

VI. Координація діяльності громадських спостерігачів

6.1. Для здійснення поточного аналізу, узагальнення
інформації та організації громадського спостереження на місцях
Український та регіональні центри оцінювання якості освіти
визначають своїми наказами координаторів з питань громадського
спостереження з числа його працівників.

6.2. Координатор з питань громадського спостереження:

надає методичну допомогу з питань здійснення громадського
спостереження за проведенням ЗНО;

організовує проведення нарад і семінарів за наявності
відповідної ініціативи від суб'єктів громадського спостереження;

залучається до аналізу й узагальнення інформації щодо
порушень, виявлених під час проведення ЗНО;

здійснює підготовку документів, необхідних для організації
громадського спостереження за проведенням ЗНО.

6.3. У разі порушення громадським спостерігачем законодавства
України, у тому числі вимог нормативно-правових актів з питань
проведення ЗНО та цього Положення, уповноважена особа Українського
центру оцінювання якості освіти в пункті тестування, інша посадова
чи службова особа, відповідальна за проведення процедури ЗНО,
робить йому попередження, яке фіксується в документах, що
відображають хід проведення ЗНО на об'єкті спостереження.

У випадку повторного (два і більше разів) або грубого
порушення порядку проведення ЗНО, а саме спілкування з
абітурієнтами або допомога їм під час виконання тестових завдань,
вчинення дій, які унеможливлюють проведення процедури ЗНО,
уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти в
пункті тестування, інша посадова чи службова особа, відповідальна
за проведення процедури ЗНО, позбавляє громадського спостерігача
права бути присутнім при проведенні тестування чи іншої процедури
ЗНО. Інформація про прийняте рішення заноситься до протоколу (або
як додаток до протоколу) про завершення процедури тестування.

Заступник директора
департаменту вищої освіти Ю.М.Коровайченко


Додаток 1
до Положення про громадське
спостереження за проведенням
зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних
досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних
закладів


^ ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ
громадського спостерігача
( za481-11 )
Додаток 2
до Положення про громадське
спостереження за проведенням
зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних
досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних
закладів


ВІДОМІСТЬ
реєстрації громадських спостерігачів за проведенням
зовнішнього незалежного оцінювання
на пункті тестування ______________________________
(найменування, адреса розташування)


------------------------------------------------------------------------------

| N | Прізвище, |Реєстраційний|Наявність/відсутність| З правами та |Підпис,|

|з/п| ім'я, по | номер | родинних або інших | обов'язками | дата |

| | батькові | посвідчення |зв'язків із будь-якою| громадського | |

| |громадського| | особою з числа | спостерігача | |

| |спостерігача| |учасників незалежного|ознайомлений(а)| |

| | | | оцінювання чи його | | |

| | | | організаторів | | |

|---+------------+-------------+---------------------+---------------+-------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|---+------------+-------------+---------------------+---------------+-------|

| | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------


Додаток 3
до Положення про громадське
спостереження за проведенням
зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних
досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних
закладів


^ ЖУРНАЛ
обліку посвідчень громадських спостерігачів
---------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Дата |Прізвище,| Рік | Назва | Підстава |Територія, у| Підпис |Примітка|

|з/п|Реєстрації|ім'я, по |Народження|громадської | для | межах якої | про | |

| | |батькові | |організації,|реєстрації| дійсне |отримання| |

| | | | |яка ініціює | |посвідчення | і дата | |

| | | | | реєстрацію | | (згідно з | | |

| | | | | | |інформацією,| | |

| | | | | | | вказаною у | | |

| | | | | | | поданні) | | |

|---+----------+---------+----------+------------+----------+------------+---------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---+----------+---------+----------+------------+----------+------------+---------+--------|

| | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------Схожі:

Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 iconПоложення про громадське спостереження Зареєстровано в Міністерстві юстиції за проведенням зовнішнього України 20 грудня 2011 р за №1481/20219 незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх
«Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» та з метою вдосконалення...
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 iconВитяг з положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти Загальні положення
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень (далі – пробне тестування) – це добровільне тестування осіб, що мають намір...
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 iconПоложення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Міністерства освіти І науки України від 24. 01. 2008 n 33 "Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 iconНаказ №31 Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників знз у 2013 р
України в 2013 році та з метою організованого проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників...
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 iconПро затвердження нормативно- правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2014 році Відповідно до
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного...
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 iconНаказ №18 Про організаційні заходи щодо підготовки та проведення у 2011 -2012 н р. зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів району
Внз україни в 2012 році”, з метою організованого проведення в поточному році зно та забезпечення належних умов для проведення зовнішнього...
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 iconЗовнішнє незалежне оцінювання 2010 року специфікація тесту з англійської мови для зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів
Оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови з метою конкурсного відбору для...
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 iconПро зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2011 році Відповідно до Указів Президента України від 4 липня 2005 року
Україні", від 20 березня 2008 року №244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", постанови Кабінету Міністрів...
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 iconПро затвердження календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році
Міністерстві юстиції України 17. 09. 2010 за №826/1812, з метою належної організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Указів Президента України від 04. 07. 2005 n 1013 iconПро затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти м. Київ
Про затвердження Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи